Nespresso Vertuo Pop » Få en fargerik hverdag | Nespresso

Hopp til innhold

Overskrift

Du er på hovedinnholdet

VERTUO POP
SETT FARGE PÅ TILLVÆRELSEN

V
E
R
T
U
O
 
P
O
P
S
E
T
T
 
F
A
R
G
E
 
P
Å
 
T
I
L
V
Æ
R
E
L
S
E
N

Skroll for å se mer

KOMMER I
F
A
R
G
E
R

 
I
 
6
 
F
A
R
G
E
R

Med dette utvalget av livlige farger kan du velge en Vertuo Pop som passer din stil.

  • Vertuo Pop-kaffemaskinen er laget av 35 % resirkulert plast. Emballasjen er laget av 99,5 % resirkulerte materialer.

    Innen utgangen av 2022 vil Nespresso-kapslene til VERTUO-systemet lages av minst 80 % gjenvunnet aluminium.

    Porsjonssystemet er ressursøkonomisk fordi det bruker nøyaktig den mengden kaffe, vann og energi som trengs for å lage en kopp kaffe.

VERTUO POP: DET NYESTE MEDLEMMET AV VERTUO-FAMILIEN

V
E
R
T
U
O
 
P
O
P:
 
D
E
T
 
N
Y
E
S
T
E
M
E
D
L
E
M
M
E
T
 
A
V
 
V
E
R
T
U
O
 
F
A
M
I
L
I
E
N

• Velg en Nespresso-kapsel, sett den i, trykk på knappen og du er ferdig. Maskinen gjør resten: Vertuo Pop leser automatisk strekkoden på kapselen og brygger den valgte kaffen basert på den optimale smaksopplevelsen, fra aroma til crema.

• Fra smaken av VERTUO-kapslene til de fire ulike koppstørrelsene som Vertuo Pop forbereder. Kapslene med strekkoden brygger automatisk med riktig mengde vann med et knappetrykk. Og kaffen kan utvikle sin fulle aroma med matchende VERTUO-kopper.

• Hvis du kobler maskinen til smarttelefonen din, oppdateres den automatisk via Bluetooth eller trådløst nettverk. Dette sikrer at du alltid kan nyte kaffen på best mulig måte og slippe å bekymre deg for manuelle oppdateringer.

4 KOPPSTØRRELSER

4
 
K
O
P
P
S
T
Ø
R
R
E
L
S
E
R

Nyt 4 ulike koppstørrelser med din Vertuo Pop-maskin – fra espresso til krus.

ESPRESSO 40 ML

DOUBLE ESPRESSO 80 ML

GRAN LUNGO 150 ML

MUG 230 ML

SPESIFIKASJONER

S
P
E
S
I
F
I
K
A
S
J
O
N
E
R

TILKOBLINGSMULIGHET
Via Bluetooth og Wi-Fi
MÅL (B X H X D)
13,6 x 42,6 x 25 cm
VEKT
3,5 kg
VANNTANKENS KAPASITET
0,6 l
KAPSELHOLDERENS KAPASITET
8 espresso- eller 5 koppestørrelser
OPTIMALISERT OPPVARMINGSTID
30 sekunder
AUTOMATISK AV-FUNKSJON
etter 2 minutter


SETT
F
A
R
G
E

PÅ TILVÆRELSEN

S
E
T
T
 
 
F
A
R
G
E
P
Å
 
T
I
L
V
Æ
R
E
L
S
E
N

Vertuo Pop stråler med sitt moderne og kompakte design.

SWIPE »

FAQ

Hva er nytt med Vertuo Pop?
Vertuo Pop er det mest kompakte medlemmet av VERTUO-familien. I tillegg til den praktiske størrelsen, er de livlige fargene en spesiell nyhet ved Vertuo Pop. Den perfekte modellen for nybegynneren!
Hvilke kaffekapsler egner seg for Vertuo Pop?
Med Vertuo Pop kan du bruke VERTUO-kapsler.
Hvilken koppstørrelsen kan jeg lage med Vertuo Pop?
Med Vertuo Pop har du mulighet til å lage kaffe i fire forskjellige størrelser: Espresso (40 ml), Dobbel espresso (80 ml), Gran Lungo (150 ml). Du finner de perfekte koppene i vår nettbutikk.
Hvordan kobler jeg Vertuo Pop til smarttelefonen?
Vertuo Pop kan kobles til smarttelefonene via Bluetooth eller Wi-Fi.

  1. 1. Aktiver Bluetooth eller Wi-Fi på telefonen din.
  2. 2. Slå på Vertuo Pop.
  3. 3. Åpne Nespresso. I avsnittet “Min maskin” kan du koble til kaffemaskinen via Bluetooth eller Wi-Fi og registrere din nye Vertuo Pop.

Appen informerer deg også om oppdateringer og minner deg på å avkalke Nespresso-maskinen.
Hvilken kaffemaskin passer best til meg?
Dykk ned i Nespresso verden for å finne din perfekte kaffemaskin. Sammenlign kaffemaskiner nå.

VERTUO POP MED CENTRIFUSION™
TECHNOLOGY

V
E
R
T
U
O
 
P
O
P
 
M
E
D
C
E
N
T
R
I
F
U
S
I
O
N
 
T
E
K
N
O
L
O
G
I

VERTUO kaffemaskiner bruker en patentert ekstraksjonsteknologi som er utviklet av Nespresso og kalles Centrifusion™-teknologi. Bare sett inn kapselen, lukk spaken og kaffen brygges direkte fra den roterende kapselen. Dette skaper en nydelig crema for en ekte espresso eller din favoritt kaffedrikk. Den unike Centrifusion™-teknologien bruker kun den energien og vannet som er nødvendig for å brygge den perfekte kaffen.