Spiced Herbstmilch coffee

Hot pepper and bitter almonds are enlivened with the honey and maple syrup notes of the Master Origin Nicaragua Grand Cru. The spicy flavours of an Indian summer.

สูตรชงกาแฟ Spiced Herbstmilch coffee ความเผ็ดร้อนของพริกและกลิ่นฝาดของแอลมอนต์ที่เข้ากันได้ดีกับน้ำผึ้งและกลิ่นเมเปิ้ลไซรัปของแคปซูลกาแฟ Master Origin Nicaragua เปรียบเสมือนความเผ็ดร้อนในช่วงฤดูร้อนของอินเดีย

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Master Origin Nicaragua Grand Cru
 • 4cl / 1.5 oz of Amaretto Syrup
 • 1 dl / 3.5 oz of milk
 • portion of chocolate powder
 • A pinch of chili powder

 • กาแฟแคปซูล Master Origin Nicaragua
 • Amaretto Syrup 1.5 ออนซ์
 • นม 3.5 ออนซ์
 • ผงช็อคโกแลต
 • ผงพริกเล็กน้อย
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Saucepan
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือ หัวฉีดไอน้ำ Nespresso
 • หม้อต้ม
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Saucepan
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือ หัวฉีดไอน้ำ Nespresso
 • หม้อต้ม
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe

เริ่มเลย!

 • Heat the milk and mix it with the chocolate powder in the saucepan
 • Pour the syrup into the tall recipe glass and prepare some milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour the hot milk into the glass and mix it with the syrup
 • Then, top the mixture with frothed milk
 • Prepare the capsule of Master Origin Nicaragua Grand Cru in Espresso ( 40 ml / 15 oz)
 • Add it slowly to the mixture in the glass
 • Finally sprinkle the froth with chili powder

 • อุ่นน้ำและผสมกับผงช็อคโกแลตในหม้อต้ม
 • เทไซรัปในแก้วทรงสูง เตรียมฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือ หัวฉีดไอน้ำ Nespresso
 • เทนมร้อนในแก้วแล้วผสมกับไซรัป
 • จากนั้นตกแต่งแก้วด้วยฟองนม
 • เตรียมแคปซูลMaster Origin Nicaragua ในเอสเพรสโซ่ ( 40 มล. / 15 ออนซ์)
 • ค่อยๆเติมลงในแก้ว
 • ตกแต่งด้วยผงพริก

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Master Origin Nicaragua 5 Chart - Intensity
Master Origin Nicaragua 5 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Spiced Herbstmilch coffee

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Saucepan
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือ หัวฉีดไอน้ำ Nespresso
 • หม้อต้ม
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Master Origin Nicaragua Grand Cru
 • 4cl / 1.5 oz of Amaretto Syrup
 • 1 dl / 3.5 oz of milk
 • portion of chocolate powder
 • A pinch of chili powder

 • กาแฟแคปซูล Master Origin Nicaragua
 • Amaretto Syrup 1.5 ออนซ์
 • นม 3.5 ออนซ์
 • ผงช็อคโกแลต
 • ผงพริกเล็กน้อย

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Heat the milk and mix it with the chocolate powder in the saucepan
 • Pour the syrup into the tall recipe glass and prepare some milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Pour the hot milk into the glass and mix it with the syrup
 • Then, top the mixture with frothed milk
 • Prepare the capsule of Master Origin Nicaragua Grand Cru in Espresso ( 40 ml / 15 oz)
 • Add it slowly to the mixture in the glass
 • Finally sprinkle the froth with chili powder

 • อุ่นน้ำและผสมกับผงช็อคโกแลตในหม้อต้ม
 • เทไซรัปในแก้วทรงสูง เตรียมฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือ หัวฉีดไอน้ำ Nespresso
 • เทนมร้อนในแก้วแล้วผสมกับไซรัป
 • จากนั้นตกแต่งแก้วด้วยฟองนม
 • เตรียมแคปซูลMaster Origin Nicaragua ในเอสเพรสโซ่ ( 40 มล. / 15 ออนซ์)
 • ค่อยๆเติมลงในแก้ว
 • ตกแต่งด้วยผงพริก

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้