Meer weten over Recupel

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat u betaalt bij de aanschaf van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten van deze bijdragen wordt de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België en Luxemburg georganiseerd.

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles-inbegrepen' bijdrage. U betaalt deze bij aankoop van een nieuw toestel en ze staat afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld als 'Recupel-bijdrage'. Deze bijdrage dekt zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven …).