Iced Vanilla Coffee with Caramel Milk Froth

All the exquisite sensations of a vanilla that melts in your mouth, surrounded by the exquisite smoothness of a Capsule of Volluto Grand Cru and caramel…

คุณจะได้รู้สึกถึงรสชาติวานิลาที่ละลายได้ในปาก ในทุกๆครั้งที่ดื่มเมนุกาแฟ Iced Vanilla Coffee with Caramel Milk Froth อีกทั้งยังได้สัมผัสความนุ่มลื่นของเนื้อกาแฟแคปซูล Volluto และ คาราเมล

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 4 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Volluto Grand Cru (to produce 80 ml /3 oz of Espresso coffee)
 • scoop of vanilla ice cream
 • tablespoons of hot milk froth
 • teaspoons of caramel syrup
 • teaspoon of chocolate chips


 • กาแฟแคปซูล Volluto (ใช้ในปริมาณเอสเพรสโซ่ 80 มล. /3 ออนซ์ )
 • ไอศครีมวนิลา 1 ลูก
 • ฟองนมร้อน
 • คาราเมลไซรัป
 • ช็อคโกแลตชิพ 1 ช้อนชา
 • Cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Small water glass (110 ml/4 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Cappuccino
 • Ritual Espresso Spoon


 • แก้วคาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • แก้วน้ำ (110 มล./4 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคนสำหรับแก้วเอสเพรสโซ่

Materials

 • Cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Small water glass (110 ml/4 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Cappuccino
 • Ritual Espresso Spoon


 • แก้วคาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • แก้วน้ำ (110 มล./4 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคนสำหรับแก้วเอสเพรสโซ่

เริ่มเลย!

 • Prepare the milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother in a small water glass, add the caramel syrup and set aside
 • Prepare two capsules of Capsule of Volluto Grand Cru Grand in espressos (2 x 40 ml / 15 oz) into a cold cappuccino cup
 • Add the scoop of ice cream immediately and cover with the milk froth
 • Decorate with chocolate chips


 • เตรียมฟองนมโดย เครื่องNespresso หรือเครื่องทำฟองนม Aeroccino ในแก้วน้ำเล็ก เติมคาราเมลไซรัปแล้วพักไว้
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Volluto 2 แคปซูล ลงในเอสเพรสโซ่(2 x 40 มล. / 15 ออนซ์) ในแก้วคาปูชิโนเย็น
 • เติมไอศครีมวานิลาทันทีแล้วเติมฟองนมลงไป
 • ตกแต่งด้วยช็อคโกแลตชิพ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Volluto 4 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity

Iced Vanilla Coffee with Caramel Milk Froth

 • Icon - Time 4 min.
 • Icon - Level Medium

Materials

 • Cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Small water glass (110 ml/4 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • Ritual Cappuccino
 • Ritual Espresso Spoon


 • แก้วคาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • แก้วน้ำ (110 มล./4 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ช้อนคนสำหรับแก้วเอสเพรสโซ่

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Volluto Grand Cru (to produce 80 ml /3 oz of Espresso coffee)
 • scoop of vanilla ice cream
 • tablespoons of hot milk froth
 • teaspoons of caramel syrup
 • teaspoon of chocolate chips


 • กาแฟแคปซูล Volluto (ใช้ในปริมาณเอสเพรสโซ่ 80 มล. /3 ออนซ์ )
 • ไอศครีมวนิลา 1 ลูก
 • ฟองนมร้อน
 • คาราเมลไซรัป
 • ช็อคโกแลตชิพ 1 ช้อนชา

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare the milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother in a small water glass, add the caramel syrup and set aside
 • Prepare two capsules of Capsule of Volluto Grand Cru Grand in espressos (2 x 40 ml / 15 oz) into a cold cappuccino cup
 • Add the scoop of ice cream immediately and cover with the milk froth
 • Decorate with chocolate chips


 • เตรียมฟองนมโดย เครื่องNespresso หรือเครื่องทำฟองนม Aeroccino ในแก้วน้ำเล็ก เติมคาราเมลไซรัปแล้วพักไว้
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Volluto 2 แคปซูล ลงในเอสเพรสโซ่(2 x 40 มล. / 15 ออนซ์) ในแก้วคาปูชิโนเย็น
 • เติมไอศครีมวานิลาทันทีแล้วเติมฟองนมลงไป
 • ตกแต่งด้วยช็อคโกแลตชิพ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้