Cafe con Hielo

สูตรกาแฟเย็น Cafe con Hielo ที่ดื่มเท่าไรก็ไม่พอ ให้คุณสดชื่นและอร่อยไปกับความหวานมัน ของรสชาติกาแฟ

Icon - Inspiration - Level
Icon - Time 5 min Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}


 • กาแฟแคปซูล Capsule of Ristretto Decaffeinato Grand Cru 1 แคปซูล
 • น้ำแข็งก้อน ประมาณ 2 ก้อน (30g)
 • น้ำตาลซองเล็กๆ 1 ซอง (3 กรัม)
 • 1 Lungo glass

 • แก้ว Lungo 1 แก้ว

Materials

 • 1 Lungo glass

 • แก้ว Lungo 1 แก้ว

เริ่มเลย!

 • Drop 3g of sugar in your glass
 • Extract the coffee on it (25ml) and stir
 • Pour the coffee on the ice cubes


 • เติมน้ำตาล 3 กรัมลงในแก้ว
 • สกัดกาแฟ (25 มล.) เติมลงไปในแก้วที่เตรียมไว้ แล้วคนในเข้ากัน
 • เติมน้ำแข็งก้อน เพิ่มเข้าไป เพื่อความเย็น สดชื่น

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Intenso on Ice Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Intenso on Ice Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

สูตรกาแฟ Freddo

สูตรกาแฟ Freddo

A greek classic, the Freddo recipe offers high intensity and body in a long drink format. จากรสชาติสุดคลาสสิก ที่ได้จากสไตล์กรีก เราได้คิดค้นสูตรกาแฟเย็น the Freddo ที่แสนกลมกล่อมขึ้นมา ก็คือกาแฟเย็น Freddo นั้นเอง นอกจากจะค่อนข้างเข้มข้นแล้วยังได้ความกลมกล่อมนุ่มนวลเวลาที่ดื่มกาแฟนี้อีกด้วย

Iced Latte

Iced Latte

กาแฟไอซ์ลาเต้ ส่วนผสมดั้งเดิมที่ลงตัว - ปราศจากการตกแต่งและเรียบง่าย ทำให้ความบริสุทธิ์ของกาแฟบอกเล่าความเป็นตัวตนของมันเองได้อย่างดีเยี่ยม
Iced Latte A grand classic prepared just right – unadorned and simple, allowing the purity of the ingredients to fully express latte themselves.

Cafe con Hielo

 • Icon - Time 5 min
 • Icon - Level Easy

Materials

 • 1 Lungo glass

 • แก้ว Lungo 1 แก้ว

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients • กาแฟแคปซูล Capsule of Ristretto Decaffeinato Grand Cru 1 แคปซูล
 • น้ำแข็งก้อน ประมาณ 2 ก้อน (30g)
 • น้ำตาลซองเล็กๆ 1 ซอง (3 กรัม)

Inspirations

Icon - Inspiration - Level

เริ่มเลย!

 • Drop 3g of sugar in your glass
 • Extract the coffee on it (25ml) and stir
 • Pour the coffee on the ice cubes


 • เติมน้ำตาล 3 กรัมลงในแก้ว
 • สกัดกาแฟ (25 มล.) เติมลงไปในแก้วที่เตรียมไว้ แล้วคนในเข้ากัน
 • เติมน้ำแข็งก้อน เพิ่มเข้าไป เพื่อความเย็น สดชื่น

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้