Du er koblet opp mot Nespresso NO nettsted. Dersom du ønsker å motta din bestilling i et annet land, vennligst følg denne Lenken.

 • Opprett konto
 • Din virksomhet
 • Kaffe
 • Tilbehør
 • Maskiner
 • Tjenester
 • Bærekraft
 • om oss & kontakt

Nespresso Avkalkingssett for GEMINI 200-maskiner

 • Informasjon

  Ta vare på din kaffemaskin

  Du behøver 2 avkalkingssett (inneholder 4 poser) for Gemini 200 kaffemaskin fra den profesjonelle maskinserien.

  Avkalkningsmidlet fjerner forsiktig kalken som forekommer i maskinen over lengre tids bruk, for at din smaksopplevelse skal være like bra hver eneste gang som første gang du brukte maskinen. Se avkalkingsvideo her

   FARE
   Farlige ingredienser: L-(+)-melkesyre
   Forårsaker irritasjon på huden
   Forårsaker alvorlig skade på øyne
  • Hold utenfor barns rekkevidde.
  • Vask hendene grundig etter bruk.
  • DERSOM I KONTAKT MED HUD:
  Skyll med rikelig mengde vann
  • DERSOM I KONTAKT MED ØYNE:
  Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du har og det lar seg gjøre.
  Fortsett å skylle.
  • Kontakt giftsenter eller lege umiddelbart
  • <5 % fosfonater

   VIKTIGE FORHOLDSREGLER

  • Bruk aldri eddik da det kan skade maskinen
  • Ikke fyll opp vanntanken med vann under avkalkingsprosessen.
  • Svelg ikke.
  • Etter avkalkingen: rengjør utstyret med en fuktig klut.

  Instruksjoner:
  Sikkerhetsblad
  Instruksjonsmanual

  NOK 65,00

  Midlertidig utsolgt fra lager

  (Pris ekskl. mva)

 • Ingredienser

  • Vann, melkesyre, fosfonobutantrikarboksylsyre, natriumlaktat , natrium lauryl sulfat, farve.