Cosi
Espresso 浓缩咖啡

Cosi

RMB 3.50 (单价)
强度4
温和、轻度烘焙

由东非和中、南美洲Arabicas共混而成,经过轻度焙烧,使果味与烘焙谷物的香调的结合精妙而平衡。

品尝方式
 • Espresso
相似产品
 • Linizio Lungo
  Linizio Lungo
  RMB 3.90
 • Dulsão do Brasil
  Dulsão do Brasil
  RMB 4.20
 • Volluto
  Volluto
  RMB 3.50
推荐产品
 • PIXIE 意式浓缩咖啡杯,莉梵朵咖啡
  PIXIE 意式浓缩咖啡杯,莉梵朵咖啡
  RMB 290.00
 • TOUCH浓缩咖啡杯组
  TOUCH浓缩咖啡杯组
  RMB 220.00
 • VIEW浓缩咖啡杯
  VIEW浓缩咖啡杯
  RMB 190.00