U bent verbonden met de Nespresso BE-website. Als u uw levering in een ander land wilt ontvangen, volgt u deze link.

 • Registreer

Ontkalkingsset

Ontkalkingsset

 • Overzicht

  Ontkalkingsset die geschikt is voor de volgende machines:

  • Inissia
  • U
  • Pixie
  • Citiz
  • Essenza
  • Lattissima
  • Lattissima +
  • Lattissima Pro
  • Lattissima Premium
  • Lattissima Touch
  • Le Cube
  • Maestria
  • Concept
  • Classic
  • Zenius
  • Prodigio
  • Prodigio&Milk
  • KitchenAid
  • Expert
  • Expert&Milk
  • Creatista
  • Essenza Mini

  Deze ontkalkingsset bevat twee zakjes ontkalkingsvloeistof.

  Instructie video

  De ontkalkingsvloeistof lost de kalk op die zich na verloop van tijd heeft opgehoopt in uw machine zodat uw smaakbeleving net zo perfect is als de eerste dag dat u uw machine gebruikte. Voor meer informatie: controleer de handleiding van uw machine of bekijk hier onze machine-instructievideo's.

  GEVAAR

  Gevaarlijke bestanddelen: I-(+)-lactic acid
  Veroorzaakt huidirritatie
  Veroorzaakt ernstig oogletsel

  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Na het werken met dit product handen grondig wassen.
  • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen
  • BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
  • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

  BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

  • Gebruik nooit azijn want dit kan uw machine beschadigen.
  • Vul uw waterreservoir nooit aan tijdens de ontkalkingsprocedure.
  • Niet inslikken.
  • Na ontkalking: reinig het apparaat met een vochtige doek.

  Bekijk ook het Veiligheidsinformatieblad

  Geproduceerd door:
  Nestlé Nespresso S.A.
  Av. de Rhodanie 40
  CH CH-1007 Lausanne
  qualitynespresso@nespresso.com

  Product vorm: mengsel
  Ingrediënten:
  Aqua, melkzuur, fosfonobutaantricarbonzuur, natriumlactaat, natriumlaurylsulfaat, kleurmiddel

  €9,00

  Tijdelijk niet op voorraad

  (Prijs inclusief btw.)

 • Collectie