Zet voor de beste ervaring uw geluid aan.

Kleine Capsule, Groot Verhaal

Beweeg over de capsule
om in te zoomen.

 • KleineCapsule
 • GrootVerhaal

The Positive Cup

Bij Nespresso zijn wij ervan overtuigd dat we met elk kopje koffie een positief effect creëren in de wereld. Dichtbij én ver weg.

Ontdek de verhalen

Achter onze kleine capsules zitten grote verhalen. Ontdek hoe wij bij Nespresso bijdragen aan een betere toekomst voor koffieboeren, hun familie en het milieu.

Wat bomen kunnen doen

Nieuwe kansen voor Zuid-Soedan

Meer welvaart voor koffieboeren

Your internet browser is unsupported by this experience. Download a modern browser, or read the simple stories below.

Bij Nespresso geloven we dat we onze CO2-voetafdruk nog verder kunnen terugdringen

en dat we het effect daarvan vooral moeten compenseren daar waar onze koffie wordt gemaakt.

Daarom planten we sinds 2009 in samenwerking met

Pur Projet bomen in en rondom onze koffieplantages.

Zo zijn we in 2013 gestart in de Huehuetenango-regio in Guatemala.

Inmiddels zijn daar al meer dan 50.000 bomen geplant.

Maar we gaan verder. We streven ernaar om vóór 2020,

10 miljoen bomen te planten in de regio’s waar wij actief koffie produceren.

Daarmee vangen we niet alleen koolstof op. De geplante bomen leveren op de langere

termijn ook een bijdrage aan een betere biodiversiteit en meer voedingsstoffen in de bodem.

Op deze manier dragen we bij aan een betere toekomst voor de koffieboeren.

Dat is wat bomen kunnen doen. Nu en in de toekomst.

Een kleine capsule. Een groot verhaal.

Zuid-Soedan heeft een rijke historie in het produceren van kwaliteitskoffie.

Totdat het land verscheurd werd door oorlog en geweld.

Vier jaar geleden werd na 30 jaar onrust de Republiek Zuid-Soedan gesticht.

Nespresso heeft zich, samen met George Clooney,

verbonden aan de heropbouw van de koffie-industrie in Zuid-Soedan.

In samenwerking met onze partners bouwt Nespresso aan een innovatief programma

dat koffieboeren in Zuid-Soedan helpt een toekomst op te bouwen.

We ondersteunen boeren bij het opzetten van coöperaties,

het financieren van de oogst en het ontwikkelen van infrastructuur.

Al na 18 maanden hebben we bijgedragen

aan drie koffie-exportcoöperaties in het zuiden van het land.

En zo wordt er vanuit Zuid-Soedan voor het eerst in 30 jaar weer koffie geëxporteerd.

Op deze manier geven we de productie van koffie in Zuid-Soedan een verse start.

Nu en in de toekomst.

Een kleine capsule. Een groot verhaal.

Veel koffieboeren leven in onzekerheid.

Ze bouwen geen pensioen op en zijn vaak niet verzekerd.

Bovendien kunnen oogsten door slecht weer tegenvallen, of de koffieprijzen kunnen dalen.

Nespresso introduceerde in 2014 het Farmer Future Programma.

Een baanbrekende samenwerking met Fairtrade International,

de Colombiaanse overheid en coöperaties in Caldas.

We lanceerden het eerste pensioenplan voor kleine koffieboeren.

Het programma helpt de boeren bij de overdracht van een plantage van generatie op generatie.

Zo ontstaan er nieuwe kansen voor jongeren in koffieproducerende regio’s.

Sinds de lancering hebben al 800 boeren zich ingeschreven voor het nieuwe pensioenplan.

Wij streven ernaar om op de lange termijn 40.000 boeren te kunnen ondersteunen.

Op deze manier beschermen we koffieboeren en dragen we bij aan hun welvaart.

Nu en in de toekomst.

Een kleine capsule. Een groot verhaal.

Spin en begin

Mijn duurzame voornemen

Bij Nespresso zetten we ons volledig in om de productie van onze koffie steeds duurzamer te maken. Heeft u ook een goed voornemen om duurzamer te leven? Een kleine stap met grote impact? Zet uw voornemen op deze capsule.

Deel het met ons en maak kans op dit ‘Eerlijk Eten’ kookboek.

Meedoen
Duurzame
Voornemen
Menu
 • Kleine Capsule, Groot Verhaal Wat bomen kunnen doen

  Een positief effect met ieder kopje koffie

  Bij Nespresso zetten wij ons in om de productie van onze koffie 100% duurzaam te maken. Dichtbij én ver weg.

  Bijvoorbeeld door recycling van onze aluminium capsules. Gebruikte capsules kunt u inmiddels op meer dan 1.900 punten inleveren. Wij zorgen ervoor dat het aluminium wordt hergebruikt en dat biobrandstof wordt gewonnen uit de koffieresten. Zo werken we samen aan een duurzamer productieproces.

  Ook in landen waar onze koffie vandaan komt streven wij naar 100% duurzaamheid. We helpen boeren door middel van training en advies duurzaam te verbouwen. Daarnaast planten we bomen in én rondom onze koffieplantages om direct CO2 op te vangen. Op deze manier verminderen wij onze operationele CO2-voetafdruk.

  Naast het verduurzamen van onze productie streven wij ernaar om het welzijn van de koffieboeren te verbeteren. Daarom zijn wij in 2013 gestart met het AAA-Farmer Future programma. Een programma waarmee wij boeren en hun gezinnen een betere toekomst bieden door middel van sociale zekerheden. Op dit moment profiteren hier al meer dan 800 koffieboeren van en ons streven is om dit programma in de toekomst veel verder uit te bouwen.

  Dat is het Nespresso effect. Een positief effect met ieder kopje koffie.

  meer weten

  Schrijf hieronder je duurzame voornemen.

  Vul voor u verder gaat uw naam en e-mailadres in.

  Bedankt voor uw deelname

  Uw ingezonden voornemen:

  Voorwaarden

  Terms & Conditions

  1. Algemeen

  1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Kleine capsule, Groot verhaal’ 2015 actie (de “Actie”) van Nespresso Nederland B.V., Burgemeester Stramanweg 106, 1101AA, Amsterdam (“Nespresso”).

  1.2 Nespresso behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Nespresso daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden ten opzichte van de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Nespresso bekend worden gemaakt via de Actiewebsite. De actievoorwaarden zullen tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadelen van de deelnemers worden gewijzigd.

  1.3 Nespresso behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

  2. Deelname

  2.1 Medewerkers van Nespresso evenals anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.

  2.2 Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven en op de datum van het uitkeren van de prijs minimaal 18 jaar of ouder is.

  2.3 Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.

  3. Actieopzet

  3.1 De actieperiode loopt van 02/11/2015 tot en met 14/12/2015. Deelname na deze datum is niet meer mogelijk en inzendingen ontvangen na 14/12/2015 zullen niet meer in aanmerking komen voor een prijs.

  3.2 Voor deelname aan deze Actie dienen deelnemers via de actie website hun eigen goede voornemen betreffende duurzaamheid en CO2 reductie met Nespresso te delen.

  3.3 Winnaars worden uit alle inzendingen op onpartijdige wijze “via computertrekking” getrokken en maken kans op: 1 van de 50 beschikbare kookboeken: ‘Eerlijk eten; tachtig makkelijke recepten met fairtrade ingrediënten’.

  3.4 De trekking vindt uiterlijk plaats op 21/12/2015.

  3.5 Winnaars krijgen uiterlijk 31/12/2015 per email bericht.

  3.6 Winnaars zullen worden verzocht hun volledige NAW (naam, adres en woonplaats) gegevens beschikbaar te stellen zodat we contact met u op kunnen nemen of u de prijs kunnen toesturen.

  4. Privacy

  4.1 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nespresso kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

  4.2 De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Nespresso met inachtneming van de privacyverklaring van Nespresso, zoals vermeld op http://www.nespresso.com/nl/nl/pages/legal

  4.3 De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nespresso verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Nespresso toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie.

  5. Prijzen

  5.1 In deze Actie worden de volgende prijzen weggegeven: 1 van de 50 beschikbare kookboeken: ‘Eerlijk eten; tachtig makkelijke recepten met fairtrade ingrediënten’ ter waarde van €24,95 Deze prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar (of inwisselbaar voor geld).

  5.2 Nespresso draagt zorg voor de afdracht en betaling van eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de waarde van de uit te keren prijs.

  5.3 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

  6. Aansprakelijkheid

  6.1 Nespresso en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nespresso.

  6.2 Nespresso is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Nespresso draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien.

  Nespresso is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Nespresso is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.

  7. Slotbepalingen

  7.1 Alle tekst, afbeeldingen en andere materialen op de Actiewebsite zijn beschermd door copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de inhoud van deze Actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nespresso.

  7.2 Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Nespresso handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

  7.3 Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

  7.4 Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nespresso: – per telefoon op het nummer 0800 022 23 20; – per brief op het adres: Nespresso Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 181, 1100 CW Amsterdam – Via het online contactformulier op de website www.nespresso.nl (http://www.nespresso.com/nl/nl/contactus ).

  De consumentenservice behandelt uw vragen en klachten zelf of stuurt deze, indien nodig, door naar de desbetreffende Nespresso afdeling. Afhankelijk van de aard van uw vraag/klacht en manier waarop u contact heeft opgenomen met de Consumentenservice , krijgt u telefonisch of schriftelijk (of per email) antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

  Vastgesteld op 23/10/2016

  Recycle uw Capsules

  Aluminiumgebruik verminderen is één van onze duurzaamheidsdoelen. Daarom kunt u gebruikte capsules bij ons inleveren.

  Vind uw recyclepunt
  • Wat bomen kunnen doen

   Sinds 2009 planten wij bomen in en rondom onze koffieplantages om CO2 uitstoot op te vangen. Hiermee hebben wij de CO2-voetafdruk van één kopje koffie verminderd met 20%.

   meer weten
  • Nieuwe kansen voor Zuid-Soedan

   Na 30 jaar oorlog en geweld in Zuid-Soedan zetten we ons in om de koffie-industrie weer op te bouwen. Zo geven we de productie van kwaliteitskoffie in Zuid-Soedan een verse start.

   Meer weten
  • Meer welvaart voor koffieboeren

   Met ons AAA Farmer Future programma bieden we koffieboeren een betere toekomst. En we verminderen onzekerheden door het introduceren van een pensioenplan.

   Meer weten