תקנון הטבה שובר מכונה 15.11.18-31.12.18

 

 • הטבה זו תקפה לרוכשים מכונת נספרסו בין התאריכים 15.11.18-31.12.18

  ומבין הדגמים הכוללים מקציף חלב (מפורטים מטה).

 • ההטבה תינתן לרוכשים מכונה אצל המשווקים המורשים של נספרסו הרשימה מופיעה

  באתר נספרסו (www.nespresso.com) או ברכישה ישירה באתר, במועדון ובבוטיקים של נספרסו בלבד.

 • יש לשלוח ולממש שובר זה לא יאוחר מיום 01.02.19 (לא יהיה תוקף להודעת מימוש שתשלח לאחר מועד זה) ובכפוף לתנאים שלהלן:

 • שוברים אשר ישלחו לאחר תאריך זה לא יכובדו.

 • יש למלא את כל הפרטים על גבי השובר בכתב ברור וקריא.

 • יש להדביק את המספר הסידורי של המכונה על גבי השובר.

 • יש לצרף לשובר את חשבונית המסאו העתק שלה כהוכחת קניה. לא יכובדו הזמנות או תעודות משלוח אלא חשבוניות מס בלבד.

 • את המסמכים הנ"ל יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות פקס שמספרו 03-9240778

 • באמצעות e-mail לכתובת   .shovarim@nespresso.com

 • באמצעות טלפון נייד, ע"י צילום השובר וחשבונית המס ושליחה למייל הרשום לעיל.

 • באמצעות הבוטיקים של מועדון נספרסו מפורטים באתר נספרסו

 • ההטבה תינתן לרכישת קפה בלבד.

 • ההטבה תינתן באמצעות זיכוי לכרטיס הלקוח לאחר קבלת השובר.

 • ניתן יהיה לממש את ההטבה רק לאחר הזנתה במערכת. הודעה בדבר הזנת ההטבה במערכת תישלח באמצעות SMS (מסרון) ובהתאם לפרטים שמולאו בשובר.

 •  יש לממש את השובר במלואו בהזמנה אחת בלבד, לא יתאפשר מימוש חלקי.

 •  הזכאות להטבה תינתן למכונת נספרסו הכוללת פתרון חלב ומהדגמים שלהלן:

 

Essenza Mini Bundle, Pixie Bundle, Citiz&Milk, Expert&Milk

 

Latissima One, Latissima Touch, Latissima Pro, Creatista, Inssia bundel

 

 • סכום ההטבה כולל מע"מ. סכום ההטבה באילת הינו 170.94₪

 • לא ניתן לממש את השובר דרך אתר האינטרנט של נספרסו

 • אין כפל הטבות

 •  ההטבה מוגבלת לכמות של עד 5 מכונות ללקוח

 • לפרטים / שאלות 1-800-255-355 או 2500*

 • ט.ל.ח

 

 

לחצו כאן לצפייה בשובר בפורמט PDF ולהורדה שלו למכשירכם

 

לפרטים/שאלות:  2500*