Ostoskori : {{subTotalFormatted}}
 • Käyttöehdot

   

  Käyttöehdot

  1. Käyttöehtojen hyväksyntä ja muokkaus
  1.1 Voimassa olevat käyttöehdot (Käyttöehdot) säätelevät pääsyäsi Nestlé Nespresso S.A.:n (Nespresso) Internet-sivustoihin (Internet-sivustot) ja niiden käyttöä. Nestlé Nespresso S.A.:han sisältyvät myös Nespresson tytäryritykset. Siirtymällä Internet-sivustoihimme sekä selaamalla ja käyttämällä niitä osoitat lukeneesi, ymmärtäväsi ja hyväksyväsi varauksetta nämä Käyttöehdot, joita päivitämme silloin tällöin.
  1.2 Ilmoitamme Käyttöehtojen mahdollisista muutoksista julkaisemalla uuden version Internet-sivustoissamme. Suosittelemme tämän vuoksi tarkistamaan silloin tällöin Käyttöehtojen päiväyksen ja tutustumaan mahdollisiin muutoksiin.

  2. Copyright ja immateriaalioikeudet
  2.1 Internet-sivustojemme sisältö eli tekstit, merkit, logot, diagrammit, valokuvat, videot, äänet, musiikki, asettelu, suunnittelut, tieto-taito, teknologiat, tuotteet ja prosessit, ei kuitenkaan näihin rajoittuen, ovat Nespresson ja sen tytäryritysten omaisuutta tai niitä käytetään omistajiensa valtuutuksella, ja ne ovat sen mukaisesti copyright-oikeuksien, tavaramerkkien, patenttien ja kaikkien muiden sovellettavissa olevan lakien immateriaali- tai teollisoikeuden alaisia.
  2.2 Mitään Internet-sivustomme sisältämää osaa ei voi pitää sellaisena tai tulkita sellaiseksi, että se antaa sinulle oikeuden tai lisenssin käyttää mitään kyseistä Internet-sivustomme sisältöä. Tämän säännön poikkeus on selitetty alla kohdassa 3.


  3. Internet-sivustojen käyttö
  3.1 Voit ladata, tuoda näyttöösi tai tulostaa Internet-sivustojemme sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön säilyttämällä latauksen aikana ja tuottamalla uudelleen kaikki lataamiesi tietojen tai muun lataamasi materiaalin sisältämät copyright-ilmoitukset tai muut valmistajakohtaiset omistustiedot. Kaikki muunlainen Internet-sivustojen sisällön käyttö, mukaan luettuna millään tavalla tapahtuva kokonaisuuden tai sen osien toisintaminen, muokkaaminen, jakelu, siirto tai lähetys, on ehdottomasti kielletty muutoin kuin saamalla Nespressolta etukäteen kirjallinen suostumus kyseiseen toimintaan.
  Nespresso ei vakuuta, että Nespresson Internet-sivuilla olevan sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.

     4. Muut kuin luottamukselliset tiedot
  4.1 Kaikkia Nespresson Internet-sivuille Internetin kautta lähettämiäsi henkilötietoja ja muita tunnistetietoja suojataan ja käsitellään Tietosuojakäytännön mukaisesti (linkki). Nespresso kehottaa sinua lukemaan kyseisen Tietosuojakäytännön huolellisesti ennen minkään henkilötiedon tai muun tunnistetiedon lähettämistä Nespressolle.
  4.2 Kaikkia muita tietoja tai materiaalia, jotka tai jonka olet lähettänyt Nespressolle Internetin kautta, sähköpostitse tai muutoin, kohdellaan ei-luottamuksellisena materiaalina, johon sinulla ei ole omistusoikeutta. Tällaisia materiaaleja ja tietoja ovat esimerkiksi tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat ja grafiikka/kuvat. Kaikesta joko sähköisesti tai postitse lähettämästäsi materiaalista tulee Nespresson ominaisuutta ja Nespresso voi vapaasti käyttää sitä haluamaansa tarkoitukseen, joka voi olla esimerkiksi, mutta ei seuraaviin rajoittuen, toisintaminen, julkituominen, siirtäminen, julkaiseminen, lähettäminen ja postittaminen. Nespresso on erityisesti vapaa käyttämään mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tieto-taitoa tai tekniikoita, joita saattaa sisältyä mihin tahansa Nespresson Internet-sivustoihin lähettämääsi kommunikaatioon, mihin tahansa tarkoitukseen, joita ovat esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, kehitys, tuotanto, mainonta ja tuotemarkkinointi. Mistään tällaisesta käytöstä ei makseta korvausta tietojen lähettäjille tai kenellekään toiselle.
  4.3 Lähettämällä meille tietoja vakuutat, että omistat lähettämäsi materiaalin/sisällön, että se ei ole loukkaavaa ja että Nespresso ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia käyttäessään kyseistä materiaalia/sisältöä. Nespressolla ei ole lähetetyn tiedon käyttövelvoitetta.

  5. Vastuun vapautus
  5.1 MIKÄ TAHANSA MATERIAALI, TIEDOT JA KAIKKI INTERNET-SIVUSTOJEMME MATERIAALI TARJOTAAN KÄYTTÖÖSI 'SELLAISENAAN' OSANA SIVUSTOJEN KÄYTETTÄVYYTTÄ JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TÄMÄ VASTUUN VAPAUTUS EI VAIKUTA ALLA OLEVAAN KOHTAAN 6.
  5.2 NESPRESSO EI TAKAA, ETTÄ SEN INTERNET-SIVUSTOT TAI NIIDEN SISÄLTÖ VASTAA ODOTUKSIASI, ETTÄ SIVUSTOT TAI SISÄLTÖ OLISIVAT AINA KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSITTÄ TAI VIIVÄSTYKSITTÄ TAI ETTÄ NE OLISIVAT VIRHEETTÖMIÄ, SUOJATTUJA TAI OIKEA-AIKAISIA.
  5.3 KOSKA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI JOITAKIN TIETTYJÄ VASTUIDEN RAJOITUKSIA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
  5.4 Mikään palveluiden käytön aikana Internet-sivustojen avulla välitetty tai Nespressolta kirjallisesti tai suullisesti saatu neuvo tai tieto ei muodosta mitään sellaisia takuita, jotka eivät selkeästi sisälly Käyttöehtoihin.

  6. Vastuunrajoitus
  6.1 Siirryt Nespresson Internet-sivuille, käytät ja selaat niitä sekä siirryt kyseisillä sivuilla täysin omalla vastuullasi.
  6.2 YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ NESPRESSO, KAIKKI SEN TYTÄRYRITYKSET SEKÄ KAIKKI INTERNET-SIVUSTON LUONNISSA, TUOTANNOSSA JA KÄYTETTÄVÄKSI TARJOAMISESSA MUKANA OLLEET MUUT OSAPUOLET OVAT SOVELLETTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI MAHDOLLISIMMAN VÄHÄISESSÄ MÄÄRIN VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MAINEEN MENETYKSESTÄ, KUSTANNUKSISTA, TAPPIOISTA, TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN VASTUISTA (VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMINEN OLISI OLLUT NESPRESSON TIEDOSSA TAI JOS NESPRESSO OLISI VOINUT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA VOIVAT AIHEUTUA SIITÄ SEIKASTA, ETTÄ OLET SIIRTYNYT NESPRESSON INTERNET-SIVUSTOIHIN, ETTÄ OLET KÄYTTÄNYT INTERNET-SIVUSTOJA JA NIIDEN SISÄLTÖÄ TAI VASTAAVASTI, ETTÄ ET OLE PYSTYNYT KÄYTTÄMÄÄN SIVUSTOJA TAI NIIDEN SISÄLTÖÄ.
  6.3 KÄYTÄT KAIKKEA MATERIAALIA, JONKA OLET SAANUT TAI LADANNUT INTERNET-SIVUSTOISTAMME TAI JOLLAKIN MUULLA TAVALLA HANKKINUT KÄYTTÖÖSI SIVUSTOISSA VIERAILUN AIKANA, OMALLA VASTUULLASI. Nespresso ei kanna mitään vastuuta mistään tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi aiheutuneesta vahingosta tai tietokoneeseesi tarttuneesta viruksesta, kun syynä on jonkin Nespresson Internet-sivustoissa olleen materiaalin käyttö tai lataus omaan tietokoneeseen tai mikään tietoteknisiin järjestelmiin kohdistunut laiton toimenpide tai hyökkäys.
  6.4 Nespresso varaa itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa osan Internet-sivustojensa toiminnallisuudesta. Nespresso ei ota mitään vastuuta mistään sen Internet-sivuston (koko sivuston tai osan) toiminnallisuuden keskeytyksestä tai loppumisesta, kun se on seurausta Nespresson tai kolmannen osapuolen toimista tai tekemättä jättämisistä.


  7. Tietojen muuttaminen
  Internet-sivustomme saattaa sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Nespresso varaa itsellään oikeuden tehdä tällaiseen sisältöön muutoksia, korjauksia tai/tai parannuksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Nespressolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä näin.


  8. Tuotteiden/palveluiden saatavuus
  Internet-sivustomme saattavat sisältää tietoja Nespresson maailmanlaajuisesti myynnissä olevista tuotteista tai palveluista, jotka eivät kuitenkaan ole saatavilla kaikkialla. Internet-sivustossamme esiintyvä viittaus johonkin Nespresson tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu on tai tulee olemaan saatavilla omassa massasi.


  9. Linkit
  9.1 Nespresso saattaa tarjota osana palvelujaan hyperlinkkejä muihin Internet-sivustoihin, jotka eivät ole Nespresson ylläpitämiä tai sen toimivallan alaisia. Nespresso ei ole vastuussa näistä sivustoista tai niiden sisällöstä, laillisuudesta, paikkansapitävyydestä tai toiminnoista.
  9.2 Minkä tahansa Nespresson Internet-sivustoon johtavan hyperlinkin luonti on kielletty ilman Nespressolta etukäteen hankittua kirjallista lupaa.


  10. Muuta
  10.1 Voimassa olevat Käyttöehdot muodostavat sinun ja Nespresson välisen täydellisen sopimuksen, joka koskee Nespresson Internet-sivuille siirtymistä sekä niiden käyttöä ja sisältöä. Kaikki muut Nespresson säätämät ehdot ja säännökset, jotka säätelevät Nespresson ja käyttäjän välisiä suhteita, varsinkin tuotteiden tai palvelujen ostamista, täydentävät Käyttöehtoja. Mikäli Käyttöehdoissa ja tällaisissa ehdoissa ja säännöksissä ilmenee ristiriitaisuuksia, käytetään kyseisiä säännöksiä ja ehtoja.
  10.2 Sitä tosiasiaa, että Nespresso suvaitsee käyttäjän jonkin Käyttöehtojen osan vastaisen toiminnan tai että se ei vaadi jonkin Käyttöehtojen tai lain kohdan täytäntöönpanoa, vaikka sillä olisi oikeus siihen, ei voi tulkita siten, että Nespresso luopuisi oikeudestaan esittää vaade myöhemmin ja saattaa oikeutensa voimaan.
  10.3 Mikäli jotakin Käyttöehtojen osaa pidetään nykyisen tai tulevan lain, säännöksen tai oikeusistuimen päätöksen nojalla laittomana, kyseistä osaa pidetään pätemättömänä ja kaikki muut Käyttöehtojen osat säilyvät voimassa sinun ja Nespresson välillä.
  10.4 Käyttöehdot sisältävät otsikoita vain käytön helpottamiseksi eivätkä ne muuta tai muokkaa ehtoja millään tavalla.
  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Kaikki oikeudet pidätetään.

  1. Käyttöehtojen hyväksyntä ja muokkaus

  1.1 Voimassa olevat käyttöehdot (Käyttöehdot) säätelevät pääsyäsi Nestlé Nespresso S.A.:n (Nespresso) Internet-sivustoihin (Internet-sivustot) ja niiden käyttöä. Nestlé Nespresso S.A.:han sisältyvät myös Nespresson tytäryritykset. Siirtymällä Internet-sivustoihimme sekä selaamalla ja käyttämällä niitä osoitat lukeneesi, ymmärtäväsi ja hyväksyväsi varauksetta nämä Käyttöehdot, joita päivitämme silloin tällöin.
  1.2 Ilmoitamme Käyttöehtojen mahdollisista muutoksista julkaisemalla uuden version Internet-sivustoissamme. Suosittelemme tämän vuoksi tarkistamaan silloin tällöin Käyttöehtojen päiväyksen ja tutustumaan mahdollisiin muutoksiin.

  2. Copyright ja immateriaalioikeudet
  2.1 Internet-sivustojemme sisältö eli tekstit, merkit, logot, diagrammit, valokuvat, videot, äänet, musiikki, asettelu, suunnittelut, tieto-taito, teknologiat, tuotteet ja prosessit, ei kuitenkaan näihin rajoittuen, ovat Nespresson ja sen tytäryritysten omaisuutta tai niitä käytetään omistajiensa valtuutuksella, ja ne ovat sen mukaisesti copyright-oikeuksien, tavaramerkkien, patenttien ja kaikkien muiden sovellettavissa olevan lakien immateriaali- tai teollisoikeuden alaisia.
  2.2 Mitään Internet-sivustomme sisältämää osaa ei voi pitää sellaisena tai tulkita sellaiseksi, että se antaa sinulle oikeuden tai lisenssin käyttää mitään kyseistä Internet-sivustomme sisältöä. Tämän säännön poikkeus on selitetty alla kohdassa 3.


  3. Internet-sivustojen käyttö
  3.1 Voit ladata, tuoda näyttöösi tai tulostaa Internet-sivustojemme sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön säilyttämällä latauksen aikana ja tuottamalla uudelleen kaikki lataamiesi tietojen tai muun lataamasi materiaalin sisältämät copyright-ilmoitukset tai muut valmistajakohtaiset omistustiedot. Kaikki muunlainen Internet-sivustojen sisällön käyttö, mukaan luettuna millään tavalla tapahtuva kokonaisuuden tai sen osien toisintaminen, muokkaaminen, jakelu, siirto tai lähetys, on ehdottomasti kielletty muutoin kuin saamalla Nespressolta etukäteen kirjallinen suostumus kyseiseen toimintaan.
  Nespresso ei vakuuta, että Nespresson Internet-sivuilla olevan sisällön käyttö ei loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia.


  4. Muut kuin luottamukselliset tiedot
  4.1 Kaikkia Nespresson Internet-sivuille Internetin kautta lähettämiäsi henkilötietoja ja muita tunnistetietoja suojataan ja käsitellään Tietosuojakäytännön mukaisesti (linkki). Nespresso kehottaa sinua lukemaan kyseisen Tietosuojakäytännön huolellisesti ennen minkään henkilötiedon tai muun tunnistetiedon lähettämistä Nespressolle.
  4.2 Kaikkia muita tietoja tai materiaalia, jotka tai jonka olet lähettänyt Nespressolle Internetin kautta, sähköpostitse tai muutoin, kohdellaan ei-luottamuksellisena materiaalina, johon sinulla ei ole omistusoikeutta. Tällaisia materiaaleja ja tietoja ovat esimerkiksi tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset, ideat ja grafiikka/kuvat. Kaikesta joko sähköisesti tai postitse lähettämästäsi materiaalista tulee Nespresson ominaisuutta ja Nespresso voi vapaasti käyttää sitä haluamaansa tarkoitukseen, joka voi olla esimerkiksi, mutta ei seuraaviin rajoittuen, toisintaminen, julkituominen, siirtäminen, julkaiseminen, lähettäminen ja postittaminen. Nespresso on erityisesti vapaa käyttämään mitä tahansa ideoita, käsitteitä, tieto-taitoa tai tekniikoita, joita saattaa sisältyä mihin tahansa Nespresson Internet-sivustoihin lähettämääsi kommunikaatioon, mihin tahansa tarkoitukseen, joita ovat esimerkiksi, mutta ei näihin rajoittuen, kehitys, tuotanto, mainonta ja tuotemarkkinointi. Mistään tällaisesta käytöstä ei makseta korvausta tietojen lähettäjille tai kenellekään toiselle.
  4.3 Lähettämällä meille tietoja vakuutat, että omistat lähettämäsi materiaalin/sisällön, että se ei ole loukkaavaa ja että Nespresso ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia käyttäessään kyseistä materiaalia/sisältöä. Nespressolla ei ole lähetetyn tiedon käyttövelvoitetta.

  5. Vastuun vapautus
  5.1 MIKÄ TAHANSA MATERIAALI, TIEDOT JA KAIKKI INTERNET-SIVUSTOJEMME MATERIAALI TARJOTAAN KÄYTTÖÖSI 'SELLAISENAAN' OSANA SIVUSTOJEN KÄYTETTÄVYYTTÄ JA ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. TÄMÄ VASTUUN VAPAUTUS EI VAIKUTA ALLA OLEVAAN KOHTAAN 6.
  5.2 NESPRESSO EI TAKAA, ETTÄ SEN INTERNET-SIVUSTOT TAI NIIDEN SISÄLTÖ VASTAA ODOTUKSIASI, ETTÄ SIVUSTOT TAI SISÄLTÖ OLISIVAT AINA KÄYTETTÄVISSÄ KESKEYTYKSITTÄ TAI VIIVÄSTYKSITTÄ TAI ETTÄ NE OLISIVAT VIRHEETTÖMIÄ, SUOJATTUJA TAI OIKEA-AIKAISIA.
  5.3 KOSKA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI JOITAKIN TIETTYJÄ VASTUIDEN RAJOITUKSIA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
  5.4 Mikään palveluiden käytön aikana Internet-sivustojen avulla välitetty tai Nespressolta kirjallisesti tai suullisesti saatu neuvo tai tieto ei muodosta mitään sellaisia takuita, jotka eivät selkeästi sisälly Käyttöehtoihin.

  6. Vastuunrajoitus
  6.1 Siirryt Nespresson Internet-sivuille, käytät ja selaat niitä sekä siirryt kyseisillä sivuilla täysin omalla vastuullasi.
  6.2 YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ NESPRESSO, KAIKKI SEN TYTÄRYRITYKSET SEKÄ KAIKKI INTERNET-SIVUSTON LUONNISSA, TUOTANNOSSA JA KÄYTETTÄVÄKSI TARJOAMISESSA MUKANA OLLEET MUUT OSAPUOLET OVAT SOVELLETTAVIEN SÄÄNNÖSTEN MUKAISESTI MAHDOLLISIMMAN VÄHÄISESSÄ MÄÄRIN VASTUUSSA MISTÄÄN SELLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MAINEEN MENETYKSESTÄ, KUSTANNUKSISTA, TAPPIOISTA, TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN VASTUISTA (VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMINEN OLISI OLLUT NESPRESSON TIEDOSSA TAI JOS NESPRESSO OLISI VOINUT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN SYNTYMISEN MAHDOLLISUUDESTA), JOTKA VOIVAT AIHEUTUA SIITÄ SEIKASTA, ETTÄ OLET SIIRTYNYT NESPRESSON INTERNET-SIVUSTOIHIN, ETTÄ OLET KÄYTTÄNYT INTERNET-SIVUSTOJA JA NIIDEN SISÄLTÖÄ TAI VASTAAVASTI, ETTÄ ET OLE PYSTYNYT KÄYTTÄMÄÄN SIVUSTOJA TAI NIIDEN SISÄLTÖÄ.
  6.3 KÄYTÄT KAIKKEA MATERIAALIA, JONKA OLET SAANUT TAI LADANNUT INTERNET-SIVUSTOISTAMME TAI JOLLAKIN MUULLA TAVALLA HANKKINUT KÄYTTÖÖSI SIVUSTOISSA VIERAILUN AIKANA, OMALLA VASTUULLASI. Nespresso ei kanna mitään vastuuta mistään tietokoneellesi tai muulle omaisuudellesi aiheutuneesta vahingosta tai tietokoneeseesi tarttuneesta viruksesta, kun syynä on jonkin Nespresson Internet-sivustoissa olleen materiaalin käyttö tai lataus omaan tietokoneeseen tai mikään tietoteknisiin järjestelmiin kohdistunut laiton toimenpide tai hyökkäys.
  6.4 Nespresso varaa itsellään oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa osan Internet-sivustojensa toiminnallisuudesta. Nespresso ei ota mitään vastuuta mistään sen Internet-sivuston (koko sivuston tai osan) toiminnallisuuden keskeytyksestä tai loppumisesta, kun se on seurausta Nespresson tai kolmannen osapuolen toimista tai tekemättä jättämisistä.


  7. Tietojen muuttaminen
  Internet-sivustomme saattaa sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Nespresso varaa itsellään oikeuden tehdä tällaiseen sisältöön muutoksia, korjauksia tai/tai parannuksia milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Nespressolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tehdä näin.


  8. Tuotteiden/palveluiden saatavuus
  Internet-sivustomme saattavat sisältää tietoja Nespresson maailmanlaajuisesti myynnissä olevista tuotteista tai palveluista, jotka eivät kuitenkaan ole saatavilla kaikkialla. Internet-sivustossamme esiintyvä viittaus johonkin Nespresson tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu on tai tulee olemaan saatavilla omassa massasi.


  9. Linkit
  9.1 Nespresso saattaa tarjota osana palvelujaan hyperlinkkejä muihin Internet-sivustoihin, jotka eivät ole Nespresson ylläpitämiä tai sen toimivallan alaisia. Nespresso ei ole vastuussa näistä sivustoista tai niiden sisällöstä, laillisuudesta, paikkansapitävyydestä tai toiminnoista.
  9.2 Minkä tahansa Nespresson Internet-sivustoon johtavan hyperlinkin luonti on kielletty ilman Nespressolta etukäteen hankittua kirjallista lupaa.


  10. Muuta
  10.1 Voimassa olevat Käyttöehdot muodostavat sinun ja Nespresson välisen täydellisen sopimuksen, joka koskee Nespresson Internet-sivuille siirtymistä sekä niiden käyttöä ja sisältöä. Kaikki muut Nespresson säätämät ehdot ja säännökset, jotka säätelevät Nespresson ja käyttäjän välisiä suhteita, varsinkin tuotteiden tai palvelujen ostamista, täydentävät Käyttöehtoja. Mikäli Käyttöehdoissa ja tällaisissa ehdoissa ja säännöksissä ilmenee ristiriitaisuuksia, käytetään kyseisiä säännöksiä ja ehtoja.
  10.2 Sitä tosiasiaa, että Nespresso suvaitsee käyttäjän jonkin Käyttöehtojen osan vastaisen toiminnan tai että se ei vaadi jonkin Käyttöehtojen tai lain kohdan täytäntöönpanoa, vaikka sillä olisi oikeus siihen, ei voi tulkita siten, että Nespresso luopuisi oikeudestaan esittää vaade myöhemmin ja saattaa oikeutensa voimaan.
  10.3 Mikäli jotakin Käyttöehtojen osaa pidetään nykyisen tai tulevan lain, säännöksen tai oikeusistuimen päätöksen nojalla laittomana, kyseistä osaa pidetään pätemättömänä ja kaikki muut Käyttöehtojen osat säilyvät voimassa sinun ja Nespresson välillä.
  10.4 Käyttöehdot sisältävät otsikoita vain käytön helpottamiseksi eivätkä ne muuta tai muokkaa ehtoja millään tavalla.
  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Kaikki oikeudet pidätetään.

 • Yksityisyydensuoja

  Nestlé Nespresso S.A. (Nespresso) mukaan lukien Nespresson tytäryritykset tietää, että haluat olla selvillä siitä, kuinka Nespressolle luovuttamiasi henkilökohtaisia tunniste- ja henkilötietojasi, kuten nimi osoite, puhelin-/faksinumero tai sähköpostiosoite yms. (Tiedot), käsitellään. Olemme laatineet tämän tietosuojakäytännön (Tietosuojakäytäntö) selittääksemme, kuinka käytämme Tietojasi, ja kuvaillaksemme kaikki perustellut varotoimenpiteet, jotta voimme säilyttää Tietosi luottamuksellisesti ja turvallisesti. Kun tilaat tuotteitamme ja käytät palvelujamme, hyväksyt tässä Tietosuojakäytännössä kuvatut Tietojenkeruu- ja ‑käyttötavat sekä ajoittaiset muutoksemme niihin. Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa Tietosuojakäytäntöämme ja pyydämmekin sinua ajoittain tutustumaan siihen perehtyäksesi mahdollisiin muutoksiin. Julkaisemme aina uuden Tietosuojakäytännön Internet-sivustollamme, ja muutamme sen viimeisen kappaleen päiväyksen.

  Tämän Tietosuojakäytännön säännöt eivät rajoita meidän kanssamme mahdollisesti solmittavien sopimusten ehtoja, jotka jäävät voimaan.

   

  1. Lupaus yksityisyydensuojasta

  Nespresso ei kerää tai käsittele Tietoja muuten kuin siinä tapauksessa, että olet ne vapaaehtoisesti luovuttanut. Vakuutamme, että henkilöstömme noudattaa tiukkoja turva- ja salassapitovaatimuksia, ja lupaamme noudattaa Tietojesi käsittelyssä täysin kansainvälisesti hyväksyttyjä yksityisyydensuojastandardeja.

   

  2. Tietojen käyttötarkoitus

  Nespresso kerää ja käsittelee Tietoja vain määrättyihin rajattuihin tarkoituksiin, joista ilmoitamme sinulle, kun haluat käyttää tiettyjä palveluita. Voimme esimerkiksi kerätä ja käyttää Tietoja, kun toimitamme sinulle tuotteitamme tai palvelujamme, laskutamme sinulta pyytämäsi tuotteet tai palvelut, varmistamme luottokelpoisuutesi, markkinoimme mielestämme sinulle mielenkiintoisia tuotteita ja palveluja, käsittelemme työhakemustasi, lähetämme uutiskirjeitä tai olemme yhteydessä sinuun. Lisäksi voimme käyttää Tietojasi, kun arvioimme palvelujemme tehokkuutta ja parannamme palvelujamme asiakkaille, arvioimme asiakkaiden kiinnostuksen kohteita sekä ostokäyttäytymistä ja muita trendejä omiin sisäisiin tilastoihimme ja määritämme paremmin tuotekehitys- ja markkinointistrategioita. Lähettämällä Tietosi hyväksyt nimenomaisesti tällaisen käytön. Nespresso säilyttää Tietojasi vain niin kauan, kuin niitä perustellusti tarvitaan kyseisiin tarkoituksiin. Tietoja säilytetään kaikkien soveltuvien lakimääräisten tai eettisten raportointivaatimusten tai asiakirjojen säilytysvaatimusten mukaisesti.
  Suurin osa palveluistamme ei vaadi minkäänlaista rekisteröitymistä, ja siksi voit vierailla Internet-sivustollamme, myymälöissämme ja kahviloissamme kertomatta kuka olet. Jotkut palvelut saattavat kuitenkin vaatia rekisteröitymisen. Kun rekisteröidyt, saatat joutua täyttämään tiettyjä kenttiä (jotkut ovat pakollisia, jotkut vapaaehtoisia) ja valitsemaan itsellesi käyttäjänimen ja salasanan. Jos näissä tilanteissa kieltäydyt antamasta jotain pyytämäämme Tietoa, et ehkä saa käyttöoikeutta tiettyihin Internet-sivustomme osioihin eikä meillä ole mahdollisuutta vastata kyselyihisi.

   

  3. Tietojen salassapito
  Nespresso ei koskaan myy, vuokraa, jaa tai muulla tavalla jakele tai paljasta Tietojasi Nespresso-yritysryhmän ulkopuolisille kolmansille osapuolille, paitsi jos niitä pyydetään oikeudellisiin tai lainsäädännöllisiin tarkoituksiin. Tietoja kuitenkin saatetaan joskus siirtää Nespresson hyväksi tai sen puolesta toimiville kolmansille osapuolille käsiteltäviksi edelleen niiden tarkoitusten mukaisesti, joihin Tiedot alun perin kerättiin. Jos Tietojen paljastaminen kolmansille osapuolille on mistä tahansa syystä todennäköistä tai välttämätöntä, Nespresso varmistaa, että kyseisillä kolmansilla osapuolilla on sama suojaustaso kuin Nespressolla, ja vaatii sopimuksella näitä käsittelemään siirrettyjä Tietoja vain sinun valtuuttamiisi tarkoituksiin luottamuksellisesti ja turvallisesti.

   

  4. Käyttöoikeus
  Sinulla on oikeus päästä käsiksi tietoihisi ja päivittää niitä tai vaatia niiden poistoa. Pyrimme varmistamaan, että Tietosi ovat ajantasaisia, tarkkoja ja aukottomia. Jos haluat päästä käsiksi keräämiimme Tietoihin, korjata tai poistaa niitä, ota yhteyttä Nespresso Clubiin.

   

  5. Turvallisuus/luottamuksellisuus
  Lupaamme ryhtyä kaikkiin perusteltuihin toimenpiteisiin, jotta Tietojasi eivät pääse näkemään muut kolmannet osapuolet kuin ne, jotka toimivat Nespresson hyväksi tai sen puolesta ja ovat suostuneet käsittelemään Tietojasi luottamuksellisesti ja turvallisesti. Tietoihin pääsy on rajattu vain niille työntekijöille, jotka ehdottomasti tarvitsevat niitä ja jotka on koulutettu toimimaan Tietojesi käsittelyssä tiukkojen luottamuksellisuusvaatimusten mukaisesti.
  Käytämme mm. alan standardit täyttävillä palomuureilla ja salasanasuojauksella suojattuja tietoverkkoja, jotta voimme varmistaa Nespresson verkossa keräämien Tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Vaikka olemme yrittäneet luoda asiakkaillemme turvallisen, käyttövarman ja luotettavan Internet-sivuston, huomaa kuitenkin, että internetiä ei voida pitää täysin turvallisena ympäristönä, ja siksi Nespresso ei voi taata antamiesi Tietojen tai Internet-sivustomme tai sähköpostin kautta siirretyn materiaalin luottamuksellisuutta. Näin ollen emme voi vastata Tietojesi turvallisuudesta, kun ne siirtyvät meille internetin välityksellä.

   

  6. Tietojen siirto ulkomaille
  Nespresso on kansainvälinen konserni, ja sen tietokannat kuuluvat eri lainkäyttöalueiden piiriin. Nespresso voi siirtää Tietosi asuinmaasi ulkopuolelle johonkin tietokantaansa tai Nespresso-konsernin yrityksille tai kumppaneilleen, jotka ovat sopineet pitävänsä Tietosi luottamuksellisina ja turvassa. Jos jonkin maan yksityisyydensuojan taso ei noudata kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja, vakuutamme, että Tietojen siirrot tietokantoihimme kyseisessä maassa ovat yhtä suojattuja ja että tällaisissa maissa Tietojen siirtoa kolmansille osapuolille ei tapahdu. Lähettämällä Tietosi hyväksyt nimenomaan niiden mahdollisen siirron muille Nespresso-konsernin yrityksille ja/tai sen kumppaneille ja tässä tarkoituksessa rajat ylittävän siirron.

   

  7. Rekrytointi
  Jos olet kiinnostunut hakemaan avoinna olevaa työpaikkaa tai työskentelemään tulevaisuudessa Nespressolla, voit lähettää meille ansioluettelosi (CV). Vertaamme sen jälkeen pätevyyttäsi ja työkokemustasi hakemasi työpaikan tai muiden avoimien työpaikkojen vaatimuksiin. Jos profiilisi täsmää vaatimuksiimme, otamme sinuun yhteyttä.

  Hyväksyt, että saatamme säilyttää CV:si tietokannoissamme perustellun ajan, jonka jälkeen se poistetaan. Hakemalla työpaikkaa suostut siihen, että CV:täsi ja Tietojasi käytetään työhakemustasi käsiteltäessä, kyseinen CV ja Tiedot ilmoitetaan Nespresso-konsernin muille yrityksille ja kumppaneillemme, jotka ovat sopineet pitävänsä kyseisen CV:n ja Tiedot luottamuksellisina ja turvassa, ja että tässä tarkoituksessa ne siirretään kansallisten rajojen yli. Nespresso lupaa käyttää CV:täsi ja Tietojasi vain rekrytointitarkoituksiin.

   

  8. Anonyymit tiedot / evästeet
  Suurin osa Internet-sivustoltamme keräämistämme tiedoista on anonyymejä tietoja. Kun vierailet Internet-sivustollamme, emme kerää sinusta mitään henkilökohtaisia Tietoja, ellet erityisesti, vapaaehtoisesti ja tietoisesti itse anna niitä. Nespresso käsittelee anonyymejä tietoja, jotta pystymme parantamaan Internet-sivustoamme, muuttamaan Internet-sivustoamme kävijöiden mukaan ja oppimaan enemmän heistä ja heidän tavastaan käyttää Internet-sivustoamme. Toimiessaan näin Nespresso voi käyttää jäljitystekniikkaa (evästeet) kerätäkseen anonyymejä tietoja, kuten selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmät ja käyttöpäivä ja ‑aika. Evästeitä ei sinällään voida käyttää käyttäjän henkilöllisyyden selvittämiseksi. Eväste on pieni tieto, joka lähetetään selaimellesi ja tallennetaan tietokoneesi kovalevylle.

   

  9. Roskapostitus
  Nespresso ei harjoita roskapostitusta. Roskapostitukseksi määritellään ei-toivottujen, yleensä kaupallisten sähköpostien lähettäminen suurina määrinä ja toistuvasti henkilöille, joihin lähettäjä ei ole aiemmin ollut yhteydessä tai joka on kieltäytynyt vastaanottamasta kyseisiä viestejä. Jos sen sijaan uskomme, että jokin tuotteemme on sinulle tärkeä, tiedotamme sinulle siitä sähköpostilla ja annamme mahdollisuuden poistaa kyseisen palvelun.

   

  10. Tiedot ja lapset
  Jotta voidaan kunnioittaa lasten yksityisyyttä ja noudattaa lapsia suojaamaan suunniteltuja lakeja, alle 18-vuotiaitten lasten ei tulisi antaa mitään Tietoja. Nespresso ei tietoisesti kerää, käytä tai paljasta Tietoja alaikäisestä alle 18-vuotiaasta ilman, että se on ensin saanut suostumuksen vastuussa olevalta huoltajalta (vanhempi, holhooja).
  Internet-sivustomme on suuren yleisön sivusto, jota ei ole suunniteltu tai tarkoitettu keräämään Tietoja alle 18-vuotiaista lapsista. Pyydämme vanhempia valvomaan lapsiaan verkossa.

   

  11. Linkit muille verkkosivustoille
  Internet-sivustollamme saattaa kävijöiden palvelemiseksi olla linkkejä muille verkkosivustoille, joita Nespresso ei ylläpidä tai hallitse. Siksi Nespresso ei voi vastata kyseisten verkkosivustojen sisällöstä tai kyseisten muiden tahojen tietosuojakäytännöistä. Huomioi, että nämä tietosuojakäytännöt saattavat erota meidän Tietosuojakäytännöstämme. Suosittelemme lukemaan heidän tietosuojakäytäntönsä ja perehtymään niihin ennen henkilötietojen luovuttamista heille.

   

  12. Yhteydenotto Nespressoon
  Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huomautettavaa tämän Tietosuojakäytännön noudattamisesta tai jos haluat antaa neuvoja tai kommentteja Tietosuojakäytäntömme laadun parantamiseksi, ota yhteyttä Nespressoon seuraaviin osoitteisiin: napsauta tästä. Voimme vakuuttaa, että teemme parhaamme parantaaksemme jatkuvasti meille antamiesi Tietojen suojausta ja turvallisuutta.

  Pyydämme sinua myös lukemaan huolellisesti Käyttöehtomme, jotta saat lisätietoja Internet-sivustomme käytöstä.

   

  Nestlé Nespresso S.A.

  4/2008

  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Kaikki oikeudet pidätetään.

 • Myyntiehdot

  1. Yleisten myyntiehtojen sovellettavuus

  1.1 Voimassa olevia Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Nestlé Nespresso S.A.:lle tai jollekin sen tytäryritykselle (“Nespresso”) Internetin kautta osoitettuihin tilauksiin. Yleiset myyntiehdot sulkevat pois kaikki muut mahdolliset ehdot. Tekemällä tilauksen osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi varauksetta voimassa olevat Yleiset myyntiehdot.

  1.2 Käyttämällä tätä Internet-sivustoa osoitat lisäksi hyväksyneesi ja noudattavasi Käyttöehtoja ja Internetin Tietosuojakäytäntöä. Nespresso kehottaa sinua tutustumaan niihin tarkasti ennen tämän Internet-sivuston tarjoamien palvelujen käyttämistä.

  1.3 Nespresso pidättää itsellään oikeuden muokata voimassa olevia Yleisiä myyntiehtoja milloin tahansa julkaisemalla ehtojen päivitetyn version tällä Internet-sivustolla. Tilaamalla tuotteita Nespressolta päivitettyjen Yleisten myyntiehtojen julkaisemisen jälkeen osoitat hyväksyväsi ja noudattavasi Yleisten myyntiehtojen uudistettua versiota.

  2. Rekisteröinti

  2.1 Kun rekisteröidyt tähän sivustoon, sinun on varmistuttava, että antamasi pakolliset tiedot ovat oikeat ja täydelliset.

  2.2 Nespresso kehottaa sinua ilmoittamaan henkilökohtaisten tietojesi, kuten osoitteen, muutoksista päivittämällä tämän Internet-sivuston sisältämät henkilötietosi viipymättä.

  3. Salasana

  3.1 Kun rekisteröidyt tähän sivustoon, sinun on luotava salasana. Tämä salasana on luottamuksellinen ja sinun on säilytettävä se varmassa paikassa. Älä luovuta salasanaasi muiden käyttöön.

  3.2 Olet itse vastuussa kaikesta salasanan käytöstä ja tilauksista, jotka on tehty käyttämällä salasanaasi, vaikka tilaus olisikin tehty tietämättäsi.

  3.3 Jos epäilet jonkun tietävän salasanasi tai käyttäneen sitä, ilmoita asiasta Nespressolle viipymättä.

  4. Tilaukset

  4.1 Tekemällä tämän Internet-sivuston kautta tilauksen ilmoitat haluavasi ostaa valitsemasi tuotteet noudattamalla Yleisiä myyntiehtoja.

  4.2 Tässä sivustossa tehtyihin Nespressolle osoitettuihin tilauksiin sovelletaan tilauksen enimmäis- ja vähimmäismäärärajoituksia.

  4.3 Nespresso tarjoaa tuotteitaan ostettavaksi tällä sivustolla siinä määrin, kuin tuotteita on saatavana varastossa.

  .

  5. Tilausvahvistukset

  5.1 Tällä Internet-sivustolla tekemäsi tilaus muuttuu sitovaksi sopimukseksi vasta, kun Nespresso lähettää sinulle vahvistuksen sähköpostitse.

  5.2 Nespresso pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä oman harkintansa mukaan tilauksista esimerkiksi aiempien maksamattomien laskujen tai luottokelpoisuuden puuttumisen vuoksi.

  5.3 Nespresson rekisteröimät tiedot muodostavat täydellisen todisteen tilauksesta ja koko liiketapahtumasta. Maksujärjestelmän rekisteröimät tiedot muodostavat täydellisen todisteen maksutapahtumasta.

  6. Hinnat

  6.1 Tuotteista maksettava hinta on se hinta, joka näkyy Internet-sivustolla tilauksen tekopäivänä. Hinta sisältää arvonlisäveron, mutta se ei sisällä toimituskuluja.

  6.2 Toimituskulut veloitetaan tilauksen tekohetkellä tällä Internet-sivustolla ilmoitettujen toimituskulutietojen perusteella. Toimituskustannuksen suuruuteen vaikuttaa tilauksen koko ja asiakkaan valitsema toimitustapa.

  6.3 Nespresso pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintoja ja toimituskuluja milloin tahansa sekä peruuttaa sopimuksen kirjoitus-, tulostus- tai laskuvirheiden vuoksi.

  7. Tullimaksut

  7.1 Kun asiakas tilaa tuotteita käyttäen kansainvälistä toimitusta eli tuontitilauksen lähtömaa on eri kuin sen vastaanottomaa, asiakas on tilauksen maahantuoja ja hänen on noudatettava kaikkia siinä maassa voimassa olevia lakeja ja säännöksiä, johon tuotteet tuodaan.

  7.2 Asiakas saattaa joutua maksamaan tuontitulleja tai veroja, jotka lankeavat maksettaviksi tuotteiden saapuessa vastaanottomaahan. Asiakkaan velvollisuus on maksaa kaikki ylimääräiset tullimaksut. Nespresso ei voi millään tavalla vaikuttaa kyseisiin maksuihin tai arvioida niiden suuruutta. Tullikäytännöt vaihtelevat suuresti maittain, joten on suositeltavaa ottaa yhteys oman maan tulliviranomaisiin lisätietojen saamiseksi.

  8. Toimitus

  8.1 Kaikki Nespresson vahvistamat tilaukset toimitetaan asiakkaan tilaushetkellä määrittämään osoitteeseen.

  8.2 Nespresso pyrkii toimittamaan tilaukset 2-3 arkipäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

  8.3 Tilaukset voidaan toimittaa vain Internet-sivustollamme mainittuihin maihin.

  9. Tuotteiden tarkistus

  9.1 9.1 Asiakkaan vastuulla on tarkistaa toimituksen paikkansapitävyys ja tuotteiden kunto vastaanottohetkellä.

  9.2 Mikäli toimitus ei ole täydellinen tai se on vahingoittunut kuljetuksen aikana, asiakkaan on ilmoitettava asiasta kuljetusliikkeelle ja tehtävä kuljetusliikkeelle reklamaatio sekä ilmoitettava asiasta Nespressolle seitsemän päivän kuluessa toimituksen saapumisesta. Nespresso korvaa tällaisessa tapauksessa vahingoittuneen tai puuttuvan tuotteen vastaavalla tuotteella.

  10. Palautukset

  10.1 Asiakkaalla on halutessaan oikeus palauttaa mikä tahansa tuote 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

  10.2 Nespresso hyväksyy tuotepalautukset vain, jos tuote on alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa ja jos palautukseen liitetään mukaan tilauksen lasku.

  10.3 Nespresso hyvittää yllä mainitut ehdot täyttävät palautukset viimeistään 30 päivän kuluessa palautetun tuotteen vastaanottamisesta laskettuna. Hyvitys sisältää tuotteen hinnan ja laskutetut toimituskulut. Palautuksesta aiheutuneet postimaksut maksaa asiakas.

  11. Maksu

  11.1 Laskut lähetetään tilauksen toimituksen jälkeen ja niiden maksuaika on 14 päivää.

  11.2 Luottokorttia käyttäen tehdyt ostokset erääntyvät heti. Luottokorttitiedot suojataan käyttämällä salaustekniikkaa.

  12. Eräpäivän jälkeiset maksut

  12.1 Asiakkaalta, joka maksaa laskun eräpäivän jälkeen, peritään maksamattomasta summasta korko sekä perinnästä mahdollisesti aiheutuneet hallinnolliset ja juridiset kustannukset.

  12.2 Nespresso pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä uusista tilauksista, kunnes asiakas on suorittanut kaikki aiemmat maksamattomat maksut.

  13. Laitetakuu

  13.1 Internet-sivuston kautta ostetuilla laitteilla on laitteen valmistajan myöntämä takuu, jonka erityisehdot on lueteltu laitteen alkuperäisessä dokumentaatiossa.

  13.2 Saat lisätietoja laitteen valmistajan myöntämästä takuusta laitteen tuotetiedoista ja -oppaista. Takuu ei vaikuta mihinkään sitoviin lainsäädännöllisiin oikeuksiisi.

  14. Myynnin jälkeinen palvelu

  14.1 Jos sinulla on ostamasi laitteen toimintaan, hoitoon tai myynnin jälkeiseen palveluun liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, voit ottaa yhteyden Nespresson asiakaspalveluun puhelimitse neuvojen ja opastuksen saamiseksi.

  14.2 Mikäli laiteongelmaa ei voi ratkaista puhelimitse, Nespresso ehdottaa sinulle jotakin toista ratkaisua myynnin jälkeisistä palveluvaihtoehdoista. Saat lisätietoja näistä ottamalla yhteyttä Nespresson asiakaspaveluun.

  15. Vastuunrajoitus

  15.1 Tämän Internet-sivuston sisältämät tuotteita kuvaavat tekstit ja kuvat eivät ole sopimusta muodostavia ja niitä käytetään ainoastaan antamaan lisätietoja. Nespresso ei vastaa missään tapauksessa tällä Internet-sivustolla olevien kuvien tai tekstien virheistä tai puutteista.

  15.2 Kun kyseessä on kansainvälinen toimitus, jossa Nespresson käyttämä lähetysmaa on eri kuin tuotteiden vastaanottomaa, Nespresso ei ole missään määrin vastuussa, mikäli tuotteet eivät ole vastaanottomaan lakien ja säännösten mukaisia tai mikäli tuotteet eivät ole yhteensopivia vastaanottomaan käytäntöjen kanssa (esimerkiksi sähköjännite).

  15.3 Rajoittamatta millään tavalla Yleisten myyntiehtojen kattavuutta, mikään reklamaatio, joka koskee toimitettuja tai toimittamatta jääneitä tuotteita tai jotakin muuta, ei voi olla arvoltaan suurempi kuin tuotteiden myyntihinta suhteessa reklamoituihin vahinkoihin. NESPRESSO EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (VAIKKA NESPRESSO OLISIKIN TIENNYT TAI OLISI SAATTANUT TIETÄÄ TÄLLAISISTA VAHINGOISTA), JOTKA VOIVAT AIHEUTUA NESPRESSON TUOTTEISIIN LIITTYEN JOKO NIIDEN KÄYTÖN, MYYNNIN TAI TÄMÄN INTERNET-SIVUSTON VÄLITYKSELLÄ.

  16. Force Majeure - ylivoimainen este

  16.1 Nespresso pyrkii täyttämään velvollisuutensa kaikin kohtuullisin keinoin. Nespressoa ei kuitenkaan voi pitää vastuussa sellaisesta toimituksen viivästyksestä tai perille saapumattomuudesta, jonka on aiheuttanut Nespresson kohtuulliseksi katsotun vaikutusvallan ulkopuolinen tekijä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi lakot, sodat, luonnonmullistukset tai mitkä tahansa sellaiset tekijät, jotka tekevät tuotteiden valmistamisen, kuljetuksen tai toimituksen mahdottomaksi suorittaa.

  16.2 Kun kyseessä on viivästyminen, Nespresso täyttää velvoitteensa heti, kun se on kohtuullisin ponnistuksin mahdollista. Nespresso varaa itselleen oikeuden tuotteiden mahdollisen varaston jakamiseen asiakkaiden kesken oikeudenmukaisella tai kohtuullisella tavalla.

  17. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

  17.1 Laskuttavan Nespresso-yrityksen maan lait säätelevät voimassa olevia yleisiä myyntiehtoja.

  17.2 Yksinomainen oikeuspaikka on siinä maassa, jonka lakia sovelletaan.

  11/2005

  NESTLE NESPRESSO LTD.

   
 • Kilpailujen ja arvontojen yleiset ehdot

  1. Scope & application
  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Switzerland (“Nespresso”) is the promoter and organiser of competitions, games or promotional initiatives (“Promotions”) to which these General Rules shall apply, unless otherwise specified.
  1.2 These rules and conditions (“General Rules”) shall apply to any Promotions that are organised by Nespresso on an international basis and that are published or distributed by way of Nespresso's internet website/s at www.Nespresso.com or other websites or internet sites, pages or properties generated or managed by Nespresso (collectively “Websites”).
  1.3 Each Promotion shall include these General Rules and shall be accompanied by an additional document setting out the specific mechanism and rules applicable to the relevant Promotion (“Specific Rules”). In the event of conflict between the General Rules and the Specific Rules published for a particular Promotion, the Specific Rules shall prevail.
  1.4 These General Rules shall not apply to other promotions organised by Nespresso's subsidiary or affiliated entities which shall be subject to applicable local rules and regulations.

  2. Participants
  2.1 By submitting an entry or participating in a Promotion, participants confirm their understanding and acceptance of these General Rules and any applicable Specific Rules.
  2.2 Promotions may not be available in all countries. Nespresso reserves the right to limit a Promotion to participants resident in certain territories or otherwise limit participation, as indicated in the relevant Specific Rules.  Participation shall be automatically void in any territory where a particular Promotion may not be legitimately undertaken.
  2.3 Participants may be required to provide proof of eligibility to enter a Promotion or to accept and receive a prize. Unless otherwise specified in the Specific Rules, participants under the age of 18 must obtain and provide on demand written parental or guardian consent to enter or claim a prize.
  2.4 In all cases, employees of Nespresso, its Affiliates and their immediate families, as well as their agents or any person professionally connected with a Promotion shall not be entitled to participate.

  3. Entries
  3.1 Promotions are free to enter and no purchase of any kind is necessary.
  3.2 Entries must be submitted in the manner and form and by the closing date and time stated in the Specific Rules. Nespresso may disqualify any entry that is incomplete or does not fully comply with these Rules.
  3.3 Only one entry per person is allowed, unless expressly permitted in the Specific Rules. In the event of multiple entries for or on behalf of any person, all entries from that person will be disqualified. Entries from agents, third parties, organised groups or generated automatically by computer will not be accepted.
  3.4 No receipt for entries will be issued. Nespresso does not accept responsibility for any entries that are lost, damaged or delayed as a result of postal or other transmission failure or any network, hardware or software failure. Proof of sending will not be accepted as proof of receipt.
  3.5 Entries that are vulgar, offensive, indecent, defamatory, inappropriate for general public communication or which portray or encourage illegal activities will be automatically disqualified.
  3.6 Participants shall have a general obligation and duty of honesty and fair-play in relation to any Promotion.
  3.7 Any breach of the General or Specific Rules will invalidate a participant's entry. If a breach has occurred but is discovered after the award of a prize, Nespresso may require return of the prize. Nespresso may, at its discretion, publish reasons for such breach including the identity of the participant concerned.

  4. Prizes
  4.1 Prizes are as described in the Specific Rules and, unless specifically stated to the contrary, will not include any other charges, expenses, personal or additional items which will be the sole responsibility of the prize winner.
  4.2 A list of winners will be posted on the Website/s. All decisions of Nespresso are final, binding and not open to discussion or appeal. Nespresso will advise winners by e-mail, as provided with their entry, but shall have no responsibility for failed communications or errors however caused.
  4.3 The Specific Rules may set a time limit or procedure for claiming or accepting a prize. Failure to claim a prize by the time or in the manner specified will make a potential prize claim invalid and Nespresso may re-offer the prize. 
  4.4 If a potential winner cannot be contacted for any reason, or is unable or unwilling to take up a prize, an alternate winner may be selected by Nespresso and offered the prize without any liability to the first potential winner.
  4.5 All prizes are non-transferable, may not be re-sold and there are no cash or other alternatives. Prizes are subject to availability and Nespresso reserves the right to substitute prizes of equal or greater value at any time.
  4.6 In addition, all travel or holiday prizes are subject to the following:
  (a) Nespresso will have full discretion to select appropriate and effective means and times of travel. Travel is subject to availability and must be completed on the dates specified. Restrictions may apply.
  (b) It is the responsibility of winners to make arrangements to enable them to take up the prize offered, otherwise a prize may be forfeited and awarded to another participant.
  (c) The actual value of travel depends on the date, time, destination and most efficient means of transport. Nespresso will cover actual costs for travel and no cash difference may be demanded or paid in the event of a difference between actual costs and any stated or approximate value.
  (d) Winners are responsible for all expenses of a personal or other nature that are not specifically included in the prize description (e.g. spending money, mini-bar, laundry, telephone, pay-per-view, insurance, or other expenses).
  (e) Winners are responsible for obtaining and providing all required travel documents, including any required visas, passports, vaccination or health certificates, or other documents required for international travel and/or the prize destination.
  (f) Nespresso has no liability if winner/s are unable for any reason to take up a prize as proposed.

  5. Personal information
  5.1 Nespresso may require Participants to provide personal details as a condition of entry or participation in the Promotion. This includes: full name, postcode and country of residence, e-mail address, telephone (optional), age (or over 18 confirmation). Other information may also be required.
  5.2 By participating in a Promotion, Participants undertake that all information submitted is true, current and complete at the time of entry. Participants are solely responsible for the accuracy of personal details and for informing Nespresso of any changes. Nespresso has no responsibility for failed contacts.
  5.3 All personal data provided by Participants or received Nespresso will be stored, processed and handled in accordance with Swiss Federal Laws on Data Protection (1992 LPD 235.1 and 1993 OLPD 235.11, as amended) and Nespresso's published Privacy Policy, the latest version of which is available at www.Nespresso.com. By accepting these Rules, participants also accept the terms of the Privacy Policy, which they should read before submitting an entry.
  5.4 If a Promotion requests or incites Participants, whether for advantage or not, to relay or communicate (“forward”) the Promotion to other persons, or if Participants themselves wish to forward the Promotion to other persons, the following shall apply:
  (a) Participants may forward details of or otherwise invite or encourage other persons to participate in the Promotion by email (“Invitation”) either directly or through Nespresso's Website or other technical means  as part of the Promotion, it being understood that Nespresso is simply forwarding the Invitation and has no responsibility for the addressee or content thereof;
  (b) In all cases, the Participant is fully responsible for the choice and disclosure of the persons to whom an Invitation is sent and must obtain their explicit consent in advance;
  (c) All Invitations shall nominate the Participant as sender and not Nespresso;
  (d) Nespresso will not forward more than five Invitations and Participants are required to respect the same limitation.
  (e) Email addresses must be valid and different. Participants shall not forward Invitations to persons who have not given consent nor introduce fictitious friends or acquaintances for the purposes of advantage or gain.
  5.5 Prize winners agree to take part in any reasonable publicity required by Nespresso and consent to the use by Nespresso or its Affiliates in that connection of their name, likeness and/or images without further compensation.

  6. Intellectual property
  6.1 All trademarks, brands, logos and other materials or content in relation to Promotions are the exclusive property of Nespresso and may not be downloaded, copied, saved, modified or otherwise distributed or used for any purposes other than as envisaged by the General and Specific Rules.
  6.2 All entries submitted and all materials created in connection with an entry shall be the property of Nespresso. By submitting an entry each participant thereby transfers to Nespresso the full worldwide copyright and all other intellectual property or similar rights in that entry, including, without limitation, all rights to copy, communicate, distribute, adapt, translate, modify, use or exploit the work by any means. Participants confirm they have not entered into any agreements with third parties that could impair Nespresso's right to use their entry and agree to take all action and sign all documentation that may be necessary to protect and/or use those rights.
  6.3 Where a Promotion entails the composition or submission of text, images, videos or other media, each participant undertakes that the entry is their original work and does not use or infringe the intellectual property or other rights of any other person.  Any person/s whose image is used in an entry must have given their express consent (parental if under the age of 18) to its inclusion and use. Participants will be entirely responsible for any claim by any third party in respect of their entries.
  6.4 Nespresso has no obligation to use any entry, even if it is a winning entry. Other than as described in these Rules or required by law, participants will not be entitled to any compensation or credit for use of an entry.

  7. General
  7.1 Nespresso reserves the right to alter or cancel a Promotion in the event of unforeseen circumstances or to amend or update these General Rules or any Specific Rules from time to time. Nespresso will publish any amended or updated Rules on its websites, which shall then apply to all existing and future entries. If a participant does not agree to any such changes, the sole remedy shall be to withdraw their entry from the Promotion.
  7.2 Subject to any mandatory legal requirements, Nespresso's determination with regard to these General Rules and the Specific Rules applicable to any Promotion will be final and binding and no correspondence or discussion will be entered into.
  7.3 These General Rules are published in English and in the Swiss national languages of French, German and Italian. Nespresso may, without obligation, provide additional local language translations for the non-binding assistance of Participants.    
  7.4 These General Rules and any Specific Rules issued by Nespresso are governed by Swiss law and any disputes which cannot first be settled amicably shall be submitted exclusively to the courts of Canton Vaud, Switzerland.

  2010
  NESTLE Nespresso LTD.

 • Yrityksen rekisteritiedot

  As Nestlé Norge, Suomen sivuliike
  Nespresso Suomi
  Pl 3610
  00002 Helsinki