Hazelnut Cappuccino

A classic recipe revisited as a delicious Espresso. Wrapped in smooth milk foam, every Coffee Capsule takes on the subtle aromas of hazelnut.สูตรกาแฟสุดคลาสสิคที่กลับมาอีกครั้งในรูปแบบเอสเพรสโซ่แสนอร่อย กาแฟที่โอบล้อมด้วยฟองนมนุ่มๆ ทำให้กลิ่นหอมอ่อนๆ ของเฮเซลนัทโดดเด่นขึ้นมา

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of either Livanto or Volluto Coffee
 • 3 cl / 1 oz of hazelnut syrup
 • a pinch of hazelnut powder
 • 10 cl / 3.5 oz of milk
 • sugar


 • กาแฟแคปซูล Livanto หรือ Volluto
 • น้ำเชื่อมเฮเซลนัท 3 ซล. / 1 ออนซ์
 • ผงเฮเซลนัทปริมาณเล็กน้อย
 • นม 10 ซล. / 3.5 ออนซ์
 • น้ำตาล
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle, or the Lattissima machine
 • Cappuccino Cup (170 ml / 6 oz)
 • Ritual Cappuccino


 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso ของคุณ หรือเครื่องชงกาแฟรุ่น Lattissima
 • ถ้วยคาปูชิโน่ (170 มล. / 6 ออนซ์)
 • Ritual Cappuccino

Materials

 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle, or the Lattissima machine
 • Cappuccino Cup (170 ml / 6 oz)
 • Ritual Cappuccino


 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso ของคุณ หรือเครื่องชงกาแฟรุ่น Lattissima
 • ถ้วยคาปูชิโน่ (170 มล. / 6 ออนซ์)
 • Ritual Cappuccino

เริ่มเลย!

Hazelnut Cappuccino

Icon - Play
 • Blend the hazelnuts powder and the sugar
 • Put it on an oven tray into the oven
 • Roast until they get a nice golden brown colour
 • Pour the syrup and the milk in the Aeroccino milk frother or use the steampipe of your Nespresso machine to make milkfroth
 • Prepare the capsule of either Livanto or Volluto Coffee in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Pour the espresso in the Cappuccino cup and place the milkfroth with the caramelized hazelnut powder on top


 • ผสมผงเฮเซลนัทและน้ำตาล
 • ใส่ลงในถาดเตาเพื่อนำเข้าสู่เตาอบ
 • อบจนกระทั่งได้สีน้ำตาลทองที่สวยงาม
 • เทน้ำเชื่อมและนมลงในเครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือใช้ท่อไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespressoของคุณเพื่อทำฟองนม
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Livanto หรือ Vollutoก็ได้ในเอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • เทเอสเพรสโซ่ในถ้วยคาปูชิโน่และเติมฟองนมพร้อมด้วยผงเฮเซลนัทเคลือบคาราเมลไว้ด้านบนกาแฟ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Volluto 4 Chart - Intensity
Livanto 6 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Livanto 6 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Hazelnut Cappuccino

 • Icon - Time 5 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle, or the Lattissima machine
 • Cappuccino Cup (170 ml / 6 oz)
 • Ritual Cappuccino


 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso ของคุณ หรือเครื่องชงกาแฟรุ่น Lattissima
 • ถ้วยคาปูชิโน่ (170 มล. / 6 ออนซ์)
 • Ritual Cappuccino

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of either Livanto or Volluto Coffee
 • 3 cl / 1 oz of hazelnut syrup
 • a pinch of hazelnut powder
 • 10 cl / 3.5 oz of milk
 • sugar


 • กาแฟแคปซูล Livanto หรือ Volluto
 • น้ำเชื่อมเฮเซลนัท 3 ซล. / 1 ออนซ์
 • ผงเฮเซลนัทปริมาณเล็กน้อย
 • นม 10 ซล. / 3.5 ออนซ์
 • น้ำตาล

Inspirations

Icon - Inspiration - Morning Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Blend the hazelnuts powder and the sugar
 • Put it on an oven tray into the oven
 • Roast until they get a nice golden brown colour
 • Pour the syrup and the milk in the Aeroccino milk frother or use the steampipe of your Nespresso machine to make milkfroth
 • Prepare the capsule of either Livanto or Volluto Coffee in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Pour the espresso in the Cappuccino cup and place the milkfroth with the caramelized hazelnut powder on top


 • ผสมผงเฮเซลนัทและน้ำตาล
 • ใส่ลงในถาดเตาเพื่อนำเข้าสู่เตาอบ
 • อบจนกระทั่งได้สีน้ำตาลทองที่สวยงาม
 • เทน้ำเชื่อมและนมลงในเครื่องทำฟองนม Aeroccino หรือใช้ท่อไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespressoของคุณเพื่อทำฟองนม
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Livanto หรือ Vollutoก็ได้ในเอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • เทเอสเพรสโซ่ในถ้วยคาปูชิโน่และเติมฟองนมพร้อมด้วยผงเฮเซลนัทเคลือบคาราเมลไว้ด้านบนกาแฟ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้