Està connectat a la pàgina web de Nespresso ES. Si vol rebre la seva comanda en un altre país, si us plau, faci clic en aquest enllaç.

  • Registri's

El procés de producció del cafè | Nespresso Pro | Nespresso Entity NesEntityES

capsule

DEL GRA A LA TASSA

Descobreixi els coneixements sobre el cafè de Nespresso per garantir un espresso perfecte, tassa rere tassa.

Nespresso va tenir una idea senzilla però revolucionària: crear la tassa perfecta de cafè Espresso amb una crema exquisida, una aroma suggeridora i un sabor intens, com han fet els experts baristes durant generacions, però amb la màxima comoditat. L'esperit innovador segueix viu en la nostra cerca continuada de l'excel·lència en totes les fases de creació del cafè, des del gra en l’arbre del cafè fins a la tassa perfectament preparada.

CULTIU

L'obtenció responsable del cafè és més bona

El nostre enfocament requereix un altre grau d'exigència que afecta la sostenibilitat de l'arbre del cafè i el món del cafè en general.

Per abordar el futur del cafè vam crear el 2003 el Programa AAA Sustainable Quality™ de Nespresso en col·laboració amb l'ONG Rainforest Alliance. Aquest programa permet a Nespresso salvaguardar el futur del subministrament de cafè de la màxima qualitat, al mateix temps que paga als agricultors uns preus més elevats i protegeix l'entorn natural.

Ara bé, el nostre compromís va més enllà: es tracta d'una relació a llarg termini de lleialtat continuada amb els cafeïcultors del programa.

culture AAA

RECOL·LECCIÓ

El cafè és un fruit

Els fruits d'un mateix arbre del cafè no maduren tots a la vegada, de manera que cal recol·lectar-los en moments diferents. Per garantir que només es recullin els que han madurat correctament, la majoria dels cafès utilitzats per elaborar els cafès Nespresso es recol·lecten a mà. Encara que suposi més inversió de temps i de diners, això assegura la màxima qualitat, ja que es descarten els grans que estiguin massa verds o massa madurs.

No tots els grans són iguals…

« Com més bé es fa la classificació dels grans, més homogenis són i més uniforme resulta el procés de torrat, amb la qual cosa el resultat a la tassa és més equilibrat. »

Garantir la qualitat a totes les etapes del viatge del cafè, des del cultiu fins a la tassa, exigeix dur a terme unes proves físiques i sensorials sistemàtiques diverses vegades: abans d'introduir el cafè en els sacs a l'origen, abans de transportar-los per mar i, altra vegada, en arribar a Europa. L'anàlisi del sabor (a la tassa) garanteix que només el millor cafè en resulti seleccionat.

Per recollir els millors grans, Nespresso es basa en la idea que els millors terroirs produeixen els millors grans; de manera que així s'obtenen uns cafès de la màxima qualitat rigorosament seleccionats i provats per satisfer els paladars més exigents.

Els grans productes sempre comencen amb els millors ingredients. Sabem que el cafè de la màxima qualitat, amb les característiques aromàtiques que necessitem per crear les nostres mescles, no s'obté per casualitat. Per això ens sentim tan afortunats de treballar estretament amb uns 70.000 cafeïcultors, molts dels quals fa més de deu anys que són membres del nostre Programa AAA Sustainable Quality™. I és només gràcies a aquests agricultors que som capaços de complir els criteris de qualitat que ens fixem per a nosaltres mateixos.

Es tracta d'una feina de cercadors d'or que duu els nostres experts en cafè a les zones més remotes del planeta, entre el tròpic de Càncer i el tròpic de Capricorn.

MESCLA

L'art de l'alquímia

Creem els nostres cafès en una composició de mescles que s'assembla molt a una alquímia màgica. L'obtenció de la qualitat per part de Nespresso és magistral, no casual, ja que fa més de 25 anys que posem en pràctica aquests coneixements. Així com el perfumista coneix l'harmonia dels ingredients que utilitza, els nostres experts en mescles dominen els orígens i la transformació de les aromes i els sabors. Els tastadors de cafè de Nespresso reben una formació intensiva perquè siguin capaços d'identificar-ne la qualitat. A més, els avaluem i reben un certificat que es renova cada tres mesos. L'avaluació sensorial va més enllà dels atributs físics i vincula el sabor amb la varietat, el terroir i la cura del cultiu.

Després d'una selecció meticulosa, els experts de Nespresso mesclen cafès de determinats orígens per garantir que els seus perfils aromàtics es complementin i es potenciïn mútuament. Aquestes mescles, basades en una combinació de coneixements tècnics i inspiració, constitueixen la base de la personalitat única de cada cafè.

La subtil mescla de les varietats revela una gran diversitat d'aromes, cadascuna de les quals aporta unes característiques excepcionals. Les dues principals varietats comercials de cafè, Aràbica i Robusta, aporten característiques diferenciades a cada mescla. Els dos tipus de cafès han de passar les anàlisis de qualitat física, sensorial i de sostenibilitat més exigents. Mentre que l'Aràbica aporta delicadesa, acidesa, claredat i elegància a la tassa, el Robusta hi afegeix pes, cos, textura i aromes de cafè pur. Nespresso utilitza entre el 90 i el 95% d'Aràbiques amb una petita part de Robustes per aportar el seu toc als cafès seleccionats y crear una personalitat única en d'altres.

TORRAT I MÒLTA

A les aromes específiques de cada terroir els correspon un torrat concret

El torrat i la mòlta són dues fases fonamentals en la creació del cafè, ja que s'hi revela tot el potencial aromàtic i de sabor dels grans de cafè verd.

El cafè desenvolupa tot el potencial de les seves aromes durant el torrat. Fer un torrat perfecte depèn de descobrir el temps, la temperatura i altres paràmetres que s'adaptin més bé a cada mescla per permetre que les característiques del seu origen s'expressin plenament. Cada cafè disposa del seu propi procés específic de torrat dissenyat perquè alliberi les característiques intrínseques de cada origen.

En funció de la tècnica de torrat que s'utilitzi, un mateix cafè pot produir resultats a la tassa completament diferents. Examinem el caràcter dels nostres grans i els torrem amb l'objectiu d'optimitzar-ne i maximitzar-ne l'aroma.

Variables com l'origen, el tipus, el transport o el lot influeixen en el torrat. Els coneixements dels nostres experts garanteixen la uniformitat tassa rere tassa, any rere any, independentment de les fluctuacions estacionals.

Mòlta a mida per a una extracció perfecta

Finalment, la mòlta és el que permet que es revelin les aromes del cafè. El grau de mòlta afecta la velocitat a la qual el cafè flueix fins a la tassa. En aquest punt es tornen a crear diversos perfils per garantir un resultat perfecte a la tassa. Aquestes tasques són delicades i requereixen precisió i coneixements tècnics per poder obtenir la qualitat òptima de cada cafè a la tassa.

ENVASAMENT EN CÀPSULES

Preservem la frescor per conservar les aromes a la tassa

Un cop mòlt, el cafè s'envasa en una càpsula d'alumini laminat que el protegeix del contacte amb l'aire, la llum i la humitat.

Com que s'ha processat i manipulat en una atmosfera inerta i està hermèticament segellada, la càpsula de Nespresso garanteix una qualitat constant del cafè i conserva la frescor dels sabors i les seves 900 aromes durant 12 mesos.

Aquest material va ser escollit, a més, perquè és totalment reciclable per tant, no només conserva la integritat de la qualitat i el sabor, sinó que, a més, no és un recurs que es malbarati després d'haver-lo utilitzat.

En comparació amb la producció d'alumini primari, el reciclatge dels productes d'alumini consumeix només el 5% de l'energia i emet el 5% de gasos d'efecte hivernacle.

DEGUSTACIÓ

Serveixi l'última expressió

L’extracció és el darrer pas relacionat amb la qualitat. El sistema de Nespresso garanteix que les càpsules interactuïn amb les màquines de manera que s'extreguin en tota la seva plenitud les aromes que amb tanta cura s'han cercat, seleccionat, torrat, mòlt i envasat; en altres paraules: que siguin l'expressió definitiva de tot aquest procés.

Els nostres sistemes d'extracció funcionen a la temperatura i amb la quantitat i la pressió d'aigua correctes per a cada tipus de cafè a fi d'oferir la qualitat promesa a la tassa.

Descobreixi els coneixements tècnics de Nespresso
i la nostra gamma de cafès per a professionals.

DESCOBREIXI ELS NOSTRES CAFÈS