Està connectat a la pàgina Web Nespresso ES. Si vol rebre la seva comanda en un altra país, segueixi aquest enllaç.

 • Majúscules activades

 • Registri's
Cistella de la compra : {{subTotalFormatted}}
 • Termes i condicions

  Gràcies per visitar aquesta pàgina web. Li recomanem que llegeixi atentament aquest document cada vegada que hi accedeixi per comprovar que no hagi sofert cap canvi i l’abandoni si no hi està d’acord, ja que l’ús de la pàgina web implica l’acceptació expressa i plena d’aquest Avís Legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari hi accedeixi.

  Aquest Avís Legal està complementat per: (i) les Condicions Particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets de la pàgina web i que s’entendran igualment acceptades pel simple fet de fer ús d’aquests serveis; (ii) la Política de Cookies, i (iii) la Política de Privadesa.

  Propietat de la pàgina web i definició dels termes

  Aquest Avís Legal recull els termes i condicions generals que regeixen l’accés i l’ús de la pàgina web http://www.nespresso.com, de la qual és titular l’empresa mercantil Nestlé España, SA (d’ara endavant “Nestlé”), domiciliada a l’avinguda dels Països Catalans, número 25-51, 08950, Esplugues de Llobregat, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al llibre 760, secció 2a, tom 1308, foli 231, full 13973, amb CIF número A-0805449, telèfon 93 480 51 00, telèfon d’atenció al client 902 112 113 i adreça de correu electrònic info@es.nestle.com.

  Els termes “nosaltres”, “nostre”, “Nestlé” i “Grup Nestlé” fan referència a Nestlé SA i qualsevol de les seves filials o entitats del seu grup societari i s’usen de la forma més apropiada segons el context Nestlé. “Vostè” fa referència a qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina web o la utilitzi.

  Integritat de la pàgina

  Aquesta pàgina web s’ofereix de manera gratuïta “quan és possible” i “tal i com està”. Ens reservem el dret de restringir, suspendre o cancel·lar, sense avís previ i en qualsevol moment, l’accés a aquesta pàgina web, a una part d’ella o a qualsevol funcionalitat específica. Així mateix, ens reservem el dret de retirar lliurement qualsevol contingut dels que s’hi allotgen.

  Els nostres drets sobre la pàgina web

  Tots els drets d’autor i més drets de propietat intel·lectual referents al disseny, els textos, els dibuixos i les imatges en general d’aquesta pàgina web són propietat del Grup Nestlé i estan degudament protegits.

  Es pot navegar per aquesta pàgina web, reproduir-ne els textos mitjançant la impressió i fer-ne descàrregues, així com també les fotografies o els vídeos, a un disc dur o per a la distribució a altres persones físiques. No obstant això, tot això es pot fer sempre que es respecti la legislació relativa als drets d’autor i s’esmenti la font de procedència. Està prohibit reproduir de manera total o parcial aquesta pàgina web o establir-hi un hiperenllaç amb finalitats de lucre comercial, així com incorporar el contingut propi a cap altra feina, publicació o pàgina web, sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de Nestlé.

  Les marques registrades, els logotips, els caràcters i les marques de servei que s’incorporen a aquesta pàgina web pertanyen a la Société des Produits Nestlé, SA, que forma part del Grup Nestlé. En cap cas s’interpretarà que els continguts d’aquesta pàgina web impliquen la concessió d’alguna autorització o dret per utilitzar qualsevol marca comercial que s’hi incorpora. El seu ús fora del que es preveu en aquests Termes i Condicions queda estrictament prohibit i serà perseguit.

  Les seves responsabilitats i drets sobre els seus continguts

  Nestlé no té cap obligació de publicar o utilitzar les opinions o els materials que ens enviï i, en cas que els accepti, els pot eliminar en qualsevol moment sense necessitat de comunicar-l’hi prèviament.

  En qualsevol cas, qualsevol contingut que ens enviï per publicar-lo en aquesta pàgina web (inclosos imatges, textos, preguntes, comentaris, suggeriments o contingut similar) el podrem utilitzar en els termes permesos per la legalitat vigent, per la qual cosa és possible que en algun cas li demanem que signi i ens enviï algun tipus de document de cessió de drets per poder publicar determinats continguts fora de l’entorn d’Internet.

  Sempre que ens faci arribar un contingut, vostè garanteix (pel sol fet d’haver-lo enviat) que n’és el titular legítim i que ha obtingut el consentiment inequívoc de les altres persones que apareixen en aquest contingut, així com que disposa dels drets d’explotació (inclosos amb caràcter enunciatiu i no limitatiu els drets de reproducció, distribució, transformació, traducció, exhibició, modificació i comunicació pública) per a l’entorn d’Internet i que els pot subllicenciar a Nestlé. Pel sol fet d’enviar aquest contingut, vostè atorga a Nestlé una llicència no exclusiva, d’àmbit territorial mundial i per una durada igual a la màxima legalment prevista sobre els drets d’explotació esmentats, amb capacitat per subllicenciar i utilitzar el contingut en aquesta pàgina web o en qualsevol altra pàgina del Grup Nestlé.

  Nestlé España, SA, no es fa responsable de les conseqüències que poguessin afectar l’usuari, els seus familiars, amics, persones properes o terceres persones per l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari de les seves fotografies o imatges i de les del seu entorn familiar, així com per la difusió o exhibició d’aquestes per part seva o de tercers o per la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, en línia o no, ja que la publicació de comentaris, la inserció de fotografies, imatges i textos i la seva difusió a tercers a través d’aquesta pàgina web són totalment voluntàries, consentides i, en general, no sol·licitades i es duen a terme tenint en compte que cada usuari és propietari i responsable del que publica i de la informació que transmet lliurement i per iniciativa pròpia. Nestlé actuarà immediatament davant d’una denúncia o una sospita que es puguin estar produint infraccions dels drets de propietat intel·lectual, vulneracions del dret a la pròpia imatge de persones que apareguin involuntàriament en aquesta pàgina web o respecte a qualsevol contingut que es pugui considerar inadequat, i procedirà a eliminar-lo immediatament. La publicació, exhibició o visualització de fotografies, imatges i textos no estan subjectes a cap garantia de confidencialitat ni al dret a la intimitat, ja que l’usuari, de manera conscient i voluntària, ha decidit que siguin públics perquè resultaran accessibles a qualsevol persona que visiti la pàgina web i s’entendrà que ha concedit sobre ells una llicència no exclusiva, transferible i amb possibilitat de ser cedida a tercers per tal que siguin utilitzats.

  A més del que hem previst anteriorment, no pot incorporar a la nostra pàgina materials, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar, en general, contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decor.

  En general, queda prohibit enviar continguts o fer qualsevol acte sobre la pàgina (tals com enginyeria inversa o hacking) que, segons el Grup Nestlé, es puguin considerar inapropiats o que estiguin prohibits d’acord amb la legislació aplicable a aquesta pàgina web. Nestlé entregarà a les autoritats tots aquells materials o evidències que sospiti que incompleixen la legislació vigent i ajudarà activament la justícia en la persecució de l’infractor, incloses amb caràcter enunciatiu i no limitatiu les accions següents:

  ·          Qualsevol acte que constitueixi incompliment de la privadesa (incloses les transferències a la pàgina web d’informació privada sense l’autorització de la persona afectada) o de qualsevol altre dret legal de les persones físiques;

  ·          Emprar aquesta pàgina web per difamar o calumniar el Grup Nestlé, els seus treballadors o altres persones físiques, o actuar de tal manera que es desacrediti el bon nom del Grup Nestlé;

  ·          Transferir a la pàgina web arxius que continguin virus que puguin causar danys a la propietat del Grup Nestlé o a la propietat de persones físiques i

  ·          Ubicar en aquesta pàgina web o transmetre-hi qualsevol material no autoritzat, inclòs amb caràcter enunciatiu però no limitatiu tot aquell material que pugui causar, al nostre parer, molèsties o perjudicis o bé que violi els sistemes o la seguretat de la xarxa del Grup Nestlé o de terceres persones, material que sigui difamatori, racista, obscè, amenaçador, de contingut pornogràfic o que presenti qualsevol forma d’il·legalitat en general.

  Enllaços amb altres pàgines web

  És possible que els enllaços existents a les pàgines web del Grup Nestlé el condueixin fora de la xarxa dels sistemes del Grup. Els enllaços es proporcionen de bona fe i el Grup Nestlé no pot ser responsable per les modificacions que es produeixin posteriorment a les pàgines web de tercers per a les quals proporcionem un enllaç. Li recomanem encaridament que es mantingui informat i que llegeixi atentament les notes legals i de privadesa de totes les pàgines web que visiti.

  Cookies

  La política de Nestlé en relació amb l’ús de cookies s’exposa al document de Política de cookies.

  Limitació territorial

  El material i la informació del Grup Nestlé que apareixen en aquesta pàgina web han estat concebuts només per als usuaris de l’Estat espanyol. El Grup Nestlé no assumeix cap compromís en relació amb el fet que el material i la informació d’aquesta pàgina web estiguin disponibles a distintes zones de l’Estat.

   

  Copyright © NESTLÉ ESPAÑA, SA, 2014.

 • Política de privadesa

  Nestlé Nespresso, SA, ("Nespresso"), que inclou les empreses afiliades a Nespresso, sap que pot estar interessat a conèixer com s’empra la informació d’identificació personal, com ara el nom, l’adreça, els números de telèfon i de fax o l’adreça de correu electrònic, etc. (“Dades”), que vostè proporciona a Nespresso. Per aquesta raó, hem desenvolupat aquesta Política de Privadesa (“Política”) per explicar l’ús de les seves Dades, així com totes les precaucions raonables que prenem per mantenir la confidencialitat i la seguretat de les seves Dades.

  En encarregar algun dels nostres productes i utilitzar els nostres serveis, vostè autoritza la recopilació de les seves Dades i accepta les pràctiques d’ús que es descriuen en aquesta Política, que nosaltres modificarem de tant en tant. Ens reservem el dret de modificar la nostra Política i el convidem a consultar-la constantment per familiaritzar-se amb qualsevol canvi que hi pugui haver. Publicarem qualsevol Política nova a la nostra pàgina web, tot canviant la data que apareix en l’últim paràgraf.

  Els termes d’aquesta Política són sense perjudici de qualsevol terme contractual que vostè pugui establir amb nosaltres, el qual prevaldrà sobre els termes d’aquesta Política.

   

  1. COMPROMÍS DE PRIVADESA

  Nespresso no recopila ni processa les seves Dades excepte quan vostè ens les ha proporcionades voluntàriament. Li garantim que els nostres treballadors es regeixen per estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat i, en processar les seves Dades, ens comprometem a respectar els estàndards de protecció de privadesa reconeguts internacionalment.

   

  2. ÚS DE LES DADES

  Nespresso recopila i processa les seves Dades només per raons específiques i limitades, quan vostè vulgui utilitzar determinats serveis. Per exemple, podem recopilar i fer servir les seves Dades per oferir-li els nostres productes o serveis, per facturar-li els productes o serveis que ens sol·liciti, per verificar el seu crèdit, per oferir-li productes i serveis que creiem que li poden resultar interessants, per processar la seva sol·licitud de feina, per rebre els nostres comunicats de premsa o per comunicar-nos amb vostè. A més, és possible que fem servir les seves Dades per avaluar l’efectivitat dels nostres serveis i millorar l’experiència dels nostres visitants i clients, per a les nostres estadístiques, per tal d’avaluar els interessos del consumidor, així com les tendències de compra i d’altre tipus entre els nostres clients i per determinar més bé el desenvolupament de productes i estratègies de màrqueting. En proporcionar-nos les seves Dades, expressament autoritza que els donem aquest ús. Nespresso manté les seves Dades només durant el temps raonablement necessari per a aquests propòsits i d’acord amb qualsevol requisit de subministrament d’informació ètic o legal o retenció de documents aplicable.

  La majoria dels nostres serveis no requereixen cap forma de registre, de manera que li permeten visitar les nostres pàgines web, Boutiques i bars sense identificar-se. No obstant això, hi ha serveis que poden requerir que es registri. Quan ho faci, pot ser que calgui que ompli determinats camps (alguns d’obligatoris, altres d’opcionals) així com que esculli un nom d’usuari i una clau d’accés. En aquests casos, si opta per no compartir les Dades que li sol·licitem, és possible que no pugui entrar a determinades parts de les nostres pàgines web i que no puguem respondre a les seves inquietuds.

   

  3. NO-DIVULGACIÓ DE DADES

  Nespresso mai no vendrà, arrendarà, compartirà o de cap altra manera distribuirà o posarà les seves Dades a disposició de terceres persones fora del grup d’empreses de Nespresso, excepte quan ho haguem de fer per motius legals o de regulació. No obstant això, les Dades es poden transferir ocasionalment a tercers que actuïn en nom de Nespresso, per al processament posterior d’acord amb els propòsits per als quals es van recopilar originalment les seves Dades. Quan la divulgació de les Dades a tercers sigui probable o necessària per qualsevol raó, Nespresso s’assegurarà que aquestes terceres persones ofereixin el mateix grau de protecció que Nespresso i, quan escaigui, sol·licitarem contractualment que processin les Dades transferides només per als propòsits que vostè ha autoritzat i de manera confidencial i segura.

   

  4. DRET D’ACCÉS

  Té el dret d’accedir i actualitzar les seves Dades o sol·licitar que siguin esborrades. Treballem per assegurar que les seves Dades estiguin al dia i siguin exactes i completes. Si vol accedir a les seves Dades, corregir-les o esborrar-les, si us plau, posi’s en contacte amb Nespresso a les adreces següents: faci clic aquí;. La seva petició es tractarà de manera ràpida i adequada.

   

  5. SEGURETAT/CONFIDENCIALITAT

  Treballem per fer totes les passes raonables per no permetre que les seves Dades les vegin terceres persones diferents a les que actuen per a Nespresso o en nom seu i que han acceptat tractar les seves Dades de manera confidencial i segura. L’accés a les Dades està restringit només a aquells treballadors nostres que necessiten conèixer-les i han rebut formació per observar estrictes estàndards de confidencialitat en l’ús de les seves Dades.

  Per garantir la seguretat i confidencialitat de les Dades que Nespresso recopila en línia, emprem xarxes de dades protegides, entre altres, per tallafocs i protectors de claus d’accés estàndards del sector. Tot i que hem intentat crear pàgines web segures i de confiança per als nostres visitants, si us plau, tingui en compte que Internet generalment no es considera un entorn completament segur i que, per tant, Nespresso no pot garantir la confidencialitat de les Dades que ens proporciona o el material que ens transmet a través de les nostres pàgines web o per correu electrònic.

   

  6. TRANSFERÈNCIA DE DADES A L’ESTRANGER

  Nespresso és un grup internacional i té bases de dades a diferents jurisdiccions. Nespresso pot transferir les seves Dades a alguna de les seves bases de dades, o a empreses dins del grup Nespresso o als seus socis, que han acordat mantenir les seves Dades de manera confidencial i segura, fora del seu país de residència. Si el grau de protecció de la privadesa en un país no compleix els estàndards reconeguts internacionalment, ens assegurarem que la transferència de les seves Dades a les nostres bases de dades en aquell país també estigui protegida i que no es dugui a terme cap transferència de les seves Dades a tercers en aquells països. En proporcionar-nos les seves Dades, n’autoritza explícitament la possible transmissió a altres empreses dins del grup Nespresso o als seus socis i, per a aquesta finalitat, n’autoritza la transmissió a altres països.

   

  7. OFERTES DE FEINA

  Si està interessat a sol·licitar un lloc de feina publicat o vol accedir a qualsevol oferta de feina futura a Nespresso, ens pot enviar el seu currículum (CV). En aquest cas, compararem les seves aptituds i experiència amb les del lloc de feina en qüestió i altres ofertes de feina actuals. Si el seu perfil es correspon amb els nostres requisits, ens posarem en contacte amb vostè.

  Vostè està d’acord amb el fet que ens puguem guardar el seu CV a les nostres bases de dades durant un període raonable. En sol·licitar un lloc de feina, autoritza l’ús del seu CV i les seves Dades per processar la seva sol·licitud de feina, autoritza l’enviament del CV i les seves Dades a altres empreses del grup Nespresso i els seus socis, que han acordat mantenir el CV i les seves Dades de manera confidencial i segura, i n’autoritza la transmissió fora de les fronteres nacionals. Nespresso treballa per utilitzar el seu CV i les seves Dades només en relació amb les seves oportunitats laborals.

   

  8. INFORMACIÓ ANÒNIMA / TECNOLOGIA ‘COOKIE’

  La majoria de la informació que recopilem des de les nostres pàgines web és informació anònima. Quan visita les nostres pàgines web, nosaltres no obtenim la seva informació personal, excepte en cas que vostè, de manera específica i voluntària i amb ple coneixement, ens proporcioni aquesta informació. A Nespresso processem la informació anònima per ajudar a millorar el contingut de les nostres pàgines web, per adaptar les nostres pàgines als gustos dels visitants i per conèixer millor els nostres visitants i la manera d’utilitzar les nostres pàgines web. En fer això, Nespresso pot fer servir tecnologia de cookies per recopilar informació anònima, com ara el tipus de navegador, el sistema operatiu i la data i l’hora d’accés. Les cookies per elles mateixes no es poden emprar per descobrir la identitat de l’usuari. Una cookie és un petit arxiu que s’envia al seu navegador i que queda desat al disc dur de l’ordinador.

   

  9. CORREU NO DESITJAT (SPAMMING)

  Nespresso no practica spamming. L’spamming es defineix com l’enviament de correus electrònics no sol·licitats, normalment de tipus comercial, en grans quantitats i de manera repetida a individus amb els quals el remitent no ha tingut contacte previ o que han rebutjat rebre aquestes comunicacions. Al contrari, quan pensem que algun dels nostres productes és important per a vostè, l’informem per correu electrònic i li donem l’opció d’escollir no rebre més aquest tipusde servei.

   

  10. DADES I NENS

  Per respectar la privadesa dels nens i per complir les lleis dissenyades per protegir els menors, les persones menors de 18 anys no ens han de proporcionar Dades. Nespresso no recopilarà, utilitzarà ni divulgarà, amb coneixement de causa, Dades de menors de 18 anys sense el consentiment previ del tutor legal (pare o tutor).

  Les nostres pàgines web són llocs per al públic general i no estan dissenyades o concebudes per recopilar Dades de nens menors de 18 anys. Demanem als pares que supervisin els seus fills mentre estan en línia.

   

  11. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

  Com un servei als nostres visitants, les nostres pàgines web poden incloure hiperenllaços a altres pàgines que no estan operats o controlats per Nespresso. Per això Nespresso no és responsable del contingut d’aquestes pàgines web o de les seves pràctiques de privacitat, ni està obligat legalment a respondre-hi. Si us plau, abans de donar la seva informació personal a aquestes pàgines web alienes a Nespresso, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

   

  12. CONTACTE AMB NESPRESSO

  En cas que tingui preguntes o queixes sobre el nostre compliment d’aquesta Política, o si vol fer alguna recomanació o comentari per millorar-ne la qualitat, posi’s en contacte amb Nespresso a les adreces següents: faci clic aquí. Ens esforçarem per millorar constantment la protecció i la seguretat de les Dades que ens proporcioni.

  Aquesta Política és vigent des del 12 de novembre de 2012. El convidem també a llegir atentament els nostres “Termes d’ús” per a més informació sobre la utilització de les nostres pàgines web.

   

   

  Nestlé Nespresso, SA

  4/2008

   

 • Condicions de venda

  1. Aplicabilitat de les condicions generals de venda

  1.1 Cada comanda feta amb Nestlé Nespresso, SA, o qualsevol de les seves empreses afiliades (“Nespresso”) a través d’Internet estarà regida per les Condicions Generals de Venda següents. Aplicarà l’exclusió de qualsevol altra condició. En fer una comanda, vostè reconeix que ha llegit, comprès i acceptat, sense cap mena de reserva, aquestes Condicions Generals de Venda.

  1.2 En usar aquesta pàgina web, vostè també accepta acatar els nostres Termes d’Ús i la Política de Privadesa d’Internet i hi està d’acord. Nespresso el convida a llegir-les amb cura abans d’utilitzar els serveis que oferim en aquesta pàgina web.

  1.3 Nespresso es reserva el dret, en qualsevol moment, de modificar aquestes Condicions Generals de Venda afegint una versió més recent en aquesta pàgina web. En fer una comanda posterior al moment en què Nespresso hagi afegit una nova versió de les seves Condicions Generals de Venda a la pàgina web, vostè accepta acatar aquesta versió actualitzada i hi està d’acord.

   

  2. Registre

  2.1 En el moment de registrar-se en aquesta pàgina web, cal que s’asseguri que la informació obligatòria per al registre que ens proporciona sigui correcta i estigui completa.

  2.2 Si us plau, informi a Nespresso sobre canvis d’adreça o altres modificacions actualitzant les seves dades personals en aquesta pàgina web immediatament.

   

  3. Clau d’accés

  3.1 En registrar-se per fer servir aquesta pàgina web, li demanarem que creï una clau d’accés. Vostè és el responsable de mantenir-la de manera estrictament confidencial i de no revelar-la a terceres persones ni compartir-la.

  3.2 Vostè és plenament responsable de l’ús de la seva clau d’accés i de qualsevol comanda feta amb aquesta clau, fins i tot si és sense el seu coneixement.

  3.3 Si vostè sap o sospita que algú més coneix o ha utilitzat la seva clau d’accés, cal que ho notifiqui a Nespressoimmediatament.

   

  4. Les comandes

  4.1 En fer una comanda a través d’aquesta pàgina web, fa una oferta per comprar productes que ha seleccionat segons aquestes Condicions Generals de Venda.

  4.2 Les comandes que fa a Nespresso en aquesta pàgina web estan subjectes a límits de quantitat mínima i màxima.

  4.3 Nespresso ofereix els seus productes en aquesta pàgina web dins dels límits de les seves quantitats disponibles.

   

  5. Confirmacions de comandes

  5.1 La comanda que vostè fa en aquesta pàgina web no constituirà un contracte vinculant ni de compliment obligat excepte en cas que o fins que Nespresso li enviï una confirmació per correu electrònic.

  5.2 Nespresso es reserva el dret discrecional de rebutjar comandes, especialment en relació amb el valor creditici o factures no pagades.

  5.3 La informació registrada per Nespresso constitueix una prova absoluta de la comanda i de tota la transacció. La informació registrada pel sistema de pagament constitueix una prova absoluta de les transaccions financeres.

   

  6. Preus

  6.1 Els preus que cal pagar pels articles que vostè sol·licita són els que es mostren en aquesta pàgina web a la data en què vostè faci la comanda, amb IVA inclòs, però sense les despeses d’enviament.

  6.2 Els càrrecs d’enviament es facturaran basant-se en les tarifes indicades en aquesta pàgina web a la data en què faci la comanda i es calcularan especialment en funció de les dimensions de la comanda i del mètode de lliurament que triï.

  6.3 Nespresso es reserva el dret de modificar els seus preus i despeses d’enviament a qualsevol moment i pot cancel·lar un contracte en cas d’errors d’escriptura, errors d’impressió o errors de càlcul.

   

  7. Impostos de la duana 
  7.1 En fer comandes de productes per a un lliurament internacional a països que no siguin aquells des dels qualsNespresso fa els seus enviaments, vostè és l’importador i ha d’acatar totes les lleis i regulacions del país al qual vostè rep els productes.

  7.2 Pot estar subjecte a pagaments i impostos d’importació que es cobren un cop la mercaderia arribi al seu país. Qualsevol càrrec addicional per tràmits de duana cal que l’assumeixi vostè. Nespresso no té cap control sobre aquests càrrecs i no en pot predir o calcular l’import. Les polítiques de duana de cada país varien notablement entre elles, raó per la qual haurà de contactar amb un agent de duanes local per informar-se’n.

   

  8. Lliurament
  8.1 Totes les comandes confirmades per Nespresso es lliuraran a l’adreça que especifiqui en fer la comanda.

  8.2 Nespresso fa un gran esforç per garantir els lliuraments dins dels dos dies laborables següents d’haver rebut la comanda.

  8.3 Els lliuraments de comandes només es poden fer als països que s’especifiquen en aquesta pàgina web.

   

  9. Verificació de la mercaderia

  9.1 És responsabilitat seva verificar la quantitat i la condició de la mercaderia en el moment del lliurament.

  9.2 En cas que noti algun dany en el producte o que la mercaderia estigui incompleta, cal que faci una reclamació directament al servei de lliurament i ho ha de notificar a Nespresso en un termini de 7 dies laborables després del lliurament. En aquest cas, Nespresso li proporcionarà una substitució idèntica de la mercaderia.

   

  10. Devolucions

  10.1 Vostè té el dret de tornar qualsevol mercaderia que no sigui del seu gust, en un termini que no superi els 14 dies posteriors a la recepció de la comanda.

  10.2 Nespresso només acceptarà devolucions de mercaderies en la seva condició i embalatge originals, acompanyades per una factura de compra.

  10.3 Un cop la devolució s’hagi fet de manera adequada, Nespresso li farà un reembossament del preu de la mercaderia tornada i dels càrrecs facturats pel lliurament en un termini no superior a 30 dies després d’haver rebut la mercaderia retornada. Se li cobrarà el cost postal de l’enviament del reembossament.

   

  11. Pagaments

  11.1 Les factures s’envien després del lliurament de la mercaderia i són pagables en la seva totalitat en un termini que no superi els 30 dies.

  11.2 Els pagaments amb targeta de crèdit es cobren immediatament. La informació de la seva targeta de crèdit es codificarà per raons de seguretat.

   

  12. Pagaments tardans

  12.1 En cas que no rebem el seu pagament a temps, se li cobraran interessos sobre el balanç de la factura, així com les despeses administratives i els costos d’agents de cobrament legal que es generin a partir de la falta de pagament.

  12.2 Nespresso es reserva el dret de rebutjar qualsevol nova comanda fins que no obtingui el pagament total de qualsevol balanç vençut.

   

  13. Garantia de la màquina

  13.1 Les màquines comprades en aquesta pàgina web tenen la garantia del fabricant de la màquina d’acord amb els termes i les condicions específiques que s’enumeren a la documentació original del producte.

  13.2 Si us plau, consulti la documentació del producte per informar-se sobre la garantia del fabricant, sense perjudici de cap dels seus drets legals estatutaris vigents.

   

  14. Servei postvenda

  14.1 Si té qualsevol problema o pregunta relatius al funcionament, manteniment o servei postvenda de la seva màquina, si us plau, posi’s en contacte per telèfon amb Nespresso per fer consultes i rebre ajuda.

  14.2 Si el problema de la seva màquina no es pot resoldre per telèfon, Nespresso ofereix una sèrie d’opcions de postvenda. Si us plau, posi’s en contacte per telèfon amb Nespresso per a més informació.

   

  15. Limitació de la responsabilitat

  15.1 Les fotografies i els textos que il·lustren i descriuen els productes en aquesta pàgina web no són contractuals i l’únic propòsit és el d’informar. Nespresso no serà el responsable en cas d’errors o omissions a les fotografies o textos que es mostren en aquesta pàgina web.

  15.2 En cas de lliuraments internacionals a països diferents a aquells des dels quals Nespresso fa els seus enviaments,Nespresso no tindrà cap responsabilitat si els productes no compleixen les lleis i regulacions del país de lliurament o en cas d’incompatibilitats elèctriques o d’alguna mena del producte.

  15.3 Sense limitar l’àmbit d’aquestes Condicions Generals de Venda, cap reclamació de cap mena, ja sigui de productes lliurats o el no-lliurament de productes, o qualsevol altra, haurà de superar en quantitat el preu de compra dels productes respecte als quals es reclamin els danys. EN CAP CAS NESPRESSO SERÀ EL RESPONSABLE PER QUALSEVOL DANY DIRECTE, INDIRECTE O SUBSEGÜENT DE CAP MENA (FINS I TOT SI L’ARRIBADA D’AQUEST DANY FOS CONEGUDA O HAGUÉS POGUT SER CONEGUDA PER PART DE NESPRESSO) QUE PUGUI SORGIR EN RELACIÓ AMB ELS SEUS PRODUCTES, EL SEU ÚS, LA VENDA O AQUESTA PÀGINA WEB.

   

  16. Força major

  16.1 Nespresso farà tot l’esforç raonable per complir les seves obligacions. No obstant això, Nespresso no es pot fer responsable de retards o d’errors en el lliurament causats per circumstàncies més enllà del seu control raonable. Aquestes circumstàncies inclouen vagues, guerres, catàstrofes naturals o qualsevol altra situació que pugui impedir la producció, el transport o el lliurament dels productes.

  16.2 En cas de retards, Nespresso durà a terme les seves obligacions tan aviat com li sigui raonablement possible i es reserva el dret d’assortir qualsevol romanent de producte entre els seus clients de manera justa i raonable.

   

  17. Llei aplicable i jurisdicció
  7.1 Aquestes Condicions Generals de Venda es regeixen per la llei del país d’incorporació de la companyia Nespressoque factura la seva comanda.

  7.2 La jurisdicció exclusiva es dóna en el mateix país de la llei aplicable.

   

   

   

  11/2005
  NESTLÉ NESPRESSO LTD.

   

 • Política de cookies

  La política de Nestlé en relació amb l’ús de cookies s’exposa al document de Política de cookies.