Du er koblet opp mot Nespresso NO nettsted. Dersom du ønsker å motta din bestilling i et annet land, vennligst følg denne Lenken.

 • Opprett konto

Ecolaboration™ - vårt program for bærekraft

Gjennom Ecolaboration™ forplikter Nespresso seg til å gjøre sin virksomhet stadig mer bærekraftig.

Skal vi i Nespresso sikre tilgang på den beste kaffen, må vi verne om miljøet og støtte lokalsamfunnene der kaffen produseres. Gjennom Ecolaboration™-programmet arbeider  vi sammen med ikke-stalige organisasjoner (NGOer), rådgivere, forskere, tekniske eksperter og forretningspartnere for å gjøre vår virksomhet mer bærekraftig fra kaffebær til kaffekopp. Siden 2003 har Nespresso samarbeidet med Rainforest Alliance om å utvikle AAA-programmet™ for bærekraftig kvalitet. Programmet sikrer at vi dyrker kaffe av fremste kvalitet samtidig som miljøet og lokalsamfunnene ivaretas best mulig. Gjennom vårt Vertech™-nettverk (forkskningsteam, maskinleverandører, designere og bærekrafteksperter) skaper vi stadig mer miljøvennlige kaffemaskiner. Vi har et mål om lavere CO2-utslipp, og prøver ut nye energikilder og metoder for gjenvinning. Et eksempel er at våre nyeste maskiner er utstyrt med automatiske funksjoner for strømsparing. Som et ledd i Ecolaboration™-programmet har Nespresso forpliktet seg til at 80% av kaffen vi bruker er dyrket i henhold til AAA™-programmet, slik at vi dermed reduserer karbonavtrykket fra en kopp Nespresso Grand Cru med 20%.

 • Kontakt oss på

 • Telefon

  • Mandag til fredag kl. 8.00 til 18.00

   800 87 500

  •  
 • E-postadresse Jeg er interessert i et tilbud
  • Post   
  • Nespresso Norge
   Postboks 713
   0214 Oslo
 •