L'amandine café

Imagine an almond tart, full of the creaminess of chestnut and the strength of the Capsule of Arpeggio Grand Cru.… An indulgent surprise to share!


จินตนการถึงทาร์ตอัลมอลต์ และความหอมมันในเนื้อนุ่มๆของครีมที่ได้จากเกาลัคและความเข้มของกาแฟแคปซูล Arpeggio เป็นเมนูที่อร่อยจนน่าทึ่งและอดไม่ได้ที่ต้องบอกต่อ

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 15 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Arpeggio Grand Cru
 • 25 g / 0.8 oz of chestnut puree
 • pinch of almond shavings
 • 4 cl / 1.5 oz of milk
 • 5 cl / 1.7 oz of almond syrup
 • 10 cl / 3.5 oz of cream


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • เกาลัค 25 กรัม / 0.8 ออนซ์
 • อัลมอนต์ตัด
 • นม 1.5 ออนซ์
 • อัลมอนต์ไซรัป 1.7 ออนซ์
 • ครีม 3.5 ออนซ์
 • blender/mixer
 • Lungo cup (150 ml/5 oz)
 • saucepan
 • CitiZ Lungo


 • เครื่องปั่น หรือเครื่องผสม
 • แก้วขนาด Lungo cup หรือ 150 มล. / 5 ออนซ์
 • หม้อต้ม
 • เครื่องชงกาแฟ CitiZ

Materials

 • blender/mixer
 • Lungo cup (150 ml/5 oz)
 • saucepan
 • CitiZ Lungo


 • เครื่องปั่น หรือเครื่องผสม
 • แก้วขนาด Lungo cup หรือ 150 มล. / 5 ออนซ์
 • หม้อต้ม
 • เครื่องชงกาแฟ CitiZ

เริ่มเลย!

 • Mix the cream with the chestnut puree until you have a chantilly smooth texture
 • Heat the milk and mix it with the almond syrup
 • Prepare the Capsule of Arpeggio Grand Cru in lungo (110 ml / 4 oz) and add the flavored milk
 • Cover the mixture with the prepared chantilly cream
 • To decorate your beverage, lightly grill the almond shavings and sprinkle them on the cream


 • ผสมครีมและเม็ดเกาลัค คนให้เนื้อเข้ากันจนเนื้อนิ่ม
 • ต้มนมให้ร้อนและผสมกับอัลมอลต์ไซรัป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในปริมาณแก้ว lungo (110 มล. / 4 ออนซ์) และเติ่มกลิ่นนมลงไปเล็กน้อย
 • เทครีมลงบนเกาลัคและครีมที่เราคนไว้
 • แต่งหน้าเครื่องดื่มของคุณ ด้วยอัลมอนต์และก็ครีม
 • เพียงเท่านี้ก็เพิ่มเสิร์ฟ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Arpeggio 9 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Choco Coco Latte Macchiato

Choco Coco Latte Macchiato

The most delicious of the Latte Macchiatos… The intensely grilled notes of the Arpeggio Coffee Capsule are exalted by the cocoa of chocolaty hazelnut spread and delicately enveloped in the mellow aromas of coconut. A bonus feature: coconut shavings on the rim of the glass for an even more delicious visual effect!

สูตร
ลาเต้ที่อร่อยที่สุด รสเข้มกลิ่นคั่วของกาแฟแคปซูล Arpeggio ถูกสกัดด้วยรสช็อตโกแลตถั่วเฮเซลนัท และกลิ่นหอมละมุนของมะพร้าว พิเศษ: ตกแต่งขอบแก้วด้วยมะพร้าวขูดเพื่อทำให้ดูน่ากินยิ่งขึ้น

L'amandine café

 • Icon - Time 15 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • blender/mixer
 • Lungo cup (150 ml/5 oz)
 • saucepan
 • CitiZ Lungo


 • เครื่องปั่น หรือเครื่องผสม
 • แก้วขนาด Lungo cup หรือ 150 มล. / 5 ออนซ์
 • หม้อต้ม
 • เครื่องชงกาแฟ CitiZ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Arpeggio Grand Cru
 • 25 g / 0.8 oz of chestnut puree
 • pinch of almond shavings
 • 4 cl / 1.5 oz of milk
 • 5 cl / 1.7 oz of almond syrup
 • 10 cl / 3.5 oz of cream


 • กาแฟแคปซูล Arpeggio
 • เกาลัค 25 กรัม / 0.8 ออนซ์
 • อัลมอนต์ตัด
 • นม 1.5 ออนซ์
 • อัลมอนต์ไซรัป 1.7 ออนซ์
 • ครีม 3.5 ออนซ์

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Mix the cream with the chestnut puree until you have a chantilly smooth texture
 • Heat the milk and mix it with the almond syrup
 • Prepare the Capsule of Arpeggio Grand Cru in lungo (110 ml / 4 oz) and add the flavored milk
 • Cover the mixture with the prepared chantilly cream
 • To decorate your beverage, lightly grill the almond shavings and sprinkle them on the cream


 • ผสมครีมและเม็ดเกาลัค คนให้เนื้อเข้ากันจนเนื้อนิ่ม
 • ต้มนมให้ร้อนและผสมกับอัลมอลต์ไซรัป
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Arpeggio ในปริมาณแก้ว lungo (110 มล. / 4 ออนซ์) และเติ่มกลิ่นนมลงไปเล็กน้อย
 • เทครีมลงบนเกาลัคและครีมที่เราคนไว้
 • แต่งหน้าเครื่องดื่มของคุณ ด้วยอัลมอนต์และก็ครีม
 • เพียงเท่านี้ก็เพิ่มเสิร์ฟ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้