Bonbon café

A dessert in concentrated form, this recipe adds an intense chocolate and milk flavour to the wooded notes of the Fortissio Lungo Coffee Capsule. Enjoy as if it were a sweet melting on your tongue.เมนูกาแฟและของหวานที่เราต้องจับตามอง มีส่วนผสมของความเข้มข้นของช็อกโกแลตและนม รวมไปถึงกลิ่นที่โดดเด่นจากกาแฟแคปซูล Fortissio Lungo ให้คุณดื่มด่ำเหมือนมันละลายในปาก นุ่มนวล รับรองว่าคุณจะติดใจ เพียงแค่คุณมีเครื่องชงกาแฟที่บ้าน

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Fortissio Lungo Coffee
 • 30ml / 10.1 oz of condensed milk
 • sachet of Cailler chocolate
 • Milk
 • Cacao powder


 • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo
 • นมข้นหวาน 30มล. / 10.1 ออนซ์
 • ช็อกโกแลต
 • นม
 • ผงโกโก้


Materialsเริ่มเลย!

 • Place 30 ml /1
 • 01 oz of condensed milk in the bottom of the glass
 • Pour a sachet of Cailler chocolate over the condensed milk
 • Prepare a Fortissio Lungo Coffee Capsule in lungo (110 ml / 4 oz)
 • Pour the milk in the Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Put it on top of the glass
 • Sprinkle with cocoa powder


 • ใส่นมข้นกวาน 30 มล. ไว้ที่ก้นแก้ว
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Fortissio Lungo ในปริมาณแก้ว lungo (110 มล. / 4 ออนซ์)
 • ทำฟองนมโดยใช้ เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เทฟองนมลงไปบนหน้ากาแฟ
 • โรยหน้าด้วยผงโกโก้

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity

Bonbon café

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materialsกาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Fortissio Lungo Coffee
 • 30ml / 10.1 oz of condensed milk
 • sachet of Cailler chocolate
 • Milk
 • Cacao powder


 • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo
 • นมข้นหวาน 30มล. / 10.1 ออนซ์
 • ช็อกโกแลต
 • นม
 • ผงโกโก้

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Place 30 ml /1
 • 01 oz of condensed milk in the bottom of the glass
 • Pour a sachet of Cailler chocolate over the condensed milk
 • Prepare a Fortissio Lungo Coffee Capsule in lungo (110 ml / 4 oz)
 • Pour the milk in the Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Put it on top of the glass
 • Sprinkle with cocoa powder


 • ใส่นมข้นกวาน 30 มล. ไว้ที่ก้นแก้ว
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Fortissio Lungo ในปริมาณแก้ว lungo (110 มล. / 4 ออนซ์)
 • ทำฟองนมโดยใช้ เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เทฟองนมลงไปบนหน้ากาแฟ
 • โรยหน้าด้วยผงโกโก้

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้