Nespresso Professional juridische bepalingen

Sla over tot hoofd inhoud

Header

Je bent op de hoofdinhoud.

Juridische bepalingen

 • Gebruikersvoorwaarden
 • Privacyverklaring van Nespresso

  Van kracht: 25.05.2018

  TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING

  Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

  Deze Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door de entiteiten van Nespresso die in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (Deel 11) vermeld worden ('Nespresso', 'Wij', 'Ons'). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens. Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die Wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, externe sociale netwerken, Customer Relationship Centers, Boutiques, verkooppunten en events. Wij wijzen erop dat Wij de Persoonsgegevens die Wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van Nespresso) combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een offline event van Nespresso). In het kader hiervan combineren Wij Persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van Nespresso verzameld werden. Gelieve Deel 8 te raadplegen voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten. Als u nalaat om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken (Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze inschrijvingsformulieren), kunnen Wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (Deel 10). Deze Verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

  1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN
  3. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS
  4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
  5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS
  7. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  8. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN UW ANDERE RECHTEN
  9. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN
  10. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING
  11. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

  1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  Deze Verklaring heeft betrekking op Persoonsgegevens die Wij met behulp van de hieronder beschreven methodes (zie Deel 2) van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

  Websites van Nespresso Op de consument gerichte websites die door of voor Nespresso geëxploiteerd worden, met inbegrip van websites die Wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die Wij beheren op externe sociale netwerken zoals Facebook (de 'Websites').

  Mobiele websites/apps van Nespresso Op de consument gerichte mobiele websites of toepassingen die door of voor Nespresso geëxploiteerd worden, zoals apps voor smartphones.

  E-mailberichten, sms'en en andere elektronische berichten Elektronische communicatie tussen u en Nespresso.

  Nespresso CRC Oproepen naar onze Customer Relationship Centers ('CRC').

  Nespresso Boutiques Winkels die door Nespresso beheerd worden.

  Offline inschrijvingsformulieren Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die Wij verzamelen via bijvoorbeeld brievenpost, demo's in winkels, wedstrijden en andere promoties, of events.

  Verkooppunten  Demonstrateurs die aanwezig zijn in fysieke externe winkels om u te helpen met de registratie van uw machine en de bestelling van koffie.

  Gegevens van andere bronnen Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google) of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt).

   

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

  Afhankelijk van hoe u met Nespresso communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen Wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

  Persoonlijke contactinformatie Dit omvat alle informatie die u Ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

  Aanmeldgegevens van uw account Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden hiervan zijn uw aanmeldings-ID/e-mailadres, uw schermnaam, uw wachtwoord in onherstelbare vorm en/of uw veiligheidsvraag en -antwoord.

  Demografische informatie en interesses Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

  Technische informatie over computer/mobiel apparaat Alle informatie over het computersysteem dat of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. Als u een website of app van Nespresso opent met een mobiel apparaat zoals een smartphone, zal deze verzamelde informatie ook, voor zover dit toegestaan is, het unieke apparaat-ID van uw telefoon, het reclame-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens bevatten.

  Informatie over het gebruik van websites/communicatie Wanneer u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert of ermee omgaat, gebruiken Wij technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals de links waarop u klikt, de pagina's of inhoud die u bekijkt en hoe lang u ze bekijkt, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals de responstijden van inhoud, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verkregen met behulp van automatische technologieën zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens. Ze wordt ook verzameld door het gebruik van 'third party tracking'. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën. Meer informatie hierover vindt u in Deel 3.

  Marktonderzoek & consumentenfeedback Dit omvat informatie over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met Ons deelt.

  Door consumenten gegenereerde inhoud Dit verwijst naar alle inhoud die u creëert en vervolgens met Ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van externe sociale-netwerkapps zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud. Indien toegestaan verzamelen en publiceren Wij door consumenten gegenereerde inhoud met betrekking tot uiteenlopende activiteiten, zoals wedstrijden en andere promoties, communityfunctionaliteiten op websites, klantenbinding en externe sociale netwerken.

  Informatie van externe sociale netwerken Dit verwijst naar alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met Ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basisaccountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie bij externe sociale netwerken (of delen ervan) telkens als u een webtoepassing van Nespresso downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk zoals Facebook, telkens als u een sociale-netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Nespresso (zoals Facebook Connect) of telkens als u met Ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk door Nespresso verkregen wordt of om u uit te schrijven van het delen van deze sociale-netwerkinformatie, dient u de website van het desbetreffende externe sociale netwerk te bezoeken.

  Financiële en betalingsinformatie Alle informatie die Wij nodig hebben om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden (als deze beschikbaar gemaakt worden). In elk geval behandelen Wij of de dienstverlener(s) voor de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

  Oproepen aan de CRC Alle communicatie met een CRC wordt opgenomen of beluisterd, in overeenstemming met de geldende wetten, voor lokale operationele behoeften (bv. voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden). De gegevens van betaalkaarten worden niet opgeslagen. Indien dit wettelijk vereist is, zult u bij het begin van uw oproep op de hoogte gebracht worden van deze opname.

   

  1. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

  Cookies/Vergelijkbare technologieën Gelieve onze Cookieverklaring te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor meer informatie over de cookies die Wij gebruiken en de doeleinden waarvoor Wij ze gebruiken.

  Logbestanden Wij verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen Ons om fouten op te sporen, de prestaties te verbeteren en de beveiliging van onze Websites te handhaven.

  Webbakens Webbakens (ook wel bekend als 'web bugs') zijn kleine stukjes code die een grafisch beeld afleveren in een webpagina of een e-mail met het doel gegevens naar Ons terug te sturen. De informatie die via webbakens verzameld wordt, omvat informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk tijdstip werd de e-mail geopend, op welke links klikt u in de e-mail, enz.). Wij gebruiken webbakens op onze Websites of voegen ze toe in e-mails die Wij aan u sturen. Wij gebruiken de informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, de rapportage van websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, e-mailcontrole en -rapportage en personalisatie.

  1. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

  De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor Wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

  Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken

  Onze redenen

  Onze rechtmatige belangen

  Klantenservice

  Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in het kader van de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv. status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht in verband met een product, algemene vraag, enz.).

   

  - Het vervullen van contractuele verplichtingen

  - Wettelijke verplichtingen

  - Onze rechtmatige belangen

  - Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

  - Efficiënter zijn

  Wedstrijden, marketing en andere promoties

  Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 8 en Deel 9 hierna. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden.

   

  - Met uw toestemming (indien vereist)

  - Het vervullen van contractuele verplichtingen

  - Onze rechtmatige belangen

  - Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen

  - Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

  Externe sociale netwerken

  Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens Wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.

   

  - Met uw toestemming (indien vereist)

  - Onze rechtmatige belangen

  - Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

  - Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

  Personalisatie (offline en online)

  Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Websites/apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, (v) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden, en (vi) om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u hiervoor kiest. Zo onthouden Wij bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens/e-mailadres of schermnaam, zodat u de volgende keer dat u onze website bezoekt snel kunt aanmelden of zodat u gemakkelijk de spullen die u de vorige keer in uw winkelwagen geplaatst hebt kunt oppikken. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indien vereist) tonen Wij u ook specifieke inhoud of promoties van

   

  Afhandeling van bestellingen

  Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.

   

  - Het vervullen van contractuele verplichtingen

  - Met uw toestemming (indien vereist)

  - Wettelijke verplichtingen

  - Onze rechtmatige belangen

  - Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

  - Onze assets en ons personeel beschermen

  Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging)

  Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken Wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Als u Club Member-accounts hebt, behouden Wij ons het recht voor om deze accounts samen te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze veiligheid te verzekeren.

   

  Wettelijke redenen of fusie/overname

  of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen Wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze Website af te dwingen.

   

  - Wettelijke verplichtingen

  - Onze rechtmatige belangen

  - Naleving van wettelijke verplichtingen

  - Onze assets en ons personeel beschermen


  1. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Naast de entiteiten van Nespresso/Nestlé of de ad hoc binnenlandse partners (die de leiding hebben over de activiteiten van Nespresso) die vermeld worden in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (zie Deel 11), delen Wij uw Persoonsgegevens ook met de volgende types van externe organisaties:

  Dienstverleners Dit zijn externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, exploitatie van de website, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, gegevensanalyse, CRC, enz.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in Onze naam toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven.

  Ratingbureaus/incassobureaus Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn ratingbureaus en incassobureaus externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen om uw kredietwaardigheid te controleren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

  Externe bedrijven die Persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen Wij uw Persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit zal openbaar gemaakt worden op het moment dat uw toestemming gevraagd wordt.

  Externe ontvangers die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname Wij zullen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 4 voor meer informatie).

  1. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij zullen elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Wij gebruiken daarvoor de volgende criteria:

  • Nespresso zal een kopie van uw Persoonsgegevens om u te identificeren zolang 

   i) dat Wij een commerciële relatie met u hebben (bv. Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrieven en uzelf u nog niet hebt uitgeschreven, zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden)
   ii) Uw Persoonsgevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring en we hiervoor een geldige juridische basis hebben,

  EN

  • b) de duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om Onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat Wij de persoonsgegevens alsnog nodig hebben. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonymiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat Wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

  1. OPENBAARMAKING, OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  2. Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

   Mensen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de klantenzorg heeft toegang tot uw klantenbestand).

   Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen Wij slaan uw Persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om Persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig, en hoewel Wij ons uiterste best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze Websites/apps niet garanderen.

   Maatregelen die Wij verwachten dat u neemt Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig en zeker houden van uw Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een onlineaccount, moet u een wachtwoord kiezen dat anderen moeilijk kunnen raden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders! U moet ervoor zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden, en zorg ervoor dat u zich afmeldt telkens als u de computer verlaat. U moet ook gebruikmaken van de privacy-instellingen of -controles die Wij u bieden op onze Website/in onze app.

   Overdracht van uw Persoonsgegevens Voor de opslag en verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, is het nodig dat uw Persoonsgegevens uiteindelijk overgedragen/verzonden worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten uw land van verblijf, meer bepaald Zwitserland en Luxemburg.  Wij zullen uw Persoonsgegevens ook overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') (bv. andere entiteiten van Nespresso/Nestlé of ad hoc binnenlandse partners, bijvoorbeeld naar landen die andere normen inzake gegevensbescherming hanteren dan die welke gelden in de EER. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd om uw Persoonsgegevens te beschermen (en u hebt het recht om Ons een exemplaar van deze bepalingen te vragen (door contact met Ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet) en/of (ii) baseren ons op uw toestemming (indien wettelijk toegestaan).

   1. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

   Toegang tot Persoonsgegevens Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw Persoonsgegevens.

   Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te sturen ContactNL@Nespresso.com of door ons te schrijven op Nespresso Nederland B.V. Stroombaan 14, 1181VX Amstelveen Nederland. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit door Ons gevraagd wordt en wettelijk toegestaan is). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.

   Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan Ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens) Y, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw Persoonsgegevens verzoeken; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden); (iii) het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens beperken; en (iv) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.Wij wijzen erop dat Wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw Persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw Persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

   Voor zover beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waarmee u de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat Wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

   Wij hopen dat Wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

    

   1. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

   Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan Ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonsgegevens:

   Cookies/Vergelijkbare technologieën U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden. U vindt meer informatie hierover in Deel 3 hierboven.

   Reclame, marketing en promoties Als u wilt dat Nespresso uw Persoonsgegevens gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op het inschrijvingsformulier vindt, of door de vraag/vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de CRC of Boutiques u stellen. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt u zich aan bij de Websites/apps of externe sociale netwerken en past u uw gebruikersinstellingen in uw accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CRC te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

   Personalisatie (offline en online) Als dit wettelijk vereist is, kunt u, als u wilt dat Nespresso uw Persoonsgegevens gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring/gerichte reclame en inhoud aan te bieden, dit aangeven via de desbetreffende aanvinkvakjes op het inschrijvingsformulier of door de vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de CRC of Boutiques u stellen. Als u beslist dat u hier niet langer van wilt profiteren, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door u aan te melden bij de Websites/apps en uw gebruikersinstellingen aan te passen in uw accountprofiel. Dit doet u door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CRC te bellen.

   1. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING

   Als Wij de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring gebeurd zijn.

   1. 11. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

   Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met Ons opnemen via: ContactNL@Nespresso.com of door ons te schrijven op Nespresso Nederland B.V. Stroombaan 14, 1181VX Amstelveen Nederland of onze CRC te bellen op het nummer 0800 022 23 20.

   Wij zullen elke klacht over de manier waarop Wij Persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat Wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.

   Hoewel we liever hebben dat u ons eerst aanspreekt, heeft u ook te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u vermoedt dat wij ons niet aan de privacywetten houden.

    

   Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking

   Verantwoordelijk voor

   Nestlé Nespresso SA

   Chau. de la Guinguette 10, 1800 Vevey,

   Zwitserland

   Alle activiteiten

   Nestlé Treasury International S.A.

    

    

    

    

   Nespresso Nederland B.V. 
   Stroombaan 14
   1181 VX Amstelveen
   KVK 33137832 

    

   Alle activiteiten in Nederland

    

    

 • Algemene voorwaarden B2B van Nespresso Nederland B.V.

  ALGEMENE VOORWAARDEN B2B VAN NESPRESSO NEDERLAND B.V. – maart 2021

  1. ALGEMEEN

  1.1 Definities

  - Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die afnemer is van de door Nespresso Professional afgeleverde of verhuurde Producten en diensten;
  - Machine: een (koffie)machine van het gamma Nespresso Professional inclusief eventuele bijbehorende accessoires;
  - Nespresso NL of Nespresso Professional: Nespresso Nederland B.V;
  - Nespresso Service Package: deze sluit de Klant af bij de koop/huur/bruikleen van een Machine t.b.v. de uitvoering van Machine service (waaronder reparaties, onderhoudsbeurten en software updates);
  - Product: alle producten van het gamma Nespresso Professional, waaronder (doch niet uitsluitend) vallen: koffiemachines, koffiecapsules en accessoires.

  1.2 Toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden


  1.
  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Nespresso Professional aan de Klant worden gedaan, op alle door de Klant gedane bestellingen en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten tussen Nespresso Professional en de Klant met betrekking tot Producten. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden hier uitdrukkelijk uitgesloten.

  2.
  Het feit dat Nespresso Professional zich niet op een of meer clausules van onderhavige algemene voorwaarden beroept, betekent niet dat zij daarmee afstand doet van de mogelijkheden zich later op deze clausule(s) te beroepen. Indien een van de bepalingen om wat voor reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  3.
  Nespresso Professional behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, te wijzigen. De wijziging treedt automatisch in werking zonder dat instemming van de Klant nodig is. De Klant zal van een wijziging zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

  1.3 Aanbiedingen/Bestellingen – Annuleren van de bestelling – Gebruik van het Product


  4.
  Alle aanbiedingen van Nespresso Professional zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij eventuele (offerte)aanvraag verstrekte gegevens, dan mag Nespresso Professional afgaan op de juistheid van die gegevens.

  5.
  Nespresso Professional heeft het recht om een bestelling van de Klant te weigeren, indien de Klant zijn factuur niet of niet op de vervaldag heeft betaald of in geval de Klant surseance van betaling of zijn faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

  6.
  In geval de Klant een bestelling annuleert is hij van rechtswege aan Nespresso Professional een boete verschuldigd van 30% van het totale bedrag van de bestelling.

  7.
  De Klant verbindt zich er toe de gekochte Producten zorgvuldig te gebruiken voor het doel waartoe de Producten zijn bestemd en dient de voorschriften van de gebruiksaanwijzing van het product op te volgen. Ingeval van onjuist of verkeerd gebruik maken van het Product, komen de eventuele als gevolg daarvan ontstane herstel- of vervangingskosten volledig ten laste van de Klant.

  1.4 Vervoer – Ontvangst van de Producten – Conformiteit – Overmacht


  8.
  De Producten worden aan de Klant geleverd door Nespresso Professional of door een door de Klant aangewezen vervoerder. Het risico van de Producten tijdens het vervoer komt voor rekening van Nespresso Professional. Na levering van het Product aan de Klant komt het risico van het Product voor rekening van de Klant. Bij ontvangst van de Producten moet de Klant de Producten controleren op gebreken en dient hij eventuele gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen door middel van een aangetekend schrijven binnen drie dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden ontdekt, door de Klant aan Nespresso Professional te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van de Klant op aanspraak op herstel. Onverminderd het bepaalde in clausule 1.13 van deze algemene voorwaarden, vervalt het recht van de Klant op aanspraak op herstel in ieder geval na verloop van zes maanden na levering van het Product.

  9.
  Indien de Klant een gebrek tijdig, overeenkomstig het bepaalde in clausule 8 aan Nespresso Professional heeft gemeld, verbindt Nespresso Professional zich er toe zo snel mogelijk naar zijn keuze het gebrek te herstellen of identieke conforme Producten te leveren zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Aanspraken betreffende geleverde Producten die niet conform zijn, die defect zijn of Producten die bij levering ontbreken, kunnen niet meer bedragen dan het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende Producten. Nespresso Professional is in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor directe of indirecte schade, waardoor bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Klant in verband met de geleverde Producten of hun gebruik, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de directie of bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Nespresso Professional dan wel indien de Klant aantoont dat Nespresso Professional aansprakelijk is op grond van afdeling 3, titel 3 Boek 6 BW.

  10.
  Nespresso Professional kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen ingevolge overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stakingen, importbeperkingen, toeleveringsmoeilijkheden, vervoersproblemen, maatregelen van overheidswege, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. In geval van overmacht is Nespresso Professional gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de periode van overmacht langer duurt of langer zal duren dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke, aangetekende verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


  1.5 Leveringen

  11.
  Ongeacht de afgesproken leveringstermijn, kan een eventuele overschrijding van deze termijn, om welke reden ook, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Nespresso Professional of tot annulering van de bestelling door de Klant. Levering geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid van het bestelde Product en in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. Nespresso Professional is gerechtigd om de Producten in gedeelten te leveren.

  12.
  Behoudens andersluidende overeenkomst komen de leveringskosten ten laste van de Klant.

  1.6 Prijzen – Betaling – Eigendomsvoorbehoud


  13.
  De prijs van de Producten is de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling van het Product en is exclusief BTW. Indien na de bestelling, maar voor de levering van de Producten, de prijs stijgt als gevolg van wijzigingen in belastingen, accijnzen, valutakoersen, fabrieks- en/of importeursprijzen, is Nespresso Professional gerechtigd deze wijzigingen in de prijs door te berekenen. De vigerende prijzen kunnen worden geraadpleegd op de website www.nespresso.com/pro. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Nespresso Professional aan te wijzen bank- of girorekening. Bezwaren of klachten tegen facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum door Nespresso Professional te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan bezwaren of klachten ter zake niet meer in behandeling worden genomen.

  14.
  Nespresso Professional behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Klant afgeleverde en af te leveren Producten totdat de volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de Klant aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met Nespresso Professional. Als de dag van betaling geldt de dag waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de betreffende bank-of girorekening van Nespresso Professional. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet of niet op de vervaldag heeft voldaan, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verder aan Nespresso Professional toekomende rechten, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 10%, met een minimum van €40 per factuur en is de Klant vanaf de betreffende vervaldag een maandelijkse conventionele interest van 1% op het openstaande bedrag verschuldigd. Indien een factuur niet of niet op de vervaldag is betaald, worden alle openstaande facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar.

  15.
  Zonder schriftelijke toestemming van Nespresso Professional, heeft de klant niet het recht om betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, of om zich op verrekening te beroepen. Nespresso Professional heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van een factuur elke nieuwe bestelling van de klant te weigeren totdat alle verschuldigde bedragen volledig door de Klant zijn betaald.

  1.7 Intellectuele Eigendom


  16.
  De Intellectuele eigendomsrechten op de merken, handelsnamen, huisstijl, domeinnamen en andere onderscheidingstekens of van Nespresso NL afkomstige materialen berusten te allen tijde bij Nespresso NL (of een aan Nespresso NL gelieerde groepsmaatschappij). Ieder gebruik daarvan behoeft de voorafgaande toestemming van Nespresso NL. Klant is niet bevoegd veranderingen aan te brengen in/aan reclame-uitingen op de Koffiemachine(s), koffieproducten of koffieaccessoires van Nespresso NL. Door Klant opgesteld of gebruikt reclame- of marketingmateriaal dat logo's en/of merken van Nespresso NL bevat, moet vóór gebruik schriftelijk door Nespresso NL worden goedgekeurd.

  1.8 Persoonsgegevens

  17.
  Nespresso Professional en de Klant kunnen persoonlijke gegevens, in het bijzonder contactgegevens alsook gewoonlijke beroeps- en werkgegevens van individuen, voornamelijk van eigen werknemers, delen en gebruiken om deze overeenkomst uit te voeren of in verband daarmee. De partijen kunnen op basis van hun respectievelijke legitieme belangen dergelijke persoonsgegevens verder gebruiken voor de bevordering en verbetering van hun respectieve producten en diensten. Binnen een groep van ondernemingen in de EU kunnen deze persoonsgegevens op dezelfde basis ook voor klantenbeheer worden gedeeld. Elke partij garandeert dat zij, evenals haar verwerkers, sub-verwerkers en werknemers, de persoonsgegevens rechtmatig zullen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. GDPR in de EU) en dat tussen de partijen een partij als enige verantwoordelijk is voor naleving van deze verplichting.
  De partijen zorgen ervoor dat, met betrekking tot persoonsgegevens die worden gedeeld of ontvangen in het kader van deze overeenkomst:
  · De personen van wie de persoonlijke gegevens worden gedeeld, op de hoogte worden gesteld en wanneer zij daartoe wettelijk toestemming hebben gegeven.
  · Dergelijke persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan die worden gecommuniceerd;
  · Zij voldoen tijdig aan verzoeken van individuele personen met betrekking tot hun rechten en communiceren waar nodig aan de andere partij;
  · De persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig voor de doeleinden, rekening houdend met het toepasselijke statuut van beperkingen van de contractuele aansprakelijkheid;
  · Er zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen en procedures voor het reageren op datalekken.

  18.
  In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft de Klant recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. De Klant kan dit recht schriftelijk uitoefenen bij Nespresso Nederland B.V. Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen. Het Privacybeleid van Nespresso Professional staat vermeld op de website www.nespresso.com/pro.

  1.9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  19.
  Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, tussen Nespresso Professional en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ter zake van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussen partijen gesloten overeenkomst, is de rechtbank binnen het arrondissement waar Nespresso Nederland B.V. gevestigd is exclusief bevoegd.


  1.10 Geheimhouding en bescherming van gegevens


  20.
  Beide partijen in deze overeenkomst zullen gedurende of na afloop van de looptijd van deze overeenkomst alle vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij geheimhouden en niet aan derden verstrekken, daarbij inbegrepen informatie betreffende zakelijke strategieën, dienstenaanbod, plannen, prognoses, fabricage- en bedrijfsgeheimen en overige informatie van financiële of niet-financiële aard, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of op enige andere wijze is verstrekt.

  21.
  De Klant stemt er uitdrukkelijk in toe dat zijn informatie/gegevens worden opgeslagen bij Nespresso Professional ten behoeve van contractbeheer en de levering en verbetering van diensten ingevolge deze overeenkomst. Nespresso Professional Machines hebben ook de mogelijkheid om gebruik van en defecten aan de apparatuur te registreren en de resultaten daarvan door middel van telemetrie of andere methoden door te geven.

  22.
  Nespresso Professional houdt alle gegevens die ingevolge deze overeenkomst worden verstrekt of verzameld geheim en doet alles wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om deze gegevens te beschermen. Al deze gegevens kunnen overal ter wereld worden opgeslagen en verwerkt door Nespresso Professional of diens geautoriseerde serviceverleners die soortgelijke toezeggingen ten aanzien van privacy en beveiliging hebben gedaan.

  2. DE VERKOOP VAN CAPSULES EN ACCESSOIRES

  1.11 Bestellingen

  23.
  De Klant kan zijn bestellingen plaatsen:
  - Via internet: www.nespresso.com/pro
  - Telefonisch via 0800 024 80 10 (van maandag tot vrijdag, van 08.00 uur tot 19.00 uur)
  - Per brief: Nespresso Nederland B.V., Stroombaan 14 – 1181 VX Amstelveen

  24.
  De minimale hoeveelheid per bestelling van koffie is:
  - 200 capsules bij verpakking in dozen
  - 600 capsules per verpakking in tubes

  25.
  De Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

  1.12 Levering (kosten en termijnen)

  26.
  Nespresso Professional stelt alles in het werk om de leveringen van capsules en accessoires in Nederland binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling te realiseren.

  27.
  Indien de Klant een andere leveringswijze verzoekt dan de door Nespresso Professional gehanteerde wijze van levering, dan is de meerprijs van deze wijze van levering voor rekening van de Klant.

  28.
  De kosten van levering zijn de kosten zoals deze van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Tenzij anders is overeengekomen, komen de leveringskosten ten laste van de Klant. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

  3. MACHINE SERVICE

  1.13 Fabrieksgarantie, Nespresso Service Package en Installatievoorwaarden

  29. Nespresso Professional Machines worden geleverd met een garantie van 1 (een) jaar vanaf de aankoopdatum. Bij een storing van de Machine, zal Nespresso Professional deze binnen twee (2) werkdagen na melding door de Klant verhelpen. Alle machinedefecten worden tijdens de garantieperiode gratis gerepareerd; indien de machine echter beschadigd raakt door onjuist of onverantwoord gebruik door de klant (waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid in het ontkalken), komen de reparatiekosten voor rekening van de Klant.

  30.
  De Klant kan bij of na de plaatsing van een Machine een Nespresso Service Package afsluiten. De beschikbare Nespresso Services Packages kunnen verschillen per type Machine en zijn gespecificeerd in de Service Package Bijlage bij de Machine overeenkomst. Klant zal de servicetarieven maandelijks of jaarlijks bij vooruitbetaling voldoen en ontvangt hiervoor een automatische factuur. De fabrieksgarantie als genoemd in art. 29 blijft onverminderd van kracht.

  31.
  Het Nespresso Service Package wordt afgesloten bij koop voor een periode van een (1) jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een (1) jaar en dit maximaal vijf (5) keer op elkaar volgend, tenzij een van de partijen schriftelijk opzegt, uiterlijk dertig (30) dagen voor afloop van de initiële of verlengde termijn. Bij huur/bruikleen wordt de Nespresso Service Package afgesloten voor de duur van de Machine overeenkomst. Uiterlijk dertig (30) dagen voor afloop van een contractjaar kan de Klant, zowel bij koop/huur/bruikleen, indien gewenst, overstappen op een andere Nespresso Service Package.

  32.
  Na een uitgevoerde reparatie kent Nespresso Professional drie (3) maanden garantie toe op de uitgevoerde service. In die periode zal Nespresso Professional machinedefecten kosteloos repareren onder de voorwaarden als genoemd in de Service Package Bijlage bij de Machine overeenkomst.

  33.
  Nespresso Professional behoudt zich het recht de servicetarieven en de samenstelling van de Service Packages jaarlijks te herzien. Nespresso Professional stelt Klant hiervan op de hoogte. Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren en deze wijziging niet voortvloeit uit een wetsbepaling van dwingend recht, is Klant gerechtigd de Nespresso Service Package schriftelijk op te zeggen binnen uiterlijk dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging. Gedurende de termijn dat de Nespresso Service Package na opzegging ingevolge deze bepaling voortduurt, blijven dezelfde voorwaarden ongewijzigd van toepassing.

  34.
  Klant draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de Nespresso Professional koffiemachine en stelt Nespresso Professional in de gelegenheid om de servicewerkzaamheden uit te (laten) voeren. Voldoet Klant hier niet aan, dan is Klant voorrijkosten verschuldigd aan Nespresso Professional. Van alle door Nespresso Professional ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden wordt een (digitale) werkbon opgemaakt. Na afloop van werkzaamheden tekent Klant voor akkoord. Klant dient Nespresso Professional daarnaast tijdig op de hoogte te brengen van verhuizingen of andere wijzigingen die voor de uitvoering van de Nespresso Service Package relevant zijn. Verhuizingen mogen enkel uitgevoerd worden door een erkende servicepartner van Nespresso Professional.

  35.
  De artikelen 29 tot en met 34 zijn van toepassing op alle Machines. Los van bovenvermelde voorwaarden gelden de specifieke Installatievoorwaarden die zijn gespecificeerd in een bijlage bij de Machine overeenkomst.

  Vastgesteld in maart 2021
  Nesprsso Nederland B.V.
  Stroombaan 14
  1181 VX Amstelveen
  Tel: 0800 024 80 10
  www.nespresso.com/pro
  Kvk Amsterdam: 3313.7832

 • Bedrijfsgegevens

  Nespresso Nederland B.V 
  Stroombaan 14
  1181 VX Amstelveen
  VAT number: NL001410908B01

 • Cookie policy

  Deze cookie melding is van toepassing op alle Nespresso websites en mobile applicaties("Nespresso Platform").

  1. Wat zijn cookies?

  Cookies zijn tekstbestanden die worden geplaatst op je computer door de website die je bezoekt. Cookies worden daarna teruggestuurd naar de website bij een later bezoek, of naar een andere website die deze cookies herkent. Ze worden gebruikt om een website te laten werken, efficiënter te laten werken als ook om informatie door te geven aan de eigenaar van de website.

  We gebruiken de term “Cookies” in deze melding om ook vergelijkbare technologieën zoals web beacons SDK, logfiles & pixel tags te dekken.

  1. Wat voor types cookies worden gebruikt op Nespresso Platformen?

  We gebruiken de volgende typen cookies op Nespresso platformen:

  Cookie categorieën

  levensduur

  Noodzakelijke cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk voor de kernfunctionaliteit en moeten geaccepteerd worden zodat Nespresso platformen werken. Deze kunnen gebruikt worden voor authenticatie, veiligheid of lokalisatie redenen. Zonder deze cookies zijn services zoals het toevoegen van producten aan uw winkelmand niet mogelijk. Als u deze cookies uitschakelt zullen bepaalde onderdelen van het Nespresso Platform niet functioneren, zoals het toevoegen van producten en het ingang van het betaalproces.

   

  Zo lang als nodig

  Functionele en prestatie cookies

  Deze cookies helpen ons de website te verbeteren en de ervaring rijker te maken. Ze stellen ons in staat de het gebruik en de prestatie van Nespresso Platformen te meten. Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers interacteren met Nespresso platformen en we gebruiken deze informatie om de gebruikers ervaring te verbeteren.

   

  tot 2 jaar

  Advertentie cookies

  Deze cookies verzamelen informatie over je browse gegevens om advertenties relevanter te maken voor jou en je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal eer dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze onthouden welke websites je bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. We mogen deze informatie met andere partijen delen, waaronder onze partners.

   

  tot 2 jaar

  Social media cookies

  De cookies worden gebruikt wanneer in informatie deelt via een social media deel knop op en Nespresso Platform. Het sociale netwerk zal zien dat je dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gecombineerd met advertentie/doelgroep bepaling activiteiten.

   

  tot 2 jaar  1. Beheer je cookie toestemming voorkeuren

  Je hebt ten alle tijde toegang en de mogelijkheid je cookievoorkeuren te beheren.

  1. Cookie melding update

  We behouden het recht om veranderingen en aanpassing te doen aan deze melding. Refereer aan deze pagina over tijd, om nieuwe (additionele) informatie en aanpassingen te bekijken. We plaatsen updates op Nespresso Platformen en, wanneer dat nodig is, zullen we informeren over veranderingen via email.

  1. Privacy Policy

  Voor meer informatie over hoe jouw data wordt gebruikt (inclusief informatie over data protection officer), bekijk onze Privacy verklaring op deze pagina.

  De cookie melding is voor het laatst geïupdatet op 06/09/2023.