Έχετε συνδεθεί με τον ιστοχώρο της Nespresso GR. Εάν επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας σε άλλη χώρα, παρακαλούμε ακολουθήστε το σύνδεσμο link.

 • Τα κεφαλαία γράμματα είναι ενεργοποιημένα (caps lock).

 • Εγγραφή
Καλάθι αγορών : {{subTotalFormatted}}
 • Όροι χρήσης

  Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nespresso  

  Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nespresso που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό καθώς οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου συνιστά αποδοχή από εσάς των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν.

  Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι όροι «εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Nespresso» αναφέρονται στην Νεσπρέσσο Ελλάς Α.Ε.. Ο όρος «εσείς» αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή κάνει χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

  Δήλωση Ιδιωτικότητας

  Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή υλικό που στέλνετε στην ιστοσελίδα της Nespresso υπόκειται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Nespresso, η οποία βρίσκεται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nespresso σε αυτή την ιστοσελίδα.

  Ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

  Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών στον διαδικτυακό μας τόπο, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την εγκυρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας εμπεριέχεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν θα προκύψει από το γεγονός ότι εμπιστευτήκατε το υλικό που εμπεριέχεται στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Συμφωνείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

  Διαβίβαση πληροφοριών

  Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό, μη προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζετε εσείς στο διαδικτυακό αυτό τόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε στοιχείων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κλπ είναι, και θα θεωρηθεί ως μη εμπιστευτικό και ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις για την πνευματική ιδιοκτησία. Οτιδήποτε διαβιβάζετε ή καταχωρείτε καθίσταται περιουσιακό στοιχείο της Nespresso και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, διαβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής με ταχυδρομείο. Επιπρόσθετα, η Nespresso δικαιούται να χρησιμοποιεί ελεύθερα για οποιονδήποτε σκοπό (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, κατασκευής, διαφήμισης και εμπορικής εκμετάλλευσης (μάρκετινγκ) προϊόντων) οποιωνδήποτε ιδεών, καλλιτεχνημάτων [artwork], εφευρέσεων, εξελίξεων, προτάσεων ή επινοήσεων [concepts] που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στο διαδικτυακό αυτό τόπο. Για οποιαδήποτε τέτοια χρήση δεν οφείλεται καμία αποζημίωση προς το πρόσωπο που υπέβαλε τις πληροφορίες. Η υποβολή πληροφοριών από εσάς συνιστά εγγύηση ότι σας ανήκει το υλικό/περιεχόμενο που υποβάλλετε, ότι δεν είναι δυσφημιστικό και ότι η χρήση του από την Nespresso δεν θα προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή θα μας οδηγήσει σε παραβίαση οποιασδήποτε σχετικής διάταξης νόμου. H Nespresso δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει χρήση των πληροφοριών που υποβάλλονται.

  Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

  .

  Όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε όλα τα κείμενα, εικόνες και λοιπό υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Nespresso ή περιλαμβάνονται σε αυτόν κατόπιν αδείας του ιδιοκτήτη.

  Επιτρέπεται να περιηγείστε σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να αναπαράγετε αντίγραφα μέσω εκτύπωσης, μεταφόρτωσης [downloading] σε σκληρό δίσκο ή με σκοπό την διανομή σε άλλα πρόσωπα. Αυτό επιτρέπεται με την προϋπόθεση του σεβασμού των πνευματικών και άλλων δικαιωμάτων και την εμφάνιση της ακόλουθης δήλωσης περί ιδιοκτησίας του εμπορικού σήματος σε κάθε τέτοια αναπαραγωγή: “Nespresso Hellas S.A® Εμπορικό σήμα κατατεθέν της Societe des Produits Nestle S.A. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.”

  Κανένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος διαδικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί για εμπορικό όφελος και να μεταβληθεί ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο έργο, δημοσίευση ή διαδικτυακό τόπο.

  Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, χαρακτήρες και εμπορικά σήματα που αφορούν παροχή υπηρεσιών (συνολικά καλούμενα «Εμπορικά Σήματα») τα οποία προβάλλονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο ανήκουν στην Nespresso . Τίποτα από όσα περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα έπρεπε να ερμηνευτεί σαν παροχή οποιασδήποτε αδείας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος προβάλλεται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ή κατάχρηση από εσάς των Εμπορικών Σημάτων που προβάλλονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς του Όρους Χρήσης. Σας ειδοποιούμε ότι η εταιρία Nespresso  θα προστατεύσει σθεναρά τα πνευματικά του δικαιώματα στον πληρέστερο βαθμό που προβλέπει ο νόμος.

  Σύνδεσμοι με άλλους διαδικτυακούς τόπους

  Οι σύνδεσμοι οι οποίοι περιλαμβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους της Nespresso  ενδέχεται να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου και των συστημάτων της Nespresso και η Nespresso δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη λειτουργία αυτών των διαδικτυακών τόπων τρίτων. Οι σύνδεσμοι παρέχονται καλή τη πίστη και η Nespresso δεν μπορεί να φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Η περίληψη συνδέσμου σε άλλους διαδικτυακούς τόπους δεν υπονοεί έγκριση από την Nespresso. Σας συνιστούμε ένθερμα να λάβετε γνώση και να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις για του νομικούς όρους και την προστασία προσωπικών δεδομένων όλων των διαδικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

  Εγγυήσεις και περιορισμοί ευθύνης

  Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο.

  Εγγυήσεις

  Ο παρόν διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε σας «ως έχει» και «ως διατίθεται» και, συνεπώς, η Nespresso δεν παρέχει εγγυήσεις οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητές, είτε υπονοούμενες, είτε προβλεπόμενες από το νόμο είτε άλλες (συμπεριλαμβανομένων των υποδηλούμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας ή ικανοποιητικής ποιότητας και καταλληλότητας για κάποιον ιδιαίτερο σκοπό) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις ή δηλώσεις ότι το υλικό του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι πλήρες, ακριβές, έγκυρο, επίκαιρο, δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ότι η πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα είναι απαλλαγμένη διακοπών ή σφαλμάτων ή ιών, ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι οποιαδήποτε πρόταση ή άποψη θα αποκομισθεί από την Nespresso μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ακριβής ή έγκυρη και οποιεσδήποτε σχετικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα ανωτέρω αποκλείονται ρητώς.

  Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε χωρίς προειδοποίηση την πρόσβασή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο η σε οποιαδήποτε ιδιότητα του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε ιδιότητα ή τμήμα αυτής οποιαδήποτε στιγμή.

  Ευθύνη

  H Nespresso και/ή οποιοδήποτε άλλος εμπλέκεται στην δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα υπέχουν οποιαδήποτε νομική ευθύνη για όποια άμεση, παρεμπίπτουσα, επακόλουθη, έμμεση, ειδική ή αδικοπρακτική ζημία, έξοδα, απώλειες ή οποιεσδήποτε ευθύνες και με οποιονδήποτε τρόπο προκύπτουσες από την πρόσβασή σας, τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, οποιαδήποτε βλάβη στον τεχνικό εξοπλισμό [hardware] ή λογισμικό που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αλλαγή περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου ή προκύπτουσα από τη χρήση άλλου διαδικτυακού τόπου στον οποίο εισέρχεστε μέσω συνδέσμου από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή όσο επιτρέπουν οι εφαρμοστέες νομικές διατάξεις, από οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις μας που προκύπτουν από οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τυχόν μας στέλνετε.

  H Nespresso και/ή οποιοσδήποτε άλλος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή η παροχή του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λογαριασμό μας δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη να συντηρούν το υλικό και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το διαδικτυακό τόπο και να παρέχουν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις λογισμικού σε σχέση με αυτόν. Οποιοδήποτε υλικό σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

  Επιπλέον, δεν εγγυούμαστε ότι η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα είναι απαλλαγμένη από διακοπές ή σφάλματα και η Nespresso δεν θα υπέχει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν υποστείτε  προκαλούμενη από ιούς που προσβάλλουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή άλλα περιουσιακά σας στοιχεία λόγω της χρήσης του, της πρόσβασης σε αυτόν ή της μεταφόρτωσης [downloading] οποιουδήποτε υλικού από τον διαδικτυακό αυτό τόπο. Αν επιλέξετε να μεταφορτώσετε υλικό από αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, τότε προβαίνετε σε αυτή την ενέργεια με δική σας ευθύνη και κίνδυνο.

  Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της Nespresso, των οργάνων της, διευθυντών, συνεργατών, προμηθευτών και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

  Απαγορευμένες δραστηριότητες

  Απαγορεύεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Nespresso μπορεί να θεωρηθεί ανάρμοστη και/ή θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει παραβίαση της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένου του «ανεβάσματος» [uploading] προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση του προσώπου που αφορούν αυτές) ή άλλων νομίμων δικαιωμάτων προσώπων,
  • Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου με σκοπό τη δυσφήμιση ή την συκοφαντία της Nespresso, των συνεργατών της ή άλλων προσώπων ή για άλλες δραστηριότητες που δυσφημίζουν το καλό όνομα της εταιρίας Nespresso,
  • Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στην περιουσία της Nespresso ή την περιουσία άλλων προσώπων, και
  • Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε μη-εξουσιοδοτημένου υλικού συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, επιβλαβούς υλικού για ή υλικού που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της η Nespresso ή τρίτων, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού, πορνογραφικού ή κατ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομου υλικού.

  Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

  Το υλικό και οι πληροφορίες της Nespresso  που προβάλλονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο αφορούν αποκλειστικά χρήστες στην Ελλάδα. H Nespresso δεν κάνει καμία δήλωση ότι το υλικό και οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι κατάλληλες για ή διατίθενται σε άλλες τοποθεσίες πέραν της Ελλάδας. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στη χώρα σας. Τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι μόνο εικονικές αναπαραστάσεις και για αυτό δεν είναι σε πραγματικό μέγεθος, χρώμα συσκευασίας κλπ.

  Εσείς και η Nespresso συμφωνείτε ότι για οποιαδήποτε διαφορά ή απαίτηση τυχόν προκύψει ή αφορά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό δίκαιο και η αποκλειστική δικαιοδοσία θα ανήκει στα δικαστήρια των Αθηνών.

  Ενημερώσεις νομικών όρων

  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή διορθώσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης Διαδικτυακού Τόπου. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε κατά περιόδους την παρούσα ιστοσελίδα προκείμενου να ελέγχετε αυτές και άλλες επιπρόσθετες πληροφορίες.

 • Δήλωση Ιδιωτικότητας

  Δήλωση Ιδιωτικότητας της Nespresso προς τους Καταναλωτές

   

  Τελευταία Ενημέρωση: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

  Παρακαλούμε διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες και τον τρόπο με τον οποίο τις χειριζόμαστε. Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση ενός διαδικτυακού τόπου της Nespresso ή των εφαρμογών της ή σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε προσωπικές σας πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς τόπους ή τις εφαρμογές μας, ούτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

  Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας παρέχει σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τους κατωτέρω τομείς:

  1.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  2.ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  4.COOKIES ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (BEACONS)

  5.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

  6.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

  7.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

  8.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

  9.ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

  10.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

  11.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Η παρούσα Δήλωση μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν (βλέπε ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ). Εφόσον συνεχίσετε να κάνετε χρήση των Διαδικτυακών Τόπων της Nespresso, καίτοι έχουν επέλθει αλλαγές στη Δήλωση, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές αυτές. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά τη Δήλωση Ιδιωτικότητας για τυχόν επικαιροποιήσεις του περιεχομένου της.  

  Για τους σκοπούς του Νόμου 2472/1997 περί “Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” (εφεξής ο “Νόμος”), υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στo Μαρούσι Αττικής, Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ. 151 24.

  1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Δήλωση”) περιγράφει το είδος των πληροφοριών που η ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (εφεξής η “Nespresso,” ή “εμείς”) ενδέχεται να συλλέγει από εσάς ή που εσείς ενδέχεται να κοινοποιείτε σε εμάς, και παραθέτει τις πρακτικές μας για τη συλλογή, τη χρήση, τη διατήρηση, την προστασία και την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών. Εξηγεί, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες σας, καθώς και τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών σας.   

  Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καλύπτει τόσο τις εντός όσο και τις εκτός διαδικτύου δραστηριότητές μας σε ότι αφορά στη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που ενδέχεται να συγκεντρώνουμε μέσω διαφόρων καναλιών, όπως μέσω καταστημάτων (boutiques), διαδικτυακών τόπων, εφαρμογών, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κέντρων εξυπηρέτησης πελατών, σημείων πώλησης και εκδηλώσεων. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει με μία μέθοδο (π.χ. μέσω ενός διαδικτυακού τόπου της Nespresso) με τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε με μία άλλη μέθοδο (π.χ. στα πλαίσια μίας εκτός διαδικτύου εκδήλωσης της Nespresso).  

  2.ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας εφαρμόζεται σε πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από ή αναφορικά με τους καταναλωτές μας, με τα μέσα που περιγράφονται κατωτέρω (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), από τις εξής πηγές:

  Διαδικτυακούς Τόπους της Nespresso. Διαδικτυακούς Τόπους τους οποίους διαχειρίζεται η Nespresso και απευθύνονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που διαχειριζόμαστε με δικά μας ονόματα χώρου (domains)/διευθύνσεις URLs και των minisites/εφαρμογών που λειτουργούμε σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων, όπως το Facebook ("Διαδικτυακοί Τόποι").

  Ιστότοπους της Nespresso για κινητά/εφαρμογές. Ιστότοπους για κινητά ή εφαρμογές που απευθύνονται στους καταναλωτές και λειτουργεί η Nespresso, όπως οι εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα (smartphones).

  E-mail, μηνύματα κειμένου και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα. Περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ υμών και της Nespresso.

  Έντυπα εκτός διαδικτύου. Έντυπες φόρμες εγγραφής και παρεμφερή έντυπα που ενδέχεται να συγκεντρώνουμε από καταναλωτές μέσω παραδοσιακού ταχυδρομείου, στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών/επιδείξεων στα καταστήματα (in-store demos) ή εκδηλώσεων.

  Καταχωρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πληροφορίες τις οποίες τυχόν συγκεντρώνουμε από καταναλωτές μέσω των δικών μας κέντρων εξυπηρέτησης πελατών.

   3.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να επικοινωνείτε κάθε φορά με τη Nespresso (μέσω διαδικτύου ή εκτός διαδικτύου, μέσω τηλεφώνου κλπ.), ενδέχεται να συλλέγουμε από εσάς διάφορα είδη πληροφοριών, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

  Προσωπικά Στοιχεία Επικοινωνίας. Περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία την οποία μας χορηγείτε, η οποία μας επιτρέπει να επικοινωνούμε μαζί σας, όπως το όνομα, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου σας.

  Πληροφορίες πρόσβασης σε λογαριασμό. Κάθε αναγκαία πληροφορία για να σας χορηγηθεί πρόσβαση στο προφίλ του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, η ταυτότητα σύνδεσης/η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το όνομα χρήστη, ο κωδικός σε μη ανακτήσιμη μορφή, και/ή οι ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας. 

  Δημογραφικές πληροφορίες. Κάθε πληροφορία που περιγράφει τα δημογραφικά ή ψυχογραφικά χαρακτηριστικά σας. Για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησής σας, η ηλικία σας ή το ηλικιακό σας εύρος, το φύλο, η γεωγραφική σας θέση (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας), τα προϊόντα που προτιμάτε, τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας, όπως επίσης πληροφορίες για το νοικοκυριό σας ή για τον τρόπο διαβίωσης.  

  Τεχνικές πληροφορίες σχετικές με ηλεκτρονικούς υπολογιστές/κινητές συσκευές. Κάθε πληροφορία για το σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή ή για άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό που τυχόν χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στους Διαδικτυακούς μας Τόπους ή στις εφαρμογές μας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή της συσκευής σας στο διαδίκτυο, το είδος του λειτουργικού σας συστήματος και το είδος ή η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν η πρόσβασή σας σε διαδικτυακό τόπο ή εφαρμογή της Nespresso πραγματοποιείται μέσω κινητής συσκευής, όπως smartphone, οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν τον μοναδικό αριθμό ταυτότητας της συσκευής σας, στοιχεία γεωεντοπισμού και άλλα παρόμοια δεδομένα κινητών συσκευών.

  Πληροφορίες από τη χρήση διαδικτυακών τόπων. Κατά την περιήγηση και τη διάδρασή σας με τους Διαδικτυακούς μας Τόπους, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων, προκειμένου να συγκεντρώσουμε ορισμένες πληροφορίες για τις ενέργειές σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους συνδέσμους (links) που επιλέγετε, τις σελίδες που επισκέπτεστε ή τα περιεχόμενα που μελετάτε και για πόσο χρόνο, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τη διάδρασή σας, όπως χρόνους απόκρισης σελίδων, σφάλματα κατεβάσματος αρχείων, διάρκεια επίσκεψης σε ορισμένες σελίδες. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με τη χρήση αυτοματοποιημένων τεχνολογιών, όπως είναι τα cookies (browser cookies: cookies προγράμματος περιήγησης, flash cookies: cookies που είναι ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης), οι εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons), ενώ μπορεί επίσης να συλλέγονται με τη χρήση υπηρεσιών εντοπισμού που προσφέρονται από τρίτους (όπως το Google Analytics), οι οποίες επιτρέπουν τη συγκεντρωτική συλλογή δεδομένων (όπως αριθμό επισκέψεων σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή χρόνο παραμονής σε έναν δικτυακό τόπο).

  Γνώμη (feedback) καταναλωτώνΠεριλαμβάνονται πληροφορίες τις οποίες μας κοινοποιείτε εκουσίως, αναφορικά με εμπειρίες σας από τη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

  Περιεχόμενο προερχόμενο/παραγόμενο από τους καταναλωτές. Αφορά κάθε περιεχόμενο το οποίο δημιουργείτε και στη συνέχεια μοιράζεστε μαζί μας, αναρτώντας το σε έναν από τους Διαδικτυακούς μας Τόπους ή στις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εφαρμογών του Facebook (Facebook APPs). Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικές ιστορίες ή άλλα ανάλογα μέσα ή περιεχόμενο. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να δημοσιεύουμε περιεχόμενο προερχόμενο από καταναλωτές στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών, λειτουργιών κοινοτήτων του διαδικτυακού τόπου, αλληλεπίδρασης με καταναλωτές και δραστηριοποίησης σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων.

  Πληροφορίες από κοινωνικά δίκτυα. Αφορά κάθε πληροφορία που αποτελεί μέρος του προφίλ σας σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων (όπως το Facebook) και την οποία επιτρέπετε στο κοινωνικό δίκτυο τρίτων να μοιράζεται μαζί μας. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του λογαριασμού σας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, ημερομηνία γέννησης, πόλη, φωτογραφία προφίλ, όνομα χρήστη, κατάλογος φίλων, κλπ.) καθώς και κάθε άλλη επιπλέον πληροφορία ή δραστηριότητα, την οποία επιτρέπετε στο κοινωνικό δίκτυο τρίτων να μοιράζεται με τρίτους υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών. Για παράδειγμα, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες του προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο (ή μέρος αυτών) κάθε φορά που κατεβάζετε ή λειτουργείτε διαδραστικά με μια διαδικτυακή εφαρμογή της Nespresso σε ένα κοινωνικό δίκτυο, όπως είναι το Facebook, ή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μία λειτουργία κοινωνικού δικτύου που είναι ενσωματωμένη σε δικτυακό τόπο της Nespresso (όπως το Facebook Connect). Για να μάθετε περισσότερα αναφορικά με το πώς η Nespresso συλλέγει πληροφορίες που σας αφορούν από κοινωνικά δίκτυα τρίτων (ή από τρίτους υπεύθυνους ανάπτυξης εφαρμογών), παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.

  Πληροφορίες σχετικά με Πληρωμές και Οικονομικές Πληροφορίες. Κάθε πληροφορία που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας πώλησης, ή την οποία εσείς χρησιμοποιείτε για την πραγματοποίηση μίας αγοράς, όπως τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής σας κάρτας (όνομα κατόχου κάρτας, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης, κλπ.) ή άλλες μορφές πληρωμών (εφόσον είναι διαθέσιμες). Σε κάθε περίπτωση, δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες για κάρτες πληρωμών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την πραγματοποίηση της συναλλαγής πληρωμής και συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες κανονισμούς, όπως το διεθνές πρότυπο ασφαλείας Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

  4.COOKIES ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (BEACONS)

  Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας ξεχωρίζουμε από άλλους χρήστες των Διαδικτυακών μας Τόπων, με σκοπό τη βελτίωση της χρήσης και λειτουργικότητάς τους. Αυτό μας βοηθάει αφενός να βελτιώσουμε τους Διαδικτυακούς μας Τόπους, αφετέρου να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία περιήγησης.   

  Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες μέσω αυτοματοποιημένων τεχνολογιών [όπως τα cookies και τις εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons)] που συλλέγουν και κρατούν στη μνήμη τους ορισμένα στοιχεία σύνδεσης σε λογαριασμό, τεχνικές πληροφορίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και/ή πληροφορίες σχετικά με την προγενέστερη χρήση του διαδικτυακού τόπου.

  Για να μάθετε πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις σας για τα cookies, για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies που τοποθετούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, συμβουλευτείτε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES http://www.nespresso.com/gr/el/pages/legal. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookies, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα τμήματα των Διαδικτυακών μας Τόπων ενδέχεται να παύσουν να είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά. Σημειώστε, επίσης, ότι τα “flashcookies είναι διαφορετικά από τα cookies προγράμματος περιήγησης ("browsercookies), εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο τα flash cookies συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδομένα. Τα εργαλεία διαχείρισης cookies του προγράμματος περιήγησής σας δεν θα αφαιρέσουν τα flash cookies.  

  Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιούμε εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) για να λάβουμε πληροφορίες αναφορικά με το πώς ανταποκρίνεστε σε ορισμένες εκστρατείες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. πότε άνοιξε το ηλεκτρονικό μήνυμα, πού κατευθύνεται ο χρήστης από το ηλεκτρονικό μήνυμα, κλπ.). Επίσης, συνεργαζόμαστε με τρίτο δίκτυο διαφημίσεων για την προβολή διαφημίσεων στο δικτυακό μας τόπο ή για τη διαχείριση των διαφημίσεων μας σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ο συνεργάτης μας χρησιμοποιεί cookies και Εικόνες Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (Web Beacons) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητά σας σε αυτόν και σε άλλους δικτυακούς τόπους ώστε να σας προβάλουμε στοχευμένη διαφήμιση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες αυτές για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όπως περιγράφεται παρακάτω. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δε θα διακόψει την προβολή διαφήμισης. Θα εξακολουθείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις γενικού περιεχομένου.

  Αρχεία Καταγραφής (Log Files). Ενδέχεται να συγκεντρώνουμε πληροφορίες με τη μορφή αρχείων καταγραφής (Log Files), τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα του διαδικτυακού τόπου και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών του διαδικτύου. Οι εν λόγω πληροφορίες καταγράφονται αυτόματα και μας βοηθούν να διορθώνουμε τυχόν σφάλματα, να βελτιώνουμε τις επιδόσεις και να διατηρούμε την ασφάλεια των Διαδικτυακών μας Τόπων. 

  Cookies. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτίωση της χρήσης και λειτουργικότητας των Διαδικτυακών μας Τόπων και για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούν οι χρήστες τους Δικτυακούς μας Τόπους και τα εργαλεία και υπηρεσίες που παρέχονται στους Τόπους αυτούς. Η αποθήκευση των cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή μας προσφέρει έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για να καταστήσουμε πιο προσωπική και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στους Δικτυακούς μας Τόπους, ώστε να είναι ακόμα πιο ευχάριστη η επόμενη επίσκεψή σας.

  Εικόνες Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (Web Beacons). Τα Web beacons (γνωστά επίσης και ως “web bugs”) είναι μικρές συμβολοσειρές κώδικα που δημιουργούν μια μέθοδο παροχής γραφικής εικόνας σε έναν διαδικτυακό τόπο ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σκοπό τη μεταβίβαση δεδομένων πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των web beacons μπορεί να περιέχουν τεχνικές πληροφορίες όπως μια Διεύθυνση IP, ή και πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο χρήστης σε μια εκστρατεία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. πότε άνοιξε το ηλεκτρονικό μήνυμα, πού κατευθύνεται ο χρήστης από το ηλεκτρονικό μήνυμα, κλπ.). Μπορεί να χρησιμοποιούμε web beacons στους Δικτυακούς μας Τόπους ή να τα συμπεριλαμβάνουμε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των web beacons για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της λήψης αναφορών για την κίνηση διαδικτυακών τόπων, της καταμέτρησης μοναδικών επισκεπτών, του ελέγχου και λήψης αναφορών για διαφημίσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου, και της εξατομίκευσης.

  5.ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

  Τα εδάφια που ακολουθούν περιγράφουν τους διάφορους σκοπούς για τους οποίους μπορεί να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν και τα διάφορα είδη των πληροφοριών που μπορεί να συλλέγονται για κάθε σκοπό. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι όλες οι χρήσεις που αναφέρονται κατωτέρω δεν αφορούν κάθε καταναλωτή.

  Εξυπηρέτηση πελατών. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων στα αιτήματά σας. Αυτό κατ’ αρχήν προϋποθέτει τη χρήση ορισμένων προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας και πληροφορίων αναφορικά με τη φύση του αιτήματός σας (π.χ. κατάσταση παραγγελίας, τεχνικά ζητήματα, ερωτήσεις/παράπονα για προϊόντα, αξιολόγηση της πιστωτικής επίδοσης πελατών με σκοπό την προστασία από τις απάτες και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, γενικές ερωτήσεις, κλπ.).  

  Διαγωνισμοί και άλλες προωθητικές ενέργειες. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας ενημερώνουμε για εκστρατείες marketing ή για προωθητικές ενέργειες. Ορισμένες από τις προωθητικές μας ενέργειες μπορεί να πραγματοποιούνται μέσω κοινωνικών δικτύων τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς μας και άλλες προωθητικές ενέργειες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους επίσημους όρους ή τις λεπτομέρειες που συνοδεύουν κάθε προωθητική ενέργεια.  

  Επικοινωνίες με σκοπό την προώθηση προϊόντων (marketing). Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που θεωρούμε ότι είναι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν (επικοινωνίες marketing), για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών μηνυμάτων SMS και ταχυδρομικών αποστολών υλικού.

  Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας ως προς τις επικοινωνίες marketing παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 8 και 9 που ακολουθούν.

  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων. Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας κατά τη διάδρασή σας με λειτουργίες κοινωνικού δικτύου τρίτων όπως είναι η λειτουργία “Like”. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες και για τα δεδομένα του προφίλ τα οποία λαμβάνουμε από εσάς, επισκεπτόμενοι τις αντίστοιχες ενότητες ενημέρωσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων.

  Βελτίωση και εξατομίκευση διαδικτυακού τόπου. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας στους Διαδικτυακούς Τόπους και τις εφαρμογές μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο των Διαδικτυακών μας Τόπων παρουσιάζεται με την καλύτερη δυνατή μορφή σε εσάς και στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, καθώς και για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες, εφόσον το επιλέξετε. Αυτό πραγματοποιείται συνήθως μέσω αυτοματοποιημένων τεχνολογιών (όπως τα cookies) που συλλέγουν και διατηρούν στη μνήμη τους ορισμένες πληροφορίες σύνδεσης σε λογαριασμούς, τεχνικές πληροφορίες και/ή πληροφορίες προγενέστερης χρήσης δικτυακού τόπου. Για παράδειγμα, μπορεί να διατηρήσουμε στη μνήμη την ταυτότητα σύνδεσης/ηλεκτρονική διεύθυνση ή το όνομα χρήστη, ώστε να μπορείτε να εισέρχεστε αμέσως την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο ή για να μπορείτε ταχέως να αναζητείτε τα είδη που είχατε προγενέστερα τοποθετήσει στο καλάθι αγορών σας. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορούμε επίσης να σας υποδεικνύουμε συγκεκριμένο υλικό της Nespresso ή προωθητικές ενέργειες που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

  Εκτέλεση παραγγελίας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τη διεκπεραίωση και αποστολή των παραγγελιών σας, καθώς και για να σας ενημερώνουμε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας. Αυτό ενδεχομένως να συνεπάγεται χρήση προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και πληροφοριών σχετικών με πληρωμές. 

  Άλλοι σκοποί γενικής φύσεως (π.χ. ασφάλεια διαδικτυακού τόπου, εσωτερική έρευνα). Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για άλλους γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως για τη διεξαγωγή εσωτερικών μελετών marketing και δημογραφικών στοιχείων, ή για να διαπιστώνουμε την αποδοτικότητα των διαφημιστικών μας εκστρατειών.

  6.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

  Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στις κατηγορίες επιχειρήσεων ή στις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Τρίτα μέρη επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας μόνο για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που τους έχουμε αναθέσει και δεσμεύονται από την υποχρέωση διατήρησης της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας.

  Δεν εκμισθώνουμε ούτε πωλούμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες τρίτων για δικούς τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing).

  Εταιρείες Nespresso. Κάθε μέλος της Nespresso, δηλαδή οι θυγατρικές μας.

  Αντιπρόσωποι και πάροχοι υπηρεσιών. Πρόκειται για εξωτερικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, προκειμένου να μας συνδράμουν στην άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας (π.χ. εκτέλεση παραγγελιών, επεξεργασία πληρωμών, λειτουργία Διαδικτυακού Τόπου, υποστηρικτικές υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών, Εταιρίες Διεξαγωγής ερευνών κλπ.).

  Εταιρίες πληροφοριών πιστωτικής συμπεριφοράς. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να μας συνδράμουν στην αξιολόγηση των πιστωτικών επιδόσεων των πελατών μας, όπου αυτό αποτελεί όρο για να συμβληθούμε με κάποιον πελάτη, με στόχο  την προστασία από απάτες και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

  7.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ/Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

  Χρησιμοποιούμε διάφορες τυποποιημένες μεθόδους (περιγράφονται κατωτέρω) για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών των καταναλωτών. Παρακαλούμε, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι αυτού του είδους η προστασία δεν καλύπτει πληροφορίες τις οποίες εσείς επιλέγετε να κοινοποιείτε δημοσίως, όπως σε κοινωνικά δίκτυα. 

  Ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας σε ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον που προστατεύεται από το ευρύ κοινό. Ακολουθούμε γενικώς αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα προστασίας των προσωπικών πληροφοριών. Η διαβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου  δεν είναι δυστυχώς απόλυτα ασφαλής και, παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων κατά τη μεταφορά τους στους Διαδικτυακούς μας Τόπους. Από τη στιγμή που θα παραλάβουμε τις πληροφορίες σας, χρησιμοποιούμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να εμποδίζουμε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

  Αποθηκεύουμε γενικά τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας ή για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να σας παρέχουμε τις σχετικές υπηρεσίες, και συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις του νόμου. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για ένα εύλογο χρονικό διάστημα αφού σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή παύσετε να χρησιμοποιείτε τους Διαδικτυακούς μας Τόπους, ωστόσο από τη στιγμή που θα διαγράψετε τον λογαριασμό σας, δεν θα πραγματοποιείται καμία εμπορική εκμετάλλευση των προσωπικών σας πληροφοριών.

  Μέτρα που οφείλετε να λαμβάνετε. Είναι σημαντικό να συμβάλετε κι εσείς στη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο διαδίκτυο, παρακαλούμε επιλέγετε κωδικό λογαριασμού που θα είναι δύσκολο σε τρίτους να μαντέψουν και ποτέ μην αποκαλύπτετε τον κωδικό αυτό σε τρίτους. Είσαστε υπεύθυνος/η για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού σας. Εφόσον κάνετε χρήση ενός κοινού ή δημόσιου ηλεκτρονικού υπολογιστή, μην αφήνετε ποτέ στη μνήμη του υπολογιστή την ταυτότητα σύνδεσης/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κωδικό και βεβαιωθείτε πως αποσυνδέσατε τον λογαριασμό σας, κάθε φορά που απομακρύνεστε από τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε. Πρέπει, επίσης, να κάνετε χρήση όλων των ρυθμίσεων απορρήτου ή ελέγχων που τυχόν σας παρέχουμε στους διαδικτυακούς μας τόπους.

  Διαβίβαση των πληροφοριών σας. Η κατά τα ανωτέρω αποθήκευση και επεξεργασία των πληροφοριών σας, όπως για παράδειγμα οι χρήσεις ή η κοινοποίηση των πληροφοριών σας, ενδεχομένως να απαιτεί τη διαβίβαση και/ή αποθήκευση αυτών σε προορισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) / Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (‘ΕΟΧ’), καθώς επίσης και την επεξεργασία αυτών από προσωπικό που βρίσκεται εγκατεστημένο στον εν λόγω εδαφικό χώρο. Ο βασικός μας πάροχος υπηρεσιών για φιλοξενία διαδικτυακού τόπου βρίσκεται στην Ελβετία. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας σε ασφαλή κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στη Γαλλία, καθώς και στην Ελβετία. Με την αποδοχή των όρων αυτής της Δήλωσης Ιδιωτικότητας, συμφωνείτε με την κατά τα ανωτέρω διαβίβαση, αποθήκευση και/ή επεξεργασία.

  8.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

  Πρόσβαση σε πληροφορίες. Ο Νόμος σας παρέχει το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που τηρούνται και σας αφορούν, ενημέρωσης σε ότι αφορά στην προέλευση των εν λόγω δεδομένων και σε οποιαδήποτε επικοινωνία έχει πραγματοποιηθεί ή προγραμματιστεί. 

  Τροποποίηση των πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διαγραφή, τη διόρθωση ή την επικαιροποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Σημειώσατε όμως ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι αδύνατο να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς να διαγράψουμε ταυτόχρονα και τον λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε.  

  Οι Διαδικτυακοί μας Τόποι διαθέτουν μια λειτουργία “ο λογαριασμός σας”, η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε και να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες που έχετε χορηγήσει και να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας σε ότι αφορά στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εξαίρεσης (opting-out)  από επικοινωνιακές ενέργειες  (παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα “Διαφήμιση, marketing και προωθητικές ενέργειες” κατωτέρω). Μπορείτε να ελέγχετε και να τροποποιείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες, αφού συνδεθείτε με τους Διαδικτυακούς μας Τόπους και επισκεφθείτε τη σελίδα με το προφίλ του λογαριασμού σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ζητούμε από τους εγγεγραμμένους πελάτες μας να επαληθεύουν τα στοιχεία τους (ταυτότητα σύνδεσης/διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό) πριν αποκτήσουν πρόσβαση ή προτού τροποποιήσουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους. Αυτό βοηθά στην παρεμπόδιση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον λογαριασμό σας.

  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας, καθώς και να δηλώνετε ότι δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιονδήποτε σκοπό, επικοινωνώντας με τη Nespresso στα τηλέφωνα 800 11 71 300 και 210 67 71 300  και/ή αποστέλλοντάς μας email στο unsubscribe.gr@nespresso.com

  9.ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

  Προσπαθούμε να σας παρέχουμε επιλογές αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες που μας χορηγείτε. Οι κατωτέρω μηχανισμοί σας παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες ελέγχου των πληροφοριών σας:

  Τεχνολογίες Παρακολούθησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να απορρίπτει όλα ή κάποια από τα cookies του προγράμματος περιήγησης [browser cookies] ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται cookies. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα COOKIES ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (BEACONS) ανωτέρω.

  Διαφήμιση, marketing και προωθητικές ενέργειες. Εφόσον επιθυμείτε να χρησιμοποιεί η Nespresso τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, μπορείτε να το δηλώσετε, είτε επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, είτε επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Nespresso στα τηλέφωνα 800 11 71 300 (χωρίς χρέωση για κλήση από σταθερό) και 210 67 71 300 είτε και επισκεπτόμενοι οποιαδήποτε Boutique Nespresso. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη λήψη επικοινωνιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γρατπών μηνυμάτων για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών (marketing), ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, που παρέχονται σε κάθε ανάλογη επικοινωνία. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εξαιρεθείτε από τη λήψη ηλεκτρονικής επικοινωνίας, είτε συνδεόμενοι με τους Διαδικτυακούς Τόπους και ρυθμίζοντας σχετικώς τις προτιμήσεις χρήστη στο προφίλ του λογαριασμού σας αποεπιλέγοντας τα αντίστοιχα πεδία, είτε επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Nespresso. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, ακόμα και εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη λήψη  επικοινωνίας για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών (marketing), ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε από εμάς επικοινωνία διαχειριστικού χαρακτήρα, όπως επιβεβαιώσεις παραγγελιών ή άλλων συναλλαγών, κοινοποιήσεις για τις δραστηριότητες του λογαριασμού σας (π.χ. επιβεβαιώσεις λογαριασμού, αλλαγές κωδικών), και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις.

  10.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ

  Σε περίπτωση που αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες σας, θα ενημερώσουμε σχετικώς την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε κατά πάντα χρόνο τις πρακτικές μας και την παρούσα Δήλωση. Τυχόν μελλοντικές αλλαγές στη Δήλωσή μας, θα αναρτώνται στους διαδικτυακούς μας τόπους. Προτείνουμε να επανέρχεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να διαπιστώνετε τυχόν επικαιροποιήσεις ή τροποποιήσεις της Δήλωσής μας.

  11.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Για την υποβολή ερωτήσεων ή σχολίων σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας και τις πρακτικές μας σχετικά με την προστασία του απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρείτε στο σύνδεσμο https: www.nespresso.com/gr/el/contactus ή καλέστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Nespresso στους αριθμούς 800 11 70 300 (χωρίς χρέωση για κλήση από σταθερό) και 210 67 71 300. 

   

 • Όροι Πώλησης

  ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
   

  1.Ορισμοί
  Στους ακόλουθους όρους: 
  Ο όρος «Προϊόντα» αναφέρεται στα προϊόντα που εμπορεύεται η Nespresso. 
  Ο όρος «Nespresso» αναφέρεται στην εταιρία με την επωνυμία «ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,  Αγίου Θωμά 27, 151 24 που είναι θυγατρική της NESTLE NESPRESSO S.A. 
  Ο όρος «Υπηρεσίες» αφορά στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Nespresso στους πελάτες της.

  2. Βασικοί όροι
  Οι παρόντες γενικοί όροι: (α) διέπουν τις παραγγελίες και αγορές σας από την Nespresso, με όποιον τρόπο και αν γίνονται αυτές. Ειδικά για αγορές μέσω internet, παρακαλώ δείτε στο site περαιτέρω ειδικές προβλέψεις, (β) διέπουν την συμμετοχή σας ως μέλους του Club Nespresso και την παροχή Προϊόντων και Υπηρεσιών, (γ) μπορεί να τροποποιηθούν από την Nespresso οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση προς εσάς ή μέσω ανακοίνωσης στις σελίδες που αφορούν την Ελλάδα στο website www.nespresso.com.

  3. Παραγγελίες
  3.1.  Μπορείτε να κάνετε παραγγελίες για Προϊόντα και Υπηρεσίες με τους εξής τρόπους:
  (α) συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας και αποστέλλοντάς το ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι, ΤΚ 151 24.  
  (β)  συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας και αποστέλλοντάς το μέσω fax στον αριθμό 210 67 71301
  (γ) μέσω τηλεφώνου στους αριθμούς 800 11 71 300 (αριθμός χωρίς χρέωση ) ή 210 67 71 300.
  (δ) μέσω Internet και ειδικότερα μέσω του website www.nespresso.com. 
  (ε) σε κατάστημα της Nespresso, ήτοι:
  Λ. Κηφισίας 168, Ν. Ψυχικό 115 25, Αθήνα ή
  Πατριάρχου Ιωακείμ 13-15, Κολωνάκι 106 75, Αθήνα
  (Δευτέρα-Τετάρτη από 09:00 έως 19:00, Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 09:00 έως 20:30 και Σάββατο από 09:00 έως 17:00)
  3.2. Η ελάχιστη συσκευασία καφέ περιέχει 10 κάψουλες. 
  3.3. Όσον αφορά στις παραγγελίες που γίνονται εκτός των καταστημάτων λιανικής πώλησης , κάθε παραγγελία σας πρέπει να δίδεται κατ’ ελάχιστη ποσότητα για συσκευασία των 50 καψουλών ή παραγγελία αξίας 20 ευρώ,  και μπορεί να περιλαμβάνει οποιονδήποτε συνδυασμό δεκάδας καψουλών. 
  3.4. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στον περιορισμό διαθεσιμότητας των αποθεμάτων. Η Nespresso θα ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για έλλειψη διαθεσιμότητας.
  3.5.  Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει παραγγελίες καθ’ ολοκληρία ή μέρος αυτών ή να ζητήσει εκ των προτέρων καταβολή του τιμήματος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου αγοραστή.

  4. Παράδοση και παραλαβή
  4.1. Η Nespresso καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες στη διεύθυνση, την οποία αναφέρετε στην παραγγελία σας, εντός μίας (1) ημέρας σε διευθύνσεις εντός Αττικής και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών σε διευθύνσεις στην υπόλοιπη Ελληνική Επικράτεια. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως σε περίπτωση που για ειδικό λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν καταστεί εφικτό να τηρηθούν οι παραπάνω επιθυμητές προθεσμίες.
  4.2. Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η παροχή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπει η Nespresso, θα πρέπει να προβείτε σε σχετική συνεννόηση με την Nespresso και, εφόσον εγκριθεί, να αναλάβετε τυχόν σχετικό κόστος.
  4.3. H κυριότητα των Προϊόντων και ο κίνδυνος που τα αφορά μεταβιβάζεται σε εσάς από τη στιγμή της παράδοσής τους σε εσάς.

  5. Επιστροφές προϊόντων
  5.1. Έχετε το δικαίωμα επιστροφής οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν σας ικανοποιεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.
  5.2. Η Nespresso αποδέχεται μόνο επιστροφές εμπορευμάτων μη μεταχειρισμένων στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, τα οποία θα συνοδεύονται και από τα σχετικά παραστατικά. Στην περίπτωση αυτή η Nespresso θα επιστρέφει τα καταβληθέντα, για τα επιστραφέντα προϊόντα, χρήματα εντός 30 ημερών μετά την παραλαβή τους. Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των χρημάτων θα χρεώνονται σε εσάς. 
  5.3. Θα πρέπει να επιβεβαιώνετε την ποσότητα και την κατάσταση των εμπορευμάτων κατά την παράδοση και εάν κάποια εμπορεύματα είναι ελαττωματικά, θα πρέπει να ενημερώνετε σχετικά την Nespresso εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους. Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι όντως ελαττωματικό, η Nespresso μπορεί να το επιδιορθώσει ή  να το αντικαταστήσει ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας, σύμφωνα και με τα νόμιμα δικαιώματά σας. Εάν δεν ενημερώσετε εντός της παραπάνω προθεσμίας των 30 ημερών,  θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί την παραγγελία.
  5.4. Ειδικά οι μηχανές Nespresso καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση των 2 ετών από τις κατασκευάστριες εταιρίες τους, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει το οποίο θα αφορά στη λειτουργία, τη συντήρηση και το after-sales service της μηχανής σας Nespresso, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Nespresso στον αριθμό 800 11 71 300 (αριθμός χωρίς χρέωση) ή 210 67 71 300 (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, 7 ημέρες την εβδομάδα). 
  5.5. Όταν οι επιστροφές έχουν ολοκληρωθεί με δέοντα τρόπο, η Nespresso θα αντικαθιστά τα εμπορεύματα που επεστράφησαν εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά, ή θα επιστρέφει τα καταβληθέντα χρήματα, εντός 30 ημερών το αργότερο αρχής γενομένης από την ημερομηνία παραλαβής των επιστρεφομένων εμπορευμάτων.

  6. Τιμές Προϊόντων και Όροι Πληρωμής
  6.1. Η Nespresso μπορεί να αλλάξει την τιμή των Προϊόντων και Υπηρεσιών ειδοποιώντας τους καταναλωτές με τον προσφορότερο τρόπο.
  6.2. Θα καταβάλλετε την τρέχουσα τιμή Προϊόντων και Υπηρεσιών, η οποία ισχύει κατά την στιγμή της παραγγελίας. 
  6.3. 0ι τιμές περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α., αλλά όχι μεταφορικά έξοδα.
  6.4. Τα μεταφορικά έξοδα ανέρχονται σε 4 ευρώ ανά παράδοση. Για παραδόσεις που ξεπερνούν τις 150 κάψουλες ή αξία μεγαλύτερη των 60 ευρώ, τα μεταφορικά έξοδα δε θα χρεώνονται.  
  6.5. Η αξία των τιμολογίων είναι πληρωτέα μετρητοίς κατά την στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων ή της παροχής των Υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίον έχει γίνει η παραγγελία (εκτός εξαιρέσεων συμφωνημένης πίστωσης).
  6.6. Η πληρωμή με μεταχρονολογημένες επιταγές δε γίνεται σε καμία περίπτωση δεκτή. 
  6.7. Εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων διαφέρει από τη διεύθυνση έκδοσης των τιμολογίων, τότε απαιτείται καταβολή του τιμήματος σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν της παράδοσης.

  7. Συμμετοχή στο Club Nespresso
  7.1. Όταν η Nespresso αποδέχεται την πρώτη παραγγελία σας για Καφέ, γίνεστε αυτόματα μέλος του Club Nespresso.
   7.2. Ο αριθμός μέλους σας στο Club Nespresso αναγράφεται στο πρώτο τιμολόγιο που θα λάβετε. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κρατήστε αυτό τον αριθμό για τις μελλοντικές σας παραγγελίες.
  7.3. Η συμμετοχή σας στο Club Nespresso σας δίνει το δικαίωμα απολαβής ειδικών Υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας, η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, η ενημέρωση για προσφορές και άλλες.
  7.4. Η συμμετοχή σας ως μέλος στο Club Nespresso δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο.
  7.5. Με δική σας ευθύνη και μέριμνα τα στοιχεία επικοινωνίας σας που δίνετε στο Club Nespresso θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα.

  8. Ευθύνη
  8.1. Σε ό,τι αφορά τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες η ευθύνη της Nespresso είναι μόνο αυτή που ρητά ορίζεται στους παρόντες όρους πώλησης. Στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, οποιαδήποτε άλλη ευθύνη εξαιρείται.
  8.2. Η Nespresso δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας (ενδοσυμβατική, εξωσυμβατική ή άλλη) για οποιαδήποτε αποθετική, ειδική, επικουρική /παρεπόμενη ή έμμεση ζημία ή βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του διαφυγόντος κέρδους, τα οποία μπορεί να προκύψουν ως απόρροια της στο παρόν περιγραφόμενης πώλησης.

  9. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  Η Nespresso δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα και σέβεται και τηρεί απόλυτα την σχετική Νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η Πολιτική της εταιρίας μας  για την προστασία των προσωπικών δεδομένων  έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.nespresso.com.

  10. Ισχύουσα νομοθεσία
  Οι παρόντες όροι διέπονται και θα πρέπει να ερμηνεύονται βάση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών μεταξύ εσάς και της Nespresso είναι τα  δικαστήρια των Αθηνών.

 • Η πολιτική της Nespresso για τα Cookies

  Πολιτική της Nespresso για τα Cookies

  Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό τόπο www.nespresso.com ("Διαδικτυακός τόπος"). Η παρούσα πολιτική για τα Cookies ισχύει για τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο, κάθε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που φέρει κάποιο από τα σήματά μας και φιλοξενείται σε διαδικτυακές πλατφόρμες  τρίτων (π.χ.YouTube και Facebook) καθώς και για εφαρμογές, η πρόσβαση στις οποίες και των οποίων η χρήση πραγματοποιείται μέσω ιστοτόπων ή πλατφορμών που διαχειρίζεται η Nespresso ή τρίτος για λογαριασμό της Nespresso (" Ιστότοποι της Nespresso").

  Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου της Nespresso ή, κατά περίπτωση, επιλέγοντας ‘Συναινώ στη χρήση Cookies’ στο banner στην αρχική σελίδα του Διαδικτυακού μας Τόπου, δίνετε τη συναίνεσή σας στη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών εντοπισμού ιχνών από εμάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα δήλωση και τα προβλεπόμενα στο εγχώριο δίκαιο. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με την χρήση cookies στην οποία προβαίνουμε, θα πρέπει είτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies χρησιμοποιώντας τη λύση του συνεργάτη μας TRUSTe (δείτε παρακάτω), είτε να ορίσετε τις προτιμήσεις των cookies σας χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας,  είτε να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Nespresso. Η απενεργοποίηση λήψης των cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να επηρεάσει, ωστόσο, την εμπειρία σας κατά τη χρήση ενός Ιστότοπου της Nespresso.

  Αν χρησιμοποιείτε μια φορητή συσκευή για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο, θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε στην δήλωση  ιδιωτικότητας της συγκεκριμένης εφαρμογής που χρησιμοποιείτε ώστε  να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες  πρακτικές συλλογής δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση της.

  1.Τι είναι τα Cookies;

  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστοτόπους που επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ή την πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων καθώς και για να παράσχουν πληροφορίες στους ιδιοκτήτες ενός ιστότοπου.

  2.Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;

  Χρησιμοποιούμε τα Cookies για να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητα των Ιστοτόπων της Nespresso και να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Ιστότοπούς μας  και τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτούς. Τα Cookies μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τους Ιστότοπους της Nespresso στις προσωπικές σας ανάγκες, να ενισχύσουμε το φιλικό προς το χρήστη χαρακτήρα τους, να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση των καταναλωτών και για να επικοινωνούμε μαζί σας οπουδήποτε στο διαδίκτυο.

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies στο Διαδικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθούν και από τρίτους για λειτουργικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

  3.Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό τόπο της Nespresso;

   Στο Διαδικτυακό τόπο της Nespresso ενδέχεται να γίνεται χρήση των ακόλουθων ειδών  Cookies:

  a.Απαραίτητα Cookies

  Τα Cookies αυτά απαιτούνται για τη βασική λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση τους μπορεί να περιλαμβάνει την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο (επαλήθευση ταυτότητας),  σκοπούς ασφάλειας ή εντοπισμού τοποθεσίας.   

  Παράδειγμα:Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες για την γλώσσα της προτίμησής σας  στο Διαδικτυακό τόπο και για να τη θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε. Επίσης, μετά την ταυτοποίησή και την σύνδεσή σας χρησιμοποιούμε ένα προσωρινό cookie για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και να αποτρέψουμε ότι κάποιος άλλος υποδύεται εσάς ακόμα και αν δεν τερματίσετε σωστά τη συνεδρία.

   

  ΤύποςΣκοπός
  Session ID / Σύνδεσης

  Ο Διαδικτυακός τόπος της Nespresso χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του.

  Ένα από αυτά είναι το Cookie που δημιουργεί ένα session IDγια τον κάθε χρήστη (ID συνεδρίας) ώστε το σύστημα να μπορεί να ταυτοποιήσει  μοναδικά το χρήστη και να τον ξεχωρίσει από οποιονδήποτε άλλο που περιηγείται στο   Διαδικτυακό τόπο.

  Η πληροφορία αυτή δε χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εκτός των συστημάτων της Nespresso και διατηρείται προσωρινά όσο ο χρήστης βρίσκεται στις σελίδες λογαριασμού ή άλλες σελίδες όπου απαιτείται μοναδική και ασφαλής σύνδεση.

  Χωρίς αυτό το cookie η πρόσβαση αυτή δε θα ήταν ασφαλής, επομένως είναι πολύ σημαντικό .


  b.
  Λειτουργικά Cookies

  Τα cookies αυτά μας βοηθούν να βελτιώνουμε ή να βελτιστοποιούμε την εμπειρία σας. Μας επιτρέπουν να μετράμε τη χρήση του Διαδικτυακού τόπου και να βελτιώνουμε την απόδοσή του.

  Παράδειγμα: Χρησιμοποιούμε το Adobe Analytics για να αναγνωρίζουμε από πού προέρχονται οι επισκέψεις στο Διαδικτυακό τόπο και τη συμπεριφορά των επισκεπτών του. Τα cookies αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το Διαδικτυακό μας τόπο παρέχοντας πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτονται, το χρόνο που αφιερώνουν και τυχόν τεχνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Χρησιμοποιούμε την πληροφορία αυτή για να βελτιώσουμε την εμπειρία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων.

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτό το σύνδεσμο.

  ΤύποςΣκοπός
  Language / ΓλώσσαςΧρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεγμένης γλώσσας του Διαδικτυακού τόπου. Απενεργοποιώντας αυτό τοCookie μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια στο χρήστη αφού μπορεί να ερωτηθεί ξανά για την γλώσσα περιήγησης που προτιμά.
  Country / ΧώραςΧρησιμοποιείται για να προτείνει την πιο σχετική εμπειρία περιήγησης σύμφωνα με τη χώρα που βρίσκεται ο χρήστης και στην οποία επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα που αγοράζει από τη Nespresso 
  Promotion / Προωθητική ενέργειαΧρησιμοποιείται για την αναγνώριση των Μελών του NespressoClub που δικαιούνται κάποια προωθητική ενέργεια  και την προβολή πληροφοριών  σχετικά με την προσφορά που δικαιούνται.
  Login / ΣύνδεσηςΧρησιμοποιείται για να προσφέρει στα Μέλη του NespressoClub την επιλογή αποθήκευσης των λεπτομερειών σύνδεσής τους ώστε να μη χρειάζεται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που πλοηγούνται στις σελίδες του Nespresso Club που απαιτείται σύνδεση.
  Google AnalyticsΤο Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει πληροφορίες για το τι κάνουν οι χρήστες που επισκέπτονται τον δικτυακό μας τόπο αλλά δεν αναγνωρίζουν τους χρήστες. Οι χρήστες ταυτοποιούνται από μόνοι τους από το συνδυασμό υπολογιστή, λογαριασμού χρήστη και προγράμματος περιήγησης. Τα cookies αυτά δε συλλέγουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες της ιστοσελίδας.  
  Adobe OmnitureΧρησιμοποιείται για την παροχή ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών σχετικά με το που πηγαίνει και τι κάνει ο χρήστης στο Διαδικτυακό τόπο της Nespresso.
  Via MichelinΧρησιμοποιείται για να προσφέρει στους χρήστες εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση τη γεωγραφική τους περιοχή όπως το Nespresso Store Locator (Εντοπισμός καταστήματος).

  c.Διαφημιστικά Cookies

  Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται από διαφημιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τα ενδιαφέροντά σας όταν κάνετε περιήγηση στο ιντερνετ. Με τη βοήθεια των cookies αυτών οι διαφημίσεις είναι στοχευμένες, σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και ο αριθμός των φορών που προβάλλονται περιορισμένος. Μας επιτρέπουν επίσης να μετράμε την αποτελεσματικότητα των καμπανιών διαφήμισης στο διαδίκτυο.

  Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες αυτές με τρίτους συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών μας.

  Παράδειγμα:

  Χρησιμοποιούμε το Google DoubleClick για να καταλάβουμε πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές καμπάνιες  που πραγματοποιούνται στο διαφημιστικό δίκτυο της Google.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε αυτό το σύνδεσμο.

  ΤύποςΣκοπόςΣχόλιο
  Google DoubleClickΑυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε πώς τα άτομα  αλληλεπιδρούν με τις  ψηφιακές διαφημιστικές καμπάνιες   μας. Μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε τα κλικ που γίνονται στις διαφημίσεις μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DoubleClick κάνετε κλικ εδώ. 

  Οι Διαδικτυακοί τόποι της Nespresso επίσης χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης όπως οι διευθύνσεις IP, τα αρχεία καταγραφής (log files) και τις εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (beacons) που μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε  τους Διαδικτυακούς μας τόπους  στις προσωπικές σας ανάγκες.

  a.Διευθύνσεις IP

  Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται από τους υπολογιστές συνδεδεμένους και επιτρέπει την ταυτοποίηση του υπολογιστή σας  κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet. Ενδέχεται να καταγράψουμε IP διευθύνσεις για τους ακόλουθους σκοπούς:(i) να επιλύσουμε τεχνικά ζητήματα, (ii) να διατηρήσουμε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου (iii) να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται ιστοσελίδες μας και (iv) για την προβολή περιεχομένου σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

  b.Αρχεία καταγραφής (log files)

  Εμείς (ή κάποιος τρίτος για λογαριασμό μας) ενδέχεται  να συλλέξουμε πληροφορίες με τη μορφή των αρχείων καταγραφής τα οποία καταγράφουν τη δραστηριότητα στο διαδικτυακό τόπο και συλλέγουν στατιστικά στοιχεία για τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη. Αυτές οι καταχωρήσεις δημιουργούνται  ανώνυμα και μας βοηθούν να συγκεντρώσουμε  (μεταξύ άλλων) : (i) τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λειτουργικού συστήματος του χρήστη (ii) πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση  του χρήστη (όπως για παράδειγμα το URL από το οποίο προέρχονται, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης του ιστοτόπου μας, ποιες σελίδες του ιστοτόπου μας επισκέφθηκαν και για πόσο διάστημα) και (iii) άλλα παρόμοια δεδομένα περιήγησης ή δεδομένα σχετικά με τα click που έκαναν οι χρήστες.

  c.Εικόνες Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων (Web Beacons).

  Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε web beacons (ή clear GIF) στους Ιστότοπους της Nespresso τόπο.Τα Web beacons (γνωστά επίσης και ως “web bugs”) είναι μικρές συμβολοσειρές κώδικα που δημιουργούν μια μέθοδο παροχής γραφικής εικόνας σε έναν διαδικτυακό τόπο  με σκοπό τη μεταβίβαση δεδομένων πίσω σε εμάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των web beacons μπορεί να περιέχουν τεχνικές πληροφορίες όπως  πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ο χρήστης σε μια εκστρατεία αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (π.χ. πότε άνοιξε το ηλεκτρονικό μήνυμα, πού κατευθύνεται ο χρήστης από το ηλεκτρονικό μήνυμα, κλπ.).  Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες των web beacons για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της λήψης αναφορών για την κίνηση διαδικτυακών τόπων, της καταμέτρησης μοναδικών επισκεπτών, του ελέγχου και λήψης αναφορών για διαφημίσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου, και της εξατομίκευσης.

  4. Διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookies

  Η Nespresso συνεργάζεται με την εταιρία TRUSTe για να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να καθορίζουν τις προτιμήσεις τους για τα cookies. Η TRUSTe είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης προστασίας προσωπικών δεδομένων που επιτρέπει στις εταιρίες να συγκεντρώνουν με ασφάλεια και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα των πελατών τους με διαφανή τρόπο και με συμμόρφωση προς τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

  Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αλλάζουν τις προτιμήσεις τους για τα Cookies, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο "Προτιμήσεις Cookies" στην ιστοσελίδα μας. Αυτό φορτώνει ένα εργαλείο διαχείρισης Cookies το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και παρέχει στο χρήστη την επιλογή να μην δώσει τη συγκατάθεσή του για τα Διαφημιστικά και τα Λειτουργικά Cookies σε συμμόρφωση  με το διεθνές δίκαιο και τη νομοθεσία.

  Αφού ο χρήστης επιλέξει τον τύπο (-ους) των Cookies στα οποία επιθυμεί να δώσει  τη συγκατάθεσή του και υποβάλλει τις προτιμήσεις του, το εργαλείο διαχείρισης Cookies της TRUSTe θα  κάνει όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τα Cookies που υπάρχουν στο δικτυακό χώρο της Nespresso. H λίστα με τα Cookies ενημερώνεται κάθε 4 μήνες για να περιέχει την πλήρη λίστα με όλα τα διαφημιστικά και λειτουργικά Cookies.

  5. Ενημέρωση της παρούσας δήλωσης

  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές και διορθώσεις της παρούσας πολιτικής. Ανατρέξτε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά διαστήματα για να ενημερωθείτε για αλλαγές ή επιπλέον πληροφορίες.

  Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2015

  © 2015 Nespresso Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος

 • Στοιχεία εταιρίας

  Nespresso Ελλάς Α.Ε
  ΑΦΜ: EL 997669880
  Αγίου Θωμά 27, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα