Έχετε συνδεθεί με τον ιστοχώρο της Nespresso GR. Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας σε άλλη χώρα, παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο link.

 • Τα κεφαλαία γράμματα είναι ενεργοποιημένα (caps lock).

 • Εγγραφή
Καλάθι αγορών : {{subTotalFormatted}}
 • Όροι χρήσης

  Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nespresso  

  Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nespresso που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό καθώς οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν.

  Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Nespresso» αναφέρονται στην Νεσπρέσσο Ελλάς Α.Ε.. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

  Δήλωση Ιδιωτικότητας

  Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή υλικό που στέλνετε στην ιστοσελίδα της Nespresso υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nespresso, η οποία βρίσκεται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nespresso σε αυτή την ιστοσελίδα.

  Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

  Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

  Διαβίβαση πληροφοριών

  Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο της Nespresso και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Επιπρόσθετα, η Nespresso δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής, διαφήμισης και εμπορικής εκμετάλλευσης (μάρκετινγκ) προϊόντων) οποιωνδήποτε ιδεών, καλλιτεχνημάτων [artwork], εφευρέσεων, εξελίξεων, προτάσεων ή επινοήσεων [concepts] που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό/περιεχόμενο που υποβάλλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από την Nespresso δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου. H Nespresso δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει χρήση των πληροφοριών που υποβάλλονται.

  Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

  .

  Όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα κείμενα, εικόνες και λοιπό υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Nespresso ή περιλαμβάνονται σε αυτόν κατόπιν αδείας του ιδιοκτήτη.

  Επιτρέπεται να περιηγείστε σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να αναπαράγετε αντίγραφα μέσω εκτύπωσης, μεταφόρτωσης [downloading] σε σκληρό δίσκο ή με σκοπό την διανομή σε άλλα πρόσωπα. Αυτό επιτρέπεται με την προϋπόθεση του σεβασμού των πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων και την εμφάνιση της ακόλουθης δήλωσης περί ιδιοκτησίας του εμπορικού σήματος σε κάθε τέτοια αναπαραγωγή: “Nespresso Hellas S.A® Εμπορικό σήμα κατατεθέν της Societe des Produits Nestle S.A. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.”

  Κανένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό όφελος και να μεταβληθεί ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή διαδικτυακό τόπο.

  Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα που αφορούν παροχή υπηρεσιών (συνολικά καλούμενα «Εμπορικά Σήματα») τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην Nespresso . Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα έπρεπε να ερμηνευτεί σαν παροχή οποιασδήποτε αδείας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος προβάλλεται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή κατάχρηση από εσάς των Εμπορικών Σημάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι η εταιρία Nespresso  θα προστατεύσει σθεναρά τα πνευματικά του δικαιώματα στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

  Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους

  Οι σύνδεσμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους της Nespresso  ενδέχεται να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων της Nespresso και η Nespresso δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη και η Nespresso δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν υπονοεί έγκριση από την Nespresso. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για του νομικούς όρους και την προστασία προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

  Εγγυήσεις και περιορισμοί ευθύνης

  Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.

  Εγγυήσεις

  Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε σας «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, συνεπώς, η Nespresso δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, είτε προβλεπόμενες από το νόμο είτε άλλες (συμπεριλαμβανομένων των υποδηλούμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις ή δηλώσεις ότι το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι πλήρες, ακριβές, έγκυρο, επίκαιρο, δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα είναι απαλλαγμένη διακοπών ή σφαλμάτων ή ιών, ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε πρόταση ή άποψη θα αποκομισθεί από την Nespresso μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ακριβής ή έγκυρη και οποιεσδήποτε σχετικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα ανωτέρω αποκλείονται ρητώς.

  Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

  Ευθύνη

  H Nespresso και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή αδικοπρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό [hardware] ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου ή προκύπτουσα από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε.

  H Nespresso και/ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη να συντηρούν το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο και να παρέχουν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις λογισμικού σε σχέση με αυτόν. Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

  Επιπλέον, δεν εγγυούμαστε ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι απαλλαγμένη από διακοπές ή σφάλματα και η Nespresso δεν θα υπέχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε  προκαλούμενη από ιούς που προσβάλλουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία λόγω της χρήσης του, της πρόσβασης σε αυτόν ή της μεταφόρτωσης [downloading] οποιουδήποτε υλικού από τον διαδικτυακό αυτό τόπο. Αν επιλέξετε να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τότε προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

  Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της Nespresso, των οργάνων της, διευθυντών, συνεργατών, προμηθευτών και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

  Απαγορευμένες δραστηριότητες

  Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Nespresso μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων,
  • Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία της Nespresso, των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες που δυσφημίζουν το καλό όνομα της εταιρίας Nespresso,
  • Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην περιουσία της Nespresso ή την περιουσία άλλων προσώπων, και
  • Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου υλικού συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού για ή υλικού που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της η Nespresso ή τρίτων, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου υλικού.

  Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

  Το υλικό και οι πληροφορίες της Nespresso  που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αφορούν αποκλειστικά χρήστες στην Ελλάδα. H Nespresso δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό και οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι κατάλληλες για ή διατίθενται σε άλλες τοποθεσίες πέραν της Ελλάδας. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη χώρα σας. Τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι μόνο εικονικές αναπαραστάσεις και για αυτό δεν είναι σε πραγματικό μέγεθος, χρώμα συσκευασίας κλπ.

  Εσείς και η Nespresso συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση τυχόν προκύψει ή αφορά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό δίκαιο και η αποκλειστική δικαιοδοσία θα ανήκει στα δικαστήρια των Αθηνών.

  Ενημερώσεις νομικών όρων

  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα ιστοσελίδα προκείμενου να ελέγχετε αυτές και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες.

 • Δήλωση Ιδιωτικότητας

  Δήλωση Ιδιωτικότητας

  Ερωτήσεις και Απαντήσεις – «Κλειδιά»

  Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε αυτόν τον ιστότοπο. Ελπίζουμε ότι θα χαρείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Nespresso και τα προϊόντα μας.

  Η Nespresso σέβεται το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα μέσα στο διαδικτυακό κόσμο, όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας και επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Για το λόγο αυτό καταρτίσαμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο η Nespresso Ελλάς Α.Ε. συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και προωθεί τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω οποιουδήποτε από τους ιστότοπους της Nespresso, συμπεριλαμβανομένου αυτού του οποίου είστε επισκέπτης αυτήν τη στιγμή.

  Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας (περιλαμβανομένης της Πολιτικής της Nespresso για τα Cookies – παρακαλούμε βλέπετε παρακάτω υπό Ερώτηση 8). Αν δε συμφωνείτε με αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ή την Πολιτική της Nespresso για τα Cookies), σας παρακαλούμε  να μη χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ή στην Πολιτική της Nespresso για τα Cookies. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα αναρτηθούν σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ή στην Πολιτική της Nespresso για τα Cookies, ενώ οι ουσιαστικές μεταβολές θα ισχύουν γενικώς μόνο για τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες που συλλέγονται από τούδε και στο εξής. Σας προτείνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας και την Πολιτική της Nespresso για τα Cookies, ώστε να ενημερώνεστε για τις όποιες αλλαγές και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Nespresso Ελλάς Α.Ε είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία υποβάλλετε στη Nespresso .

   Αν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, παρακαλούμε Επικοινωνήστε Μαζί Μας.

  Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας των Παιδιών

  Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε σχετικά με την πολιτική μας για τη συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών ανηλίκων κάτω των 18 παρακαλούμε βλέπετε παρακάτω υπό Ερώτηση 11. Παρακαλούμε ωστόσο, έχετε υπ’όψιν σας ότι συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από τα παιδιά μόνο σε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ιστότοπων της Nespresso , κυρίως σε εκείνους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη απήχηση στα ανήλικους κάτω των 18 .

  Για λεπτομερή περιγραφή των πρακτικών που εφαρμόζουμε για τη διατήρηση της διαδικτυακής ιδιωτικότητας, παρακαλούμε πατήστε σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ερωτήσεις.

  1. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και για ποιο λόγο τις συλλέγουμε;

  2. Πως διασφαλίζουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  4. Τι συμβαίνει αν αρνηθείτε να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  5. Σε ποιον μπορεί να γνωστοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί;

  6. Πως μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να κάνετε τροποποιήσεις ή άλλες επιλογές σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών;  

  7. Σε ποιες χώρες μπορεί να σταλούν οι προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί;  

  8. Τεχνολογία εντοπισμού - Πως και γιατί τη χρησιμοποιούμε;  

  9. Ψηφιακό Marketing - Τι είναι το spamming και ποια η θέση μας σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία "spam";  

  10. Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;  

  11. Ποια είναι η πολιτική μας σχετικά με τη συλλογή πλροφοριών από παιδιά που χρησιμοποιουν τις υπηρεσίες των ιστοτόπων μας;  

  12. Συνδεόμαστε με άλλους ιστοτόπους τρίτων φορέων;  

  13. Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;  

   

  1. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και με ποιον τρόπο τις συλλέγουμε;

  Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στους ιστότοπους της Nespresso, δε σας ζητούμε να παράσχετε καμία πληροφορία. Αν όμως  επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε περισσότερες δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιστότοποί μας, μπορεί να σας ζητήσουμε να παράσχετε κάποιες προσωπικές και/ή δημογραφικές πληροφορίες. Ως προσωπικές πληροφορίες (όπως ο όρος χρησιμοποιείται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας) θεωρούνται οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά ή για να επικοινωνήσει κανείς μαζί σας διαδικτυακά ή μη. Στις παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου σας («πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης»), καθώς και δημογραφικές πληροφορίες όπως η ημερομηνία γέννησής σας, η ηλικία, το φύλο, συνήθειες ή προτιμήσεις σας, όταν τέτοιου είδους πληροφορίες συνδέονται με τις πληροφορίες προσωπικής σας ταυτοποίησης (γενικά, «προσωπικές πληροφορίες»).

  Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται μόνο κατόπιν της συγκατάθεσής σας (δηλ. αν μας την παράσχετε συνειδητά, μέσω κάποιας από τις πολλές διαδικτυακές φόρμες που είναι διαθέσιμες στους ιστότοπούς μας) και συνήθως έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

  ·       Εγγραφή ή δήλωση συμμετοχής σε έναν ιστότοπο της Nespresso («γενική εγγραφή στον ιστότοπο»)˙

  ·       Δήλωση συμμετοχής για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση, προϊόν ή ιστότοπο και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στη γενική εγγραφή στον ιστότοπο

  ·       Διαγωνισμοί ή άλλες προωθητικές ενέργειες

  ·       Έρευνες και δημοσκοπήσεις

  ·       Πίνακες μηνυμάτων και άλλες διαδραστικές ενέργειες

  ·       Αγορά ενός προϊόντος της Nespresso μέσω ενός από τα διαδικτυακά μας καταστήματα

  ·       Ψηφιακές καρτ-ποστάλ, πες-το-σε-ένα-φίλο-σου, ή άλλες δυνατότητες μιας χρήσης˙

  ·       Κριτική, ερωτήσεις ή σχόλια μέσω κάποιας από τις φόρμες μας με τίτλο «Επικοινωνήστε» ή «Ρωτήστε τον ειδικό

  ·       Πληροφορίες που υποβάλλονται σε μια εταιρεία (π.χ. βιογραφικά σημειώματα, ερωτήσεις από τα μέσα ενημέρωσης κλπ.)˙

  ·       Διαδικτυακές προσλήψεις (π.χ. αναζήτηση θέσης εργασίας στη Nespresso μέσω της ανάρτησης του βιογραφικού σας σημειώματος)˙

  ·       Εγγραφή ενός φίλου για να συμμετάσχει σε εκστρατείες που αφορούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή,

  ·       Οποιοδήποτε άλλο αίτημα προϋποθέτει την υποβολή προσωπικών πληροφοριών (π.χ. ομάδα καταναλωτών, ζήτηση ενός προϊόντος, «Που θα Βρω» κλπ.).

  Σημείωση: ανάλογα με τον ιστότοπο της Nespresso τον οποίο επισκέπτεστε, κάποια ή περισσότερες από τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

  Το είδος και ο αριθμός των πληροφοριών που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την εκάστοτε ενέργεια. Οι προσωπικές πληροφορίες που ζητούνται μπορεί να περιλαμβάνουν: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση οικίας, αριθμό τηλεφώνου (στο σπίτι ή στην εργασία), καθώς και (για όσους αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο) πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας.  Για κάποιες από τις ενέργειες, μπορεί σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης και/ή να παράσχετε επιπρόσθετες, δημογραφικές πληροφορίες, όπως: (i) η ηλικία σας ή η ημερομηνία γέννησής σας, (ii) το φύλο σας, (iii) η συχνότητα χρήσης, αγοράς και κατανάλωσης κάποιων από τα προϊόντα της Nespresso και/ή άλλων παρόμοιων προϊόντων, (iv) στοιχεία σχετικά με το νοικοκυριό σας ή τον τρόπο ζωής σας, και/ή, (v) άλλες πληροφορίες σχετικές με το προϊόν της Nespresso που αγοράσατε ή το συγκεκριμένο ιστότοπο του οποίου είστε επισκέπτης.

    

  2. Πώς διασφαλίζουμε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  Η Nespresso λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσει το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών, οι οποίες συλλέχθηκαν από τους ιστότοπούς μας, συμπεριλαμβανομένων των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών και των προσωπικών πληροφοριών που προέρχονται από ανήλικους κάτω των 18 ετών. Η προσπάθειά μας αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω, χωρίς όμως απαραιτήτως να περιορίζεται σε αυτά: (i) αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών σε ασφαλή λειτουργικά περιβάλλοντα, μη διαθέσιμα στο κοινό και προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Nespresso , από τους αντιπροσώπους μας και από τους αναδόχους μας˙ (ii) χρήση της διαδεδομένης στην αγορά κωδικοποίησης SSL για να προστατεύσει την ασφάλεια κάποιων ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών (όπως οι πληροφορίες για την πιστωτική κάρτα, για την υγεία ή τον ασθενή) κατά τη διαβίβασή τους στους ιστότοπούς μας, και (iii) επαλήθευση  της ταυτότητας των εγγεγραμμένων χρηστών του Ιστότοπου, πριν αποκτήσουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με αυτούς. Παρακαλούμε βλέπετε επίσης παρακάτω υπό Ερώτηση 4.

  3.Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  Γενικά, όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο μας τις υποβάλατε, ή για κάποιον άλλο λόγο ο οποίος περιγράφεται είτε στην ενότητα συλλογής πληροφοριών, είτε στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.  Για παράδειγμα, αν δηλώσετε συμμετοχή ή εγγραφείτε σε έναν ιστότοπο της Nespresso («γενική εγγραφή στον ιστότοπο»), οι πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουμε τα οφέλη και τα προνόμια που συνήθως συνοδεύουν αυτήν την εγγραφή. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε και χρήση αποκλειστικών ή προσωποποιημένων στοιχείων ή δραστηριοτήτων στους ιστότοπους της Nespresso (π.χ. πίνακες μηνυμάτων, φόρτωση δεδομένων, προσωποποιημένα πλαίσια με συνταγές κλπ.), η συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες (διαγωνισμοί, λαχειοφόροι αγορές, κουπόνια κλπ.) και η δυνατότητα να λαμβάνετε το επικοινωνιακό ή διαφημιστικό υλικό που επιλέγετε κατά το χρόνο της εγγραφής σας ή που συνοδεύει αυτομάτως την εγγραφή σας. Παρομοίως, αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας ή μιας από τις ενότητές μας «Ρώτα τον Ειδικό», οι πληροφορίες σας χρησιμοποιούνται για να απαντήσουμε στην ερώτηση ή στο σχόλιό σας και, σε κάποιες περιπτώσεις, να αναρτήσουμε τις απαντήσεις στην ερώτησή σας με ανώνυμη μορφή στο σχετικό ιστότοπο. Και, φυσικά, οποιαδήποτε πληροφορία πιστωτικής κάρτας μας παράσχετε χρησιμοποιείται για να προωθήσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαδικτυακές σας αγορές.

  Όταν εγγράφεστε ή παρέχετε πληροφορίες στους ιστότοπους της Nespresso , μπορεί να σας δοθεί επίσης η επιλογή (μέσα από το σχετικό πλαίσιο επιλογής ή με άλλον τρόπο) να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας για μια ενέργεια ή υπηρεσία διαφορετική από την αρχική ενέργεια ή υπηρεσία, την οποία ζητήσατε. Για παράδειγμα, αν δηλώνετε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό ή άλλη προωθητική ενέργεια, μπορεί να σας δοθεί και η δυνατότητα να συμμετάσχετε στη λήψη ενημερωτικών δελτίων ή ειδοποιήσεων από τον Ιστότοπο που φιλοξενεί την προωθητική ενέργεια ή από άλλους ιστότοπους προϊόντων της Nespresso . Αν επιλέξετε να λαμβάνετε αυτές τις συμπληρωματικές υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, ώστε να σας τις παράσχουμε.

  Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές και/ή δημογραφικές σας πληροφορίες για τις εσωτερικές μας δημογραφικές και διαφημιστικές μελέτες, ώστε να βελτιωνόμαστε διαρκώς, να προσωποποιούμε και να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας. Το παραπάνω μπορεί, ανάλογα με την περίσταση, να συνδυάζει, να ανανεώνει ή να εμπλουτίζει με άλλον τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε από έναν Ιστότοπο της Nespresso , με στοιχεία που λαμβάνουμε από εξωτερικά αρχεία ή από τρίτους φορείς. 

  Γενικά, διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο χρειάζεται για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Εννοείται ότι, αν επιθυμείτε να μη χρησιμοποιούμε πλέον τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παράσχουμε υπηρεσίες (π.χ. αποσύρετε το αίτημά σας να λαμβάνετε e-mails) ή να ακυρώσετε την ιδιότητά σας ως μέλος ή το λογαριασμό σας, παρακαλούμε Επικοινωνήστε Μαζί Μας.  Παρακαλούμε, έχετε υπ’ όψιν ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν για ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα αρχεία μας, όσο χρειάζεται για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας, να λύσουμε τις αντιδικίες, να επιβάλουμε τους όρους των συμβάσεών μας και για παρόμοιους σκοπούς διαχείρισης των αρχείων μας.

  Τα παρακάτω σας παρέχουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με ορισμένες ενέργειες των Ιστότοπων της Nespresso :

  Ενημερωτικά δελτία και E-mail

  Αν μας παράσχετε τη διεύθυνση του e-mail σας και/ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση (είτε ως μέρος της γενικής εγγραφής στον ιστότοπό μας ή για ένα συγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο ή για μια συγκεκριμένη επικοινωνία), οι πληροφορίες επικοινωνίας που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν για να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο που ζητήσατε, την επικοινωνία ή ενημερωτικό υλικό. Επιπλέον, μπορεί να λάβετε μηνύματα που θα σας συστήνουν άλλες μάρκες ή ιστότοπους της Nespresso . Το υλικό αυτό μπορεί να φτάσει με τη μορφή ταχυδρομείου ή e-mail, ανάλογα με τον Ιστότοπο στον οποίο εγγράφεστε και τις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή.

  Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνσή σας του e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για λόγους συναλλαγών ή διαχειριστικούς (π.χ. e-mail επιβεβαίωσης όταν αγοράζετε ένα προϊόν στο διαδίκτυο ή όταν δηλώνετε συμμετοχή σε ή αποσύρετε τη συμμετοχή σας από μια συγκεκριμένη εγγραφή ή ενέργεια), καθώς και για κάποιες ανακοινώσεις που συνδέονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε (π.χ. ενημέρωση για την ανανέωση της Δήλωσής μας Ιδιωτικότητας, για τη διακοπή δυνατοτήτων ή προγραμμάτων στους Ιστότοπούς μας, αλλαγές στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες ή στην πολιτική μας για την τεχνική υποστήριξη, ή άλλες ανάλογες αλλαγές). Οι τρόποι αυτοί επικοινωνίας αναφέρονται γενικά σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ως «Υπηρεσιακή Επικοινωνία».

  ·         Λαχειοφόροι αγορές, Διαγωνισμοί και Προωθητικές Ενέργειες


  Για να συμμετάσχετε σε μια διαδικτυακή λαχειοφόρο αγορά, διαγωνισμό ή άλλη προωθητική ενέργεια (γενικά, «Προωθητικές Ενέργειες»), μπορεί να σας ζητήσουμε να εγγραφείτε πρώτα σε έναν ιστότοπο της Nespresso . Οι πληροφορίες που συλλέγονται ως μέρος της Προωθητικής Ενέργειας χρησιμοποιούνται για να επεξεργαστούμε την υποψηφιότητά σας, να σας ενημερώσουμε αν είστε νικητής και/ή να απονείμουμε και να παραδώσουμε τα βραβεία. Αν είστε νικητής, κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς (όπως το όνομα και η. φωτογραφία σας) ενδέχεται να αναρτηθούν στο σχετικό Ιστότοπο της Nespresso . Αν σε μια Προωθητική Ενέργεια επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων κάτω των 18 ζητούμε πρώτα γονική συγκατάθεση, αν αυτό απαιτείται. 

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προωθητικές Ενέργειες, παρακαλούμε βλέπετε τον επίσημο κανονισμό ή τις λεπτομέρειες που αναρτώνται στη συγκεκριμένη Προωθητική Ενέργεια.

  ·         Έρευνες και Δημοσκοπήσεις


  Δυο είδη ερευνών ή δημοσκοπήσεων μπορεί να διεξαχθούν στους ιστότοπους της Nespresso . Στο πρώτο είδος ζητούνται δημογραφικές πληροφορίες ή πληροφορίες απαραίτητες για τη διεξαγωγή μιας έρευνας (π.χ. ηλικία, φύλο, πληροφορίες για το νοικοκυριό και για άλλα ενδιαφέροντα κλπ.). Οι πληροφορίες αυτές δε συνδέονται με καμία προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς. Σε άλλες περιπτώσεις (όπως κατά την εγγραφή για άνοιγμα λογαριασμού), μπορεί να συλλέξουμε τις ίδιες πληροφορίες και να τις συνδυάσουμε με τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν η συμμετοχή σε έρευνες ή δημοσκοπήσεις που συλλέγουν ή συνδέονται με προσωπικές πληροφορίες επιτρέπεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ζητείται προηγουμένως η επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα. 

  ·         Πίνακες μηνυμάτων και άλλες διαδραστικές ενέργειες


  Μπορεί να σας παράσχουμε διαδραστικά εργαλεία που θα σας δίνουν τη δυνατότητα να αναρτάτε ή να δημοσιεύετε μηνύματα, ιστορίες, φωτογραφίες ή έργα τέχνης στους Ιστότοπούς μας. Αν και καταβάλλουμε έντονες προσπάθειες για την προστασία όσων χρησιμοποιούν και συμμετέχουν στις ενέργειες αυτές, σας προτείνουμε να προσέχετε, όταν δημοσιοποιείτε προσωπικές πληροφορίες ή φωτογραφίες σας σε δημόσιους χώρους, όπως είναι ένας πίνακας μηνυμάτων ή άλλο διαδικτυακό μέσο επικοινωνίας. Τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άτομα που δε γνωρίζετε. Με τα παραπάνω δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και το απόρρητο, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε πληροφορία αναρτάτε στα πεδία αυτά. Χρησιμοποιείτε τα παραπάνω εργαλεία με δική σας ευθύνη. Για να ζητήσετε την απόσυρση των προσωπικών σας πληροφοριών από το ιστολόγιό μας ή από το χώρο συζήτησης της κοινότητάς μας, παρακαλούμε Επικοινωνήστε Μαζί Μας. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να μην έχουμε τη δυνατότητα να αποσύρουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες - στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε αν όντως δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και γιατί.


  Παρακαλούμε όπως έχετε υπ’ όψιν σας ότι, αν επιλέξουμε να αναρτήσουμε μια φωτογραφία ή ένα μήνυμα που θα μας στείλετε μέσω των παραπάνω ενεργειών, μπορεί να αναρτήσουμε, μαζί με τη φωτογραφία ή το μήνυμα, και κάποιες πληροφορίες για εσάς, όπως το όνομα χρήστη, το μικρό σας όνομα, το αρχικό γράμμα του επωνύμου σας και/ή την πόλη ή την περιοχή κατοικίας σας.

  ·         Αγορά προϊόντων της Nespresso από το διαδίκτυο

  Κάποιοι από τους ιστότοπούς μας μπορεί να σας δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα της
  Nespresso από ένα διαδικτυακό κατάστημα που διαχειριζόμαστε οι ίδιοι ή από έναν πωλητή που μας εκπροσωπεί («Διαδικτυακό Κατάστημα Nespresso»), ενώ κάποιοι ιστότοποί μας μπορεί να παρέχουν σύνδεση με άλλες εταιρείες που δε σχετίζονται με και δεν ελέγχονται από τη Nespresso μέσω είτε άμεσης, είτε μέσω έμμεσης κυριότητας («τρίτος φορέας», ή γενικά, «τρίτοι φορείς»), με ιστότοπους οι οποίοι πωλούν προϊόντα της Nespresso . Αν αγοράζετε ένα προϊόν από ένα Διαδικτυακό Κατάστημα Nespresso , θα σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας και διευθύνσεις τιμολόγησης και αποστολής, καθώς και άλλες πληροφορίες για τη βασική επικοινωνία (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail). Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της αγοράς σας και την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.


  Αν το διαδικτυακό κατάστημα που επισκέπτεσθε λειτουργεί υπό έναν τρίτο φορέα, μπορεί για την εξυπηρέτησή σας να σας παράσχουμε απευθείας σύνδεση με το κατάστημα του τρίτου φορέα. Παρακαλούμε όμως, έχετε υπ’ όψιν σας ότι τους ιστότοπους αυτούς δεν τους διαχειριζόμαστε εμείς, οπότε δεν καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Επιλέγουμε προσεκτικά τους συνεργάτες μας οι οποίοι πωλούν προϊόντα της
  Nespresso στο διαδίκτυο και συνεργαζόμαστε με διαδικτυακά καταστήματα λιανικής τα οποία (όπως κι εμείς), κατά τη συλλογή και προώθηση παραγγελιών μέσα από τους ιστότοπούς τους χρησιμοποιούν κωδικοποίηση διαδεδομένη στην αγορά. Αυτό βοηθά στην παρεμπόδιση της άνευ εξουσιοδότησης ηλεκτρονικής πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του διαδικτυακού καταστήματος που επισκέπτεσθε πριν μοιραστείτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, όπως είναι ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας.

  ·         Πληροφορίες που υποβάλλονται στα πλαίσια λειτουργίας μιας εταιρείας

  Παρακαλούμε έχετε υπ’ όψιν σας ότι σε κάποιες από τις σελίδες των Ιστότοπών μας μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε πληροφορίες σχετικές με εσάς ή με την εταιρεία που εκπροσωπείτε στον χώρο των επιχειρήσεων. Στις σελίδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η ενότητα για εύρεση εργασίας, όπου μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας ή να κάνετε μέσω διαδικτύου αίτηση για θέση εργασίας, ή μια ενότητα ή φόρμα επικοινωνίας για το χειρισμό των ερωτήσεων από τα μέσα ενημέρωσης. Παρ’ όλο που οι προσωπικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν (π.χ. ένα βιογραφικό σημείωμα θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη διαδικασία αιτήσεων για μια θέση εργασίας), οι πληροφορίες αυτές δεν υπόκεινται κατά τα άλλα στους όρους αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικότητας.

  4. Τι συμβαίνει, αν αρνηθείτε να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  Αν επιλέξετε να μην υποβάλετε καμία προσωπική πληροφορία όταν σας ζητείται, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε κάποιες δραστηριότητες και προσωποποιημένες ενέργειες στους Ιστότοπούς μας και ίσως περιορίσετε τις υπηρεσίες και τις ειδικές προσφορές που μπορούμε να σας παράσχουμε. Για παράδειγμα, αν αρνηθείτε να μοιραστείτε τη διεύθυνση του e-mail σας, δε θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε κανένα ενημερωτικό δελτίο μας ή να εγγραφείτε γενικά στους Ιστότοπούς μας.  Αν αρνηθείτε να παράσχετε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, δε θα μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα σε ένα Διαδικτυακό Κατάστημα Nespresso . Ωστόσο, για να περιηγηθείτε απλώς στους Ιστότοπούς μας και να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας, δε χρειάζεται να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. 

  5. Σε ποιον μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί;

  Η Nespresso δε θα μοιραστεί ποτέ τις προσωπικές σας πληροφορίες με οποιοδήποτε τρίτο φορέα ο οποίος προτίθεται να τις χρησιμοποιήσει για απευθείας διαφήμιση, εκτός αν σας έχουμε ενημερώσει ειδικά για το θέμα αυτό και μας έχετε δώσει ειδική άδεια για να το κάνουμε.

  Η Nespresso μπορεί επίσης να μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους φορείς, μόνο όμως υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

  Πάροχοι υπηρεσιών, Αντιπρόσωποι και Ανάδοχοι

  Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτους φορείς, όπως παρόχους υπηρεσιών, αντιπροσώπους και αναδόχους, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη στην εσωτερική λειτουργία του Ιστότοπού μας και μας βοηθούν με τη διαχείριση του ιστότοπου ή με διάφορες λειτουργίες, προγράμματα και προωθητικές ενέργειες που διατίθενται σε αυτόν. Κάποιοι από αυτούς τους τρίτους φορείς μπορεί να εδρεύουν εκτός των συνόρων της χώρας από την οποία εισήλθατε σε αυτόν τον ιστότοπο. Για παράδειγμα, ο κύριος πάροχος υπηρεσιών για τη φιλοξενία ιστότοπων με τον οποίο συνεργαζόμαστε, εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο  (παρακαλούμε βλέπετε επίσης παρακάτω υπό Ερώτηση 7). Οι τρίτοι αυτοί φορείς και οι υπάλληλοί τους μπορεί να έρθουν σε επαφή με τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά την παροχή των υπηρεσιών τους σε εμάς. Οποιοσδήποτε τέτοιος τρίτος φορέας οφείλει πάντα να παρέχει τον ίδιο βαθμό ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών όπως η Nespresso και, όπου αυτό απαιτείται, δεσμεύονται από συμβόλαιο για να διατηρήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες απόρρητες και ασφαλείς και να τις  προωθούν μόνο υπό τις συγκεκριμένες οδηγίες της Nespresso .

  Συνεργάτες και Κοινές Προωθητικές Ενέργειες

  Ανά χρονικά διαστήματα, μπορεί να οργανώσουμε στον Ιστότοπό μας ένα κοινό ή από κοινού επιχορηγούμενο πρόγραμμα ή προωθητική ενέργεια μαζί με μια άλλη εταιρεία, οργάνωση, ή άλλον ευϋπόληπτο τρίτο φορέα και ως μέρος αυτής της διοργάνωσης, να συλλέξουμε και να προωθήσουμε προσωπικές πληροφορίες. Αν, στα πλαίσια μιας τέτοιας προωθητικής ενέργειας, οι προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγονται από (ή γνωστοποιούνται σε) εταιρεία άλλη από τη Nespresso , θα σας ενημερώσουμε σχετικά τη στιγμή κατά την οποία συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες. Ανά περιόδους, μπορεί να οργανώσουμε στον ιστότοπό μας μια προωθητική ενέργεια η οποία θα προβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας άλλης εταιρείας και θα σας δίνει τη δυνατότητα να εγκρίνετε τη λήψη πληροφοριών απευθείας από αυτήν την εταιρεία-τρίτο φορέα. Αν οποιαδήποτε από αυτές τις προωθητικές ενέργειες είναι διαθέσιμη για ανήλικους κάτω των 18 θα λάβουμε επαληθεύσιμη γονική συγκατάθεση πριν μοιραστούμε τις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού. 

  Όταν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, στην οποία εμπλέκεται και άλλη εταιρεία, μπορεί να σας παρέχουμε ξεχωριστό σύνδεσμο με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας αυτής και σας προτείνουμε να τη διαβάσετε πριν μοιραστείτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τηρούν τις ίδιες πρακτικές ιδιωτικότητας. Αν δεν επιθυμείτε οι πληροφορίες που σας αφορούν να συλλέγονται από ή να γνωστοποιούνται σε άλλη εταιρεία εκτός από τη δική μας, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μη δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή να μη συμμετάσχετε στις σχετικές διενέργειες, τη στιγμή που συλλέγονται/σας ζητούνται προσωπικές πληροφορίες.

  Μεταβίβαση Επιχείρησης ή άλλου τύπου Μεταβίβαση προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία

  Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή αν, κατά την καλόπιστη κρίση μας, μια τέτοια κίνηση κρίνεται απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νόμιμες διαδικασίες, για την απάντηση σε ισχυρισμούς ή για την προστασία των δικαιωμάτων της Nespresso, των πελατών της ή του κοινού.

  Στην περίπτωση συγχώνευσης ή απόκτησης μέρους ή ολόκληρης της Nespresso από άλλη εταιρεία, ή στην περίπτωση που η Nespresso προτίθετο να πωλήσει ή να διαθέσει μέρος ή όλη την επιχείρηση, ο αποκτών θα είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούσε η επιχείρηση Nespresso , συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, πράγμα το οποίο υπόκειται στο εφαρμοστέο δίκαιο.  Παρομοίως, προσωπικές πληροφορίες μπορεί να μεταβιβαστούν ως μέρος μιας εταιρικής αναδιοργάνωσης, διαδικασίας πτώχευσης ή άλλη παρόμοια περίπτωση, αν αυτό επιτρέπεται από και διεξάγεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

  Συγκέντρωση πληροφοριών

  Ενδέχεται να μοιραστούμε ένα σύνολο δημογραφικών πληροφοριών ή πληροφοριών προερχόμενων από έρευνα, με τρίτους φορείς, αλλά οι πληροφορίες αυτές είναι σε ανώνυμη μορφή και δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο. Οι συγκεντρωμένες πληροφορίες που μοιραζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγονται μέσα από τη χρήση των cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογικών μέσων εντοπισμού, όπως εξηγείται παρακάτω υπό Ερώτηση 8.

  6. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να κάνετε τροποποιήσεις ή άλλες επιλογές σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών;

  Ακολούθως παρατίθενται οι επιλογές που έχετε σχετικά με τη συλλογή και χρήση από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών.

  1.    Έχετε πάντα την επιλογή να μη μοιραστείτε καμία προσωπική σας πληροφορία μαζί μας. Αν ωστόσο επιλέξετε να το κάνετε, θα περιοριστείτε στις δραστηριότητες και ενέργειες τις οποίες είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε, όπως περιγράφεται παραπάνω υπό Ερώτηση 4.

  2.    Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις ή άλλες επικοινωνιακές κινήσεις και/ή υπηρεσίες από έναν ιστότοπο ή μια μάρκα της Nespresso , παρακαλούμε μη δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες επικοινωνιακές κινήσεις ή υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγραφής. Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και αργότερα επιθυμήσετε να την αποσύρετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα(-ες)  [«Ανανέωση Προφίλ»] στον ιστότοπό μας και διορθώστε την προτίμησή σας.

  3.    Με κάθε διαφημιστικό e-mail με το οποίο επικοινωνούμε μαζί σας, σας παρέχουμε την ευκαιρία να διακόψετε τη λήψη μελλοντικών διαφημιστικών επαφών (δηλ. να αποσύρετε την εγγραφή σας). Απλώς ακολουθήστε τη διαδικασία διακοπής της εγγραφής ή τις οδηγίες που παρέχονται στο e-mail.

  4.    Μπορείτε πάντα να ελέγχετε ή να αναθεωρείτε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέξαμε από εσάς για τη γενική εγγραφή στον ιστότοπό μας. Για να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα «O Λογαριασμός μου» στον ιστότοπό μας.

  Αν κάποιος από τους παραπάνω μηχανισμούς δεν είναι διαθέσιμος ή αν επιθυμείτε να θέσετε ένα διαφορετικό αίτημα, παρακαλούμε Επικοινωνήστε Μαζί Μας.

  Επιπρόσθετα, αν συμμετείχατε σε προωθητική ενέργεια ή πρόγραμμα στο οποίο εμπλεκόταν και τρίτος φορέας και, στα πλαίσια της προωθητικής αυτής ενέργειας, συμφωνήσατε να λαμβάνετε μελλοντικά επικοινωνιακά μηνύματα απευθείας από τον τρίτο αυτόν φορέα, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τον τρίτο φορέα για να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τα σχετικά επικοινωνιακά μηνύματα. Η διαδικασία αυτή ενδεχομένως να περιγράφεται στην πολιτική ιδιωτικότητας του τρίτου φορέα.

  7. Σε ποιες χώρες μπορεί να σταλούν οι προσωπικές σας πληροφορίες και γιατί;

  Η Nespresso είναι μια πολυεθνική εταιρεία και οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να διαβιβαστούν πέρα από τα εθνικά σύνορα. Μπορεί να διαβιβαστούν σε χώρες με νομοθεσία που έχει διαφορετικούς βαθμούς προστασίας δεδομένων από τη χώρα με βάση την οποία υποβάλατε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί επίσης να διαβιβαστούν μεταξύ διαφορετικών εταιρειών της Nespresso που είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικές χώρες. Η Nespresso λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών πληροφοριών, τόσο κατά τη διαβίβασή τους, όσο και στον τόπο λήψης τους.

  Ο κεντρικός υπολογιστής που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου μπορεί να βρίσκεται εκτός της χώρας από την οποία εισήλθατε σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο κύριος πάροχος φιλοξενίας με τον οποίο συνεργαζόμαστε στους περισσότερους ιστότοπους της Nespresso εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πάροχος αυτός δεσμεύεται με συμβόλαιο το οποίο διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του απορρήτου και απαιτεί (μεταξύ άλλων διατάξεων) να ενεργεί μόνο κατόπιν οδηγιών της Nespresso και να εφαρμόζει σε συνεχή βάση όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας πληροφοριών.

  8. Τεχνολογία Εντοπισμού – Πως και γιατί τη χρησιμοποιούμε;

  Η Nespresso πράγματι χρησιμοποιεί τεχνολογίες εντοπισμού («Cookies», «Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου», «Αρχεία Καταγραφής», «Προειδοποιητικά Σήματα Web») για να συγκεντρώσει πληροφορίες όπως ο τύπος του πλοηγού στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα, η ιστοσελίδα αναφοράς, η πορεία πλοήγησης μέσα στον ιστότοπο, ο τομέας του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) κλπ., για να βελτιώσει τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ιστότοπών της και να κατανοήσει καλύτερα πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους ιστότοπούς της και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Αυτές οι τεχνολογίες εντοπισμού μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους ιστότοπούς μας στις προσωπικές σας ανάγκες.

  Cookies

  Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των ιστότοπών μας και να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους ιστότοπούς μας, όπως και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Η εγκατάσταση των Cookies στον υπολογιστή σας μας παρέχει έναν εύκολο και εξυπηρετικό τρόπο για να προσωποποιήσουμε ή να εμπλουτίσουμε την εμπειρία σας από τους ιστότοπούς μας και να κάνουμε την επόμενη επίσκεψή σας πιο απολαυστική.

  Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Nespresso για τα Cookies και σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Πολιτική της Nespresso για τα Cookies.

  Διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)

  Ενδέχεται να κρατάμε αρχεία των διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (ΙΡ) για να (μεταξύ άλλων): (i) αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα, (ii) διατηρήσουμε τη διαδικτυακή προστασία και ασφάλεια, (iii) περιορίσουμε σε κάποιους χρήστες την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας και, (iv) κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται οι ιστότοποί μας. Η διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές στο δίκτυο για την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας κάθε φορά που συνδέεστε στο Διαδίκτυο. 

  Αρχεία καταγραφής

  Ενδέχεται να συλλέγουμε (ή να συλλέγει κάποιος τρίτος φορέας για λογαριασμό μας) πληροφορίες με τη μορφή αρχείων καταγραφής, τα οποία καταγράφουν τη διαδικτυακή δραστηριότητα και συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνήθειες πλοήγησης των χρηστών του διαδικτύου. Οι καταχωρήσεις αυτές γίνονται ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε (μεταξύ άλλων) (i) τον τύπο πλοηγού που έχει ένας χρήστης στο δια δίκτυοκαι το λειτουργικό του σύστημα, (ii) πληροφορίες για την περίοδο πλοήγησης του χρήστη στο διαδίκτυο (όπως από ποιον Ενιαίο Εντοπιστή Πόρων προήλθε, την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία επισκέφθηκε τον ιστότοπό μας, ποιες σελίδες του ιστότοπού μας επισκέφθηκε και για πόσην ώρα) και, (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα πλοήγησης ή ακολουθίας των κινήσεών σας στις ιστοσελίδες. Χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες που λαμβάνουν τα αρχεία καταγραφής στις εσωτερικές μας διαφημιστικές και δημογραφικές μελέτες, ώστε να μπορούμε διαρκώς να βελτιώνουμε και να προσαρμόζουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Τα αρχεία καταγραφής προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και δε συσχετίζονται με κανένα συγκεκριμένο χρήστη.

  Προειδοποιητικά Σήματα Web

  Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε στους ιστότοπούς μας προειδοποιητικά σήματα web (ή καθαρά μορφότυπα εναλλαγής γραφικών), ή να περιλαμβάνουμε στα μηνύματα που σας στέλνουμε μέσω e-mail. Τα προειδοποιητικά σήματα web (γνωστά και ως «δικτυακοί κοριοί»), είναι μικρές σειρές κωδικών που παρέχουν μια μέθοδο παράδοσης μιας εικόνας γραφικών σε μια ιστοσελίδα ή σε ένα μήνυμα μέσω e-mail, έτσι ώστε να μεταβιβάσουν στοιχεία πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των προειδοποιητικών σημάτων web μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιες από τις πληροφορίες που περιγράφονται ακριβώς παραπάνω στην παράγραφο για τη Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP), καθώς και πληροφορίες για το πώς ανταποκρίνεται ένας χρήστης σε μια εκστρατεία που διοργανώνεται μέσω  e-mail (π.χ. το πότε ανοίγεται ένα e-mail, σε ποιο σύνδεσμο μεταπηδά ο χρήστης από το e-mail, κλπ.). Χρησιμοποιούμε προειδοποιητικά σήματα web για διάφορους σκοπούς, που περιλαμβάνουν μεν, δεν περιορίζονται όμως σε: αναφορά κίνησης στην ιστοσελίδα, μετρήσεις μοναδικών επισκεπτών, έλεγχος και αναφορά των διαφημίσεων και των e-mails και ταυτοποίηση.

  9. Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Τι είναι το «spamming» και ποια η θέση μας σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία «spam»;

  Spamming ονομάζεται η αυθαίρετη αποστολή σε εσάς e-mails που περιλαμβάνουν διαφημίσεις ή άλλο προωθητικό υλικό, χωρίς να έχει προηγηθεί συγκατάθεσή σας.

  ΔΕΝ αποστέλλουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία spam. Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο για την καταπολέμηση του spam, ώστε να προστατεύουμε τους εργαζόμενούς μας από το spamming. η αποστολή e-mails χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση είναι παράνομη. Δε θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του e-mail σας) για σκοπούς άμεσης διαφήμισης ή για συνέχιση της επικοινωνίας, εκτός αν μας δώσετε τη ΡΗΤΗ σας συγκατάθεση. Το είδος αυτό της συγκατάθεσης ονομάζεται «OPT-IN».

  Επίσης, δε μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με οποιονδήποτε τρίτο φορέα ο οποίος θα τις χρησιμοποιήσει για αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας spam.

  Οι ιστότοποι της Nespresso σας δίνουν τη δυνατότητα να λαμβάνετε διαφημιστική ενημέρωση μέσω e-mail. Σε κάθε e-mail που λαμβάνετε από τη Nespresso , έχετε τη δυνατότητα να διακόψετε τη λήψη διαφημιστικών e-mails ανά πάσα στιγμή.

  Αν για κάποιο λόγο θεωρείτε ότι λάβατε ηλεκτρονική αλληλογραφία spam από εταιρεία την Nespresso , παρακαλούμε  Επικοινωνήστε Μαζί Μας άμεσα.

   

  10. Για πόσο χρονικό διάστημα κρατάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

  Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας στέλνετε μέσω αυτού του ιστότοπου στις βάσεις δεδομένων μας, όπως αυτή του Μάρκετινγκ Σχέσεων με τον Πελάτη. Οι προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν στα αρχεία της Nespresso μόνο για το εύλογο χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή να λύσουμε προβλήματα, να παράσχουμε νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες και να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κρατήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για ένα εύλογο χρονικό διάστημα αφότου σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Nespresso ή τις υπηρεσίες αυτού του ιστότοπου. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα διαγραφούν από όλα τα συστήματα της Nespresso .

  Σας υπενθυμίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε βλέπετε παραπάνω υπό Ερώτηση 6.

  11. Ποια είναι η πολιτική μας σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από παιδιά που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ιστότοπών μας;

  Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών στο Διαδίκτυο, καθώς και το ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από ανηλίκους κάτω των 18 («παιδιά» ή «παιδί») απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό. Για το λόγο αυτό, αναπτύξαμε την ακόλουθη πολιτική σχετικά με τη διαδικτυακή συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών που προέρχονται από παιδιά. Συνιστούμε στους γονείς να περιηγούνται στους ιστότοπούς μας μαζί με τα παιδιά τους και να υπενθυμίζουν στα παιδιά τους να ελέγχουν τον εκάστοτε ιστότοπο μαζί με το γονέα πριν παράσχουν οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με τα ίδια.

  Η πλειοψηφία των ιστότοπων που λειτουργούν υπό τη Nespresso δε στοχεύουν στο παιδικό κοινό και δε ζητούν ή συλλέγουν σκοπίμως προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18.  Σε ορισμένους ιστότοπούς μας που μπορεί απευθύνονται σε κοινό όλων των ηλικιών, λαμβάνουμε ενδεχομένως μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ή να υποβάλουν προσωπικές πληροφορίες, πληρούν ορισμένα όρια ηλικίας πριν το κάνουν.

  Ακολουθεί μια περιγραφή των πρακτικών μας για τον περιορισμένο αριθμό ιστότοπων που ενδεχομένως απευθύνονται σε ή συλλέγουν πληροφορίες από παιδιά κάτω των [18].

   Συλλογή Πληροφοριών που αφορούν σε Παιδιά

  Ανώνυμες ή Μη Προσωπικές Πληροφορίες

  Τα παιδιά μπορούν γενικά να περιηγούνται στους ιστότοπούς μας, να βλέπουν το περιεχόμενό τους και να παίζουν παιχνίδια, χωρίς να παράσχουν καμία προσωπική πληροφορία, όπως το όνομα ή τη διεύθυνση του e-mail τους. Σε κάποιους ιστότοπους μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να παράσχουν ανώνυμες ή μη προσωπικές πληροφορίες (όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, μικρό όνομα και πόλη ή περιοχή κατοικίας), ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες δυνατότητες ή σε δυνατότητες που επιτρέπουν στα παιδιά να αποθηκεύουν τη βαθμολογία τους σε παιχνίδια υψηλής βαθμολογίας, καθώς επίσης και να αποθηκεύουν τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων που προτιμούν, να προσωποποιούν ιστοσελίδες ή να προβαίνουν σε παρόμοιες ενέργειες. Εκεί όπου για την εγγραφή απαιτούνται μόνο ανώνυμες πληροφορίες, μπορεί να επιτρέψουμε στα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την ημερομηνία γενεθλίων τους (μόνο το μήνα και τη μέρα) για τη σύνταξη του κωδικού πρόσβασής τους. Αυτό βοηθά το παιδί να θυμάται ευκολότερα τον κωδικό πρόσβασής του.   

  Προσωπικές πληροφορίες

  Αν ένας ιστότοπος συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από παιδιά (όπως στην περίπτωση κάποιων ενημερωτικών δελτίων, διαγωνισμών, λαχειοφόρων αγορών και άλλων παρόμοιων ενεργειών), οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση e-mail του παιδιού και το όνομα και τη διεύθυνση e-mail του γονέα, μαζί με άλλες πληροφορίες που είναι αυτόματες ή αναγκαίες για την παροχή της δυνατότητας ή της υπηρεσίας που ζητείται (π.χ. μέρα και μήνας γέννησης για μια κάρτα γενεθλίων). οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση αποκλειστικά και μόνο υπό την προϋπόθεση έχουμε πρώτα λάβει επαληθεύσιμη συγκατάθεση του γονέα ή του νομίμου κηδεμόνα («γονέα»). Η μέθοδος που ακολουθείται για να λάβουμε τη συγκατάθεση του γονέα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ενέργεια και τις χρήσεις για τις οποίες προορίζονται αυτές οι πληροφορίες. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί δώσει συγκατάθεση για τη λήψη ενός ενημερωτικού δελτίου ή για άλλη δυνατότητα που χρειάζεται εγγραφή στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να στείλουμε ενημέρωση στο γονέα μέσω e-mail και, να παράσχει την έγκρισή του. Αν στη συνέχεια ένας γονέας παράσχει την απαραίτητη έγκριση, ενδέχεται να επανέλθουμε με ένα  e-mail επιβεβαίωσης. Αν αντιθέτως ο γονέας αποσύρει τη συγκατάθεση του παιδιού του ή επιλέξει να μην εγκρίνει την ενέργεια ή την εγγραφή, τότε διαγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία έχει τυχόν ήδη παρασχεθεί από το παιδί. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως όταν ένα παιδί συμμετέχει σε (i) ένα διαγωνισμό και κερδίζει βραβείο, ή (ii) μια ενέργεια που ίσως προϋποθέτει τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών ή μιας ιστορίας του παιδιού σε έναν ιστότοπο, ζητάμει υη γραπτή συγκατάθεση του γονέα. Επιπλέον: Κατά περίπτωση, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να  δώσουν τη συγκατάθεσή τους στη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού τους από εμάς, χωρίς παράλληλα να συμφωνούν στη γνωστοποίηση των προσωπικών αυτών πληροφοριών σε τρίτους φορείς.

  Σε κάθε περίσταση, συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για ένα παιδί, μόνο αν έχουμε λάβει γονική συγκατάθεση. Περιορίζουμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, σε όσες είναι ευλόγως αναγκαίες για να συμμετάσχει ένα παιδί σε μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι, αν δε χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη προσωπική πληροφορία για το παιδί σας (όπως ο αριθμός του τηλεφώνου) για να επιτρέψουμε στο παιδί σας να εγγραφεί και να λαμβάνει ένα ενημερωτικό δελτίο, απλώς δεν τη ζητάμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών των παιδιών σας, παρακαλούμε βλέπετε παραπάνω, στην ενότητά μας για την ασφάλεια.

  Δε συλλέγουμε καμία προσωπική πληροφορία για ένα παιδί μέσω της χρήσης παθητικών μηχανισμών συλλογής, όπως τα cookies˙ παρ’ όλα αυτά, πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα cookie μπορεί να συνδέονται με τις προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες εντοπισμού, παρακαλούμε βλέπετε παραπάνω, στη σχετική ενότητα.

  Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών των Παιδιών

  Από τη στιγμή που συλλέγονται, οι προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συνελλέχθησαν αρχικά, και για τον οποίο ο γονέας έχει δώσει συγκατάθεση (όπου απαιτείται συγκατάθεση). Για παράδειγμα, αν ένα παιδί δηλώσει συμμετοχή (και ο γονέας το εγκρίνει) στη λήψη ενός ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ή ανακοίνωσης, η διεύθυνση e-mail του παιδιού χρησιμοποιείται για την παράδοση της ζητηθείσας ανακοίνωσης.

  Γονική Πρόσβαση/Έλεγχος

  Αν είστε γονέας ο οποίος μας έχει δώσει έγκριση για τη συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας, μπορείτε να προβείτε ανά πάσα στιγμή στις παρακάτω ενέργειες:

  1.    Έλεγχο των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας, επισκεπτόμενοι τη σχετική ιστοσελίδα γονικής πρόσβασης/ελέγχου. Στην ενημέρωση/ενημερώσεις που σας στέλνουμε αρχικά, όταν ζητάμε και λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας, σημειώνεται ένας σύνδεσμος για την παραπάνω ιστοσελίδα.

  2.    Διακοπή της περαιτέρω χρήσης ή συλλογής των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας (δηλ. απόσυρση της εγγραφής). Για να προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα απόσυρσης εγγραφής που διατίθεται στον ιστότοπο όπου εγγράφηκε το παιδί σας, ή ακολουθήστε τη διαδικασία απόσυρσης της εγγραφής ή τις οδηγίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο ή στο e-mail που στείλαμε στο λογαριασμό των e-mails του παιδιού σας.

  3.    Αίτηση διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού σας, ακολουθώντας τις διαδικασίες υπό την παρ.2 παραπάνω. Με την απόσυρση της εγγραφής του παιδιού σας, διαγράφονται και οι προσωπικές του πληροφορίες από τα αρχεία μας.

  Αν κάποια από τις επιλογές που παρατίθενται παραπάνω δεν είναι διαθέσιμες, ή αν επιθυμείτε να θέσετε ένα διαφορετικό αίτημα, παρακαλούμε είτε: (i) ανατρέξτε στο ενημερωτικό υλικό που σας παρασχέθηκε όταν δώσατε τη συγκατάθεσή σας ή (ii) Επικοινωνήστε Μαζί Μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις εξής πληροφορίες, για σκοπούς επαλήθευσης: το όνομα και τη διεύθυνση e-mail του παιδιού σας, καθώς και τη διεύθυνση του ιστότοπου στον οποίο εγγράφηκε το παιδί σας.

  Αν επιτρέψετε στο παιδί σας να εγγραφεί σε έναν ιστότοπο ή να συμμετάσχει σε άλλες ενέργειες του ιστότοπου, διαθέσιμες σε παιδιά κάτω των 18 το παιδί σας μπορεί να έχει και τη δυνατότητα να ελέγχει, να τροποποιεί ή να διαγράφει τις προσωπικές πληροφορίες του, οι οποίες συνδέονται με τη σχετική εγγραφή ή ενέργεια. Αυτό ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα να αποσύρει την εγγραφή του από μια ενέργεια για την οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. 

  12. Συνδεόμαστε με άλλους ιστότοπους, τρίτων φορέων;

  Ο ιστότοπός μας αυτός ενδέχεται να συνδέεται με τους ιστότοπους άλλων εταιρειών ή οργανώσεων (γενικά, «ιστότοποι τρίτων φορέων»). Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας δεν εφαρμόζεται σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων φορέων, καθώς οι ιστότοποι αυτοί βρίσκονται έξω από τον έλεγχό μας. Αν εισέλθετε σε ιστότοπους τρίτων φορέων χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που σας παρέχουμε, οι διαχειριστές των ιστότοπων αυτών μπορεί να συλλέξουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι οι Πολιτικές Ιδιωτικότητας αυτών των ιστότοπων των τρίτων φορέων σας καλύπτουν, πριν υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε στο βαθμό που μπορούμε, ότι όλοι οι ιστότοποι των τρίτων φορέων με τους οποίους συνδεόμαστε λαμβάνουν τα ανάλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών, αλλά δε φέρουμε νομική ή άλλη ευθύνη για τις ενέργειες, τις πολιτικές ιδιωτικότητας ή το βαθμό σεβασμού της ιδιωτικότητας εκ μέρους αυτών των ιστότοπων των τρίτων φορέων.

  13. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  Αν έχετε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτικής Ιδιωτικότητας ή τις πρακτικές μας συλλογής πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας γράφοντάς μας στη διεύθυνση  Nespresso Hellas, Αγίου Θωμά 27, 15124 Μαρούσι ή καλέστε το Nespresso Club στο 210 67 71 300

 • Όροι Πώλησης

  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
   

  1.Ορισμοί
  Στους ακόλουθους όρους: 
  Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα που εμπορεύεται η Nespresso. 
  Ο όρος «Nespresso» αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,  Αγίου Θωμά 27, 151 24 που είναι θυγατρική της NESTLE NESPRESSO S.A. 
  Ο όρος «Υπηρεσίες» αφορά στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Nespresso στους πελάτες της.

  2. Βασικοί όροι
  Οι παρόντες γενικοί όροι: (α) διέπουν τις παραγγελίες και αγορές σας από την Nespresso, με όποιον τρόπο και αν γίνονται αυτές. Ειδικά για αγορές μέσω internet, παρακαλώ δείτε στο site περαιτέρω ειδικές προβλέψεις, (β) διέπουν την συμμετοχή σας ως μέλους του Club Nespresso και την παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών, (γ) μπορεί να τροποποιηθούν από την Nespresso οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς ή μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες που αφορούν την Ελλάδα στο website www.nespresso.com.

  3. Παραγγελίες
  3.1.  Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες με τους εξής τρόπους:
  (α) συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας και αποστέλλοντάς το ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι, ΤΚ 151 24.  
  (β)  συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας και αποστέλλοντάς το μέσω fax στον αριθμό 210 67 71301
  (γ) μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς 800 11 71 300 (αριθμός χωρίς χρέωση ) ή 210 67 71 300.
  (δ) μέσω Internet και ειδικότερα μέσω του website www.nespresso.com. 
  (ε) σε κατάστημα της Nespresso, ήτοι:
  Λ. Κηφισίας 168, Ν. Ψυχικό 115 25, Αθήνα ή
  Πατριάρχου Ιωακείμ 13-15, Κολωνάκι 106 75, Αθήνα
  (Δευτέρα-Τετάρτη από 09:00 έως 19:00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 09:00 έως 20:30 και Σάββατο από 09:00 έως 17:00)
  3.2. Η ελάχιστη συσκευασία καφέ περιέχει 10 κάψουλες. 
  3.3. Όσον αφορά στις παραγγελίες που γίνονται εκτός των καταστημάτων λιανικής πώλησης , κάθε παραγγελία σας πρέπει να δίδεται κατ’ ελάχιστη ποσότητα για συσκευασία των 50 καψουλών ή παραγγελία αξίας 20 ευρώ,  και μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό δεκάδας καψουλών. 
  3.4. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η Nespresso θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για έλλειψη διαθεσιμότητας.
  3.5.  Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών ή να ζητήσει εκ των προτέρων καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.

  4. Παράδοση και παραλαβή
  4.1. Η Nespresso καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, εντός μίας (1) ημέρας σε διευθύνσεις εντός Αττικής και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών σε διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες.
  4.2. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η Nespresso, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την Nespresso και, εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.
  4.3. H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς.

  5. Επιστροφές προϊόντων
  5.1. Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.
  5.2. Η Nespresso αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η Nespresso θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων θα χρεώνονται σε εσάς. 
  5.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την Nespresso εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η Nespresso μπορεί να το επιδιορθώσει ή  να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών,  θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.
  5.4. Ειδικά οι μηχανές Nespresso καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση των 2 ετών από τις κατασκευάστριες εταιρίες τους, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο θα αφορά στη λειτουργία, τη συντήρηση και το after-sales service της μηχανής σας Nespresso, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Nespresso στον αριθμό 800 11 71 300 (αριθμός χωρίς χρέωση) ή 210 67 71 300 (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, 7 ημέρες την εβδομάδα). 
  5.5. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η Nespresso θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 30 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.

  6. Τιμές Προϊόντων και Όροι Πληρωμής
  6.1. Η Nespresso μπορεί να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.
  6.2. Θα καταβάλλετε την τρέχουσα τιμή Προϊόντων και Υπηρεσιών, η οποία ισχύει κατά την στιγμή της παραγγελίας. 
  6.3. 0ι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.
  6.4. Τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε 4 ευρώ ανά παράδοση. Για παραδόσεις που ξεπερνούν τις 150 κάψουλες ή αξία μεγαλύτερη των 60 ευρώ, τα μεταφορικά έξοδα δε θα χρεώνονται.  
  6.5. Η αξία των τιμολογίων είναι πληρωτέα μετρητοίς κατά την στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων ή της παροχής των Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίον έχει γίνει η παραγγελία (εκτός εξαιρέσεων συμφωνημένης πίστωσης).
  6.6. Η πληρωμή με μεταχρονολογημένες επιταγές δε γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή. 
  6.7. Εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων διαφέρει από τη διεύθυνση έκδοσης των τιμολογίων, τότε απαιτείται καταβολή του τιμήματος σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της παράδοσης.

  7. Συμμετοχή στο Club Nespresso
  7.1. Όταν η Nespresso αποδέχεται την πρώτη παραγγελία σας για Καφέ, γίνεστε αυτόματα μέλος του Club Nespresso.
   7.2. Ο αριθμός μέλους σας στο Club Nespresso αναγράφεται στο πρώτο τιμολόγιο που θα λάβετε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κρατήστε αυτό τον αριθμό για τις μελλοντικές σας παραγγελίες.
  7.3. Η συμμετοχή σας στο Club Nespresso σας δίνει το δικαίωμα απολαβής ειδικών Υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, η ενημέρωση για προσφορές και άλλες.
  7.4. Η συμμετοχή σας ως μέλος στο Club Nespresso δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο.
  7.5. Με δική σας ευθύνη και μέριμνα τα στοιχεία επικοινωνίας σας που δίνετε στο Club Nespresso θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα.

  8. Ευθύνη
  8.1. Σε ό,τι αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες η ευθύνη της Nespresso είναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.
  8.2. Η Nespresso δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική /παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

  9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  Η Nespresso δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και σέβεται και τηρεί απόλυτα την σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική της εταιρίας μας  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.nespresso.com.

  10. Ισχύουσα νομοθεσία
  Οι παρόντες όροι διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ εσάς και της Nespresso είναι τα  δικαστήρια των Αθηνών.

 • Η πολιτική της Nespresso για τα Cookies

  Πολιτική της Nespresso για τα Cookies

  Τι είναι τα Cookies;

  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα είδη πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες, ανατρέξτε παρακάτω.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη δεδομένων τα οποία συλλέγουμε γενικά, παρακαλώ διαβάστε τη δήλωση ιδιωτικότητας της Nespresso.

  Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

  Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστότοπων Nestle και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους Nestle στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε γνώμες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και να για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο. 

  Πως μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις στα Cookies μου;

  Μπορείτε να αλλάξετε οποτεδήποτε τις ρυθμίσεις των Cookies σας, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο. Αν προβείτε σε αυτήν την ενέργεια, παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που προϋποθέτουν εγγραφή ή συλλογή πληροφοριών.

  Οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις των Cookies σας που αφορούν στον παρόντα ιστότοπο αποθηκεύονται, έως ότου αποφασίσετε να κάνετε επιπρόσθετες αλλαγές, σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη. Έχετε υπ’ όψιν ότι μπορείτε να εισέλθετε στην παρούσα ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, πατώντας στην ένδειξη «Cookies», στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

  Eίναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε στους Ιστότοπους Nespresso τα ακόλουθα είδη Cookies:

  Cookies συνεδρίας

  Τα Cookies συνεδρίας είναι προσωρινά αρχεία cookies τα οποία διαγράφονται όταν απενεργοποιείτε τον περιηγητή σας. Όταν τον επανεκκινήσετε και επισκεφτείτε εκ νέου τον ιστότοπο που δημιούργησε το cookie, o ιστότοπος θα σας αντιμετωπίσει σαν ένα νέο επισκέπτη.

  Μόνιμα Cookies

  Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε μέχρι να τα διαγράψετε χειροκίνητα ή μέχρι να διαγραφούν από τον περιηγητή σας με βάση τη διάρκεια που ορίζει το cookie. Αυτά τα cookies θα σας αναγνωρίσουν σαν επισκέπτη που έχει ξαναεπισκεφτεί τον ιστότοπο.

  Απαραίτητα Cookies

  Τα απαραίτητα Cookies είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία ενός Ιστότοπου Nespressp. Σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο και να κάνετε χρήση των λειτουργιών που σας παρέχουμε.

  Cookies τα οποία στέλνουν πληροφορίες σε εμάς

  Αυτά είναι cookies τα οποία θέτουμε σε λειτουργία σε κάποιον Ιστότοπο Nespresso και τα οποία μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν τον Ιστόποπο. Αυτά είναι γνωστά και ως «Δικά μας Cookies» (“First Party cookies”).

  Τοποθετούμε επίσης cookies σε διαφημίσεις της Nespresso που βρίσκονται σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους (πχ. Facebook). Αποκτούμε πληροφορίες μέσω αυτών των cookies όταν κάνετε κλικ ή αλληλεπιδράτε με τη διαφήμιση. Σε αυτή την περίπτωση η Nespresso χρησιμοποιεί ένα cookie Τρίτου. Η Nespresso δύναται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που απέκτησε μέσω αυτών των cookies για να σας προσφέρει διαφημίσεις που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας σύμφωνα με την διαδικτυακή συμπεριφορά που έχετε επιδείξει στο παρελθόν.

  Cookies τα οποία στέλνουν πληροφορίες σε άλλες εταιρείες

  Αυτά είναι cookies τα οποία τίθενται σε λειτουργία σε κάποιον Ιστότοπο Nespresso από συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες (πχ. Facebook ή διαφημιστικές εταιρείες). Αυτές μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εν λόγω cookies ώστε να παρέχουν ανώνυμα στοχευμένες διαφημίσεις σε εσάς σε άλλους ιστότοπους, χρησιμοποιώντας ως βάση την επίσκεψή σας στο Διαδικτυακό Τόπο. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε ένα [widget] κοινωνικής δικτύωσης (πχ. το εικονίδιο του Facebook) στο Διαδικτυακό Τόπο, το cookie θα καταγράφει την ενέργεια «μοιράσου το» ή «μου αρέσει» που θα κάνετε. To Facebook (ως η εταιρεία που θέτει σε λειτουργία το cookie) θα συλλέξει τα δεδομένα.

  Κατάλογος των Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Ιστότοπο

  Οι παρακάτω πίνακες κατηγοριοποιούν και περιγράφουν τα διάφορα Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο:

  Απαραίτητα Cookies

   

  Τύπος Σκοπός
  Session ID

  Ο δικτυακός τόπος της Nespresso χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

  Το ένα είναι ένα Cookie που δημιουργεί ένα session ID για τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει το μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους χρήστες του δικτυακού τόπου.

  Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων της Nespresso και διατηρείται προσωρινά όταν ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση.Χωρίς αυτό το cookie η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής, επομένως είναι σημαντικό και απαραίτητο.

    

  Λειτουργικά Cookies

   

  Τύπος Σκοπός
  Γλώσσας Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεγμένης γλώσσας του δικτυακού τόπου. Απενεργοποιώντας αυτό το Cookie μπορεί αν προκαλέσει δυσαρέσκεια στο χρήστη αφού μπορεί να ερωτηθεί ξανά για την γλώσσα περιήγησης που προτιμά.
  Χώρας Χρησιμοποιείται για να προτείνει την πιο σχετική εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης και στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που αγοράζει από τη Nespresso.    
  Προωθητική ενέργεια Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των Μελών του Nespresso Club που δικαιούνται κάποια προωθητική ενέργεια  και προβάλει πληροφορίες σχετικά με την προσφορά που δικαιούνται.
  Σύνδεσης Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στα Μέλη του Nespresso Club την επιλογή αποθήκευσης των λεπτομερειών σύνδεσής τους ώστε να μη χρειάζεται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που πλοηγούνται στις σελίδες που απαιτείται σύνδεση.

   

  Cookies Απόδοσης

   

  Τύπος Σκοπός
  Load Balancer Το cookie αυτό μας επιτρέπει να κατανέμουμε κατάλληλα το φορτίο στους διακομιστές (servers) μας βάσει της χρήσης που κάνουν οι χρήστες στις σελίδες και τις εφαρμογές μας. Βελτιώνεται έτσι η συνολική απόδοση του δικτυακού μας τόπου.

   

   

  Cookies Απόδοσης

  Τύπος Σκοπός Comment
  Google Analytics Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο αλλά δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες. Οι χρήστες ταυτοποιούνται από μόνοι τους από το συνδυασμό υπολογιστή, λογαριασμού χρήστη και προγράμματος περιήγησης. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  Google Analytics κάνετε κλικ εδώ.
  Adobe Omniture Χρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με το που πηγαίνει και τι κάνει ο χρήστης στο δικτυακό τόπο της Nespresso. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το  Adobe Omniture, κάνετε κλικ εδώ.
  Google Doubleclick Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται για να αντιληφθούμε πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις ψηφιακές διαφημιστικές μας καμπάνιες. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ που γίνονται στις διαφημίσεις μας με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Doubleclick, κάνετε κλικ εδώ.
  Via Michelin Χρησιμοποιείται για να προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση τη γεωγραφική τους περιοχή όπως το Nespresso Store Locator (Εντοπισμός καταστήματος).  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το viaMichelin, κάνετε κλικ εδώ
  Youtube Η Nespresso χρησιμοποιεί ιστοσελίδες που περιέχουν περιεχόμενο video από το YouTube. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Youtube, κάνετε κλικ εδώ.

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Στοιχεία εταιρίας

  Nespresso Ελλάς Α.Ε
  ΑΦΜ: EL 997669880
  Αγίου Θωμά 27, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα