Avkalkingssett til alle kaffemaskiner. Bestill her | Nespresso

Hopp til meny Hopp til innhold

Overskrift

Du er på hovedinnholdet
Tilbake til tilbehør
Avkalkingssett for alle kaffemaskiner
 
 
Avkalkingssett for alle kaffemaskiner

Ett sett med 2 avkalkingsposer for Inissia, Pixie, U, Maestria, Gran Maestria, Lattissima, CitiZ, Essenza, Cube, Concept, Expert, Prodigio, Saeco, Siemens, og maskiner fra den originale maskinkolleksjonen.

Avkalkingsmidlet fjerner forsiktig kalken som forekommer i maskinen over lengre tids bruk, for at din smaksopplevelse skal være like bra hver eneste gang som første gang du brukte maskinen. For fullstendig informasjon om Nespresso avkalking, vennligst se brukermanualen til maskinen eller avkalkingsinformasjonen på vår nettside www.nespresso.com/descaling


FARE
Farlige ingredienser: L-(+)-melkesyre
Forårsaker irritasjon på huden
Forårsaker alvorlig skade på øyne
• Hold avkalkingsmidlet utenfor barns rekkevidde.
• Vask hendene grundig etter bruk.
• DERSOM I KONTAKT MED HUD: Skyll med rikelig mengde vann
• DERSOM I KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis du har og det lar seg gjøre. Fortsett å skylle.
• Kontakt giftsenter eller lege umiddelbart
• <5 % fosfonater

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

• Bruk aldri eddik da det kan skade maskinen
• Ikke fyll opp vanntanken med vann under avkalkingsprosessen.
• Svelg ikke.
• Etter avkalkingen av din kaffemaskin: rengjør utstyret med en fuktig klut.

Instruksjoner:
Sikkerhetsblad
Instruksjonsmanual

INGREDIENSER OG ALLERGENER
Ingredienser
Vann, melkesyre, fosfonobutantrikarboksylsyre, natriumlaktat , natrium lauryl sulfat, farve.