Iced Pistacchio coffee

The cereal notes of the Capriccio Grand Cru combine perfectly with the freshness of pistachio. A recipe with a joyful, silky flavour.


กลิ่นหอมธัญพืชของกาแฟแคปซูล Capriccio เข้ากันได้ดีกลับความสดใหม่ของถั่วพิสตาชิโอ สูตรหอมน่ารับประทานและนุ่มลิ้น

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule Capriccio Grand Cru
 • 2dl of milk
 • 2 cl pistachio syrup
 • 2 cl vanilla syrup
 • Roasted pistacchio’s (decoration)


 • กาแฟแคปซูล Capriccio
 • นม 2 ดล.
 • ไซรัปถั่วพิสตาชิโอ 2 ดล.
 • วนิลาไซรัป 2 ดล.
 • ถั่วพิสตาชิโอถั่ว (เพื่อการตกแต่ง)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle or the Lattissima + machine
 • water glass (110 ml/4 oz)
 • Ritual Water
 • CitiZ Espresso Spoon • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso, หรือเครื่องชงกาแฟ Lattissima +
 • water glass (110 มล./4 ออนซ์)
 • Ritual Water
 • ช้อน CitiZ เอสเพรสโซ่

Materials

 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle or the Lattissima + machine
 • water glass (110 ml/4 oz)
 • Ritual Water
 • CitiZ Espresso Spoon • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso, หรือเครื่องชงกาแฟ Lattissima +
 • water glass (110 มล./4 ออนซ์)
 • Ritual Water
 • ช้อน CitiZ เอสเพรสโซ่

เริ่มเลย!

 • Pour the vanilla syrup into the milk and pour everything in the Aeroccino milk frother
 • Make milk froth
 • Shake the Capriccio Grand Cru with 3 ice cubes and the pistachio syrup in the shaker
 • Pour the coffee mixure in the glasss and put some milkfroth on top • เทวนิลาไซรัปในนมแล้วเททุกอย่างในเครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • กดโหมดทำฟองนม
 • เขย่า กาแฟ Capriccio พร้อมด้วย น้ำแข็ง 3 ก้อนและไซรัปถั่วพิสตาชิโอ
 • เทเครื่องดื่มในแก้วแล้วตกแต่งด้วยฟองนม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Capriccio 5 Chart - Intensity
Capriccio 5 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Iced Vanilla Coffee with Caramel Milk Froth

Iced Vanilla Coffee with Caramel Milk Froth

All the exquisite sensations of a vanilla that melts in your mouth, surrounded by the exquisite smoothness of a Capsule of Volluto Grand Cru and caramel… คุณจะได้รู้สึกถึงรสชาติวานิลาที่ละลายได้ในปาก ในทุกๆครั้งที่ดื่มเมนุกาแฟ Iced Vanilla Coffee with Caramel Milk Froth อีกทั้งยังได้สัมผัสความนุ่มลื่นของเนื้อกาแฟแคปซูล Volluto และ คาราเมล

Iced Pistacchio coffee

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle or the Lattissima + machine
 • water glass (110 ml/4 oz)
 • Ritual Water
 • CitiZ Espresso Spoon • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso, หรือเครื่องชงกาแฟ Lattissima +
 • water glass (110 มล./4 ออนซ์)
 • Ritual Water
 • ช้อน CitiZ เอสเพรสโซ่

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule Capriccio Grand Cru
 • 2dl of milk
 • 2 cl pistachio syrup
 • 2 cl vanilla syrup
 • Roasted pistacchio’s (decoration)


 • กาแฟแคปซูล Capriccio
 • นม 2 ดล.
 • ไซรัปถั่วพิสตาชิโอ 2 ดล.
 • วนิลาไซรัป 2 ดล.
 • ถั่วพิสตาชิโอถั่ว (เพื่อการตกแต่ง)

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Pour the vanilla syrup into the milk and pour everything in the Aeroccino milk frother
 • Make milk froth
 • Shake the Capriccio Grand Cru with 3 ice cubes and the pistachio syrup in the shaker
 • Pour the coffee mixure in the glasss and put some milkfroth on top • เทวนิลาไซรัปในนมแล้วเททุกอย่างในเครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • กดโหมดทำฟองนม
 • เขย่า กาแฟ Capriccio พร้อมด้วย น้ำแข็ง 3 ก้อนและไซรัปถั่วพิสตาชิโอ
 • เทเครื่องดื่มในแก้วแล้วตกแต่งด้วยฟองนม

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้