Gianduja Cream coffee with Morello Cherries

All the flavours of Italy brought together in a cup. A paste made of chocolate and finely ground hazelnuts is combined with the intensity of an Espresso Grand Cru and Morello cherries. No-one can resist this dolce vita.

รวบรวมทุกรสชาติแห่งอิตาลีมาไว้ภายในแก้วเดียว ทั้งความข้นของช็อกโกแลตและเฮเซลนัทบดละเอียดถูกผสมผสานอยู่ภายในความเข้มข้นของกาแฟเอสเพรสโซ่แคปซูล พร้อมด้วยโมเรลโลเชอรี่ที่เย้ายวนจนไม่มีใครสามารถปฏิเสธความหอมหวานนี้ได้

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 15 min. Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
or Decaffeinato Intenso Grand Cru (40 ml /1.5 fl oz)
 • table spoon of Gianduja cream (or chocolate hazelnut cream)
 • level table spoon of double cream, at room temperature
 • morello cherries in syrup
 • table spoons of cherry syrup
 • 100 ml / 3.5 oz of skimmed milk, very cold
 • ¼ : tea spoon of bitter almond extract
 • 3 cherries on a skewer


หรือ Decaffeinato Intenso Grand Cru (40 มล. /1.5 ออนซ์)
 • ครีม Gianduja (หรือครีมช๊อกโกแลต เฮเซลนัท) หนึ่งช้อนโต๊ะ
 • ครีมข้นหนึ่งช้อนโต๊ะ ณ อุณหภูมิห้อง
 • โมเรลโลเชอรี่ในน้ำเชื่อม
 • น้ำเชื่อมเชอรี่หลายช้อนโต๊ะ
 • นมพร่องมันเนยแช่เย็น 100 มล. / 3.5 ออนซ์
 • ผงสกัดแอลมอนด์ขม ¼ ช้อนชา
 • เชอรี่เสียบไม้ 3 ลูก


Materialsเริ่มเลย!

 • Add the almond extract to the milk and prepare the froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Put the Gianduja cream into a tall glass
 • Add the double cream, the cherries, and 1 table spoon of cherry syrup
 • On top of this, prepare a capsule of Ristretto
or Decaffeinato Intenso Grand Cru in cappucino (40 ml /1.5 fl oz) with the bitter almond milk
 • Drizzle the top with the remaining cherry syrup
 • Garnish with the skewer and enjoy immediately, without mixing the layers


 • เติมผงสกัดแอลมอนด์ลงไปในนม และเตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือเครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • เติมครีมข้น เชอรี่ และน้ำเชื่อมเชอรี่ 1 ช้อนโต๊ะ
เตรียมกาแฟแคปซูล Ristretto
หรือ Decaffeinato Intenso ใส่ลงในแก้วทรงสูง (40 มล.)
 • ราดน้ำเชื่อมเชอรี่ที่เหลืออยู่ลงบนกาแฟ
 • ตกแต่งด้วยไม้เสียบเชอรี่และดื่มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคนผสมให้เข้ากัน

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ristretto 10 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity
Ristretto 10 Chart - Intensity
Arpeggio Decaffeinato 9 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Gianduja Cream coffee with Morello Cherries

 • Icon - Time 15 min.
 • Icon - Level Medium

Materialsกาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

or Decaffeinato Intenso Grand Cru (40 ml /1.5 fl oz)
 • table spoon of Gianduja cream (or chocolate hazelnut cream)
 • level table spoon of double cream, at room temperature
 • morello cherries in syrup
 • table spoons of cherry syrup
 • 100 ml / 3.5 oz of skimmed milk, very cold
 • ¼ : tea spoon of bitter almond extract
 • 3 cherries on a skewer


หรือ Decaffeinato Intenso Grand Cru (40 มล. /1.5 ออนซ์)
 • ครีม Gianduja (หรือครีมช๊อกโกแลต เฮเซลนัท) หนึ่งช้อนโต๊ะ
 • ครีมข้นหนึ่งช้อนโต๊ะ ณ อุณหภูมิห้อง
 • โมเรลโลเชอรี่ในน้ำเชื่อม
 • น้ำเชื่อมเชอรี่หลายช้อนโต๊ะ
 • นมพร่องมันเนยแช่เย็น 100 มล. / 3.5 ออนซ์
 • ผงสกัดแอลมอนด์ขม ¼ ช้อนชา
 • เชอรี่เสียบไม้ 3 ลูก

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Add the almond extract to the milk and prepare the froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Put the Gianduja cream into a tall glass
 • Add the double cream, the cherries, and 1 table spoon of cherry syrup
 • On top of this, prepare a capsule of Ristretto
or Decaffeinato Intenso Grand Cru in cappucino (40 ml /1.5 fl oz) with the bitter almond milk
 • Drizzle the top with the remaining cherry syrup
 • Garnish with the skewer and enjoy immediately, without mixing the layers


 • เติมผงสกัดแอลมอนด์ลงไปในนม และเตรียมฟองนมโดยใช้หัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso หรือเครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • เติมครีมข้น เชอรี่ และน้ำเชื่อมเชอรี่ 1 ช้อนโต๊ะ
เตรียมกาแฟแคปซูล Ristretto
หรือ Decaffeinato Intenso ใส่ลงในแก้วทรงสูง (40 มล.)
 • ราดน้ำเชื่อมเชอรี่ที่เหลืออยู่ลงบนกาแฟ
 • ตกแต่งด้วยไม้เสียบเชอรี่และดื่มได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคนผสมให้เข้ากัน

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้