L'amandine café

Imagine an almond tart, full of the creaminess of chestnut and the strength of the Capsule of Arpeggio Grand Cru.… An indulgent surprise to share!


จินตนการถึงทาร์ตอัลมอลต์ และความหอมมันในเนื้อนุ่มๆของครีมที่ได้จากเกาลัคและความเข้มของกาแฟแคปซูล Arpeggio เป็นเมนูที่อร่อยจนน่าทึ่งและอดไม่ได้ที่ต้องบอกต่อ

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 15 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Arpeggio Grand Cru
 • 25 g / 0.8 oz of chestnut puree
 • pinch of almond shavings
 • 4 cl / 1.5 oz of milk
 • 5 cl / 1.7 oz of almond syrup
 • 10 cl / 3.5 oz of cream


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • เกาลัค 25 กรัม / 0.8 ออนซ์
 • อัลมอนต์ตัด
 • นม 1.5 ออนซ์
 • อัลมอนต์ไซรัป 1.7 ออนซ์
 • ครีม 3.5 ออนซ์
 • blender/mixer
 • Lungo cup (150 ml/5 oz)
 • saucepan
 • CitiZ Lungo


 • เครื่องปั่น หรือเครื่องผสม
 • แก้วขนาด Lungo cup หรือ 150 มล. / 5 ออนซ์
 • หม้อต้ม
 • เครื่องชงกาแฟ CitiZ

Materials

 • blender/mixer
 • Lungo cup (150 ml/5 oz)
 • saucepan
 • CitiZ Lungo


 • เครื่องปั่น หรือเครื่องผสม
 • แก้วขนาด Lungo cup หรือ 150 มล. / 5 ออนซ์
 • หม้อต้ม
 • เครื่องชงกาแฟ CitiZ

เริ่มเลย!

 • Mix the cream with the chestnut puree until you have a chantilly smooth texture
 • Heat the milk and mix it with the almond syrup
 • Prepare the Capsule of Arpeggio Grand Cru in lungo (110 ml / 4 oz) and add the flavored milk
 • Cover the mixture with the prepared chantilly cream
 • To decorate your beverage, lightly grill the almond shavings and sprinkle them on the cream


 • ผสมครีมและเม็ดเกาลัค คนให้เนื้อเข้ากันจนเนื้อนิ่ม
 • ต้มนมให้ร้อนและผสมกับอัลมอลต์ไซรัป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในปริมาณแก้ว lungo (110 มล. / 4 ออนซ์) และเติ่มกลิ่นนมลงไปเล็กน้อย
 • เทครีมลงบนเกาลัคและครีมที่เราคนไว้
 • แต่งหน้าเครื่องดื่มของคุณ ด้วยอัลมอนต์และก็ครีม
 • เพียงเท่านี้ก็เพิ่มเสิร์ฟ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

L'amandine café

 • Icon - Time 15 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • blender/mixer
 • Lungo cup (150 ml/5 oz)
 • saucepan
 • CitiZ Lungo


 • เครื่องปั่น หรือเครื่องผสม
 • แก้วขนาด Lungo cup หรือ 150 มล. / 5 ออนซ์
 • หม้อต้ม
 • เครื่องชงกาแฟ CitiZ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Arpeggio Grand Cru
 • 25 g / 0.8 oz of chestnut puree
 • pinch of almond shavings
 • 4 cl / 1.5 oz of milk
 • 5 cl / 1.7 oz of almond syrup
 • 10 cl / 3.5 oz of cream


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • เกาลัค 25 กรัม / 0.8 ออนซ์
 • อัลมอนต์ตัด
 • นม 1.5 ออนซ์
 • อัลมอนต์ไซรัป 1.7 ออนซ์
 • ครีม 3.5 ออนซ์

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Mix the cream with the chestnut puree until you have a chantilly smooth texture
 • Heat the milk and mix it with the almond syrup
 • Prepare the Capsule of Arpeggio Grand Cru in lungo (110 ml / 4 oz) and add the flavored milk
 • Cover the mixture with the prepared chantilly cream
 • To decorate your beverage, lightly grill the almond shavings and sprinkle them on the cream


 • ผสมครีมและเม็ดเกาลัค คนให้เนื้อเข้ากันจนเนื้อนิ่ม
 • ต้มนมให้ร้อนและผสมกับอัลมอลต์ไซรัป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในปริมาณแก้ว lungo (110 มล. / 4 ออนซ์) และเติ่มกลิ่นนมลงไปเล็กน้อย
 • เทครีมลงบนเกาลัคและครีมที่เราคนไว้
 • แต่งหน้าเครื่องดื่มของคุณ ด้วยอัลมอนต์และก็ครีม
 • เพียงเท่านี้ก็เพิ่มเสิร์ฟ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้