Anda dihubungkan ke Nespresso MY laman web. Jika anda ingin menerima penghantaran anda di negara lain, sila ikut pautan ini link.

  • Register

Nespresso Professional Machine Assistance | Nespresso Pro | NesEntity_MY

capsule

Bantuan Mesin Profesional Nespresso

Adakah anda memerlukan bantuan pada mesin anda? Pilih model mesin anda bagi mengenai bagaimana maklumat mengenai tujuan dan fungsi mesin anda, untuk memastikan kopi yang sempurna dalam setiap cawan. Jika anda memerlukan bantuan lanjut, hubungi Kelab Nespresso di 24/7 bebas tol perkhidmatan telefon kami di 1800 80 6507 dan mendapatkan diagnosis teknikal serta-merta dan penyelesaian yang memenuhi keperluan anda.