Mocca Latte with Coconut

First of all, its graphic and aesthetic balance catches the eye. Then the palate discovers the rich aromas of grilled Fortissio Lungo coffee capsule beans, enveloped in creamy milk, bitter chocolate and mellow coconut.จุดเด่นอย่างแรกของเมนูนี้เลยนั่นก็คือหน้าตาอันเย้ายวนชวนให้ลิ้มลอง พร้อมกับความหอมของกลิ่นกาแฟจากแคปซูล Fortissio Lungo พร้อมด้วยนมสด ช๊อกโกแล๊ตและ ไซรัปกลิ่นมะพร้าวที่หอมหวาน

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Fortissio Lungo
 • 70 ml / 2.5 oz of liquid chocolate
 • Full fat milk
 • Coconut syrup
 • Chocolate pieces (for decoration) • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo
 • ช๊อกโกแล๊ตร้อน 70 ml / 2.5 oz
 • นมสดไม่พร่องมัน
 • โคโคนัทไซรัป
 • ช๊อกโกแล๊ตแท่ง (สำหรับตกแต่ง)
 • Tall Recipe Glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle

 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino

Materials

 • Tall Recipe Glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle

 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino

เริ่มเลย!

 • Pour the liquid chocolate in the glass
 • Prepare the capsule of Fortissio Lungo coffee capsule in lungo (110 ml / 4 oz) and pour it on top of the glass
 • Prepare the milkfroth with the Aeroccino milk frother
 • Pour some coconut syrup on top of it
 • Put the coconut milkfroth on top of the coffee
 • As a finishing touch put some chocolate pieces on top


 • เทช๊อกโกแล๊ตร้อนลงในแก้ว
 • จากนั้นใช้กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo ทำกาแฟขนาด lungo (110 ml) ลงในแก้วต่อ
 • เตรียมฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • ราดโคโคนัทไซรัปลงไปในเครื่องทำฟองนมเล็กน้อยแล้วเริ่มทำฟองนม
 • ใช้ฟองนมที่ผสมโคโคนัทไซรัป ใส่ลงไปในแก้วกาแฟ
 • สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยช๊อคโกแล๊ตแท่งด้านบน

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Linizio Lungo 4 Chart - Intensity
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Linizio Lungo 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Mocca Latte with Coconut

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Tall Recipe Glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle

 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Fortissio Lungo
 • 70 ml / 2.5 oz of liquid chocolate
 • Full fat milk
 • Coconut syrup
 • Chocolate pieces (for decoration) • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo
 • ช๊อกโกแล๊ตร้อน 70 ml / 2.5 oz
 • นมสดไม่พร่องมัน
 • โคโคนัทไซรัป
 • ช๊อกโกแล๊ตแท่ง (สำหรับตกแต่ง)

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Pour the liquid chocolate in the glass
 • Prepare the capsule of Fortissio Lungo coffee capsule in lungo (110 ml / 4 oz) and pour it on top of the glass
 • Prepare the milkfroth with the Aeroccino milk frother
 • Pour some coconut syrup on top of it
 • Put the coconut milkfroth on top of the coffee
 • As a finishing touch put some chocolate pieces on top


 • เทช๊อกโกแล๊ตร้อนลงในแก้ว
 • จากนั้นใช้กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo ทำกาแฟขนาด lungo (110 ml) ลงในแก้วต่อ
 • เตรียมฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • ราดโคโคนัทไซรัปลงไปในเครื่องทำฟองนมเล็กน้อยแล้วเริ่มทำฟองนม
 • ใช้ฟองนมที่ผสมโคโคนัทไซรัป ใส่ลงไปในแก้วกาแฟ
 • สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยช๊อคโกแล๊ตแท่งด้านบน

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้