Borgia mocha

Chocolate Espresso or Espresso chocolate? It could be either... Enjoy this indulgent recipe like a creamy chocolate ballad.

ช็อกโกแลตเอสเพรสโซ่ หรือเอสเพรสโซ่ช็อกโกแลต? หรือจะเป็นอย่างอื่น..... ลองชิมสูตรสบายๆ ดังเช่นดนตรีช้าๆ แบบช็อกโกแลตหวานมัน

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 Icon - Level Medium

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
, Volluto
or Decaffeinato Grand Cru
 • teaspoons of powdered chocolate
 • Semi_skimmed milk
 • Sugar
 • Whipped cream


, Volluto
หรือ Decaffeinato
 • ผงช็อกโกแลตในปริมาณช้อนชา
 • นมกึ่งพร่องมันเนย
 • น้ำตาล
 • วิปครีม
 • Cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Mixer/Blender
 • Ritual Cappuccino


 • ถ้วยคาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น
 • Ritual Cappuccino

Materials

 • Cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Mixer/Blender
 • Ritual Cappuccino


 • ถ้วยคาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น
 • Ritual Cappuccino

เริ่มเลย!

 • Prepare a hot chocolate to half fill a cappuccino cup by mixing hot milk and 2 tea spoons powdered chocolate
 • Sweeten the hot chocolate to suit your taste
 • Place the cup of hot chocolate on the grid of your Nespresso machine
 • Then prepare the equivalent of an Espresso cup directly into your cup
 • You can increase its smoothness by adding a touch of whipped cream


 • เตรียมช็อกโกแลตร้อนเพื่อเติมลงในถ้วยคาปูชิโน่ครึ่งหนึ่งโดยการผสมนมร้อนและผงช็อกโกแลต 2 ช้อนชา
 • สามารถเติมความหวานให้กับช็อกโกแลตร้อนได้ตามต้องการ
 • วางถ้วยช็อกโกแลตร้อนลงบนตะแกรงของเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • จากนั้นเตรียมถ้วยเอสเพรสโซ่ในขนาดที่เท่ากันเพื่อเทลงไปในถ้วยของคุณโดยตรง
 • คุณสามารถเพิ่มความกลมกล่อมของกาแฟได้โดยการเติมวิปครีม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Volluto 4 Chart - Intensity
Livanto 6 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Livanto 6 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Borgia mocha

 • Icon - Time 5
 • Icon - Level Medium

Materials

 • Cappuccino cup (170 ml/6 oz)
 • Mixer/Blender
 • Ritual Cappuccino


 • ถ้วยคาปูชิโน่ (170 มล./6 ออนซ์)
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น
 • Ritual Cappuccino

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

, Volluto
or Decaffeinato Grand Cru
 • teaspoons of powdered chocolate
 • Semi_skimmed milk
 • Sugar
 • Whipped cream


, Volluto
หรือ Decaffeinato
 • ผงช็อกโกแลตในปริมาณช้อนชา
 • นมกึ่งพร่องมันเนย
 • น้ำตาล
 • วิปครีม

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare a hot chocolate to half fill a cappuccino cup by mixing hot milk and 2 tea spoons powdered chocolate
 • Sweeten the hot chocolate to suit your taste
 • Place the cup of hot chocolate on the grid of your Nespresso machine
 • Then prepare the equivalent of an Espresso cup directly into your cup
 • You can increase its smoothness by adding a touch of whipped cream


 • เตรียมช็อกโกแลตร้อนเพื่อเติมลงในถ้วยคาปูชิโน่ครึ่งหนึ่งโดยการผสมนมร้อนและผงช็อกโกแลต 2 ช้อนชา
 • สามารถเติมความหวานให้กับช็อกโกแลตร้อนได้ตามต้องการ
 • วางถ้วยช็อกโกแลตร้อนลงบนตะแกรงของเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • จากนั้นเตรียมถ้วยเอสเพรสโซ่ในขนาดที่เท่ากันเพื่อเทลงไปในถ้วยของคุณโดยตรง
 • คุณสามารถเพิ่มความกลมกล่อมของกาแฟได้โดยการเติมวิปครีม

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้