Macchiato

The right balance for this great classic! All the flavour of an exceptional Grand Cru, its aromas blending with the velvety creaminess of milk foam. Precision is the essential ingredient!ความเข้ากันสุดคลาสสิก ของกาแฟแคปซูลที่เสิร์ฟพร้อมฟองนมนุ่มๆ ในแก้วกาแฟร้อน และกลายมาเป็นเมนูสูตรที่น่าบอกต่อ

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 3 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsules of either Arpeggio , Volluto or Decaffeinato Grand Cru
 • Sugar
 • 20 ml / 0.7 oz of milk
 • Chocolate flakes


 • กาแฟแคปซูล 2 แคปซูล จะเป็น Arpeggio , Volluto หรือ Decaffeinato ก็ได้
 • น้ำตาล
 • นม 20 มล. / 0.7 ออนซ์
 • ผงช็อกโกแลต
 • cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Cappuccino
 • Ritual Espresso Spoon


 • แก้ว คาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคน คาปูชิโน่
 • แก้วผสม คาปูชิโน่

Materials

 • cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Cappuccino
 • Ritual Espresso Spoon


 • แก้ว คาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคน คาปูชิโน่
 • แก้วผสม คาปูชิโน่

เริ่มเลย!

 • Prepare the 2 capsules of either Arpeggio ,Volluto or Decaffeinato Grand Cru in espressos (2 x 40 ml/15 oz) in a cappuccino cup and sweeten to taste
 • Add a dash of hot milk froth prepared using Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • To give the Macchiato average mildness, the quantity of milk froth added should be about 20 ml / 0
 • 7 oz, or the equivalent of a halfcup of espresso
 • Sprinkle chocolate flakes on the froth and enjoy!


 • เตรียมกาแฟแคปซูล 2 แคปซูล จะเป็น Arpeggio , Volluto หรือ Decaffeinato ก็ได้ ในปริมาณแก้วเอสเพรสโซ่ 2 แก้ว (2 x 40 มล. /15 ออนซ์)
 • เพิ่มฟองนมที่เราทำไว้ในเครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เพื่อเพิ่มความกลมกล่อม เราสามารถเพิ่มฟองนมได้อีก ในปริมาณ 20 มล. หรือ 0.7 ออนซ์ หรือประมาณครึ่งแก้ว เอสเพรสโซ่
 • จากนั้นแต่งหน้ากาแฟโดยการโรยน้ำตาลได้เลย

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Ristretto Decaffeinato 10 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Macchiato

 • Icon - Time 3 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Cappuccino
 • Ritual Espresso Spoon


 • แก้ว คาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคน คาปูชิโน่
 • แก้วผสม คาปูชิโน่

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsules of either Arpeggio , Volluto or Decaffeinato Grand Cru
 • Sugar
 • 20 ml / 0.7 oz of milk
 • Chocolate flakes


 • กาแฟแคปซูล 2 แคปซูล จะเป็น Arpeggio , Volluto หรือ Decaffeinato ก็ได้
 • น้ำตาล
 • นม 20 มล. / 0.7 ออนซ์
 • ผงช็อกโกแลต

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare the 2 capsules of either Arpeggio ,Volluto or Decaffeinato Grand Cru in espressos (2 x 40 ml/15 oz) in a cappuccino cup and sweeten to taste
 • Add a dash of hot milk froth prepared using Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • To give the Macchiato average mildness, the quantity of milk froth added should be about 20 ml / 0
 • 7 oz, or the equivalent of a halfcup of espresso
 • Sprinkle chocolate flakes on the froth and enjoy!


 • เตรียมกาแฟแคปซูล 2 แคปซูล จะเป็น Arpeggio , Volluto หรือ Decaffeinato ก็ได้ ในปริมาณแก้วเอสเพรสโซ่ 2 แก้ว (2 x 40 มล. /15 ออนซ์)
 • เพิ่มฟองนมที่เราทำไว้ในเครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • เพื่อเพิ่มความกลมกล่อม เราสามารถเพิ่มฟองนมได้อีก ในปริมาณ 20 มล. หรือ 0.7 ออนซ์ หรือประมาณครึ่งแก้ว เอสเพรสโซ่
 • จากนั้นแต่งหน้ากาแฟโดยการโรยน้ำตาลได้เลย

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้