Iced caramel café

การผสมผสานระหว่างคาราเมลและเนยเค็มเข้ากับกาแฟแคปซูลสำหรับสูตรเอสเพรสโซ่ สามารถบรรยายได้คำเดียวเลยว่า มันมากกว่าแค่อร่อย เป็นสูตรที่Nespresso ตั้งใจนำเสนออีกสูตรหนึ่ง

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}


 • กาแฟแคปซูล Ristretto
 • ไอศครีมคาราเมล
 • น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมล
 • นมสด 3.5 ออนซ์
 • น้ำแข็งเกล็ด
 • น้ำตาลแดง
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • shaker
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วยาว (350 มล /12 ออนซ์)
 • ตัวเขย่า shaker
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือเครื่องทำฟองนม Nespresso รุ่นอื่นๆ
 • ช้อนคนกาแฟ

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • shaker
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วยาว (350 มล /12 ออนซ์)
 • ตัวเขย่า shaker
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือเครื่องทำฟองนม Nespresso รุ่นอื่นๆ
 • ช้อนคนกาแฟ

เริ่มเลย!

Iced caramel café

Icon - Play
 • Prepare 2 Capsule of Ristretto Grand Crus ( 2 x 25 ml / 085 oz) and pour them into a shaker
 • Add two scoops of ice cream into the shaker and shake it to create a smoothy consistency
 • Pour it into a tall recipe glass and add 3 table spoons of crushed ice
 • Prepare the milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother with the vanilla flavored milk and pour it slowly in the glass
 • To decorate the top of your glass, sprinkle some brown sugar on the froth and add a slice of caramel on the side of the glass


 • เตรียมกาแฟแคปซูล Ristretto 2 แคปซูล ( 2 x 25 มล. / 085 ออนซ์) และเทกาแฟที่ได้ลงตัวเขย่า (shaker)
 • เพิ่มไอศครีม 2 ลูก ลงไปในตัวเขย่า (shaker) และเขย่าให้เข้าที่จนได้เป็นเนื้อ สมูทตี้
 • เทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วยาวและใส่น้ำแข็งเกล็ด 3 ช้อนชา
 • เตรีนมทำฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนม Nespresso รุ่นAeroccino พร้อมทั้งใส่กลิ่นวานิลลา ลงไปพร้อมๆกัน
 • จากนั้นตกแต่งแก้วด้วยผงน้ำตาลหรือคาราเมล

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ristretto 10 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity

Iced caramel café

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • shaker
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วยาว (350 มล /12 ออนซ์)
 • ตัวเขย่า shaker
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือเครื่องทำฟองนม Nespresso รุ่นอื่นๆ
 • ช้อนคนกาแฟ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients • กาแฟแคปซูล Ristretto
 • ไอศครีมคาราเมล
 • น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมล
 • นมสด 3.5 ออนซ์
 • น้ำแข็งเกล็ด
 • น้ำตาลแดง

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare 2 Capsule of Ristretto Grand Crus ( 2 x 25 ml / 085 oz) and pour them into a shaker
 • Add two scoops of ice cream into the shaker and shake it to create a smoothy consistency
 • Pour it into a tall recipe glass and add 3 table spoons of crushed ice
 • Prepare the milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother with the vanilla flavored milk and pour it slowly in the glass
 • To decorate the top of your glass, sprinkle some brown sugar on the froth and add a slice of caramel on the side of the glass


 • เตรียมกาแฟแคปซูล Ristretto 2 แคปซูล ( 2 x 25 มล. / 085 ออนซ์) และเทกาแฟที่ได้ลงตัวเขย่า (shaker)
 • เพิ่มไอศครีม 2 ลูก ลงไปในตัวเขย่า (shaker) และเขย่าให้เข้าที่จนได้เป็นเนื้อ สมูทตี้
 • เทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วยาวและใส่น้ำแข็งเกล็ด 3 ช้อนชา
 • เตรีนมทำฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนม Nespresso รุ่นAeroccino พร้อมทั้งใส่กลิ่นวานิลลา ลงไปพร้อมๆกัน
 • จากนั้นตกแต่งแก้วด้วยผงน้ำตาลหรือคาราเมล

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้