Sweet Mocha

This mocha Latte, a sweet harmony of chocolate and an intense Espresso Grand Cru, finished off with a touch of whipped cream, will take you into new sensory dimensions.

กาแฟมอคค่า ลาเต้ ที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความหอมหวานของช็อกโกแลต และความเข้มข้นของกาแฟแคปซูลเอสเพรสโซ่ พร้อมเสิร์ฟคู่กันกับวิปครีม เมนูนี้มั่นใจได้เลยว่าจะพาให้คุณรู้สึกถึงความรู้สึกที่แปลกใหม่

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of either Livanto, Volluto or Decaffeinato Grand Cru (to produce 40 ml/1.5 oz of Espresso coffee)
 • 50 ml/1.8 oz of milk
 • teaspoons of cacao powder
 • Whipped cream

 • กาแฟแคปซูล Livanto, Volluto หรือ Decaffeinato
( ผลิตในปริมาณ 40 มล. /1.5 ออนซ์ )
 • นม 50 มล. /1.8 ออนซ์
 • ผงโกโก้ 1 ช้อนชา
 • วิปครีม


Materialsเริ่มเลย!

 • Heat the milk
 • Mik it with the cocoa powder
 • Sweeten the hot chocolate to taste
 • Pour it in the espresso cup, put it on your Nespresso machine grid and prepare the capsule of either Livanto, Volluto or Decaffeinato Grand Cru in espresso(40 ml /15 oz) directly into the cup
 • If you prefer, add a dash of whipped cream for a smoother finish

 • อุ่นนมให้ร้อน
 • ผสมกับผงโกโก้
 • ทำให้ ช็อกโกแลตของเรามีความหวานมันมากขึ้น
 • เทลงในแก้วเอสเพรสโซ่ จากนั้นใส่ แคปซูลกาแฟ Livanto, Volluto หรือ Decaffeinatoก็ได้ ลงไปในเครื่องชง Nespresso แล้วเลือกในปริมาณเอสเพรสโซ่ (40 มล. /15 ออนซ์)
 • คุณอาจจะใส่วิปครีมเพิ่มลงไปด้วยเพื่อความนุ่มก็เป็นได้

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Volluto 4 Chart - Intensity
Livanto 6 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Livanto 6 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Sweet Mocha

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materialsกาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of either Livanto, Volluto or Decaffeinato Grand Cru (to produce 40 ml/1.5 oz of Espresso coffee)
 • 50 ml/1.8 oz of milk
 • teaspoons of cacao powder
 • Whipped cream

 • กาแฟแคปซูล Livanto, Volluto หรือ Decaffeinato
( ผลิตในปริมาณ 40 มล. /1.5 ออนซ์ )
 • นม 50 มล. /1.8 ออนซ์
 • ผงโกโก้ 1 ช้อนชา
 • วิปครีม

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Heat the milk
 • Mik it with the cocoa powder
 • Sweeten the hot chocolate to taste
 • Pour it in the espresso cup, put it on your Nespresso machine grid and prepare the capsule of either Livanto, Volluto or Decaffeinato Grand Cru in espresso(40 ml /15 oz) directly into the cup
 • If you prefer, add a dash of whipped cream for a smoother finish

 • อุ่นนมให้ร้อน
 • ผสมกับผงโกโก้
 • ทำให้ ช็อกโกแลตของเรามีความหวานมันมากขึ้น
 • เทลงในแก้วเอสเพรสโซ่ จากนั้นใส่ แคปซูลกาแฟ Livanto, Volluto หรือ Decaffeinatoก็ได้ ลงไปในเครื่องชง Nespresso แล้วเลือกในปริมาณเอสเพรสโซ่ (40 มล. /15 ออนซ์)
 • คุณอาจจะใส่วิปครีมเพิ่มลงไปด้วยเพื่อความนุ่มก็เป็นได้

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้