Està connectat a la pàgina web de Nespresso ES. Si vol rebre la seva comanda en un altre país, si us plau, faci clic en aquest enllaç.

 • Registri's

Termes i Condicions

 • Termes i condicions

  AVÍS LEGAL 10/03/2014

  Gràcies per visitar aquesta pàgina web. Li recomanem que llegeixi atentament aquest document cada vegada que hi accedeixi per comprovar que no hagi sofert cap canvi i l’abandoni si no hi està d’acord, ja que l’ús de la pàgina web implica l’acceptació expressa i plena d’aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

  Aquest Avís Legal està complementat per: (i) les Condicions Particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets de la pàgina web i que s’entendran igualment acceptades pel simple fet de fer ús d’aquests serveis; (ii) la Política de Cookies, i (iii) la Política de Privadesa.

  Propietat de la pàgina web i definició dels termes

  Aquest Avís Legal recull els termes i condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web http://www.nespresso.com, de la qual és titular l’empresa mercantil Nestlé España, SA (d’ara endavant “Nestlé”), domiciliada a l’avinguda dels Països Catalans, número 25-51, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al llibre 760, secció 2a, tom 1308, foli 231, full 13973, amb CIF número A-0805449, telèfon 93 480 51 00, telèfon d’atenció al client 902 112 113 i adreça de correu electrònic info@es.nestle.com.

  Els termes “nosaltres”, “nostre”, “Nestlé” i “Grup Nestlé” fan referència a Nestlé SA i qualsevol de les seves filials o entitats del seu grup societari i s’usen de la forma més apropiada segons el context Nestlé. “Vostè” fa referència a qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina web o la utilitzi.

  Integritat de la pàgina

  Aquesta pàgina web s’ofereix de manera gratuïta “quan és possible” i “tal i com està”. Ens reservem el dret de restringir, suspendre o cancel•lar, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés a aquesta pàgina web, a una part d’ella o a qualsevol funcionalitat específica. Així mateix, ens reservem el dret de retirar lliurement qualsevol contingut dels que s’hi allotgen.

  Els nostres drets sobre la pàgina web

  Tots els drets d’autor i més drets de propietat intel•lectual referents al disseny, els textos, els dibuixos i les imatges en general d’aquesta pàgina web són propietat del Grup Nestlé i estan degudament protegits.

  Es pot navegar per aquesta pàgina web, reproduir-ne els textos mitjançant la impressió i fer-ne descàrregues, així com també les fotografies o els vídeos, a un disc dur o per a la distribució a altres persones físiques. No obstant això, tot això es pot fer sempre que es respecti la legislació relativa als drets d’autor i s’esmenti la font de procedència. Està prohibit reproduir de manera total o parcial aquesta pàgina web o establir-hi un hiperenllaç amb finalitats de lucre comercial, així com incorporar el contingut propi a cap altra feina, publicació o pàgina web, sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Nestlé.

  Les marques registrades, els logotips, els caràcters i les marques de servei que s’incorporen a aquesta pàgina web pertanyen a la Société des Produits Nestlé, SA, que forma part del Grup Nestlé. En cap cas s’interpretarà que els continguts d’aquesta pàgina web impliquen la concessió d’alguna autorització o dret per utilitzar qualsevol marca comercial que s’hi incorpora. El seu ús fora del que es preveu en aquests Termes i Condicions queda estrictament prohibit i serà perseguit.

  Les seves responsabilitats i drets sobre els seus continguts

  Nestlé no té cap obligació de publicar o utilitzar les opinions o els materials que ens enviï i, en cas que els accepti, els pot eliminar en qualsevol moment sense necessitat de comunicar-l’hi prèviament.

  En qualsevol cas, qualsevol contingut que ens enviï per publicar-lo en aquesta pàgina web (inclosos imatges, textos, preguntes, comentaris, suggeriments o contingut similar) el podrem utilitzar en els termes permesos per la legalitat vigent, per la qual cosa és possible que en algun cas li demanem que signi i ens enviï algun tipus de document de cessió de drets per poder publicar determinats continguts fora de l’entorn d’Internet.

  Sempre que ens faci arribar un contingut, vostè garanteix (pel sol fet d’haver-lo enviat) que n’és el titular legítim i que ha obtingut el consentiment inequívoc de les altres persones que apareixen en aquest contingut, així com que disposa dels drets d’explotació (inclosos amb caràcter enunciatiu i no limitatiu els drets de reproducció, distribució, transformació, traducció, exhibició, modificació i comunicació pública) per a l’entorn d’Internet i que els pot subllicenciar a Nestlé. Pel sol fet d’enviar aquest contingut, vostè atorga a Nestlé una llicència no exclusiva, d’àmbit territorial mundial i per una durada igual a la màxima legalment prevista sobre els drets d’explotació esmentats, amb capacitat per subllicenciar i utilitzar el contingut en aquesta pàgina web o en qualsevol altra pàgina del Grup Nestlé.

  Nestlé España, SA, no es fa responsable de les conseqüències que poguessin afectar l’usuari, els seus familiars, amics, persones properes o terceres persones per l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari de les seves fotografies o imatges i de les del seu entorn familiar, així com per la difusió o exhibició d’aquestes per part seva o de tercers o per la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, en línia o no, ja que la publicació de comentaris, la inserció de fotografies, imatges i textos i la seva difusió a tercers a través d’aquesta pàgina web són totalment voluntàries, consentides i, en general, no sol•licitades i es duen a terme tenint en compte que cada usuari és propietari i responsable del que publica i de la informació que transmet lliurement i per iniciativa pròpia. Nestlé actuarà immediatament davant d’una denúncia o una sospita que es puguin estar produint infraccions dels drets de propietat intel•lectual, vulneracions del dret a la pròpia imatge de persones que apareguin involuntàriament en aquesta pàgina web o respecte a qualsevol contingut que es pugui considerar inadequat, i procedirà a eliminar-lo immediatament. La publicació, exhibició o visualització de fotografies, imatges i textos no estan subjectes a cap garantia de confidencialitat ni al dret a la intimitat, ja que l’usuari, de manera conscient i voluntària, ha decidit que siguin públics perquè resultaran accessibles a qualsevol persona que visiti la pàgina web i s’entendrà que ha concedit sobre ells una llicència no exclusiva, transferible i amb possibilitat de ser cedida a tercers per tal que siguin utilitzats.

  A més del que hem previst anteriorment, no pot incorporar a la nostra pàgina materials, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar, en general, contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor.

  En general, queda prohibit enviar continguts o fer qualsevol acte sobre la pàgina (tals com enginyeria inversa o hacking) que, segons el Grup Nestlé, es puguin considerar inapropiats o que estiguin prohibits d’acord amb la legislació aplicable a aquesta pàgina web. Nestlé entregarà a les autoritats tots aquells materials o evidències que sospiti que incompleixen la legislació vigent i ajudarà activament la justícia en la persecució de l’infractor, incloses amb caràcter enunciatiu i no limitatiu les accions següents:

  • Qualsevol acte que constitueixi incompliment de la privadesa (incloses les transferències a la pàgina web d’informació privada sense l’autorització de la persona afectada) o de qualsevol altre dret legal de les persones físiques;

  • Emprar aquesta pàgina web per difamar o calumniar el Grup Nestlé, els seus treballadors o altres persones físiques, o actuar de tal manera que es desacrediti el bon nom del Grup Nestlé;

  • Transferir a la pàgina web arxius que continguin virus que puguin causar danys a la propietat del Grup Nestlé o a la propietat de persones físiques i

  • Ubicar en aquesta pàgina web o transmetre-hi qualsevol material no autoritzat, inclòs amb caràcter enunciatiu però no limitatiu tot aquell material que pugui causar, al nostre parer, molèsties o perjudicis o bé que violi els sistemes o la seguretat de la xarxa del Grup Nestlé o de terceres persones, material que sigui difamatori, racista, obscè, amenaçador, de contingut pornogràfic o que presenti qualsevol forma d’il•legalitat en general.

  Enllaços amb altres pàgines web

  És possible que els enllaços existents a les pàgines web del Grup Nestlé el condueixin fora de la xarxa dels sistemes del Grup. Els enllaços es proporcionen de bona fe i el Grup Nestlé no pot ser responsable per les modificacions que es produeixin posteriorment a les pàgines web de tercers per a les quals proporcionem un enllaç. Li recomanem encaridament que es mantingui informat i que llegeixi atentament les notes legals i de privadesa de totes les pàgines web que visiti.

  Cookies

  La política de Nestlé en relació amb l’ús de cookies s’exposa al document de Política de Cookies.

  Limitació territorial

  El material i la informació del Grup Nestlé que apareixen en aquesta pàgina web han estat concebuts només per als usuaris de l’Estat espanyol. El Grup Nestlé no assumeix cap compromís en relació amb el fet que el material i la informació d’aquesta pàgina web estiguin disponibles a distintes zones de l’Estat.

  Copyright © NESTLÉ ESPAÑA, SA, 2014.

 • Política de privadesa

  Llegiu atentament aquesta Política de Privacitat (“Política”) per comprendre les nostres polítiques i pràctiques relatives al tractament de dades personals. Pel fet d'utilitzar la pàgina web o l'app de Nespresso, de telefonar al CRC de Nespresso, de fer una comanda a la Boutique Nespresso o de facilitar-nos les vostres dades personals de qualsevol altra manera, reconeixeu l'acceptació d'aquesta Política. Si no accepteu aquesta Política o no ens proporcioneu d'una altra manera les dades personals necessàries (us ho indicarem quan escaigui, per exemple, fent clara aquesta informació en els nostres formularis de registre), (a) no heu d'utilitzar la nostra pàgina web o app, no heu de fer-vos soci del Club Nespresso, i (b) pot ser que no us puguem proporcionar els nostres béns i/o serveis. Aquesta Política pot canviar quan es consideri oportú (vegeu la Secció 10). En trobareu la deguda informació a través de la web, com també amb comunicacions personalitzades que hàgiu d'acceptar, en cas que l'actualització d'aquesta Política impliqui un canvi en les condicions que haureu triat.

  Aquesta Política proporciona informació important en les àrees següents:

  1. FONTS DE DADES PERSONALS
  2. DADES PERSONALS QUE RECOLLIM SOBRE LA VOSTRA PERSONA I SOBRE LA MANERA COM LES RECOLLIM
  3. COOKIES/TECNOLOGIES SIMILARS, ARXIUS DE REGISTRE I BALISES WEB
  4. USOS DE LES DADES PERSONALS
  5. DIVULGACIÓ DE DADES PERSONALS
  6. CONSERVACIÓ DE DADES PERSONALS
  7. EMMAGATZEMATGE I/O TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS
  8. ACCÉS A LES VOSTRES DADES PERSONALS
  9. OPCIONS QUE TENIU RESPECTE A COM USEM I DIVULGUEM LES VOSTRES DADES PERSONALS
  10. CANVIS EN LA NOSTRA POLÍTICA
  11. RESPONSABLES DEL TRACTAMENT DE DADES I CONTACTE

  ABAST DE LA POLÍTICA

  La present Política explica com recullen, usen i divulguen les vostres dades personals les entitats Nespresso enumerades a la secció de responsables del tractament de dades i contacte (Secció 11) (“Nespresso”, “Nosaltres”, “Ens”). També us indica com podeu accedir a les vostres dades personals, actualitzar-les i efectuar certes eleccions, i ofereix informació sobre com s'utilitzen les vostres dades personals.

  Aquesta Política engloba les nostres activitats de recollida de dades, en línia i per altres mètodes, incloent-hi dades personals que recollim a través dels nostres diversos canals, com ara pàgines web, apps, xarxes socials, Centres de Relació amb Clients, Boutiques, punts de venda i esdeveniments. Us informem que combinem les dades personals que recollim mitjançant un mètode (p. ex. una pàgina web Nespresso) amb les dades personals que recollim a través d'un altre mètode (p. ex. un esdeveniment fora de línia de Nespresso). En aquest sentit, podem combinar dades personals que havíem recollit inicialment mitjançant diferents entitats Nespresso. Consulteu la Secció 8 per obtenir més informació sobre com oposar-se a aquests punts.

   1.    FONTS DE DADES PERSONALS

  Aquesta Política és d'aplicació a les dades personals que recollim de la vostra persona o sobre la vostra persona, a través dels mètodes que es descriuen tot seguit, sens perjudici que cadascuna d'aquestes vies tingui un avís legal específic per a cada tractament (vegeu Secció 2), de les fonts següents:

  Llocs web de Nespresso. Llocs web adreçats al consumidor operats per o per a Nespresso, incloent-hi llocs que operem sota els nostres propis dominis (URL i minisites que gestionem en xarxes socials de tercers, com Facebook) (“Llocs web”).

  Llocs web per a mòbils/apps de Nespresso. Llocs web o apps per a mòbils adreçats al consumidor operats per o per a Nespresso, com les apps de telèfons intel·ligents.

  Correu electrònic, missatges de text o altres missatges electrònics. Comunicacions electròniques entre la vostra persona / el client i Nespresso.

  CRC de Nespresso. Telefonades al nostre Centre de Relació amb Clients (“CRC”).

  Boutiques Nespresso. Botigues físiques gestionades per Nespresso.

  Formularis de registre en paper. Formularis de registre impresos o similars que recollim, per exemple, a través de correu postal, demostracions en botigues, concursos i altres promocions o esdeveniments.

  Punts de venda. Persones presents a les botigues de tercers que us mostraran els productes i us ajudaran en el registre de la vostra màquina i en la comanda de cafè.

  Dades d'altres fonts. Xarxes socials, informació accessible al públic.

  2.    DADES PERSONALS QUE RECOLLIM SOBRE LA VOSTRA PERSONA I COM LES RECOLLIM

  Depenent de com interactueu amb Nespresso (en línia, presencialment, per telèfon, etc.), recollim diversos tipus d'informació de la vostra persona, com descrivim tot seguit.

  Informació de contacte personal. Això inclou qualsevol informació que ens faciliteu i que ens permeti posar-nos en contacte amb la vostra persona, com ara el vostre nom, adreça postal, adreça de correu electrònic, detalls de xarxes socials o número de telèfon.

  Informació de registre del compte. Tota informació que calgui per permetre-us accedir al vostre perfil de compte específic. En són exemples la vostra identificació d'inici de sessió/adreça de correu electrònic, nom d'usuari, contrasenya desada i encriptada, en una forma irrecuperable i/o pregunta de seguretat i resposta.

  Informació demogràfica. Tota informació que descrigui les vostres característiques demogràfiques o de conducta. Exemples: la vostra data de naixement, edat o franja d'edat, sexe, localització geogràfica (p. ex. codi postal), productes favorits, aficions i interessos i informació sobre la llar i l'estil de vida.

  Informació tècnica sobre dispositius informàtics/mòbils. Tota informació sobre el sistema informàtic o altre dispositiu tecnològic que feu servir per accedir als nostres llocs web o apps, com ara l'adreça de protocol d'Internet (IP) utilitzada per connectar el vostre ordinador o dispositiu a Internet, tipus de sistema operatiu i tipus i versió del navegador web. Si accediu al lloc web o app de Nespresso per mitjà d'un dispositiu mòbil com un telèfon intel·ligent, la informació recollida també inclourà, quan estigui permès, l'identificador únic de dispositiu del vostre telèfon, identificació de publicitat, localització geogràfica, en cas que ho hàgiu autoritzat, i altres dades de dispositius mòbils similars.

  Llocs web. Informació usual sobre comunicacions. Mentre navegueu i interactueu amb els nostres llocs web o butlletins informatius, usem tecnologies de recollida de dades automàtiques per recollir determinada informació sobre les vostres accions. Això inclou informació com ara els vincles en els quals feu clic, les pàgines o contingut que visualitzeu i durant quant de temps ho feu i altra informació i estadístiques similars sobre les vostres interaccions, com els temps de resposta del contingut, errors de descàrrega i durada de les visites a determinades pàgines. Aquesta informació es captura utilitzant tecnologies automatitzades com cookies (cookies de navegador, flash cookies) i balises web, i també es recull mitjançant l'ús de serveis de seguiment de tercers (com Double Clic, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management i/o Omniture). Teniu el dret d'oposar-vos a l'ús d'aquestes tecnologies; per a més detalls, consulteu l'Apartat 3.

  Comentaris de consumidors. Això inclou la informació que compartiu voluntàriament amb Nosaltres sobre la vostra experiència d'ús dels nostres productes i serveis.

  Contingut generat pel consumidor. Es refereix a qualsevol contingut que creeu i que després compartiu amb Nosaltres en una xarxa social o mitjançant la càrrega en un dels nostres llocs web o apps, incloent-hi l'ús de les apps de xarxes socials com Facebook. Exemples: fotos, vídeo, històries personals, comentaris o altres elements o contingut similar. Si ens ho autoritzeu, recollirem i publicarem contingut generat pel consumidor en relació amb una varietat d'activitats, incloent-hi concursos i altres promocions, funcions de la comunitat del lloc web, esdeveniments adreçats al consumidor i xarxes socials de tercers.

  Informació de xarxes socials. Es refereix a tota informació que compartiu públicament en una xarxa social o informació que forma part del vostre perfil en una xarxa social de tercers (com Facebook) i que permeteu que la xarxa social de tercers comparteixi amb Nosaltres. Exemples: la informació del vostre compte bàsic de tercers (p. ex. nom, adreça de correu electrònic, sexe, data de naixement, ciutat actual, foto de perfil, identificació d'usuari, llista d'amics, etc.) i tota altra informació addicional o activitats que permeteu de compartir a la xarxa social de tercers. Rebem la nostra informació de perfil de xarxes socials (total o parcial) cada vegada que descarregueu o interactueu amb una web app de Nespresso en una xarxa social com Facebook, cada vegada que useu una funció de xarxa social integrada en un lloc web de Nespresso (com Facebook Connect) o cada vegada que interactueu amb Nosaltres mitjançant una xarxa social. Per ampliar informació sobre com Nespresso obté informació vostra de la xarxa social de tercers, o per optar per deixar de compartir aquesta informació de xarxes socials, visiteu el lloc web de la xarxa social en qüestió.

  Informació de pagaments i financera. Qualsevol informació que necessitem amb la finalitat d'atendre una comanda, o que utilitzeu per fer una comanda, com els detalls de la targeta de dèbit o de crèdit (nom del titular, número de targeta, data de caducitat, etc.) o altres formes de pagament (si aquestes dades ens han estat facilitades) de Nespresso. En tot cas, manegem la informació de pagaments i financera de conformitat amb la lleis i els reglaments aplicables i amb els estàndards de seguretat, com l'Estàndard de Seguretat de Dades per a la Indústria de Targeta de Pagament (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS).

  Trucades al CRC. La comunicacions amb un CRC poden ser enregistrades, d'acord amb les lleis aplicables, per respondre a necessitats operacionals locals (p. ex. per a finalitats formatives o de qualitat) i, en certs casos, per arxivar una prova de consentiment per rebre materials de màrqueting directe i participar en la creació de perfils. Quan la llei ho exigeixi, se us informarà sobre aquest enregistrament a l'inici de la telefonada i tindreu l'oportunitat de rebutjar la trucada.

  3.    COOKIES/TECNOLOGIES SIMILARS, ARXIUS DE REGISTRE I BALISES WEB

  Cookies/tecnologies similars. Consulteu la nostra política sobre cookies per saber com gestionar la configuració de les cookies i per llegir informació detallada sobre les cookies que utilitzem i les finalitats per a les quals les utilitzem.

  Arxius de registre. Recollim informació en forma d'arxius de registre que enregistren l'activitat del lloc web i reuneixen estadístiques sobre els hàbits del navegador. Aquestes entrades es generen automàticament i ens ajuden a solucionar errors, millorar el rendiment i mantenir la seguretat dels nostres llocs web.

  Balises web. Les balises web (o "web beacons”) són petites seqüències de codi que lliuren una imatge gràfica en una pàgina web o en un correu electrònic amb el propòsit de transferir dades de retorn a l'emissor. La informació recollida a través de balises web pot incloure informació tècnica, com l'adreça IP, així com informació sobre com responeu a una campanya de correu electrònic (p. ex. a quina hora s'ha obert el correu electrònic, a quins vincles heu fet clic en el correu electrònic, etc.). Podrem utilitzar balises web en els nostres llocs web o incloure'n en missatges electrònics que us enviem. Utilitzem la informació de balises web per a diferents propòsits, com és ara informes de tràfic del lloc web, comptes de visitant únic, publicitat, auditoria i informes de correu electrònic, així com personalització.

  4.    USOS DE LES DADES PERSONALS

  Els paràgrafs següents descriuen els diferents propòsits amb què recollim i usem dades personals, així com els diferents tipus de dades personals que es recullen per a cada propòsit. Heu de tenir en compte que no tots els usos descrits a continuació seran rellevants per a cada individu. En cada cas, es donarà compliment al deure d'informació o obtenció del consentiment per mitjà dels avisos legals específics de cada cas.

  Servei al client. Usem les dades personals per a finalitats d'atenció al client, incloent-hi la resposta a les preguntes. Això requereix generalment l'ús de determinada informació de contacte personal i informació relativa al motiu de la pregunta (p, ex. estat de la comanda, qüestió tècnica, qüestió/queixa del producte, qüestió general, etc.).

  Concursos, màrqueting i altres promocions. Amb el vostre consentiment (quan calgui), utilitzarem les vostres dades personals per proporcionar-vos informació sobre béns i serveis (p. ex. comunicacions de màrqueting o campanyes o promocions). Això es pot produir a través de mitjans com el correu electrònic, anuncis, SMS, trucades telefòniques i correu postal en la mesura permesa per les lleis aplicables. Algunes de les nostres campanyes i promocions poden operar en llocs web de tercers i/o xarxes socials. Aquest ús de les vostres dades personals és voluntari, la qual cosa significa que us podeu oposar al processament de les vostres dades personals per a aquest propòsit.

  Per obtenir informació detallada sobre com modificar les vostres preferències sobre comunicació de màrqueting, consulteu més endavant les Seccions 8 i 9. Per ampliar informació sobre els nostres concursos i altres promocions, consulteu les regles oficials o els detalls publicats en cada concurs/promoció.

  Xarxes socials. Utilitzem les vostres dades personals quan interactueu amb funcions de xarxes socials de tercers, com les funcions de “M'agrada”, per oferir-vos anuncis i adreçar-nos a la vostra persona en les xarxes socials. Per ampliar la informació sobre com funcionen aquestes funcions, les dades de perfil que obtenim de la vostra persona i descobrir com excloure aquestes funcions, podeu consultar les polítiques de privacitat de les xarxes socials de tercers pertinents.

  Nota. És recomanable, encara que no exigit per cap llei, de facilitar l'enllaç a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials amb les quals interactua Nespresso.

  Personalització (offline i online). Amb el vostre consentiment (quan calgui), utilitzarem les vostres dades personals (i) per analitzar les vostres preferències i hàbits, (ii) per anticipar quines necessitats teniu en funció de l'anàlisi del vostre perfil, (iii) per millorar i personalitzar l'experiència que teniu en els nostres llocs web i apps; per garantir que el contingut dels nostres llocs web/apps és optimitzat per a la vostra persona i el vostre ordinador o dispositiu; i (iv) per permetre-us de participar en funcions interactives, quan opteu per fer-ho. Per exemple, recordarem la vostra identificació d'inici de sessió/adreça de correu electrònic o nom d'usuari, de manera que la vegada següent que visitareu el nostre lloc pugueu iniciar sessió ràpidament o de manera que pugueu recuperar fàcilment els articles que prèviament havíeu afegit al vostre carretó de compra. Basant-nos en aquest tipus d'informació i amb el vostre consentiment (quan calgui), també us mostrarem contingut Nespresso específic o promocions adaptades als vostres interessos. L'ús de les vostres dades personals és voluntari, la qual cosa significa que us podeu oposar al tractament d'aquestes dades personals amb aquest propòsit. Per ampliar aquesta informació detallada sobre com excloure aquesta opció, consulteu a continuació la Secció 8.

  Gestió de comandes. Utilitzem les vostres dades personals per processar i enviar-vos les comandes, informar-vos sobre l'estat de les comandes, adreces correctes i efectuar una verificació d'identitat i altres activitats per detectar el frau. Això implica l'ús d'informació personal associada a les compres i informació sobre pagaments.

  Altres propòsits generals (p. ex. estudis interns, anàlisis, seguretat). D'acord amb les lleis aplicables, utilitzem les vostres dades personals per a altres propòsits comercials generals, com és ara dur a terme estudis demogràfics i de màrqueting interns o com mesurar l'efectivitat de campanyes publicitàries. En cas de tenir diversos comptes de soci del Club oberts a nom vostre, ens reservem el dret de reconciliar aquests comptes en un compte únic, complint el principi de qualitat de les dades i de minimització de les dades. També utilitzem les vostres dades personals per garantir la nostra seguretat, en compliment de diferents normes que ens poden ser d'aplicació.

  Motius legals o fusió/adquisició. En el cas que Nespresso o els seus actius siguin adquirits per una altra empresa o s'hi fusionin, compartirem les vostres dades personals amb qualsevol dels successors legals. Així mateix, podrem divulgar les vostres dades personals a tercers (i) quan això sigui requerit per les lleis aplicables; (ii) en resposta a procediments legals; (iii) en resposta a una petició d'una agència competent per al compliment de la llei; (iv) per protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o propietat, o el públic, o (v) per fer complir els termes de qualsevol acord o els termes del nostre lloc web.

  5.    DIVULGACIÓ DE DADES PERSONALS

  A més a més de les entitats esmentades a l'apartat de responsables del tractament de dades i contacte (vegeu l'Apartat 11), compartim les vostres dades personals amb els següents tipus d'organització de tercers:

  Proveïdors de servei. Són empreses externes que utilitzem per fer funcionar el nostre negoci (p. ex. compliment de comandes, processament de pagaments, detecció de frau i verificació d'identitats, cobrament de deutes, funcionament de llocs web, promocions, desenvolupament de llocs web, anàlisi de dades, CRC, etc.). Els proveïdors de servei i el seu personal seleccionat només tenen permès d'accedir a les vostres dades personals i usar-les en nom nostre per a les tasques específiques que se'ls ha sol·licitat de dur a terme, conforme a les nostres instruccions, i se'ls sol·licita que mantinguin les dades personals de forma confidencial i segura. Quan les lleis aplicables ho permetin, podreu obtenir una llista dels proveïdors que processen les vostres dades personals (vegeu la Secció 11 per posar-vos en contacte amb Nosaltres).

  Agències d'informació de crèdit/agents de cobrament. En la mesura que ho permeten les lleis aplicables, les agències d'informació de crèdit i els agents de cobrament són empreses externes que utilitzem per ajudar-nos a verificar la vostra solvència (en particular per a comandes amb factura) o per cobrar factures pendents.

  Empreses de tercers que utilitzen dades personals per a les seves pròpies finalitats de màrqueting. Tret de situacions en què hàgiu donat consentiment, no atorguem llicència ni venem les vostres dades personals a empreses de tercers per a les seves pròpies finalitats de màrqueting.

  Tercers destinataris que utilitzen les vostres dades personals per motius legals o a causa d'una fusió/adquisició. Divulgarem les vostres dades personals a tercers per motius legals o en el context d'una adquisició o una fusió (per a més detalls, vegeu l'Apartat 4).

  6.    CONSERVACIÓ DE LES VOSTRES DADES PERSONALS

  D'acord amb les lleis aplicables, utilitzarem les vostres dades personals en la mesura que siguin necessàries per satisfer els propòsits per als quals les hem recollides (com descriu la Secció 4 anterior) o per complir els requisits legals aplicables.

  Les dades personals utilitzades per proporcionar-vos una experiència personalitzada (per a més detalls, vegeu la Secció 4 anterior) es conservaran d'acord amb la durada permesa per les lleis aplicables.

  7.    DIVULGACIÓ, EMMAGATZEMATGE I/O TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS

  Utilitzem una varietat de mesures raonables (descrites a continuació) per mantenir les vostres dades personals en condicions de confidencialitat i seguretat. No obstant això, aquestes proteccions no s'apliquen a la informació que pugueu decidir de compartir en àrees públiques, com ara les xarxes socials.

  Persones que poden accedir a les vostres dades personals. Les vostres dades personals seran tractades per personal autoritzat, en funció de la necessitat de conèixer-les, depenent de les finalitats específiques per a les quals les vostres dades personals s'hagin recollit (p. ex. el nostre personal encarregat dels assumptes d'atenció al client tindrà accés al vostre registre de client).

  Mesures preses en entorns operatius. Emmagatzemem les vostres dades personals en entorns operatius que utilitzen mesures de seguretat raonables per prevenir l'accés no autoritzat. Seguim uns estàndards raonables per protegir les dades personals. La transmissió d'informació a través d'internet no és, desafortunadament, totalment segura i, encara que fem tot el possible per protegir la informació personal, no podem garantir la seguretat de les dades durant la transmissió mitjançant els nostres llocs web/apps.

  Mesures que esperem que prengueu. És important que per part vostra també contribuïu al manteniment segur de les vostres dades personals. Quan us doneu d'alta en un compte en línia, assegureu-vos de triar una contrasenya de compte que sigui difícil d'esbrinar per als altres i no reveleu mai a ningú la vostra contrasenya. Sou personalment responsable de mantenir de manera confidencial aquesta contrasenya i per a qualsevol ús del vostre compte. Si feu servir un ordinador públic o compartit, demaneu que no recordi la vostra identificació d'inici de sessió/adreça de correu electrònic o contrasenya i assegureu-vos de tancar la sessió cada vegada que abandoneu l'ordinador. També hauríeu de fer ús de la configuració o controls de privacitat que Nosaltres us proporcionem en el nostre lloc web/app.

  Transferència de les vostres dades personals. L'emmagatzematge i el processament de les vostres dades personals, com s'ha descrit anteriorment, poden requerir que les vostres dades personals siguin transferides/transmeses posteriorment i/o emmagatzemades en una destinació fora del vostre país de residència, en particular Suïssa i Luxemburg. Quan la llei ho permeti, pel fet d'acceptar els termes d'aquesta Política, també accepteu aquesta transferència, transmissió, emmagatzematge i/o processament. Així mateix accepteu que aquestes activitats puguin tenir lloc en tercers països que ofereixen un nivell de protecció menor que el vostre país de residència. En tot cas, s'establiran les mesures de seguretat raonables perquè aquesta transferència es faci conforme al que disposen les lleis.

  8.    ACCÉS A LES VOSTRES DADES PERSONALS

  Accés a les vostres dades personals. Quan la llei ho disposi, teniu el dret , tant personalment com per mitjà dels vostres representants legals, d'accedir a una còpia física o electrònica d'informació emmagatzemada sobre la vostra persona, revisar-la i sol·licitar-la. També podeu tenir dret a sol·licitar informació sobre l'origen de les vostres dades personals.

  Aquests drets es poden exercir per correu electrònic a datos.personales@nespresso-sp.com o per correu postal a Av. Via Augusta, 71-73, 08174, Sant Cugat del Vallès i al número de telèfon 900259259, adjuntant una còpia de la vostra identificació o detalls equivalents (quan us els sol·licitem i això sigui permès per la llei). Si la sol·licitud la presenta una altra persona, sense aportar prova que la sol·licitud s'ha efectuat legalment en nom vostre, la sol·licitud serà rebutjada.

  Heu de tenir en compte que tota informació d'identificació que ens faciliteu serà processada únicament conforme a les lleis aplicables i en la mesura que aquestes ho permetin.

  Modificació i eliminació de les vostres dades personals. Quan la llei ho determini, tant la vostra persona com els vostres successors i/o representants legals podran (i) sol·licitar que s'eliminin, corregeixin o modifiquin les vostres dades personals; (ii) els mateixos interessats poden oposar-se al processament de dades; (iii) limitar-ne l'ús i la divulgació, i (iv) revocar el consentiment de qualsevol de les nostres activitats de processament.

  Heu de tenir en compte que, en determinades circumstàncies, no podrem eliminar les vostres dades personals sense eliminar també el vostre compte d'usuari. Pot ser que, una vegada hàgiu sol·licitat eliminar les vostres dades personals, siguem requerits a conservar-ne alguna, per complir les nostres obligacions legals o contractuals. Determinades lleis aplicables ens poden permetre conservar alguna de les vostres dades personals per complir les obligacions legals corresponents.

  Els nostres llocs web ofereixen una funció especialitzada mitjançant la qual podreu revisar i modificar les dades personals que ens heu facilitat. Heu de tenir en compte que requerim els nostres consumidors registrats a verificar la seva identitat (p. ex. identificació d'inici de sessió/adreça de correu electrònic, contrasenya) abans de poder accedir a la informació del vostre compte o d'introduir-hi canvis. Això ajuda a prevenir l'accés no autoritzat al vostre compte.

  Sens perjudici del que indiquem al punt anterior, també podeu exercir els vostres drets per correu electrònic a datos.personales@nespresso-sp.com o per correu postal a Av. Via Augusta, 71-73, 08174, Sant Cugat del Vallès, adjuntant una còpia de la vostra identificació o detalls similars (quan us els sol·licitem i això sigui permès per llei). Si la sol·licitud és presentada per una altra persona sense aportar prova que la sol·licitud s'ha efectuat legalment en nom vostre, la sol·licitud pot ser rebutjada.

  Tingueu en compte que tota la informació d'identificació que ens faciliteu es processarà únicament segons les lleis aplicables i en la mesura que aquestes lleis ho permeten, sempre amb la informació prèvia, i/o si escau, l'obtenció del consentiment.

  9.    OPCIONS QUE TENIU RESPECTE A COM USEM I DIVULGUEM LES VOSTRES DADES PERSONALS

  Ens esforcem a proporcionar-vos opcions relatives a les dades personals que ens heu facilitat. Els mecanismes següents us atorguen el següent control sobre les vostres dades personals:

  Cookies/tecnologies similars. Podeu configurar el vostre navegador perquè rebutgi totes o algunes de les cookies del navegador, o perquè us adverteixi quan se n'usen. Consulteu la Secció 3 anterior.

  Publicitat, màrqueting i promocions. Si voleu que les vostres dades personals utilitzades per Nespresso serveixin per promocionar els nostres productes o serveis, ho podeu indicar mitjançant les caselles que trobareu en el formulari de registre o responent a les preguntes presentades pel personal de les botigues encarregades de demostracions, el nostre CRC o representants de boutique. Si decidiu que ja no voleu rebre aquestes comunicacions, en tot moment posterior us podeu donar de baixa de la recepció de comunicacions comercials seguint les instruccions facilitades en cadascuna d'aquestes comunicacions. En qualsevol moment podeu donar-vos de baixa de la recepció de comunicacions comercials enviades per qualsevol mitjà, incloent-hi les xarxes socials de tercers: inicieu la sessió en els llocs web/apps i ajusteu les preferències d'usuari en el vostre perfil de compte indicant-nos-ho mitjançant el desmarcatge de les caselles pertinents o telefonant al nostre CRC. Heu de tenir present que, fins en el cas de donar-vos de baixa de la recepció de comunicacions comercials, encara podeu continuar rebent comunicacions administratives, com és ara una confirmació de comanda o altres comunicacions sobre operacions, notificacions sobre les activitats del vostre compte (p. ex. confirmacions de compte, canvis de contrasenya, etc.) i altres anuncis importants.

  Personalització (offline i online). Quan la llei ho requereixi, si voleu que les vostres dades personals utilitzades per Nespresso us proporcionin una experiència personalitzada, ho podeu indicar mitjançant les caselles que trobareu en el formulari de registre o responent a les preguntes formulades per les persones de les botigues encarregades de demostracions, el nostre CRC o representants de boutique. Si decidiu que ja no us voleu beneficiar del servei anterior, us podeu donar de baixa en tot moment iniciant sessió en els llocs web/apps i ajustar les vostres preferències d'usuari en el perfil de compte desmarcant-hi les caselles pertinents o telefonant al nostre CRC.

  10.    CANVIS EN LA NOSTRA POLÍTICA

  Si canviem aquesta Política, això significa que actualitzem aquesta Política. Ens reservem el dret a introduir canvis en tot moment en les nostres pràctiques i en aquesta Política i, doncs, us instem a consultar sovint la Política per comprovar si s'hi han fet actualitzacions o canvis, com també per informar-vos oportunament quan les condicions del servei es modifiquin.

  11.    RESPONSABLES DEL TRACTAMENT DE DADES I CONTACTE

  Per fer preguntes o comentaris sobre aquesta Política i les nostres practiques de privacitat, o per presentar una queixa sobre el nostre compliment de les lleis aplicables sobre privacitat, poseu-vos en contacte amb Nosaltres a: datos.personales@nespresso-sp.com i a Av. Via Augusta 71-73, 08174, Sant Cugat del Vallès, o bé telefoneu al nostre CRC: 900259259.

  Us confirmarem la recepció dels vostres comentaris o preguntes i investigarem cada queixa sobre la nostra manera de gestionar les dades personals (incloent-hi el cas de queixes sobre el nostre incompliment dels vostres drets segons les lleis de privacitat aplicables).

   

  Responsables del tractament de dades

  Responsables per a

  Nestlé Nespresso SA (Nestlé Nespresso Ltd)

  Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,

  Suïssa

  NIF CHE-116.281.710 TVA

  Totes les activitats

  Distribuidores Automáticos de Bebidas y Alimentos, SAU (en endavant - DABA)

  Av. Via Augusta, 71-73, 08174 – St. Cugat

  del Vallès

  NIF A59408492

  Totes les activitats

   

  Entrada en vigor: 2017

 • Cookies

  Aquest avís de cookies és vàlid per a totes les pàgines web i totes les aplicacions per a mòbil de Nespresso ("plataforma Nespresso").

  1. 1. Què són les cookies?

  Les cookies són un fitxer de text que les pàgines web que vostè visita deixen en el seu ordinador. Llavors, a cada visita posterior, les cookies s'envien a la pàgina web originària o bé a una altra pàgina web que reconeix aquesta cookie. S'utilitzen per fer que funcionin les pàgines web o perquè siguin més eficients, així com per proporcionar informació als propietaris de la pàgina web visitada.

  Utilitzem el terme "cookie" en aquest avís per referir-nos també a totes les tecnologies de rastreig, com les balises web SDK, els fitxers de registre o els píxels de seguiment.

  1. 2. Quina mena de cookies s'utilitzen a les plataformes Nespresso?

  A les plataformes Nespresso utilitzem els tipus de cookies següents:

  Categories de cookies Durada
  a) Cookies necessàries

  Aquestes cookies són necessàries per permetre funcions bàsiques i s'han d'acceptar perquè algunes plataformes Nespresso puguin funcionar. Es poden emprar per a finalitats d'autenticació, seguretat o localització. Sense aquestes cookies, no es poden prestar els serveis que vostè hagi demanat, com afegir articles a la cistella de la compra. Si desactiva aquestes cookies hi haurà algunes parts de la plataforma Nespresso que no li funcionaran, per exemple, no podrà afegir articles a la cistella o no podrà fer el pagament.

  Fins que siguin necessàries
  b) Cookies funcionals i de rendiment

  Aquestes cookies ens ajuden a millorar o a optimitzar l'experiència que oferim. Ens permeten mesurar l'ús de la plataforma Nespresso i millorar-ne el rendiment. Aquestes cookies ens ajuden a comprendre la interacció que fan els visitants amb les plataformes Nespresso, una informació que utilitzem per millorar l'experiència d'usuari  i el rendiment de les plataformes Nespresso.

  90 dies
  c)  Cookies publicitàries

  Aquestes cookies recopilen informació sobre els seus hàbits de navegació perquè la publicitat li sigui de més interès. També s'empren per limitar el nombre de vegades que vostè veu un anunci, així com per ajudar a mesurar l'eficàcia d'una campanya publicitària. Recorden les pàgines web que vostè visita i aquesta informació es comparteix amb altres parts, com els anunciants. Nespresso pot compartir aquesta informació amb altres parts, com ara els seus socis.

  90 dies
  d) Cookies de les xarxes socials

  Aquestes cookies s'utilitzen quan vostè comparteix informació mitjançant el botó de compartir de les xarxes socials en una plataforma Nespresso. La xarxa social registrarà aquesta acció i aquesta informació es relacionarà a activitats publicitàries/de targeting.

  90 dies
  1. 3. Gestioni les seves preferències de consentiment de les cookies

  Pot accedir a les seves preferències de les cookies i canviar-les en qualsevol moment.

  1. 4. Avís d'actualització

  Ens reservem el dret a fer modificacions i correccions a aquest avís. Si us plau, visiti aquesta pàgina de tant en tant per revisar la informació actual i la nova. Anunciarem les actualitzacions a les plataformes Nespresso.

  1. 5. Política de privacitat

  Per a més informació sobre com s'utilitzen les seves dades (inclosa la informació del controlador), si us plau, visiti la nostra Política de Privacitat.

  Aquest avís de cookies s'ha actualitzat per darrera vegada el 20/05/2019.

 • Posi's en contacte amb nosaltres a través de

 • Telèfon

  • 900 11 00 20
  • (gratuït)
   De dilluns a diumenge, de 7 a 22h.
  • * Trucada gratuïta
 • Correu electrònic Enviï'ns un e-mail
  • Correu  Club Nespresso
   • Nespresso Professional
   • Avinguda Via Augusta 71-73
   • 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS
   • (BARCELONA)
 • Fax

  • 900 11 00 21
  • (gratuït)
   De dilluns a diumenge, de 7 a 22h.