• Caps lock är på

 • Bli medlem
Varukorg : {{subTotalFormatted}}

Juridisk information

Till startsidan
 • Allmänna försäljningsvillkor

  1.1 Varje beställning som lämnas hos Nestlé Nespresso S.A. eller något av dess dotterbolag (“Nespresso”) via Internet ska regleras av de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren. Dessa ska gälla uteslutande alla andra villkor. Genom att lämna en beställning bekräftar du att du läst, förstått och accepterat, utan reservationer, de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren.

  1.2 Genom att använda denna webbplats accepterar du även och godtar att vara bunden av våra Användarvillkor och vår Sekretesspolicy för Internet. Nespresso uppmanar dig att läsa igenom dem noga innan du använder de tjänster som erbjuds på denna webbsida.

  1.3 Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst ändra de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren genom att lägga in en ny daterad version på denna webbsida. Genom att lämna en beställning efter att Nespresso har lagt in en ny version av sina Allmänna försäljningsvillkor accepterar du att bli bunden av denna uppdaterade version.

  2. Registrering

  2.1 När du registrerar dig på denna webbsida, måste du försäkra dig om att de obligatoriska registeringsuppgifterna som du lämnar är korrekta och fullständiga.

  2.2 Vänligen informera Nespresso om ändrad adress eller eventuella andra ändringar genom att uppdatera dina personuppgifter på denna webbsida så snart som möjligt.

  3. Lösenord

  3.1 När du registrerar dig för att använda denna webbsida, blir du ombedd att skapa ett lösenord. Du måste hålla detta lösenord strängt hemligt och inte avslöja det eller dela det med någon.

  3.2 Du är till fullo ansvarig för användningen av ditt lösenord och alla beställningar som lämnas med hjälp av det, även utan din vetskap.

  3.3 Om du vet eller misstänker att någon annan känner till eller har använt ditt lösenord, ska du meddela Nespresso omedelbart.

  4. Beställningar

  4.1 Genom att lämna en beställning via denna webbsida, erbjuder du dig att köpa de produkter du valt ut under Allmänna försäljningsvillkor.

  4.2 För beställningar du lämnar hos Nespresso på denna webbsida gäller begränsningar rörande minsta och största kvantitet.

  4.3 Nespresso erbjuder sina produkter på denna webbsida under förutsättning att de finns tillgängliga i lager.

  5. Beställningsbekräftelser

  5.1 Den beställning du lämnar på denna webbsida utgör inget bindande avtal om inte och förrän Nespresso sänder en bekräftelse via e-post.

  5.2 Nespresso förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avböja beställningar, särskilt i samband med bristande kreditvärdighet eller obetalda fakturor.

  5.3 De uppgifter som registrerats av Nespresso utgör fullt bevis för beställningen och hela transaktionen. De uppgifter som registeras av betalningssystemet utgör fullt bevis för de finansiella transaktionerna.

  6. Priser

  6.1 Priserna att betala för de artiklar du beställer är de som visas på denna webbsida vid datum för din beställning, inklusive moms och exklusive avgifter för leverans

  6.2 Leveransavgifter faktureras enligt den taxa som anges på denna webbsida vid datum för din beställning, beräknade framför allt på beställningens storlek och det leveranssätt du väljer.

  6.3 Nespresso förbehåller sig rätten att ändra sina priser och leveransavgifter när som helst och att annullera ett avtal i händelse av skrivfel, tryckfel eller beräkningsfel.

  7. Tullavgifter

  7.1 När du beställer produkter för internationell leverans till andra länder än de från vilka leveranser för Nespresso utgår, uppges du som importör och måste följa alla lagar och föreskrifter i det land där du mottar godset.

  7.2 Du kan bli tvungen att betala tullavgifter och skatter som tas ut när varan når ditt land. Du måste betala eventuella ytterligare avgifter för förtullning. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutse vilka de kan bli. Tullkostnaderna varierar mycket från ett land till ett annat, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare upplysningar.

  8. Leverans

  8.1 Alla beställningar som bekräftats av Nespresso levereras till närmaste postserviceställe för den leveransadress du anger när du lämnar din beställning. För företagsadresser skickar vi leveransen med företagspaket till de adresser där Posten kan erbjuda detta.

  8.2 Nespresso gör sitt yttersta för att se till att leveranserna kommer fram inom två till tre arbetsdagar efter att beställningen mottagits.

  8.3 Leveranser kan bara göras till de länder som anges på denna webbplats.

  9. Kontroll av varorna

  9.1 Det är ditt ansvar att kontrollera antalet och varornas skick vid leveransen.

  9.2 Om du lägger märke till någon skada eller om artiklar saknas, måste du meddela speditören och lämna reklamation, samt informera Nespresso inom 24 timmar efter mottagen leverans. Nespresso ska i sådana fall ge dig identiska ersättningsvaror.

  10. Returnerade varor

  10.1 Du har rätt att returnera alla varor som inte passar dig inom 14 dagar efter att du fått beställningen.

  10.2 Nespresso tar bara emot returnerade varor i originalförpackningen och i originalskick tillsammans med fakturan.

  10.3 När returen av varorna är genomförd ordentligt, ska Nespresso återbetala priset för den returnerade varan och den fakturerade leveransavgiften inom högst 30 dagar efter att den returnerade varan mottagits. Returportot betalas av dig.

  11. Betalning

  11.1 Fakturor skickas efter att varorna levererats och ska betalas i sin helhet inom trettio dagar.

  12. Försenad betalning

  12.1 I händelse av försenad betalning, påförs du ränta på det utestående beloppet och dessutom eventuella administrativa avgifter och kostnader för indrivning.

  12.2 Nespresso förbehåller sig rätten att avböja alla nya beställningar tills full betalning inkommit för alla förfallna saldon.

  13. Maskingaranti

  13.1 Maskiner som köps på denna webbplats har garanti från maskintillverkaren i enlighet med de särskilda villkor som anges i de ursprungliga produkthandlingarna.

  13.2 Vänligen läs i produkthandlingarna för mer utförlig information om tillverkarens garanti, som inte inkräktar på några av dina absoluta lagstadgade rättigheter.

  14. Kundtjänst

  14.1 Om du stöter på några problem eller har några frågor om funktionen eller underhållet för maskinen, kontakta Nespressos kundtjänst via telefon för råd och hjälp.

  14.2 Om problemen med maskinen inte kan lösas i telefon, erbjuder Nespresso ett antal förmånliga kundtjänstalternativ. Kontakta Nespresso via telefon för ytterligare information.

  15. Begränsat ansvar

  15.1 De fotografier och den text som illustrerar och beskriver produkterna på denna webbsida är inte av kontraktsenlig natur och enbart för information. Nespresso kan inte hållas ansvarigt för fel eller utelämningar i fotografier eller texter som visas på denna webbplats.

  15.2 För internationella leveranser till andra länder än de varifrån leveranser från Nespresso utgår, tar Nespresso inget ansvar om produkterna inte följer de lagar och föreskrifter som gäller i det land dit de levereras eller om det föreligger inkompatibilitet ifråga om elektricitet eller någon annan produktinkompatibilitet.

  15.3 Utan att begränsa omfattningen av dessa Allmänna försäljningsvillkor kan inget krav av något slag, antingen det gäller leverans eller bristande leverans av produkter, eller i andra avseenden, överstiga i summa inköpspriset för de produkter som skadeersättning söks för. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NESPRESSO HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER KONSEKVENSSKADOR AV NÅGOT SLAG (ÄVEN OM MÖJLIGHETEN ATT EN SÅDAN SKADA KUNDE UPPSTÅ VAR KÄND ELLER KUNDE VARIT KÄND AV NESPRESSO), SOM KAN UPPSTÅ I FÖRBINDELSE MED DESS PRODUKTER, ANVÄNDNINGEN AV DEM, FÖSÄLJNINGEN AV DEM ELLER DENNA WEBBSIDA.

  16. Force Majeure

  16.1 Nespresso kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att fullfölja sina förpliktelser. Nespresso kan emellertid inte hållas ansvarigt för förseningar eller för att leverans inte är möjlig beroende på omständigheter som företaget inte rimligen kan råda över. Sådana omständigheter inkluderar strejker, krig, naturkatastrofer och eventuellt annat som omöjliggör produktion, transport eller leverans av produkter.

  16.2 I händelse av försening, kommer Nespresso att fullgöra sina förpliktelser så snart det låter sig göra, och förbehåller sig rätten att fördela eventuellt återstående produkttillgångar mellan kunderna på ett rättvist och rimligt sätt.

  17. Tillämplig lag och domstol

  17.1 De nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren regleras av lagen i det land där det Nespresso-företag som fakturerar dig för beställningen är registrerat.

  17.2 Den exklusiva domstolen är i samma land som den där lagen är tillämplig.

  11/2005 NESTLE NESPRESSO LTD.

  ANVÄNDARVILLKOR

  1. Godkännande och ändring av användarvillkor

  1.1 När du besöker och använder webbplatser (”webbplatser”) som tillhör Nestlé Nespresso S.A. (”Nespresso”), vilket omfattar alla dotterbolag till Nespresso, styrs dina besök av dessa användarvillkor (”Användarvillkor"). När du besöker, navigerar och använder våra webbplatser bekräftar du att du utan förbehåll har läst, förstått och godkänt användarvillkoren, som vi emellanåt gör ändringar i.

  1.2 Om vi bestämmer oss för att ändra i våra användarvillkor lägger vi ut den nya versionen på våra webbplatser. Vi vill därför att du då och då läser användarvillkoren så att du kan ta del av eventuella ändringar.

  2. Copyright och immateriell egendom

  2.1 Innehållet på våra webbplatser och framför allt, men inte enbart, texter, märken, logotyper, grafik, foton, videofilmer, ljud, musik, sidlayout, design, kunskap, teknik, produkter och processer, tillhör Nespresso eller dess dotterbolag eller används med tillstånd från ägarna och är därför skyddade av upphovsrätt, varumärke, patent och all annan immateriell äganderätt som har tillerkänts dem enligt gällande lag.

  2.2 Förutom vad som anges i artikel 3 nedan får ingen del på våra webbplatser tolkas som att de tilldelar en licens eller användarrätt till något som visas på dessa webbplatser.

  3. Användning av webbplatserna

  3.1 Du har rätt att ladda ner, presentera och skriva ut innehållet på våra webbplatser för eget personligt och inte affärsmässigt bruk med återgivande av alla copyrighttexter eller andra uppgifter om immateriell egendom i information eller annat material som du laddar ner. All annan användning, inklusive återgivning, ändring, distribution, överföring eller spridning av delar av webbplatserna är helt eller delvis och på alla sätt formellt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Nespresso.

  3.2 Nespresso kan inte garantera att din användning av någon del på våra webbplatser inte skadar någon tredjeparts rättigheter.

  4. Information som anses som icke-konfidentiell

  4.1 Alla uppgifter och all information som kan göra det möjligt att identifiera din person och som du överför via Internet till våra webbplatser, skyddas och behandlas enligt vår sekretesspolicy (se på denna sidan till vänster). Vi uppmanar dig att uppmärksamt läsa denna sekretesspolicy innan du lämnar ut några uppgifter eller någon information som kan användas för att identifiera dig.

  4.2 All annan information eller material som du skickar via Internet till Nespresso, via e-post eller på annat sätt, inklusive datum, frågor, kommentarer, förslag, idéer, grafik osv., behandlas inte som konfidentiellt eller upphovsrättsskyddat. Allt som du sänder eller laddar upp till Nespresso blir företagets egendom och får användas utan begränsningar oavsett syfte, framför allt men inte enbart återges, avslöjas, överföras, publiceras, spridas och laddas upp. Nespresso är framför allt fria att använda alla idéer, koncept, kunskap eller teknik som medföljer meddelanden som du sänder till oss på våra webbplatser oavsett syfte, framför allt men inte enbart för utveckling, tillverkning, reklam och marknadsföring av produkter som använder denna information. För all användning av sådan information som du själv sänder betalas ingen ersättning till dig eller någon tredje part.

  4.3 När du överför information garanterar du att innehållet är din egendom, att det inte är kränkande och att Nespresso, genom att använda det, inte kränker någon tredje parts rättigheter. Nespresso är inte skyldig att använda överförd information.

  5. Friskrivningsklausul

  5.1 UTAN ATT DET BEGRÄNSAR OMFATTNINGEN FÖR ARTIKEL 6 NEDAN, LEVERERAS ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLT SOM FINNS PÅ DESSA WEBBPLATSER ”I BEFINTLIGT SKICK”, BEROENDE PÅ TILLGÄNGLIGHET, OCH UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

  5.2 NESPRESSO GARANTERAR INTE ATT DESS WEBBPLATSER ELLER INNEHÅLLET PÅ DEM MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR, ATT DET INTE KAN FÖREKOMMA AVBROTT, ATT DE ÄR LÄMPLIGA, SÄKRA ELLER HELT FELFRIA.

  5.3 I VISS LAGSTIFTNING TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR AV GARANTI, OCH DÄRFÖR KAN DET VARA SÅ ATT FLERA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER FÖR DIG.

  5.4 Alla råd och all information som du får från Nespresso, muntligen eller skriftligen eller när du använder tjänster på webbplatserna, ger inte rätt till någon garanti om det inte uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

  6. Begräsning av ansvar

  6.1 Du besöker, använder och navigerar på våra webbplatser på egen risk.

  6.2 DU ERKÄNNER OCH ACCEPTERAR ATT, I DEN MÅN SOM DET TILLÅTS I GÄLLANDE LAGSTIFTNING, KAN NESPRESSO, DESS DOTTERBOLAG ELLER FÖRETAG SOM DELTAGIT I SKAPANDET, PRODUKTIONEN ELLER LEVERANSEN AV WEBBPLATSERNA, INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, ELLER FÖR ERSÄTTNING AV IDEELL SKADA , KOSTNADER, FÖRLUSTER, MINSKAD OMSÄTTNING ELLER MINSKADE FÖRMÅNER, ELLER SKULDER AV NÅGOT SLAG (ÄVEN OM UPPKOMSTEN AV EN SÅDAN SKADA VAR KÄND ELLER SKULLE HA KUNNAT FÖRUTSES AV NESPRESSO), TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, ELLER TVÄRTOM OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET PÅ DEM.

  6.3 ALLT MATERIAL SOM DU LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR FRÅN VÅRA WEBBSIDOR ANVÄNDS PÅ EGEN RISK. Nespresso påtar sig inget ansvar för skada eller virus som kan påverka datorn eller data på den när du besöker eller använder våra webbplatser eller laddar ner något från dem eller vid otillåtet intrång i datasystemen.

  6.4 Nespresso förbehåller sig rätten att avbryta eller stänga av alla eller vissa funktioner på webbplatserna. Nespresso påtar sig inget ansvar av någon typ för något avbrott eller stängning av alla eller vissa funktioner på webbplatserna till följd av handlingar eller underlåtenhet från Nespresso eller en tredje part.

  7. Ändring av information

  Innehållet på våra webbplatser kan innehålla oriktigheter och fel. Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, korrigera eller förbättra sagda innehåll men kan inte anses som skyldig att göra det.

  8. Tillgänglighet för produkter/tjänster

  Våra webbplatser kan innehålla information om världsomfattande produkter och tjänster från Nespresso, vilka kanske inte alla är tillgängliga överallt. En hänvisning till en produkt eller tjänst från Nespresso på dess webbplatser betyder inte att den finns just hos dig.

  9. Länkar

  9.1 Som en tjänst till våra besökare kan våra webbplatser innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som varken drivs eller kontrolleras av Nespresso. Nespresso kan inte hållas som ansvarig för dessa webbplatser och avsäger sig allt ansvar för deras innehåll, laglighet, riktighet eller funktion.

  9.2 Utan föregående skriftligt godkännande från Nespresso är det förbjudet att skapa hyperlänkar till våra webbplatser.

  10. Diverse

  10.1 De här användarvillkoren utgör hela avtalet mellan Nespresso och dig själv när det gäller åtkomst och användning av webbplatserna och deras innehåll. Alla andra bestämmelser som Nespresso sänder ut för att reglera relationerna med dig, bland annat när det gäller tjänster eller ett produktköp, kompletterar användarvillkoren. Om det uppstår en motsägelse mellan dessa gäller de andra bestämmelserna först.

  10.2 Om Nespresso tolererar en underlåtenhet från din sida när det gäller någon skyldighet som anges i dessa användarvillkor, eller om Nespresso inte tillämpar en rättighet som man har enligt villkoren eller enligt lag, kan detta under inga omständigheter tolkas som att man avstår från att utnyttja sina rättigheter.

  10.3 Om någon av bestämmelserna i användarvillkoren skulle betraktas som olaglig genom en juridisk bestämmelse, nu eller senare, eller genom beslut i domstol, ska denna bestämmelse betraktas som om den aldrig har skrivits, och alla andra bestämmelser i användarvillkoren fortsätter att gälla mellan dig och Nespresso.

  10.4 Rubrikerna till artiklarna i användarvillkoren är endast avsedda som information och kan inte på något sätt ändra villkoren. Nestlé Nespresso S.A. 11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Alla rättigheter förbehålles.

 • Sekretesspolicy

  Nestlé Nespresso S.A. (“Nespresso”), inklusive Nespressos närstående företag är medvetet om att du kan vilja veta hur dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefon-/faxnummer och e-postadress) (“uppgifter”), som du lämnar till Nespresso används. Vi har därför utarbetat denna sekretesspolicy (“policyn”) för att förklara hur vi använder dina uppgifter och vilka rimliga säkerhetsåtgärder vi vidtar för att hålla dina uppgifter konfidentiella och skyddade. Genom att beställa våra produkter och använda dem samtycker du till de rutiner för insamling och användning av uppgifter som beskrivs i denna policy samt de ändringar vi genomför tid efter annan. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i policyn och uppmanar dig att då och då gå tillbaka till policyn för att bekanta dig med eventuella ändringar. Alla ändrade policydokument publiceras på våra webbplatser med datum för ändringen angiven i den sista paragrafen i policyn. 

  Villkoren i denna policy påverkar inte villkoren i eventuella avtal som du kan ingå med oss, och som äger företräde framför denna policy.

  1. Sekretessåtagande

  Nespresso samlar inte in och behandlar inte uppgifter som du inte frivilligt lämnat till oss. Vi ser till att vår personal följer stränga normer för säkerhet och sekretess och när vi behandlar dina uppgifter lovar vi att fullt ut följa internationellt erkända normer för skydd av personuppgifter.

  2. Avsedd användning av uppgifter

  Nespresso samlar in och behandlar uppgifter endast för specifika och begränsade ändamål, som vi informerar dig om när du vill använda vissa tjänster. Vi kan exempelvis samla in och använda uppgifter för att tillhandahålla produkter eller tjänster, fakturera dig för beställda produkter eller tjänster, kontrollera din kredit, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig, hantera anställningsansökan, ta emot nyhetsbrev eller kommunicera med dig. Dessutom kan vi använda dina uppgifter för att utvärdera hur effektiva våra tjänster är och förbättra dem för våra besökare och kunder, för vår interna statistik för att utvärdera kundernas intressen, köptrender och andra trender bland kunderna och som underlag för strategier för produktutveckling och marknadsföring. Genom att lämna dina uppgifter ger du ditt uttryckliga medgivande till denna användning. Nespresso sparar dina uppgifter bara så länge det rimligen behövs för dessa syften och i enlighet med tillämpliga lagliga eller etiska krav på rapportering eller arkivering av dokumentation.

  För de flesta av våra tjänster krävs ingen registrering, och du kan besöka vår webbplats, våra butiker och barer utan att behöva uppge vem du är. Vissa tjänster kan dock kräva registrering. När du registrerar dig hos oss kan du behöva fylla i vissa fält (vissa är obligatoriska, andra frivilliga) samt välja ett användarnamn och ett lösenord. Om du i då väljer att inte lämna oss uppgifter som vi begär, kan det hända att du inte får tillgång till vissa delar av våra webbplatser och att vi inte kan besvara dina frågor.

  3. Förbud mot yppande av information

  Nespresso kommer aldrig att sälja, hyra ut, dela med sig eller på annat sätt distribuera eller göra dina uppgifter tillgängliga för tredje part utanför Nespresso-koncernen, utom när det krävs av juridiska eller lagstadgade skäl. Uppgifter kan dock ibland överföras till tredje part som agerar för eller på uppdrag av Nespresso för vidare bearbetning enligt de syften för vilka dina uppgifter ursprungligen samlades in. När det av någon orsak är sannolikt eller nödvändigt att uppgifter kommer att yppas till tredje part av någon anledning, ser Nespresso till att den tredje parten har samma skyddsnivå som Nespresso och kräver av dem genom avtal att de behandlar överförda uppgifter konfidentiellt och säkert och endast för de ändamål som du tillåtit.

  4. Rätt att ta del av uppgifter

  Du har rätt att ta del av och uppdatera dina uppgifter eller begära att de tas bort. Vi strävar efter att dina uppgifter är aktuella, korrekta och kompletta. Om du vill ta del av, korrigera eller ta bort de uppgifter vi har om dig, ta kontakt med Nespresso.

  5. Säkerhet/sekretess

  Vi förbinder oss att vidta alla rimliga åtgärder för att dina uppgifter inte ska kunna ses av några andra tredje parter än de som agerar på Nespressos vägnar och som har gått med på att behandla dina uppgifter konfidentiellt och säkert. Uppgifterna får endast behandlas av de av våra anställda som är behöriga och som är utbildade i att tillämpa stränga normer för konfidentialitet när de hanterar uppgifterna. 

  För att säkerställa att de uppgifter som Nespresso samlar online hålls säkra och konfidentiella använder vi datanätverk som skyddas bland annat med brandväggar av industristandard och med lösenord. Även om vi har försökt skapa säkra, tillförlitliga och pålitliga webbplatser för våra besökare, bör du vara medveten om att Internet inte brukar betraktas som någon helt säker miljö, och att sekretess för de uppgifter du lämnar och det material som överförs via webbplatserna eller e-post inte kan garanteras av Nespresso. Vi kan alltså inte hållas ansvariga för dina uppgifters säkerhet under tiden de överförs till oss via Internet.

  6. Dataöverföring till andra länder

  Nespresso är en internationell koncern och har databaser i olika jurisdiktioner. Nespresso kan överföra dina uppgifter till en av sina databaser eller till företag inom Nespresso-koncernen eller till sina samarbetspartner som har lovat att hålla dina uppgifter konfidentiella och säkra, utanför det land där du bor. Om integritetsskyddet i ett land inte uppfyller internationellt erkända normer, ser vi till att dataöverföringar till våra databaser i det landet har ett likvärdigt skydd och att överföring av uppgifter till tredje parter i dessa länder inte förekommer. Genom att skicka in dina uppgifter godtar du uttryckligen att de kan överföras till andra företag inom Nespresso-koncernen och/eller dess samarbetspartner och därmed också överföras över landsgränser.

  7. Karriärmöjligheter

  Om du är intresserad av en ledig tjänst eller ett framtida arbete hos Nespresso är du välkommen att skicka oss din meritförteckning “CV”). Vi matchar då dina kvalifikationer och erfarenheter med den tjänst du söker eller någon annan aktuell jobbmöjlighet. Om din profil motsvarar våra krav tar vi kontakt med dig.

  Du samtycker till att vi sparar ditt CV i våra databaser under en rimlig tidsperiod, och därefter tas den bort. Genom att skicka in ansökan medger du att ditt CV och dina uppgifter används för att behandla ansökan, att ditt CV och dina uppgifter kommuniceras till andra företag inom Nespresso-koncernen och till våra samarbetspartner som har lovat att hålla CN och uppgifter konfidentiella, och att de överförs över landsgränser. Nespresso förbinder sig att använda ditt CV och dina uppgifter endast i förbindelse med dina karriärmöjligheter.

  8. Dataanonymitet/“Cookies” 

  Större delen av den information vi samlar in från webbplatserna är anonym. När du besöker våra webbplatser samlar vi inte in några personuppgifter från dig om inte du själv specifikt, frivilligt och medvetet har skickat in dem. Anonym information bearbetas av Nespresso för att förbättra innehållet på våra webbplatser, anpassa webbplatserna till våra besökare och lära oss mer om dem och hur de använder webbplatserna. I det syftet kan Nespresso använda sig av spårningsteknik (“cookies”) för att samla anonym information som t.ex. typ av webbläsare, operativsystem och datum och tid för besöket. “Cookies” i sig själva kan inte användas för att identifiera användaren. En “cookie” är en liten bit information som skickas till din webbläsare och lagras på hårddisken på din dator.

  9. Spam

  Nespresso skickar inte “spam”. Spamning definieras som utsändning av oönskad e-post, vanligen av kommersiell natur, i stort antal och upprepade gånger, till personer som avsändaren inte tidigare haft kontakt med eller som av avböjt att få sådana meddelanden. Vi informerar dig däremot via e-post om vi tror att någon av våra produkter eller vår information är av betydelse för dig, men vi ger dig möjlighet att välja bort den tjänsten.

  10. Data och barn

  För att respektera barns integritet och följa lagstiftningen om skydd av barn bör barn under 18 år inte lämna några uppgifter. Nespresso samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar uppgifter som gäller minderåriga under 18 år utan att ha inhämtat medgivande i förväg från en vårdnadshavare (t.ex. förälder eller förmyndare).

  Våra webbplatser riktar sig till allmänheten och är inte utformade eller avsedda för att samla in uppgifter från barn under 18 års ålder. Vi uppmanar föräldrar att hålla uppsikt över sina barns Internetanvändning.

  11. Länkar till andra webbplatser

  Som en service till våra besökare kan våra webbplatser innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av Nespresso. Nespresso kan därför inte ta ansvar för säkerheten på de webbplatserna eller deras sekretessrutiner. Observera att deras sekretessrutiner kan skilja sig från vår policy. Vi uppmanar dig att gå igenom och sätta dig in i deras sekretessrutiner innan du lämnar dem dina personuppgifter.

  12. Kontakta Nespresso

  Om du har frågor eller klagomål vad gäller vår efterlevnad av denna policy eller du vill ge rekommendationer eller kommentarer för att förbättra policyns kvalitet, kontakta Nespresso på följande adresser: klicka här. Vi kan försäkra dig om att vi gör allt som står i vår makt för att ständigt förbättra skyddet och säkerheten för de uppgifter du lämnar till oss. 

  Vi uppmanar dig också att noga läsa igenom våra “användarvillkor; för ytterligare information om användningen av våra webbplatser.

  Nestlé Nespresso S.A.

  4/2008

  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Alla rättigheter förbehålls.

   
 • Försäljningsvillkor

  1. Tillämpligheten av allmänna försäljningsvillkor

  1.1 Varje beställning som görs hos Nestlé Nespresso S.A. eller ett närstående bolag (“Nespresso”) via Internet regleras av föreliggande allmänna försäljningsvillkor. Inga andra villkor än dessa gäller. Genom att göra en beställning bekräftar du att du har läst, förstått och reservationslöst godkänt föreliggande allmänna försäljningsavtal.

  1.2 Genom att använda webbplatsen godkänner du också att du är bunden av våra användarvillkor och vår sekretesspolicy för Internet. Nespresso uppmanar dig att läsa igenom dem noga innan du använder tjänsterna på webbplatsen.

  1.3 Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i de allmänna försäljningsvillkoren genom att publicera en ny uppdaterad version på webbplatsen. Genom att lägga en beställning efter att Nespresso har publicerat en ny version av de allmänna försäljningsvillkoren godkänner du att du är bunden av den uppdaterade versionen.

  2. Registrering

  2.1 När du registrerar dig på webbplatsen måste du försäkra dig om att de obligatoriska registreringsuppgifterna är korrekta och fullständiga.

  2.2 Informera Nespresso om adressändringar eller andra ändringar genom att så snart som möjligt uppdatera dina personuppgifter på webbplatsen.

  3. Lösenord

  3.1 När du registrerar dig för att använda webbplatsen ombeds du att skapa ett lösenord. Du måste hålla lösenordet strängt hemligt och får inte avslöja det eller dela det med någon.

  3.2 Du har det fulla ansvaret för användningen av ditt lösenord och alla beställningar som gjorts med det lösenordet, även om det skett utan din vetskap.

  3.3 Om du vet eller misstänker att någon annan känner till eller har använt ditt lösenord ska du meddela Nespresso omedelbart.

  4. Beställningar

  4.1 Genom att göra en beställning genom webbplatsen erbjuder du dig att köpa de valda produkterna enligt dessa allmänna försäljningsvillkor.

  4.2 För beställningar som du lämnar till Nespresso på webbplatsen finns det begränsningar om minsta och största kvantitet.

  4.3 Nespresso erbjuder produkterna på webbplatsen under förutsättning att de finns tillgängliga i lager.

  5. Beställningsbekräftelser

  5.1 Beställningen du lämnar på webbplatsen utgör inget bindande avtal förrän Nespresso skickar en bekräftelse med e-post.

  5.2 Nespresso förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande neka beställningar, särskilt i samband med kreditvärdighet eller obetalda fakturor.

  De uppgifter som registrerats av Nespresso utgör fullt bevis för beställningen och hela transaktionen. De uppgifter som registreras av betalningssystemet utgör fullt bevis för de finansiella transaktionerna.

  6. Priser

  6.1 Priserna att betala för de artiklar du beställer är de som visas på webbplatsen vid datum för beställningen, inklusive moms men exklusive leveransavgifter.

  6.2 Leveransavgifter faktureras enligt den taxa som anges på webbplatsen vid datum för beställningen, beräknade bl.a. utifrån beställningens storlek och det leveranssätt du väljer.

  6.3 Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser och leveransavgifter och att häva ett avtal i händelse av skrivfel, tryckfel eller beräkningsfel.

  7. Tullavgifter

  7.1 När du beställer produkter för internationell leverans till andra länder än de från vilka Nespresso skickar sina leveranser, räknas du som importör och måste följa alla lagar och föreskrifter i det land där du mottar godset.

  7.2 Du kan bli tvungen att betala tullavgifter och skatter som tas ut när varan når ditt land. Alla tilläggskostnader för tullklarering ska bäras av dig. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutse hur stora de kan bli. Tullbestämmelserna varierar stort mellan olika länder, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för mer information.

  8. Leverans

  8.1 Alla beställningar som bekräftas av Nespresso levereras till den leveransadress du anger när du gör beställningen.

  8.2 Nespresso gör sitt yttersta för att leveransen ska ske inom två arbetsdagar efter beställningens mottagande.

  8.3 Leveranser kan bara göras till de länder som specificeras på denna webbplats.

  9. Kontroll av beställda varor

  9.1 Det är din skyldighet att kontrollera varornas kvantitet och skick vid mottagandet.

  9.2 Om du upptäcker någon skada eller om artiklar saknas, måste du reklamera hos transportören och informera Nespresso inom 7 dagar efter leveransen. Nespresso förser dig i så fall med identiska ersättningsvaror.

  10. Returer

  10.1 Du har rätt att returnera alla varor som inte passar dig inom 14 dagar efter att du mottagit varorna.

  10.2 Nespresso godkänner endast returnerade varor i originalskick och originalförpackning åtföljda av fakturan.

  När returen av varorna är korrekt genomförd, återbetalar Nespresso priset för den returnerade varan och den fakturerade leveransavgiften inom högst 30 dagar efter att den returnerade varan mottagits. Returportot betalas av dig.

  11. Betalning

  11.1 Faktura skickas efter leverans av varorna och ska betalas till fullo inom 14 dagar.

  11.2 Vid betalning med kreditkort debiteras köpet omedelbart. Din kreditkortsinformation krypteras av säkerhetsskäl.

  12. Försenad betalning

  12.1 I händelse av försenad betalning påförs du ränta på det utestående beloppet och dessutom eventuella administrativa avgifter och kostnader för indrivning.

  12.2 Nespresso förbehåller sig rätten att neka alla nya beställningar tills full betalning inkommit för förfallna belopp.

  13. Maskingaranti

  13.1 Maskiner som köps på webbplatsen har garanti från maskintillverkaren enligt de särskilda villkoren i de ursprungliga produkthandlingarna.

  13.2 Läs i produkthandlingarna för att få mer utförlig information om tillverkarens garanti, som inte inkräktar på några av dina obligatoriska lagstadgade rättigheter.

  14. Service efter köp:

  14.1 Om du stöter på problem eller har frågor om maskinens funktion, underhåll eller service på maskinen, ring Nespresso för råd och hjälp.

  14.2 Om problemen med maskinen inte kan lösas i telefon, erbjuder Nespresso ett antal förmånliga servicealternativ. Ring Nespresso för ytterligare information.

  15. Ansvarsbegränsning

  15.1 De fotografier och den text som illustrerar och beskriver produkterna på denna webbsida är inte av kontraktsenlig natur och enbart för information. Nespresso kan inte hållas ansvarigt för fel eller utelämningar i fotografier eller texter som visas på webbplatsen.

  15.2 För internationella leveranser till andra länder än de varifrån leveranser från Nespresso utgår tar Nespresso inget ansvar, om produkterna inte följer de lagar och föreskrifter som gäller i det land dit de levereras eller i händelse av elektrisk inkompatibilitet eller någon annan inkompatibilitet hos produkten.

  15.3 Utan att begränsa omfattningen av dessa allmänna försäljningsvillkor kan inget krav av något slag, vare sig det gäller leverans eller bristande leverans av produkter eller annat, beloppsmässigt överstiga inköpspriset på de produkter som skadeersättning söks för. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR Nespresso ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER KONSEKVENSSKADOR AV NÅGOT SLAG (ÄVEN OM Nespresso KÄNT TILL ELLER KUNDE HA KÄNT TILL UPPKOMSTEN AV SÅDANA SKADOR), SOM KAN UPPSTÅ I FÖRBINDELSE MED PRODUKTERNA, DERAS ANVÄNDNING ELLER FÖRSÄLJNING ELLER DENNA WEBBPLATS.

  16. Force majeure

  16.1 Nespresso gör alla rimliga ansträngningar för att fullfölja sina förpliktelser. Nespresso kan emellertid inte hållas ansvarigt för förseningar eller för att leverans inte är möjlig beroende på omständigheter som företaget inte rimligen kan råda över. Sådana omständigheter inkluderar strejker, krig, naturkatastrofer och allt annat som omöjliggör produktion, transport eller leverans av produkter.

  16.2 I händelse av försening kommer Nespresso att fullgöra sina förpliktelser så snart det låter sig göra och förbehåller sig rätten att fördela eventuellt återstående produkttillgångar mellan kunderna på ett rättvist och rimligt sätt.

  17. Tillämplig lag och domstol

  17.1 Föreliggande allmänna försäljningsvillkor regleras av lagen i det land där det Nespresso-företag som fakturerar dig för beställningen är registrerat.

  17.2 Den exklusiva domstolen är i samma land som den där lagen är tillämplig.

  11/2005

  NESTLE Nespresso LTD.

 • Allmäna regel för Nespresso internationella tävlingar och kampagnjer

  1. Omfattning och tillämpning

  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Schweiz (“Nespresso”) marknadsför och organiserar de tävlingar och säljfrämjande aktiviteter (“kampanjer”) för vilka dessa allmänna regler gäller, om inte annat uppges. 

  1.2 Dessa regler och villkor (“allmänna regler”) gäller för alla internationella kampanjer som organiseras av Nespresso och som publiceras eller distribueras genom Nespressos webbplats www.Nespresso.com eller andra webbplatser, webbsidor eller internetfunktioner som genereras eller administreras av Nespresso (kollektivt “webbplatserna”). 

  1.3 Alla kampanjer ska innehålla dessa allmänna regler och åtföljas av ett dokument som beskriver de specifika regler som gäller för den aktuella kampanjen (“specifika regler”). I händelse av konflikt mellan de allmänna reglerna och de specifika regler som publiceras för en viss kampanj äger de specifika reglerna företräde.

  1.4 Dessa allmänna regler gäller inte för kampanjer som organiseras av Nespressos dotterbolag eller närstående företag, där lokala regler och bestämmelser gäller.

  2. Deltagare

  2.1 Genom att skicka in ett bidrag eller delta i en kampanj bekräftar deltagarna att de förstår och godkänner dessa allmänna regler och eventuella tillämpliga specifika regler.

  2.2 Kampanjer är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. Nespresso förbehåller sig rätten att begränsa en kampanj till deltagare som är bosatta i vissa territorier eller på annat sätt begränsa deltagandet enligt de specifika regler som gäller.  Deltagandet är automatisk ogiltigt i territorier där en viss kampanj inte får genomföras enligt lag. 

  Deltagarna kan behöva uppvisa bevis på sin behörighet att delta i en kampanj eller ta emot ett pris. Om inte annat anges i de specifika reglerna måste deltagare under 18 år inhämta och på begäran uppvisa skriftligt samtycke från förälder eller förmyndare att delta eller lösa in ett pris.

  2.4 Under inga förhållanden får anställda hos Nespresso, dess närstående företag och deras närmaste familjer, deras agenter eller personer som är yrkesmässigt anknutna till en kampanj delta.

  3. Bidrag

  3.1 Kampanjer är kostnadsfria för deltagaren och inga inköp av något slag är nödvändiga.

  3.2 Bidrag ska skickas in på det sätt och i den form samt före det sista datum och klockslag som anges i de specifika reglerna. Nespresso kan diskvalificera alla bidrag som är ofullständiga eller inte följer dessa regler fullständigt.

  3.3 Endast ett bidrag per person är tillåtet, om det inte uttryckligen medges enligt de specifika reglerna. Om det kommit in flera bidrag från en person eller på en persons vägnar diskvalificeras alla bidrag från den personen. Bidrag från agenter, tredje parter, organiserade grupper eller som genererats automatiskt av dator godkänns inte.

  3.4 Inga kvitton utfärdas för bidrag. Nespresso tar inget ansvar för bidrag som förlorats, förstörts eller försenats till följd av fel i postbefordran eller annat sändningsfel eller för nätverks-, hårdvaru- eller mjukvarufel. Kvittens för inlämnande gäller inte som kvittens för mottagande.

  3.5 Bidrag som är vulgära, anstötliga, oanständiga, kränkande, olämpliga för offentlig kommunikation eller som beskriver eller uppmuntrar olagliga aktiviteter diskvalificeras automatiskt.

  3.6 Deltagarna är skyldiga att delta i kampanjerna i en ärlig och rättvis anda.

  3.7 Varje överträdelse av de allmänna eller de specifika reglerna gör deltagarens bidrag ogiltigt. Om en överträdelse har skett men inte upptäcks förrän priset har delats ut, kan Nespresso kräva att priset lämnas tillbaka. Nespresso kan efter eget gottfinnande offentliggöra överträdelsens natur inklusive identiteten på den aktuella deltagaren.

  4. Priser

  4.1 Priserna beskrivs i de kampanjspecifika reglerna och innehåller, om inte motsatsen anges, inga andra avgifter, kostnader eller personliga artiklar eller ytterligare artiklar som blir vinnarens fulla ansvar. 

  4.2 En lista på vinnare publiceras på webbplatsen. Alla beslut av Nespresso är slutgiltiga, bindande och går inte att diskutera eller överklaga. Nespresso meddelar vinnarna per e-post till den adress som angetts i tävlingsbidraget men tar inget ansvar för misslyckad kommunikation eller andra fel oavsett hur de uppstått. 

  4.3 De specifika reglerna kan fastställa en tidsgräns eller en viss procedur för att lösa in eller ta emot ett pris. Om inte priset löses in inom den tid eller på det sätt som fastställts förfaller inlösen av priset och Nespresso kan erbjuda priset på nytt.  

  4.4 Om en vinnare av någon anledning inte går att kontakta, inte kan eller inte vill ta emot priset, kan Nespresso utse en annan vinnare och erbjuda denne priset utan någon ansvarsskyldighet gentemot den första vinnaren. 

  4.5 Priserna får inte överlåtas eller säljas vidare och kan inte bytas mot kontanter eller andra alternativ. Priserna är beroende av tillgång och Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst byta ut priset mot ett annat med samma eller högre värde.

  4.6 För priser som består av resor eller semestervistelser gäller följande:

  (a) Nespresso har full frihet att välja lämpliga och passande färdsätt och tidpunkter för resan. Resan är beroende av tillgång och måste slutföras inom angivna datum. Begränsningar kan förekomma.

  (b) Vinnarna är skyldiga att vidta arrangemang som möjliggör för dem att hämta det pris som erbjuds, annars kan priset förverkas och ges till en annan deltagare. 

  (c) Resans faktiska värde beror på datum, tidpunkt, destination och det effektivaste transportmedlet. Nespresso täcker de faktiska reskostnaderna och ingen kontantersättning kan krävas eller betalas ut om den faktiska kostnaden skiljer sig från det angivna eller ungefärliga värdet.

  (d) Vinnarna är ansvariga för alla utgifter av personlig eller annan natur som inte specifikt ingår i beskrivningen av priset (t.ex. dricks, minibar, tvätt, telefon, pay-per-view, försäkring eller andra utgifter).

  (e) Vinnarna ansvarar för att skaffa alla nödvändiga resedokument, inklusive visum, pass, vaccinerings- eller hälsointyg eller andra handlingar som krävs för internationella resor och/eller prisdestinationen.

  (f) Nespresso tar inget ansvar om en vinnare av någon anledning inte kan hämta ut sitt pris.

  5. Personuppgifter

  5.1 Nespresso kan kräva att deltagarna lämnar personuppgifter som en förutsättning för att skicka in ett bidrag eller delta i en kampanj. Här ingår: fullständigt namn, postnummer och bosättningsland, e-postadress, telefon (frivilligt), ålder (eller bekräftelse att deltagaren är över 18 år). Även annan information kan krävas.

  5.2 Genom att delta i en kampanj försäkrar deltagaren att alla uppgifter är sanningsenliga, aktuella och fullständiga vid tidpunkten för anmälan. Deltagaren bär det fulla ansvaret för att personuppgifterna är korrekta och för att informera Nespresso om alla ändringar. Nespresso tar inget ansvar för misslyckad kontakt. 

  5.3 Alla personuppgifter som lämnas av deltagarna eller tas emot av Nespresso lagras, bearbetas och hanteras enligt schweiziska federala lagar om dataskydd (1992 LPD 235.1 och 1993 OLPD 235.11 med senare ändringar) och Nespressos sekretesspolicy, vars senaste version finns på www.Nespresso.com. Genom att godkänna dessa regler godkänner deltagarna även villkoren i sekretesspolicyn, vilken de bör läsa innan de skickar in ett bidrag.

  5.4 Om en kampanj kräver eller uppmuntrar deltagare att skicka vidare eller kommunicera (“vidarebefordra”) kampanjen till andra, eller om deltagarna själva vill vidarebefordra kampanjen till andra, gäller följande:

  (a) Deltagarna kan vidarebefordra information eller på annat sätt bjuda in eller uppmuntra andra att delta i kampanjen via e-post (“inbjudan”) antingen direkt eller genom Nespressos webbplats eller andra tekniska metoder  som en del av kampanjen. Nespresso vidarebefordrar bara inbjudan och tar inget ansvar för vare sig adressat eller innehåll;

  (b) Deltagaren har alltid det fulla ansvaret för valet och offentliggörandet av de personer som inbjudan skickas till och ska inhämta deras uttryckliga medgivande i förväg;

  (c) I alla inbjudningar ska deltagaren stå som avsändare, inte Nespresso;

  (d) Nespresso vidarebefordrar högst fem inbjudningar och deltagarna ska respektera samma begränsning. 

  (e) E-postadresserna ska vara giltiga och olika. Deltagarna får inte vidarebefordra inbjudan till personer som inte har gett sin tillåtelse och inte heller till påhittade vänner och bekanta för vinnings skull.

  5.5 Vinnarna går med på att i skälig utsträckning medverka i reklam för Nespresso och samtycker till att Nespresso eller närstående företag i det sammanhanget använder deras namn, porträtt och/eller bilder utan ytterligare kompensation.

  6. Immateriella rättigheter

  6.1 Alla varumärken, logotyper och andra material eller innehåll i kampanjer tillhör Nespresso med ensamrätt och får inte laddas ned, kopieras, lagras, ändras eller på annat sätt distribueras eller användas för andra ändamål än vad som anges i de allmänna och de specifika reglerna.

  6.2 Alla inskickade bidrag och alla material som skapats i samband med ett bidrag är Nespressos egendom. Genom att skicka in ett bidrag överlåter deltagaren till Nespresso fullständig global copyright och alla andra immateriella och liknande rättigheter till bidraget, inklusive bland annat alla rättigheter att kopiera, kommunicera, distribuera, anpassa, översätta, modifiera, använda eller exploatera verket på alla sätt. Deltagarna bekräftar att de inte har ingått överenskommelser med tredje part som kan försvaga Nespressos rätt att använda deras bidrag och samtycker till att vidta alla åtgärder och underteckna alla handlingar som kan behövas för att skydda och/eller använda denna rätt.

  6.3 Om en kampanj innefattar skapande eller insändande av text, bilder, video eller andra medier, försäkrar deltagarna att bidraget är deras originalverk och att det inte utnyttjar eller kränker någon annans immateriella eller andra rättigheter.  Personer vars bild används i ett bidrag måste ha gett sitt uttryckliga samtycke (vårdnadshavares för minderåriga under 18 år) till att den skickas in och används. Deltagarna har full ansvarsskyldighet för krav från tredje part angående deras bidrag. 

  6.4 Nespresso har ingen skyldighet att använda inkomna bidrag, inte ens vinnande bidrag. Utöver vad som beskrivs i dessa regler eller krävs enligt lag har deltagarna ingen rätt till kompensation eller erkännande för att bidraget används.

  7. Allmänt

  7.1 Nespresso förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kampanj vid oförutsedda händelser och att tid efter annan ändra eller uppdatera dessa allmänna regler och eventuella specifika regler. Nespresso publicerar ändrade eller uppdaterade regler på sina webbplatser. Ändringarna gäller för alla befintliga och framtida bidrag. Om en deltagare inte godtar dessa ändringar kan han eller hon dra tillbaka sitt bidrag. Någon annan kompensation utgår inte.

  7.2 Med förbehåll för eventuella obligatoriska juridiska krav är Nespressos beslut vad gäller dessa allmänna regler och de specifika regler som gäller en viss kampanj slutgiltigt och bindande och inte föremål för korrespondens eller diskussion.

  7.3 De allmänna reglerna är publicerade på engelska och de schweiziska nationella språken franska, tyska och italienska. Nespresso kan utan förbindelse tillhandahålla översättningar till ytterligare lokala språk som icke-bindande hjälp för deltagarna.     

  7.4 Dessa allmänna regler och eventuella specifika regler som utfärdas av Nespresso regleras av schweizisk lag och alla tvister som inte först kan lösas i godo ska underställas domstolarna i kantonen Vaud i Schweiz.

  2010

  NESTLE Nespresso LTD.

 • Bolagsregistrering

  As Nestlé Norge, Suomen sivuliike
  Nespresso Suomi
  Pl 3610
  00002 Helsinki