Zestaw do Odkamieniania

Pomiń i przejdź do opisu

Nagłówek

Znajdujesz się na głównym bloku
Wróć do akcesoriów
Zestaw do odkamieniania
 
 

Zestaw do odkamieniania ekspresów z serii Inissia, Pixie, U, Maestria, Gran Maestria, Citiz, Essenza, Expert, Prodigio. Zawiera 2 saszetki z preparatem do odkamieniania. Usuwa osad kamienny, który powstaje w Twoim ekspresie w skutek użytkowania, aby zapewnić Ci doświadczenie doskonałego smaku kawy za każdym razem. Pełną informację na temat procesu odkamieniania można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

 
 
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczne składniki: Kwas L-(+)- mlekowy. 
Działa drażniąco na skórę. 
Powoduje uszkodzenie oczu. 
• Chronić przed dziećmi. 
• Dokładnie umyć ręce po użyciu. 
• W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. 
• W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeŚli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. • Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 
• <5% fosfonianów
 
Nr ref. 5046-6