Condicions de venda

CONDICIONS DE VENDA

1. Aplicabilitat de les condicions generals de venda

1.1 Cada comanda feta amb Nestlé Nespresso, SA, o qualsevol de les seves empreses afiliades (“Nespresso”) a través d’Internet estarà regida per les Condicions Generals de Venda següents. Aplicarà l’exclusió de qualsevol altra condició. En fer una comanda, vostè reconeix que ha llegit, comprès i acceptat, sense cap mena de reserva, aquestes Condicions Generals de Venda. 1.2 En usar aquesta pàgina web, vostè també accepta acatar els nostres Termes d’Ús i la Política de Privadesa d’Internet i hi està d’acord. Nespresso el convida a llegir-les amb cura abans d’utilitzar els serveis que oferim en aquesta pàgina web. 1.3 Nespresso es reserva el dret, en qualsevol moment, de modificar aquestes Condicions Generals de Venda afegint una versió més recent en aquesta pàgina web. En fer una comanda posterior al moment en què Nespresso hagi afegit una nova versió de les seves Condicions Generals de Venda a la pàgina web, vostè accepta acatar aquesta versió actualitzada i hi està d’acord.

2. Registre

2.1 En el moment de registrar-se en aquesta pàgina web, cal que s’asseguri que la informació obligatòria per al registre que ens proporciona sigui correcta i estigui completa. 2.2 Si us plau, informi a Nespresso sobre canvis d’adreça o altres modificacions actualitzant les seves dades personals en aquesta pàgina web immediatament.

3. Clau d’accés

3.1 En registrar-se per fer servir aquesta pàgina web, li demanarem que creï una clau d’accés. Vostè és el responsable de mantenir-la de manera estrictament confidencial i de no revelar-la a terceres persones ni compartir-la. 3.2 Vostè és plenament responsable de l’ús de la seva clau d’accés i de qualsevol comanda feta amb aquesta clau, fins i tot si és sense el seu coneixement. 3.3 Si vostè sap o sospita que algú més coneix o ha utilitzat la seva clau d’accés, cal que ho notifiqui a Nespresso immediatament.

4. Les comandes

4.1 En fer una comanda a través d’aquesta pàgina web, fa una oferta per comprar productes que ha seleccionat segons aquestes Condicions Generals de Venda. 4.2 Les comandes que fa a Nespresso en aquesta pàgina web estan subjectes a límits de quantitat mínima i màxima. 4.3 Nespresso ofereix els seus productes en aquesta pàgina web dins dels límits de les seves quantitats disponibles.

5. Confirmacions de comandes

5.1 La comanda que vostè fa en aquesta pàgina web no constituirà un contracte vinculant ni de compliment obligat excepte en cas que o fins que Nespresso li enviï una confirmació per correu electrònic. 5.2 Nespresso es reserva el dret discrecional de rebutjar comandes, especialment en relació amb el valor creditici o factures no pagades. 5.3 La informació registrada per Nespresso constitueix una prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació registrada pel sistema de pagament constitueix una prova absoluta de les transaccions financeres.

6. Preus

6.1 Els preus que cal pagar pels articles que vostè sol•licita són els que es mostren en aquesta pàgina web a la data en què vostè faci la comanda, amb IVA inclòs, però sense les despeses d’enviament. 6.2 Els càrrecs d’enviament es facturaran basant-se en les tarifes indicades en aquesta pàgina web a la data en què faci la comanda i es calcularan especialment en funció de les dimensions de la comanda i del mètode de lliurament que triï. 6.3 Nespresso es reserva el dret de modificar els seus preus i despeses d’enviament a qualsevol moment i pot cancel•lar un contracte en cas d’errors d’escriptura, errors d’impressió o errors de càlcul.

7. Impostos de la duana

7.1 En fer comandes de productes per a un lliurament internacional a països que no siguin aquells des dels quals Nespresso fa els seus enviaments, vostè és l’importador i ha d’acatar totes les lleis i regulacions del país al qual vostè rep els productes. 7.2 Pot estar subjecte a pagaments i impostos d’importació que es cobren un cop la mercaderia arribi al seu país. Qualsevol càrrec addicional per tràmits de duana cal que l’assumeixi vostè. Nespresso no té cap control sobre aquests càrrecs i no en pot predir o calcular l’import. Les polítiques de duana de cada país varien notablement entre elles, raó per la qual haurà de contactar amb un agent de duanes local per informar-se’n.

8. Lliurament

8.1 Totes les comandes confirmades per Nespresso es lliuraran a l’adreça que especifiqui en fer la comanda. 8.2 Nespresso fa un gran esforç per garantir els lliuraments dins dels dos dies laborables següents d’haver rebut la comanda. 8.3 Els lliuraments de comandes només es poden fer als països que s’especifiquen en aquesta pàgina web.

9. Verificació de la mercaderia

9.1 És responsabilitat seva verificar la quantitat i la condició de la mercaderia en el moment del lliurament. 9.2 En cas que noti algun dany en el producte o que la mercaderia estigui incompleta, cal que faci una reclamació directament al servei de lliurament i ho ha de notificar a Nespresso en un termini de 7 dies laborables després del lliurament. En aquest cas, Nespresso li proporcionarà una substitució idèntica de la mercaderia.

10. Devolucions

10.1 Vostè té el dret de tornar qualsevol mercaderia que no sigui del seu gust, en un termini que no superi els 14 dies posteriors a la recepció de la comanda. 10.2 Nespresso només acceptarà devolucions de mercaderies en la seva condició i embalatge originals, acompanyades per una factura de compra. 10.3 Un cop la devolució s’hagi fet de manera adequada, Nespresso li farà un reembossament del preu de la mercaderia tornada i dels càrrecs facturats pel lliurament en un termini no superior a 30 dies després d’haver rebut la mercaderia retornada. Se li cobrarà el cost postal de l’enviament del reembossament.

11. Pagaments

11.1 Les factures s’envien després del lliurament de la mercaderia i són pagables en la seva totalitat en un termini que no superi els 30 dies. 11.2 Els pagaments amb targeta de crèdit es cobren immediatament. La informació de la seva targeta de crèdit es codificarà per raons de seguretat.

12. Pagaments tardans

12.1 En cas que no rebem el seu pagament a temps, se li cobraran interessos sobre el balanç de la factura, així com les despeses administratives i els costos d’agents de cobrament legal que es generin a partir de la falta de pagament. 12.2 Nespresso es reserva el dret de rebutjar qualsevol nova comanda fins que no obtingui el pagament total de qualsevol balanç vençut.

13. Garantia de la màquina

13.1 Les màquines comprades en aquesta pàgina web tenen la garantia del fabricant de la màquina d’acord amb els termes i les condicions específiques que s’enumeren a la documentació original del producte. 13.2 Si us plau, consulti la documentació del producte per informar-se sobre la garantia del fabricant, sense perjudici de cap dels seus drets legals estatutaris vigents.

14. Servei postvenda

14.1 Si té qualsevol problema o pregunta relatius al funcionament, manteniment o servei postvenda de la seva màquina, si us plau, posi’s en contacte per telèfon amb Nespresso per fer consultes i rebre ajuda. 14.2 Si el problema de la seva màquina no es pot resoldre per telèfon, Nespresso ofereix una sèrie d’opcions de postvenda. Si us plau, posi’s en contacte per telèfon amb Nespresso per a més informació.

15. Limitació de la responsabilitat

15.1 Les fotografies i els textos que il•lustren i descriuen els productes en aquesta pàgina web no són contractuals i l’únic propòsit és el d’informar. Nespresso no serà el responsable en cas d’errors o omissions a les fotografies o textos que es mostren en aquesta pàgina web. 15.2 En cas de lliuraments internacionals a països diferents a aquells des dels quals Nespresso fa els seus enviaments, Nespresso no tindrà cap responsabilitat si els productes no compleixen les lleis i regulacions del país de lliurament o en cas d’incompatibilitats elèctriques o d’alguna mena del producte. 15.3 Sense limitar l’àmbit d’aquestes Condicions Generals de Venda, cap reclamació de cap mena, ja sigui de productes lliurats o el no-lliurament de productes, o qualsevol altra, haurà de superar en quantitat el preu de compra dels productes respecte als quals es reclamin els danys. EN CAP CAS NESPRESSO SERÀ EL RESPONSABLE PER QUALSEVOL DANY DIRECTE, INDIRECTE O SUBSEGÜENT DE CAP MENA (FINS I TOT SI L’ARRIBADA D’AQUEST DANY FOS CONEGUDA O HAGUÉS POGUT SER CONEGUDA PER PART DE NESPRESSO) QUE PUGUI SORGIR EN RELACIÓ AMB ELS SEUS PRODUCTES, EL SEU ÚS, LA VENDA O AQUESTA PÀGINA WEB.

16. Força major

16.1 Nespresso farà tot l’esforç raonable per complir les seves obligacions. No obstant això, Nespresso no es pot fer responsable de retards o d’errors en el lliurament causats per circumstàncies més enllà del seu control raonable. Aquestes circumstàncies inclouen vagues, guerres, catàstrofes naturals o qualsevol altra situació que pugui impedir la producció, el transport o el lliurament dels productes. 16.2 En cas de retards, Nespresso durà a terme les seves obligacions tan aviat com li sigui raonablement possible i es reserva el dret d’assortir qualsevol romanent de producte entre els seus clients de manera justa i raonable.

17. Llei aplicable i jurisdicció

17.1 Aquestes Condicions Generals de Venda es regeixen per la llei del país d’incorporació de la companyia Nespresso que factura la seva comanda. 17.2 La jurisdicció exclusiva es dóna en el mateix país de la llei aplicable. 11/2005 NESTLÉ NESPRESSO LTD.