Οικονομικά Στοιχεία | Nespresso GR

Μετάβαση στο μενού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επικεφαλίδα

Βρίσκεστε στο βασικό περιεχόμενο

 

Η εταιρία

Οικονομικά Στοιχεία 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016 : Κατεβάστε το pdf Ισολογισμός 2016 : Κατεβάστε το pdf

 

Οικονομικά Στοιχεία 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015 : Κατεβάστε το pdf Ισολογισμός 2015 : Κατεβάστε το pdf

 

Οικονομικά Στοιχεία 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 : Κατεβάστε το pdf Ισολογισμός 2014 : Κατεβάστε το pdf