• Caps lock aktiveret

 • Bliv kunde
Indkøbskurv : {{subTotalFormatted}}
 • Brugsbetingelser

  1. Accept og ændring af brugsbetingelser

  1.1 Din adgang til og brug af Nestlé websiderne (“Websiderne”) ; Nespresso S.A. (“Nespresso”), der inkluderer Nespressos søsterselskaber, styres af disse brugsbetingelser (“Brugsbetingelserne”). Når du går ind på, gennemser og bruger vores websider, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse brugsbetingelser uden forbehold, som de til enhver tid foreligger.

  1.2 Såfremt vi beslutter at ændre vores brugsbetingelser, lægger vi en version med en ny dato ud på vores websider. Derfor bør du gennemse disse brugsbetingelser med jævne mellemrum for at være opmærksom på eventuelle ændringer.

  2. Copyright og immateriel ejendomsret

  2.1 Indholdet på vores websider, herunder, men ikke begrænset til tekster, mærker, logoer, diagrammer, fotografier, videoer, lyde, musik, layout, design, knowhow, teknologi, produkter og processer, er ejet af Nespresso eller dennes søsterselskaber eller bruges med autorisation af ejerne og er beskyttet i henhold hertil af copyright, varemærker, patenter og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der eksisterer under gældende lov.

  2.2 Bortset fra, hvad der er angivet i afsnit 3, skal intet indhold på vores websider tolkes eller opfattes som om, det giver dig licens eller ret til at bruge dette indhold fra vores websider.

  3. Brug af websiderne

  3.1 Du må kun downloade, vise eller udskrive indhold fra vores websider til personlig, ikke-kommerciel brug, og derved beholde og genskabe hver eneste copyright-notits eller anden ejendomsretslig notits indeholdt informationer eller andre materialer, du downloader. Enhver anden brug, inklusive kopiering, ændring, distribution, transmission eller udsendelse af indhold fra websiderne på nogen måde helt eller delvist er strengt forbudt, bortset fra ved forudgående tilladelse fra Nespresso.

  3.2 Nespresso kan hverken garantere eller anføre, at din brug af indhold, der er vist på websiderne ikke krænker tredjeparters rettigheder.

  4. Information anset for ikke at være fortrolig

  4.1 Alle personlige identitetsdata og informationer, som du har sendt via internettet til vores websider, er beskyttet og bliver behandlet i henhold til vores Fortrolighedspolitik (link). Nespresso opfordrer dig til at læse denne Fortrolighedspolitik, inden du sender os personlige identitetsdata og informationer.

  4.2 Andre informationer eller materialer kommunikeret til Nespresso via internettet, med elektronisk mail eller på anden måde, inklusive data, spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, grafik eller lignende er og vil blive behandlet som ikke fortroligt og uden ejendomsret. Hvad du sender eller opslår, bliver Nespressos ejendom og kan anvendes frit til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til reproduktion, fremlæggelse, transmission, offentliggørelse, udsendelse og opslag. Nespresso har specifikt ret til at bruge enhver idé, koncept, knowhow eller teknikker indeholdt i kommunikation, som du sender til websiderne til et hvilket som helst formål, herunder, men ikke begrænset til udvikling, fremstilling, reklame og markedsføring af produkter ved hjælp af disse informationer. En sådan brug sker uden kompensation til dem, der leverer informationerne eller nogen andre.

  4.3 Ved at sende informationer garanterer du, at du ejer det materiale/indhold, du sender, at det ikke er ærekrænkende, og at Nespressos brug ikke overtræder nogen tredjeparts rettigheder. Nespresso er ikke forpligtet til at bruge de leverede informationer.

  5. Fraskrivelse af garantier

  5.1 UDEN BINDENDE VIRKNING FOR EFTERFØLGENDE PARAGRAF 6, LEVERES AL MATERIALE, INFORMATIONER OG ALT HVAD DU VINDER PÅ WEBSIDERNE TIL DIG ""SOM BESET"" I FUNKTION AF DERES TILGÆNGELIGHED OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE BL.A. DEN UNDERFORSTÅEDE GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. 

  5.2 NESPRESSO GARANTERER IKKE, AT WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD SVARER TIL DINE FORVENTNINGER, AT DE IKKE VIL BLIVE FORSTYRRET, AT DE ER BETIMELIGE, ELLER AT DE ER SIKRE OG FRI FOR FEJL.

  5.3 NOGLE MYNDIGHEDER TILLADER IKKE VISSE BEGRÆNSNINGER I GARANTIER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG.

  5.4 Råd eller informationer, hverken mundtlige eller skriftlige, der kommer fra Nespresso eller under brug af service på siderne skal ikke give anledning til nogen garantier, der ikke er udtrykkeligt givet i de gældende brugsbetingelser.

  6. Begrænsning af ansvar

  6.1 Din adgang, brug, gennemsyn og navigering på vores websider sker på egen risiko og fare.

  6.2 DU ANERKENDER OG ACCEPTERER I DET FULDE TILLADTE OMFANG AF GÆLDENDE REGLER, AT HVERKEN NESPRESSO ELLER NOGEN AF DENNES SØSTERVIRKSOMHEDER ELLER ANDRE INVOLVEREDE PARTER I OPRETTELSE, PRODUKTION OG LEVERING AF WEBSIDERNE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, SKADER PÅ OMDØMME, OMKOSTNINGER, TAB, FALDENDE OMSÆTNING ELLER INDTJENING ELLER ANSVAR AF NOGEN ART (SELVOM FREMKOMSTEN AF DENNE SKADE VAR KENDT ELLER KUNNE VÆRE FORUDSET AF NESPRESSO), DER KAN OPSTÅ I FORBINDLSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD. 

  6.3 ALLE MATERIALER, DER BLIVER DOWNLOADET ELLER HENTES PÅ ANDEN MÅDE UNDER BRUG AF VORES WEBSIDER, ER PÅ EGEN RISIKO OG FARE. Nespresso påtager sig ikke noget ansvar for skader eller virus, der kan ramme dit computerudstyr eller andet udstyr på grund af din adgang til, brug eller download af materiale fra websiderne eller for ulovlig indtrængning eller forstyrrelse i IT-systemerne. 

  6.4 Nespresso forbeholder sig ret til at afbryde eller lukke enhver eller alle funktioner på websiderne. Nespresso påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt for forstyrrelser eller afbrydelser af nogen eller alle funktioner på websiderne, der opstår ved handlinger eller forsømmelser fra Nespressos eller en tredjeparts side.

  7. Ændringer af informationer

  Indholdet af vores websider kan indeholde unøjagtigheder eller fejl. Nespresso forbeholder sig ret til at foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer i indholdet til enhver tid uden forudgående varsel, men påtager sig ikke noget ansvar for at gøre det.

  8. Tilgængelighed af produkter/serviceydelser. 

  Vores websider kan indeholde informationer om Nespressos verdensomspændende produkter og serviceydelser, hvoraf ikke alle er tilgængelige alle steder. En reference til et Nespresso produkt eller serviceydelse på websiden betyder ikke, at dette produkt eller denne service er eller vil blive tilgængelig i dit område.

  9. Links

  9.1 Som en service til vores besøgende, kan vores websider indeholde hyperlinks, der fører til andre websider, der ikke drives eller kontrolleres af Nespresso. Nespresso kan ikke betragtes som ansvarlig for disse sider og afviser ethvert ansvar og erstatningspligt i relation til deres indhold, lovlighed, nøjagtighed eller funktioner. 

  9.2 Oprettelsen af hyperlinks til vores websider er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nespresso.

  10. Diverse

  10.1 De gældende brugerbetingelser indlemmer hele aftalen, der er indgået mellem Nespresso og dig vedrørende adgang til og brug af websiderne og deres indhold. Alle andre vilkår eller betingelser udstedt af Nespresso, der regulerer forholdet til dig, især med hensyn til service eller køb af produkter, supplerer brugerbetingelserne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dem, vil de andre vilkår og betingelser have forrang over disse brugsbetingelser. 

  10.2 At Nespresso tolererer, at du overtræder en af forpligtelserne i brugsbetingelserne eller ikke håndhæver en tilskrevet ret heri eller i henhold til loven, skal ikke udlægges som et frafald af retten til at påberåbe og håndhæve sine rettigheder. 

  10.3 I tilfælde af, at nogle bestemmelser i brugsbetingelserne betragtes som ulovlige i henhold til eksisterende eller fremtidige love eller forordninger, eller domstolsafgørelser, betragtes sådanne bestemmelser som strøget og alle andre bestemmelser i brugsbetingelserne har fuld gyldighed og effekt mellem dig og Nespresso

  10.4 Overskrifterne til bestemmelserne i brugsbetingelserne er kun beregnet som en hjælp og ændrer ikke vilkår eller betingelser på nogen måde.

  Nestlé Nespresso S.A.

  11/2005

  © 2003 Nestlé Nespresso. Alle rettigheder forbeholdes

   
 • Persondatapolitik

  Nespresso Persondatapolitik

   
  Gældende fra: 12. september 2014
  Senest opdateret: 12. september 2014
   
  Læs venligst denne fortrolighedspolitik nøje for at forstå vores politik og praksis i forbindelse med dine personlige oplysninger, og hvordan vi behandler dem. Ved at anvende en Nespresso webside eller applikation, eller ved på anden vis at give os dine personlige oplysninger, accepterer du denne politik. Hvis du ikke accepterer denne politik, skal du ikke anvende vores websider eller applikationer eller give os nogen af dine personlige oplysninger.
   
  Denne politik indeholder vigtig information inden for følgende områder:
   
  1. INFORMATION VI INDSAMLER OM DIG OG HVORDAN VI INDSAMLER DEN
  2. COOKIES OG BEACONS
  3. ANVENDELSE AF DINE INFORMATIONER
  4. OPBEVARING OG/ELLER OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER
  5. ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER
  6. DINE VALG OM, HVORDAN VI ANVENDER OG OVERFØRER DINE INFORMATIONER
  7. KONTAKT
   
  Denne politik kan ændre sig til enhver tid (se ÆNDRINGER AF VORES POLITIK). Din fortsatte anvendelse af Nespresso Websider efter vi har foretaget ændringer, anses for accept af disse ændringer, så kontroller venligst persondatapolitikken regelmæssigt for opdateringer.
   
  I forbindelse med Persondataloven (Loven) er den dataansvarlige Nespresso Danmark, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S.
   
  INDHOLD AF DENNE POLITIK
   
  Denne fortrolighedspolitik (“Politik”) beskriver den type information Nestlé Nespresso Danmark (”Nespresso” eller ”vi”) kan indsamle om dig eller som du kan give os, og vores praksis for indsamling, brug, vedligeholdelse og offentliggørelse af denne information. Den indeholder også information om, hvordan du kan få adgang til og opdatere dine informationer og foretage valg om, hvordan dine informationer bliver anvendt.
   
  Denne fortrolighedspolitik dækker både vores online og offline dataindsamlingsaktiviteter, inklusiv informationer, som vi kan indsamle gennem vores forskellige kanaler, såsom boutiques, websider, applikationer, sociale medier, kundeservice, trade cornes og events. Vær opmærksom på, at vi kan kombinere information, som vi indsamler via en metode (eksempelvis en Nespresso webside) med information, vi indsamler via en anden metode (eksempelvis et offline Nespresso event). 
   
  KILDER TIL INFORMATION
  Denne Politik gælder for information, vi indsamler fra eller om vores forbrugere, via de metoder, der beskrives nedenfor (INFORMATION VI INDSAMLER OM DIG OG HVORDAN VI INDSAMLER DEN), fra de følgende kilder:
   
  Nespresso Websider. Forbrugerrettede websider drevet af Nespresso, inklusiv sider, som vi driver under vores egne domæner/URLs og minisites/apps, som vi kører på tredjeparts sociale netværker, såsom Facebook (“Websider”).
  Nespresso mobile sites/apps. Forbrugerrettede mobile sites eller applikationer drevet af Nespresso, såsom smartphone apps.
  E-mail,  SMS og andre elektroniske beskeder. Dette inkluderer elektronisk kommunikation mellem dig og Nespresso.
  Offline registreringsblanketter. Trykte registreringsblanketter og lignende blanketter, som vi kan indsamle fra forbrugere såsom via brevpost, butiksdemonstrationer eller events.
  Callcenter registreringer. Information, som vi indsamler om vores forbrugere gennem vores kundeservice centre (”CRC”).
   
  1. INFORMATION VI INDSAMLER OM DIG OG HVORDAN VI INDSAMLER DEN 
  Afhængigt af, hvordan du interagerer med Nespresso (online, offline, over telefon, etc.), kan vi indsamle forskellige typer af information om dig, som beskrevet nedenfor. 
   
  Personlig kontaktinformation. Dette omfatter enhver information, du oplyser os, der giver os mulighed for at kontakte dig personligt, såsom dit navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer. 
  Loginoplysninger til medlemskonto. Enhver information, der kræves af dig for at give dig adgang til din specifikke medlemskonto. Eksempler kan være dit login ID/e-mailadresse, skærmnavn, adgangskode, og/eller sikkerhedsspørgsmål og svar. 
  Demografiske oplysninger. Enhver information, der beskriver dine demografiske eller psykografiske karakteristika. Eksempler kan være din fødselsdato, alder eller aldersgruppe, køn, geografisk beliggenhed (eksempelvis postnummer), favoritprodukter, hobbyer og interesser, og information om husholdning og livsstil.
  Teknisk information om computer/mobil enhed. Enhver information om hvilket computer system eller anden teknologisk enhed, som du benytter til at få adgang til en af vores websider eller applikationer, så som den Internet Protokol (IP) adresse, der bruges til at forbinde din computer eller enhed til internettet, styresystem og webbrowser type og version. Hvis du får adgang til en Nespresso webside eller applikation via en mobil enhed, såsom en smartphone, kan den indsamlede information også omfatte din telefons unikke ID, geolokalisering og andre lignende data fra mobile enheder.
  Information om brug af webside. Når du navigerer og interagerer med vores websider, kan vi bruge teknologier til automatisk dataindsamling til at indsamle særlige informationer om dine handlinger. Dette inkluderer information om hvilke links, du klikker på, hvilke sider eller hvilket indhold, du ser og tidsforbruget og andre lignende informationer og statistikker om dine interaktioner såsom siders reaktionstid, fejl i downloads, længder på besøg på visse sider. Disse informationer opfanges automatisk ved hjælp af automatiske teknologier, så som Cookies (browser cookies, flash cookies) og webbaserede signalprocesser, og kan også indsamles ved brug af en tredjeparts sporingstjeneste (såsom Google Analytics), der indsamler akkumuleret data (såsom antal af besøg på en bestemt side, eller tidsforbruget på en webside).
  Forbruger feedback. Dette er informationer, du frivilligt deler med os vedrørende dine oplevelser med brugen af vores produkter og services.
  Forbrugerskabt indhold. Dette referer til enhver form for indhold, du skaber og deler med os, ved at uploade et på en af vores websider eller applikationer, inklusiv brugen af Facebook apps. Eksempler kan være billeder, videoer, personlige historier eller andre lignende medier eller indhold. Vi kan indsamle og publicere forbrugerskabt indhold i forbindelse med en række af aktiviteter, herunder konkurrencer og andre promoveringer, community funktioner, forbrugerengagement, og tredjeparts social netværking.
  Information fra sociale netværk. Dette er enhver information, der er en del af din profil på en tredjeparts sociale netværk (såsom Facebook), som du tillader tredjepartens sociale netværk at dele med os. Eksempler kan være dine grundlæggende kontooplysninger (navn, e-mailadresse, køn, fødselsdag, nuværende by, profilbillede, bruger ID, venneliste, etc.) og yderligere informationer eller aktiviteter, som du tillader tredjepartens sociale netværk at dele med tredjeparts app-udviklere.  For eksempel kan vi få informationer om dine profiloplysninger (eller dele af dem) på et socialt netværk hver gang du downloader eller interagerer med en Nespresso web applikation på et socialt netværk, såsom Facebook eller hver gang du benytter en social netværksfunktion, der er integreret i en Nespresso side. (såsom Facebook Connect). For at få mere information om, hvordan dine informationer fra et tredjeparts socialt netværk kan indsamles af Nespresso (eller andre tredjeparts app-udviklere), besøg da venligst det pågældende sociale netværks webside. 
  Betalingsinformation og økonomiske oplysninger. Enhver information, vi behøver for at gennemføre et salg, eller som du bruger til at foretage køb, såsom dine [debit- eller kreditkortoplysninger (kortholders navn, kortnummer, udløbsdato etc.) eller andre former for betaling (hvis sådanne er tilgængelige)]. Under alle omstændigheder opbevarer vi ikke kortoplysninger i længere tid end det behøves af betalingstransaktionen, og vi er i overensstemmelse med gældende regler såsom PCI DSS.
   
  2. COOKIES OG BEACONS
  Vi anvender Cookies til at skelne mellem dig og andre brugere af vores Websider med formål om at forbedre brug og funktionalitet. Dette hjælper os med at forbedre dem og give dig en god browsing oplevelse.
  Vi kan indsamle informationer gennem automatiserede teknologier (såsom Cookies og web beacons), der indsamler og huske visse login informationer, tekniske computer informationer, og/eller information om tidligere brug af webside.
  Se vores Cookie politik for at lære, hvordan du kan administrere dine Cookie indstillinger og for detaljeret information om de Cookies vi anvender og til hvilke formål de anvendes. Hvis du deaktiverer eller nægter brugen af Cookies bedes du være opmærksom på, at nogle dele af websiden kan blive utilgængelige eller ikke fungere ordentligt. Bemærk, at ”flash” Cookies er forskellige fra ”browser” Cookies på grund af måden, flash Cookies indsamler og opbevarer data. Din browsers styringsværktøj til Cookies vil ikke fjerne flash Cookies.
  Vi kan også bruge web beacons til at indsamle information om, hvordan du reagerer på visse e-mailkampagner. (eksempelvis hvilket tidspunkt e-mailen blev åbnet på, hvilke links brugeren klikker på i e-mailen, etc.).
  Vi benytter os også af et tredjeparts annoncenetværk til at styrke vores annoncering på andre websider. Vores annoncepartner anvender Cookies og web beacons til at indsamle ikke-personlige identificerbare informationer om dine aktiviteter på denne eller andre Websider for at give dig målrettede annoncer baseret på dine interesser.
  Log Filer. Vi kan indsamle information i form af log filer, der registrerer aktivitet på websiden og indsamler statistik om webbrugeres browsing vaner. Disse optegnelser genereres automatisk, og hjælper os med at foretage fejlfinding, forbedre ydeevnen eller opretholde sikkerheden på vores websider.
  Cookies. Vi kan bruge Cookies for at forbedre brugen og funktionaliteten af vores websider og til bedre at forstå, hvordan besøgende bruger vores websider og de værktøjer og tjenester, der tilbydes på det. Lagring af cookies på din computer giver en nem og bekvem måde for os at personliggøre eller forbedre din oplevelse på vores websider og for at gøre dit næste besøg bedre.
  Web Beacons. Web-beacons (også kendt som "web bugs") er små kæder af kode, der giver os en metode til at levere et grafisk billede på en webside eller i en e-mail med henblik på at overføre data tilbage til os. De indsamlede oplysninger via web beacons kan omfatte tekniske oplysninger såsom IP-adresse, samt oplysninger om, hvordan en bruger reagerer på en e-mailkampagne (eksempelvis på hvilket tidspunkt e-mailen blev åbnet, hvilke links brugeren bruger i mailen, osv.). Vi kan bruge web beacons på vores websteder eller i de e-mails, vi sender dig. Vi bruger web beacon oplysninger til en række formål, herunder men ikke begrænset til, rapportering af trafik på webstedet, optælling af unikke besøgende, reklame- og e-mailrevision og rapportering, og personalisering.
   
  3. ANVENDELSE AF DINE INFORMATIONER
  De følgende afsnit beskriver til hvilker forskellige formål, vi kan indsamle og bruge dine oplysninger, og de forskellige typer af oplysninger, der kan indsamles. Bemærk, at ikke alle anvendelser nedenfor vil være relevant for alle forbrugere.
  Kundeservice. Vi kan bruge dine oplysninger til at yde dig kundeservice, herunder svar på dine henvendelser. Dette kræver typisk brug af visse personlige kontaktoplysninger og information vedrørende årsagen til din forespørgsel (fx, ordrestatus, teknisk problem, produktspørgsmål / klage, generelle spørgsmål, osv.).
  Konkurrencer og andre kampagner. Vi kan bruge dine oplysninger til at give dig markedsføringskampagner eller tilbud. Nogle af vores kampagner kan køre på tredjeparters sociale netværk. For mere information om vores konkurrencer og andre kampagner, se venligst de officielle regler eller detaljer, der vedhæftes hver kampagne.
  Markedsføringskommunikation. Vi kan anvende dine informationer til at give dig information om varer og tjenester, som vi tror, interesserer dig (markedsføringskommunikation), såsom e-mails, sms eller brevpost. 
  For detaljeret information om, hvordan du ændrer dine præferencer om markedsføringskommunikation, kan du se sektion 8 og 9 nedenfor.
  Forbedring og personalisering af webside. Vi kan bruge dine oplysninger til at forbedre og personliggøre din oplevelse på vores websider og applikationer; for at sikre, at indholdet fra vores websteder præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer; og for at give dig mulighed for at gøre brug af interaktive funktioner, når du vælger at gøre det. Dette gøres typisk ved automatiske teknologier (såsom Cookies), der indsamler og husker bestemt konto login-oplysninger, teknisk information og / eller tidligere brugsoplysninger. For eksempel kan vi huske dit login-id / e-mailadresse eller skærmnavn, så du hurtigt kan logge ind næste gang du besøger vores webside eller så du nemt kan hente de emner, du tidligere har været placeret i din indkøbskurv. Baseret på denne type oplysninger, kan vi også vise dig specifikt Nespresso indhold eller kampagner, der er skræddersyet til dine interesser.
  Ordrefuldførelse. Vi kan bruge dine oplysninger til at behandle og afsende dine ordrer og til at meddele dig om status på dine ordrer. Dette kan indebære brug af visse personlige kontakt-og betalingsoplysninger. 
  Andre generelle formål (eksempelvis websidesikkerhed, intern research). Vi kan bruge dine oplysninger til andre generelle forretningsmæssige formål, såsom at foretage intern markedsføring og demografiske studier; og for at måle effektiviteten af reklamekampagner.
  VIDEREGIVELSE AF DINE INFORMATIONER
  Vi kan dele dine oplysninger med de typer af virksomheder, eller i de situationer, der er beskrevet nedenfor. Tredjeparter tillades kun at få adgang til og til at bruge dine oplysninger til de specifikke opgaver, de er blevet anmodet om at udføre, og de er forpligtede til at holde dine oplysninger fortrolige og sikre.
  Vi vil hverken udleje eller sælge dine oplysninger til tredjeparts virksomheder til deres egen markedsføringsbrug.
  Selskaber i vores gruppe. Ethvert medlem af vores gruppe, hvilket omfatter vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og dets datterselskaber.
  Agenter og serviceudbydere. Disse er eksterne firmaer, som vi ansætter til at hjælpe os med at drive vores forretning (eksempelvis ordregennemførelse, behandling af betalinger, drift af webside, support, kampagner, webside udvikling, CRC, etc.). 
   
  4. OPBEVARING OG/ELLER OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER
  Vi bruger en bred vifte af standardiserede metoder (beskrevet nedenfor) for at holde forbrugernes oplysninger fortrolige og sikre. Bemærk dog, at denne beskyttelse ikke gælder for oplysninger, som du vælger at dele på offentlige områder såsom sociale netværk.
  Sikre driftssystemer. Vi gemmer dine oplysninger i sikre drift systemer, der er beskyttet fra offentligheden. Vi følger generelt accepterede industristandarder til at beskytte personlige oplysninger. Videregivelse af oplysninger via internettet er desværre ikke fuldstændig sikker, og selv om vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere sikkerheden af data under overførsel til vores hjemmesider. Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi bruge strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forhindre uautoriseret adgang.
  Generelt gemmer vi dine oplysninger, så længe din konto er aktiv hos os eller for at yde dig relevante tjenester, i overensstemmelse med lovkravene. Det betyder, at vi kan bevare dine personlige oplysninger i en rimelig periode, efter at du er stoppet med at bruge vores tjenester eller er ophørt med at anvende vores websteder, til trods for, at ingen kommerciel anvendelse vil ske, når din konto er slettet.
  Foranstaltninger vi forventer, at du tager . Det er vigtigt for dig at du også spiller en rolle i at holde dine oplysninger sikre. Når du tilmelder dig en online konto, skal du sørge for at vælge en adgangskode, der er svær for andre at gætte og aldrig afsløre din adgangskode til andre. Du er ansvarlig for at holde denne adgangskode hemmelig. Hvis du bruger en delt eller offentlig computer, bør du aldrig vælge at få dit login-id / e-mailadresse eller adgangskode husket, og sørg for at logge ud af din konto, hver gang du forlader computeren. Du bør også gøre brug af de privatlivsindstillinger, vi stiller til rådighed på vores websider.
  Overførsel af dine informationer. Lagringen, så vel som behandlingen af dine informationer, som beskrevet ovenfor, så som brugen af dine informationer eller videregivelsen af dine informationer, kan kræve, at dine informationer overføres til, og/eller opbevares i en destination uden for Danmark. Vores primære tjenesteudbyder for web-hosting befinder sig i Schweiz. Vi opbevarer dine informationer i sikre datacentre i Schweiz. Ved at acceptere vilkårene i denne politik, accepterer du denne slags overførsel, opbevaring og/eller behandling.
   
  5. ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER
  Adgang til oplysninger. Ifølge Loven har du ret til at få adgang til oplysninger, der opbevares om dig, oprindelsen af disse data og enhver kommunikation, der er foretaget eller planlagt.
   
  Ændring af oplysninger. Du kan også få personlige oplysninger slettet, rettet eller revideret. Vær venligst opmærksom på, at vi i visse tilfælde ikke er i stand til at slette dine personlige oplysninger uden også at slette din brugerkonto. Vores websider har en sektion, der hedder ”Min konto”, hvor du kan gennemse og redigere de oplysninger, du har stillet til rådighed og du har mulighed for at ændre dine kommunikationspræferencer, eller framelde dig (se venligst Annoncering, markedsføring og promoveringer). Du kan gennemse og ændre dine personlige oplysninger ved at logge ind på websiderne og besøge din medlemskontos profilside. Vær opmærksom på, at vi forlanger, at vores registrerede kunder verificerer deres identitet (eksempelvis login ID/e-mailadresse, adgangskode) før de kan få adgang til eller foretage ændringer af deres kontooplysninger. Dette forebygger uautoriseret adgang til din konto.
   
  Uanset ovenstående, kan du også få adgang til, ændre eller slette dine data, og fraskrive dig brugen af dine data ved at ringe til os på gratisnummer 80 909 600.   
   
  6. DINE VALG OM, HVORDAN VI ANVENDER OG OVERFØRER DINE INFORMATIONER
  Vi stræber efter at give dig valg i forbindelse med de personlige oplysninger, du giver os. De følgende mekanismer giver dig følgende kontrol over dine informationer:
  Sporingsteknologier. Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle browser cookies, eller til at advare dig, når der sendes en cookie. Se venligst COOKIES OG BEACONS ovenfor.
  Annoncering, markedsføring og kampagner. Hvis du ønsker at få dine personlige kontaktoplysninger anvendt af Nespresso til at fremme vores egne produkter eller tjenester, kan du tilmelde dig ved at markere det relevante felt placeret på tilmeldingsblanketten. Du kan altid fravælge at modtage markedsføringsrelaterede e-mails eller sms'er ved at følge vejledningen for frameldelse i hver af disse former for kommunikation. På ethvert tidspunkt, kan du framelde dig ved at logge ind på websiderne og justere dine indstillinger på din medlemskonto ved at fjerne markeringen af de relevante felter eller ved at ringe til vores CRC. Bemærk, at selvom du framelder dig at modtage markedsføringsmateriale, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra os, såsom ordrebekræftelse eller andre transaktionsbekræftelser meddelelser om dine kontoaktiviteter (eksempelvis, kontobekræftelser, ændringer af adgangskode osv.), og andre vigtige meddelelser.
  ÆNDRINGER AF VORES POLITIK
  Hvis vi ændrer måden, vi håndterer dine informationer på, vil vi opdatere denne Politik. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne Politik til enhver tid. Enhver fremtidig ændring af vores Politik vil blive slået op på vores websider. Gennemse venligst regelmæssigt for at se, om der er opdateringer eller ændringer af vores Politik.
   
  7. KONTAKT
  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Bekendtgørelse og vores fortrolighedspraksis, kan du kontakte os via: 
   
  Nespresso Danmark,
  Arne Jacobsens Allé 7, 
  2300 København S. 
  Eller ring til gratisnummer 80 909 600
   
  Vores repræsentant, i henhold til loven, er Maria Fedor. 
 • Cookiepolitik

  ·        Hvad er Cookies ?

  Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer af de websider, du besøger. De anvendes i vid udstrækning til at få websider til at fungere, eller arbejde mere effektivt, såvel som for at forsyne ejerne af sitet med informationer. 

   

  ·        Hvordan og hvorfor anvender vi Cookies?

  Vi anvender Cookies for at forbedre brug og funktionalitet af vores webside, og for bedre at forstå, hvordan brugere anvender vores websider og de redskaber og services, der tilbydes på dem. Lagringen af Cookies på din computer gør det nemt og bekvemt for os at personalisere og forbedre din oplevelse på vores webside og for at gøre dit næste besøg endnu bedre. Vi bruger ikke Cookies til at indsamle personlige oplysninger, såsom dit navn; imidlertid kan vi koble information fra en Cookie sammen med personlige oplysninger, der indsamles på anden vis (eksempelvis registrering på websiden).

   

  ·        Hvilken type Cookies anvendes?

  Når du besøger denne webside, bliver de følgende typer Cookies anvendt.

   

  Nødvendige Cookies

  Disse er Cookies, der er strengt nødvendige for driften af en webside. Uden disse Cookies, ville denne webside ikke fungere ordentligt.

   

  Funktionelle Cookies

  Disse er Cookies, der har til formål at forbedre funktionaliteten på denne webside. Dette er for eksempel Cookies, der husker indhold, du tidligere har kigget på på denne webside eller den e-mailadresse og adgangskode, du har angivet, når du har registreret dig ved et tidligere besøg på denne webside. Cookies kan også huske varer, du tidligere har lagt i din indkøbskurv, under et besøg på denne webside. Brugen af Funktionelle Cookies lader os derfor give dig indhold, der er skræddersyet til dine interesser og spare dig tiden ved at skulle registrere dig igen eller indtaste informationer igen, når du besøger denne webside, eller prøver at få adgang til sektioner, der kun er for Club Medlemmer. Vi kan også bruge Cookies til analyse og i annonceringsøjemed.

   

  Drift Cookies

  Disse Cookies hjælper os til at forstå, hvordan vores besøgende interagerer med vores websider ved at give information om de besøgte områder, tidsforbruget på websiden, og enhver slags problemer, der er opstået, såsom fejlmeddelelser. Dette hjælper os med at forbedre driften på vores webside.

   

  Cookies Førsteparts Cookies

  Disse er Cookies, der er angivet af denne webside, og som kun kan læses af denne side.

   

  Tredjeparts Cookies

  Disse er Cookies, der er angivet af tredjeparter, som bruges til forskellige services (eksempelvis webstedsanalyser eller annoncering).

   

  ·        Liste over Cookies, der bliver anvendt på denne webside:

  De følgende tabeller kategoriserer og beskriver de forskellige Cookies, der bliver anvendt på denne webside:

  Nødvendige Cookies 

  Type

  Formål

  Session ID

   

   

  Nespresso websider bruger særlige Cookies, som er essentielle for, at de kan fungere ordentligt. En af dem er en Cookie, der bruges til at skabe et session ID til brugeren, så systemet selv kan identificere brugeren som en unik og individuel bruger, adskilt fra andre, der kigger på websiden. Denne information bliver ikke anvendt eller opbevaret uden for Nespresso systemer, og opbevares kun midlertidigt, mens brugeren har tilgang til medlemssider og andre sider, der kræver unik og sikker adgang. Uden denne Cookie, ville denne slags adgang ikke kunne holdes sikker, så den er meget vigtig. 

   

  Funktionelle Cookies

   

  Type

  Formål

  Language

  Anvendes til at tilpasse standardsproget på siden. Hvis man deaktiverer denne funktion vil det skabe et besvær for brugerne idet de skulle genindtaste deres foretrukne sprog.

  Country

  Anvendes til at tilbyde den mest relevante oplevelse ud fra hvilket land brugeren er bosat i og ønsker levering til ved køb af Nespresso produkter.   

  Promotion

  Anvendes til at genkende de Nespresso Club Medlemmer, der er berettigede til promoveringer og for at vise information om disse tilbud. 

  Login

  Anvendes for at tilbyde Club Medlemmer muligheden for at huske deres brugeroplysninger, så de undgår at skulle genindtaste bruger ID og adgangskode hver gang de skal have adgang til Nespresso Club sektionen.

   

   

  Drift Cookies

   

  Type

  Formål

  Load balancer

  Denne Cookie lader os dele presset på vores servere ud fra besøgende brug af vores sider og applikationer. Dette forbedrer den overordnede drift på vores webside.

   

  Third Party Cookies

   

  Type

  Formål

  Komment

  Google Analytics

  Google Analytics tracking bruger Cookies til at give indsigt i, hvad brugere gør, når de besøger vores side. Cookies identificerer ikke personer, men defineres af en kombination af computer, brugerkonto og en browser. Google Analytics indsamler dog ikke personlige data om brugerne af vores websider  

  For mere information om Google Analytics, klik here

  Adobe Omniture

  Bruges til at give anonym / samlet information om, hvad brugeren gør og hvor brugeren går hen på Nespresso websider.

  For mere information om Adobe Omniture, klik here

  Google Doubleclick

  Disse Cookies anvendes til at forstå, hvordan brugere anvender vores digitale annoncer. De lader os forstå og evaluere kliks på vores annoncer, så vi kan forbedre den service, du modtager.

  For mere information om Doubleclick, klik here  

  ViaMichelin

  Anvendes til at tilbyde brugere skræddersyede services ud fra deres geografisk placering, så som Nespresso Butiksplacering.

  For mere information om ViaMichelin, klik here  

   

   

  ·        Kan jeg kontrollere mine Cookie indstillinger?

  De fleste internetbrowsere er som standard sat op til automatisk at acceptere Cookies. Du kan ændre dine indstillinger, så de blokerer Cookies eller advarer dig, når der sendes Cookies til din enhed. Der er adskillige måder at administrere Cookies på. Følg de nedenstående guidelines til at administrere dine Cookies på din webbrowser. Hvis du gør det, skal du dog være opmærksom på, at du muligvis ikke kan registrere dig på vores webside eller bruge andre funktioner, der kræver registrering eller indsamling af information.

   

  Internet Explorer

  Klik på ikonet ‘Tools’ og vælg da 'Internet Options'. Vælg fanen 'Privacy' og ryk slideren for at vælge dine indstillinger. For mere detaljerede indstillinger, tyk da på fanen 'Advanced'.

   

  Safari

  Vælg 'Preferences' fra Safari menuen og vælg derefter 'Security'. Du kan så se dine Cookie indstillinger og tilpasse dine indstillinger.

   

  Mozilla Firefox

  Klik på 'Menu’, 'Options', 'Privacy' og så 'Cookies'. Du kan nu vælge dine indstillinger.

   

  Google Chrome

  Klik på menuen 'Tools' og vælg så 'Options'. Vælg fanen 'Under the Bonnet' og derefter sektionen 'Privacy'. Vælg 'Content settings' og så fanen 'Cookie settings' og vælg dine indstillinger.

   

  Fravalg af Flash Cookies

  Flash Cookies er anderledes end de andre Cookies, der anvendes på denne webside på grund af mængden af, typen af, og hvordan data er opbevaret. Værktøjer til at administrere Cookies, der stilles til rådighed af din browser vil ikke ikke fjerne Flash Cookies. For information om, hvordan du kontrollerer brugen af Flash Cookies, på din computer, besøg Macromedia websiden her.

   

  ·        Opdatering af juridisk meddelelse

  Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer og rettelser i denne politik. Besøg denne side fra tid til anden for at gennemse disse og ny information.

 • Salgsbetingelser

  SALGSBETINGELSER

  1. Generelle salgsbetingelser
  1.1 Enhver ordre afgivet til Nestlé Nespresso S.A eller dets søsterselskaber (“Nespresso”) på internettet er pålagt de nuværende Generelle Salgsbetingelser. De pålægges med eksklusion fra alle andre betingelser. Ved at afgive en ordre, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret de Generelle Salgsbetingelser uden forbehold.
  1.2 Ved at anvende denne webside accepterer og godkender du også, at du er bundet til bores Brugsvilkår og Fortrolighedspolitik. Nespresso beder dig læse dem nøje inden du anvender de services, der tilbydes på denne webside.
  1.3 Nespresso forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre de nuværende salgsbetingelser ved at offentliggøre en ny version på denne webside. Ved at afgive en bestilling efter Nespresso har offentliggjort en ny version af vores Salgsbetingelser, samtykker du til at være bundet af den opdaterede version.

  2. Registrering
  2.1 Når du registrerer dig på denne webside, skal du sikre dig, at de obligatoriske oplysninger, du giver er korrekte og komplette.
  2.2 Informer venligst Nespresso om adresseændring eller andre ændringer ved at opdatere dine personlige oplysninger på denne webside, hurtigst muligt.

  3. Adgangskode
  3.1 Når du registrerer dig til at bruge denne webside, vil du blive bedt om at angive en adgangskode. Du skal holde denne adgangskode strengt fortrolig og ikke afsløre eller dele den med nogen.
  3.2 Du stilles fuldt ansvarlig for brugen af din adgangskode og enhver bestilling, foretaget med denne, selv hvis den er foretaget uden dit kendskab.
  3.3 Hvis du ved eller mistænker, at nogen kender til eller har anvendt din adgangskode, skal du informere Nespresso om dette øjeblikkeligt.

  4. Bestillinger
  4.1 Ved at afgive en bestilling gennem denne webside, foretager du en anmodgning om at købe de valgte produkter under disse Salgsbetingelser.
  4.2 Bestillinger afgivet hos Nespresso på denne webside er omfattet af begrænsninger for minimums- og maksimumsantal.
  4.3 Nespresso tilbyder produkter på denne webside inden for grænserne for tilgængelige produkter på lager.

  5. Ordrebekræftelser
  5.1 Ordrer, du afgiver på denne webside er ikke bindende medmindre og indtil Nespresso sender en bekræftelse på e-mail.
  5.2 Nespresso forbeholder sig den skønsmæssige ret til at afvise ordrer, især i forbindelse med kreditværdighed og ubetalte fakturaer.
  5.3 Data, der registreres af Nespresso udgør fuld dokumentation for ordren og hele transaktionen. De data, der registreres af betalingssystemet er fuld dokumentation for de økonomiske transaktioner.

  6. Priserr
  6.1 De præmier, der skal betales for de varer, du bestiller, er dem, der angives på denne webside på den dato du afgiver din bestilling, inklusiv MOMS, men eksklusiv leveringsomkostninger.
  6.2 Leveringsomkostninger vil påføres med de rater, der indikeres på denne webside på den dag, du afgiver din bestilling, udregnetud fra størrelsen på din ordre og den valgte leveringsmetode.
  6.3 Nespresso forbeholder sig retten til at ændre priser og leveringsomkostninger på ethvert tidspunkt og til at annullere en kontrakt i tilfælde af skrive-, print- eller regnefejl.

  7. Toldafgift
  7.1 Når et produkt bestilles til international levering til andre lande end derfra, hvor Nespresso afsender sine ordrer, er du importør og skal overholde al lovgivning og de foreskrifter i det land, hvor du modtager varerne.
  7.2 Du kan være underlagt toldafgifter og skatter, der påføres, så snart varerne når dit land. Alle ekstra udgifter til told, skal betales af dig. Vi har ingen kontrol over disse ydelser og kan ikke forudsige, hvad de måtte være. Toldpolitikker kan variere bredt fra land til land, så du bør kontakte dine lokale toldmyndigheder for yderligere information.

  8. Levering
  8.1 Alle ordrer, der er bekræftet af Nespresso, vil leveres til den leveringsadresse, du har specificeret, da du afgav din ordre.
  8.2 Nespresso gør sit bedste for at sikre levering inden for to arbejdsdage efter modtagelse af en ordre.
  8.3 Levering kan kun foretages i de lande, der specificeres på denne webside.

  9. Verificering af varer
  9.1 Det er dit ansvar at verificere antallet og standen af varerne ved modtagelse.
  9.2 Hvis du observerer skade eller manglende varer, skal du informere om og indgive anmeldelse til buddet og informere Nespresso inden for 7 dage efter modtagelsen. Nespresso skal i sådanne tilfælde levere en identisk erstatning af varen eller fuld refusion, hvis det ønskes.

  10. Returnering
  10.1 Du har ret til at returnere enhver vare, der ikke passer dig. Du skal i så fald medddele os det inden for 14 dage efter modtagelsen af ordren. Fra du har meddelt os dette, har du så 14 dage til at returnere varen til os.
  10.2 Hvis du returnerer en vare, som du har brugt mere end, hvad der er nødvendigt for at fastslå dens art, egenskab og den måde, den fungerer, hæfter du selv for en eventuel forringelse af varens værdi, som følger af din brug.
  10.3 Porto for returnering er på din regning.

  11. Betaling
  11.1 Fakturaer afsendes efter levering af varerne og kan betales inden for 14 dage.
  11.2 Betaling med kreditkort skal betales øjeblikkeligt. Dine kreditkortoplysninger vil krypteres af sikkerhedsårsager.

  12. Forsinket betaling
  12.1 I tilfælde af forsinket betaling, vil du blive påregnet renter på det stående beløb samt administrative og juridiske omkostninger.
  12.2 Nespresso forbeholder sig retten til at afvise en ny ordre indtil betaling af et overskredet restbeløb.

  13. Maskingaranti
  13.1 Maskiner købt på denne webside er underlagt garanti fra maskinfabrikanten i henhold til de specifikke vilkår og betingelser specificeret i den originale produktdokumentation.
  13.2 Rådfør dig venligst i din produktdokumentation for detaljeret information om fabrikantens garanti. Denne garanti begrænser ikke den i dansk ret almindeligt gældende reklamationsret.

  14. Eftersalgsservice
  14.1 Ved spørgsmål omkring betjening, vedligeholdelse og eftersalgsservice på din Nespresso maskine, bedes du kontakte Nespresso- på telefon 80 909 600 for råd og vejledning.
  14.2 Hvis dit maskinproblem ikke kan løses over telefon, tilbyder Nespresso et udvalg af fordelagtige eftersalgsmuligheder. Kontakt venligst Nespresso over telefon for flere detaljer.

  15. Begrænsing af ansvar
  15.1 Fotografier og tekster, der illustrerer og beskriver produkter på denne webside er ikke kontraktmæssige og udelukkende til informationsformål. Nespresso er ikke ansvarlig i tilfælde af fejl eller udeladelser i fotografier eller tekst på denne webside.
  15.2 For internationale leveringer til lande ud over dem, hvorfra Nesspresso afsender sine varer, har Nespresso intet ansvar for produkter, der ikke efterkommer de gældende love og reguleringer i det pågældende land for levering eller i tilfælde af elektrisk eller anden inkompatibilitet i produktet.
  15.3 Uden at begrænse de Generelle Salgsbetingelser, vil ingen reklamation af enhver slags, uanset om produktet er leveret eller ikke leveret, blive erstattet af et højere beløb end købsprisen på de pågældende produkter. I INTET TILFÆLDE SKAL Nespresso HOLDES ANSVARLIG DIREKTE, INDIREKTE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, SKADER PÅ OMDØMME, OMKOSTNINGER, TAB, FALDENDE OMSÆTNING ELLER INDTJENING ELLER ANSVAR AF NOGEN ART (SELVOM FREMKOMSTEN AF DENNE SKADE VAR KENDT ELLER KUNNE VÆRE FORUDSET AF NESPRESSO), DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSIDERNE ELLER DERES INDHOLD.

  16. Force Majeure
  16.1 Nespresso vil gøre enhver rimelig indsats til at indfri sine forpligtelser. Dog kan Nespresso ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller svigt i mulighed for levering grundet omstændigheder, der er uden for rimelig kontrol. Sådanne omstændigheder omfatter strejke, krig, naturkatastrofe eller andre lignende omstændigher, der kan umuliggøre produktion, transport eller levering af produkter.
  16.2 I tilfælde af forsinkelser, vil Nespresso udføre sine forpligtelser hurtigst muligt, og forbeholder sig rettigheden til at fordele resterende produktforsyning blandt kunder på rimelig og retfærdig vis.

  17. Gældende lovgivning og forum
  17.1 De nærværende Generelle Salgsbetingelser er reguleret af lovgivningen i det pågældende land, hvorfra Nespresso virksomheden fakturerer din ordre.
  17.2 Det eksklusive forum er i samme land som det, hvor den pågældende lovgivning stammer fra.

  11/2005
  NESTLE Nespresso LTD.

 • Nespresso Internationale Konkurrencer og Promoveringer

  1. Gyldighdsområde & anvendelse

  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Schweiz(“Nespresso”) er initiativtager og organisator af konkurrencer, spil eller promoveringsinitiativer (“Promotions”), hvor disse Generelle Regler er gældende, med mindre andet er angivet. 

  1.2 Disse regler og betingelser (“Generelle Regler”) er gældende for enhver Promovering, organiseret af Nespresso på internationalt plan og som er offentliggjort eller distribueret fra Nespressos internet webside/r på www.nespresso.com eller andre websider eller internetsider. Sider eller ejendomme igangsat eller administreret af Nespresso (samlede “websider”). 

  1.3 Hver Promovering skal inkludere disse Generelle Regler og skal ledsages af et yderligere dokument, der specificerer de specifikke mekanismer og regler, der er gældende for den pågældende Promovering (”Specifikke Regler”). I tilfælde af konflikt mellem de Generelle Regler og de Specifikke Regler, der udsendes for en specifik Promovering, vil de Specifikke Regler sejre.

  1.4 Disse Generelle Regler er ikke gældende for andre Promoveringer organiseret af Nespressos søsterselskaber, der vil bære underlagt egne regler og reguleringer.

  2. Deltagere

  2.1 Ved at indsende en indtastning eller deltage i en Promovering, bekræfter deltagere, at de forstår og accepterer disse Generelle Regler og gældende Specifikke Regler.

  2.2 Promoveringer er ikke nødvendigvis gældende i alle lande. Nespresso forbeholder sig retten til at begrænse en Promovering til deltagere bosat i specifikke områder eller på anden måde begrænse deltagelse, som indikeret i de pågældende Specifikke Regler.  Deltagelse bliver automatisk ugyldig i et område, hvor en specifik Promovering ikkekan foretages på lovlig vis. 

  2.3 Deltagere kan pålægges at levere bevis for berettigelse til at deltage i en Promovering eller for at modtage en præmie. Medmindre andet angives i de Specifikke Regler, skal deltagere under 18 år på forlangende anskaffe og levere skriftlig tilladelse fra forældre eller værger til at deltage eller modtage en præmie.

  2.4 I alle tilfælde, vil ansatte hos Nespresso, dets søsterselskaber og disses nærmeste familie, såvel som deres agenter eller enhver person, der er professionelt forbundet med en Promovering ikke være berettiget til at deltage.

  3. Tilmelding

  3.1 Promoveringer er frie at deltage i og er ikke købsbetingede.

  3.2 Tilmelding skal indsendes på den vis og form, inden den udløbsdato, der er anført i de Specifikke Regler. Nespresso er berettiget til at diskvalificere enhver tilmelding, der er ufærdig eller ikke fuldt ud følger disse Regler.

  3.3 Kun en tilmelding per person er tilladt, medmindre andet er angivet i de Specifikke Regler. I tilfælde af flere tilmeldinger fra eller på vegne af en person, vil alle tilmeldinger fra denne person diskvalificeres. Tilmelding fra agenter, tredjeparter, organiseret grupper, eller som er automatisk computergenererede vil ikke accepteres.

  3.4 Der udstedes ikke kvittering for tilmelding. Nespresso tager ikke ansvar for tilmeldinger, der bortkommer, er beskadigede eller forsinkede grundet fejl fra postvæsenets side eller indsendelsesfejl grundet fejl i netværk, hardware eller software. Bevis for afsendelse vil ikke accepteres som bevis for modtagelse.

  3.5 Tilmeldinger, der er vulgære, stødende, upassende, ærekrænkende, upassende for offentligheden eller, som viser eller opfordrer til ulovlige aktiviteter, vil automatisk diskvalificeres.

  3.6 Deltagere er forpligtede til ærlighed og fairplay i relation til alle Promoveringer.

  3.7 Enhver overtrædelse af de Generelle eller Specifikke Regler, vil ugyldiggøre en deltagers tilmelding. Hvis en overtrædelse er sket, men først opdages efter overrækkelse af præmien, har Nespresso ret til at trække den tilbage. Nespresso må, efter eget skøn, offentliggøre årsag til sådan en overtrædelse inklusiv identitet på den involverede deltager.

  4. Præmier

  4.1 Præmier er som beskrevet i de Specifikke Regler og, hvis ikke andet er angivet i de Specifikke Regler, vil de ikke inkludere yderligere omkostninger, udgifter, personlige eller ekstra varer, der vil være præmievinderens ansvar. 

  4.2 En oversigt over vindere vil blive offentliggjort på websiden/erne. Alle beslutninger fra Nespresso er endelige, bindende og ikke åben for diskussion eller appel. Nespresso vil give vinderne besked over den e-mail, der er angivet ved tilmelding, men har ikke ansvar for fejlslagen kommunikation eller fejl, der på anden måde er forårsaget. 

  4.3 De Specifikke Regler kan sætte en tidsgrænse eller procedure for at gøre krav på eller acceptere en præmie. Hvis en præmie ikke afhentes inden for det tidsrum eller på den måde, der er specificeret, vil en potentiel afhentning være ugyldig, og Nespresso kan udlove præmien igen.  

  4.4 Hvis en potentiel vinder ikke kan kontaktes af en eller anden årsag, eller er ude af stand eller uvillig til at tage imod en præmie, kan en anden vinder vælges af Nespresso og tilbydes præmien uden forpligtelse til den første potentielle vinder. 

  4.5 Præmierne kan ikke overføres, må ikke sælges videre, og kan ikke ombyttes til kontanter eller andre alternativer. Præmier er udsat for tilgængelighed og Nespresso forbeholder sig retten til at udskifte til præmier af samme eller højere værdi til enhver tid.

  4.6 Derudover er alle rejse- eller feriepræmier omfattet af følgende:

  (a) Nespresso har fuld dømmekraft til at vælge passende og effektiv rejseform og -tidspunkt. Rejser kan være omfattet af tilgængelighed of skal fuldføres inden for de angivne datoer. Restriktioner kan være gældende.

  (b) Det er vinderens ansvar at arrangere mulighed for at modtage præmien, ellers kan præmien trækkes tilbage eller udloves til en anden deltager. 

  (c) Værdien af en rejse afhænger at dato, tidspunkt, destination og mest effektive transportmulighed. Nespresso dækker rejsens reelle omkostninger, og afvigelse i priser kan ikke forlanges eller betales i tilfælde af uoverensstemmelse med reelle omkostninger eller skønsmæssig værdi.

  (d) Vindere er ansvarlige for alle udgifter af personlig eller anden natur, der ikke er specifikt inkluderes i præmiens beskrivelse (eksempelvis lommepenge, mini-bar, tøjvask, telefon, pay-per-view, forsikring eller andre udgifter).

  (e) Vindere er ansvarlige for at anskaffe og frembringe alle forlangte rejsedokumenter, inklusiv forlangte visa, pas, vaccinationer eller sundhedserklæringer der behøves til international rejse og / eller præmiens destination.

  (f) Nespresso har ikke ansvar for, hvis vindere, af hvilken som helst årsag, ikke har mulighed for at tage imod præmien.

  5. Personlige oplysninger

  5.1 Nespresso kan forlænge, at deltagere angiver personlige oplysninger som krav for tilmelding eller deltagelse i Kampagnen. Dette inkluderer: fuldt navn, postnummer og bopælsland, e-mailadresse. telefonnummer (valgfrit), alder (eller bekræftelse på, at deltager er over 18 år). Anden information kan også forlanges.

  5.2 Ved tilmelding i en Kampagne, medgiver deltagerne, at alle de angivne oplysninger er sande, nuværende og fuldendte på tilmeldingstidspunktet. Deltagere er udelukkende ansvarlige for nøjagtigheden af de personlige oplysninger og for at informere Nespresso om ændringer. Nespresso har ikke ansvar for fejlslagne kontakter. 

  5.3 Alle personlige oplysninger givet af deltagere eller modtaget af Nespresso vil opbevares og behandles i henhold til schweizisk datalovgivning (1992 LPD 235.1 og 1993 OLPD 235.11, som påført) og Nespressos Privathedspolitik, hvor den seneste version er tilgængelig påwww.nespresso.com. Ved at acceptere disse Regler, accepterer deltagere også Privathedspolitikken, som de bør læse inden de indsender en tilmelding.

  5.4 Hvis en kampagne anmoder eller tilskynder deltagere, hvorvidt det er til deres fordel eller ej, at videresende eller kommunikere (“videresende”) kampagnen til andre personer, eller hvis deltagere selv ønsker at dele kampagnen med andre, vil følgende være gældende:

  (a) Deltagere må videresende oplysninger om eller på anden vis tilskynde andre mennesker at deltage i kampagnen via e-mail (“Invitation”) enten direkte eller gennem Nespressos Webside eller på anden teknisk vis som en del af Kampagnen, er det underforstået, at Nespresso udelukkende deler invitationen og ikke har ansvar for modtageren eller indhold deraf;

  (b) I alle tilfælde bærer deltageren det fulde ansvar for valget og offentliggørelsen til de personer invitationen sendes og skal have deres udtrykkelig samtykke på forhånd;

  (c) Alle Invitationer skal udpege Deltageren som afsender og ikke Nespresso;

  (d) Nespresso vil ikke videresende mere end fem Invitationer og Deltagere er pålagt at respektere samme begrænsning. 

  (e) E-mailadresser skal være gyldige og forskellige. Deltagere skal ikke videresende Invitationer til personer, der ikke har givet samtykke eller introducere fiktive venner eller bekendte for at opnå fordele eller gevinst.

  5.5 Præmievindere samtykker til at tage del i omtale, af rimelig grad, der kræves af Nespresso og giver samtykke til, at Nespresso eller dets søsterselskaber gør brug af navn, lighed og/eller billeder uden yderligere kompensation.

  6. Immateriel ejendomsret

  6.1 Alle varemærker, brand, logoer og andet materiale i forbindelse med Kampagner er ejet af Nespresso og må ikke downloades, kopieres, gemmes, ændres eller på anden vis distribueres til andre formål end, hvad der udtrykkes i de Generelle og Specifikke Regler.

  6.2 Alle indsendte tilmeldinger og andet materiale, der er skabt i forbindelse med en tilmelding er Nespresso ejendom. Ved at indsende en tilmelding, overfører deltagere dermed den fulde verdensomspændende ophavsret og al anden immateriel ejendom eller andre lignende rettigheder i den tilmelding, inklusiv, uden begrænsning, alle rettigheder til at kopiere, kommunikere, distribuere, tilpasse, oversætte, ændre eller udnytte arbejdet på enhver vis til Nespresso. Deltagere bekræfter, at de på ingen måde har indgået aftaler med tredjeparter, der kan have indflydelse på Nespressos ret til at bruge deres indholdet af deres deltagelse og indvilliger i at skride til handling og underskrive al dokumentation, der vil være nødvendig for at beskytte og/eller gøre brug af disse rettigheder.

  6.3 Når en Kampagne forudsætter udarbejdelse eller indsendelse af tekst, billeder, videoer eller andre medier, garanterer hver deltager, at deres indhold er deres eget originale arbejde, og ikke gør brug af eller krænker andre personers immaterielle ejendom eller rettigheder.   Enhver person/er, der portrætteres i en tilmelding skal have givet deres tydelige tilladelse (af forældre, hvis under 18 år) til dets anvendelse og brug. Deltagere står fuldt ud til ansvar for ethvert patentkrav fra en tredjepart i forbindelse med deres tilmelding. 

  6.4 Nespresso har ingen forpligtelse til at gøre brug indholdet fra en tilmelding, selv hvis det er en vindende tilmelding. Bortset fra det, der er beskrevet i disse Regler eller hvad der kræves fra loven, har deltagere ikke krav på at modtage kompensation eller tilgodehavende for brug af indholdet fra en tilmelding.

  7. Generelt

  7.1 Nespresso forbeholder retten til at ændre eller aflyse en Kampagne i tilfælde af uforudsete omstændigheder eller til at opdatere de Generelle Regler eller Specifikke Regler fra tid til anden. Nespresso vil offentliggøre ændrede eller opdaterede Regler på dens websider, som dermed vil være gældende for alle igangværende og fremtidige tilmeldinger. Hvis en deltager ikke accepterer disse ændringer, er eneste udvej at trække deres tilmelding til kampagnen tilbage.

  7.2 Hvis underlagt af juridiske krav, vil Nespresso overholde disse Generelle Regler og de Specifikke Regler. De vil være endelige og bindende, og Nespresso hverken korresponderer eller diskuterer dette.

  7.3 Disse Generelle Regler er publiceret på engelsk og på de schweiziske sprog. Nespresso kan også, uden forpligtelse, oversætte til lokale sprog til ikke-bindende hjælp for Deltagere..     

  7.4 Disse Generelle Regler og Specifikke Regler, der er udstedt af Nespresso er reguleret ved schweizisk lov, og enhver tvist, der ikke kan løses i mindelighed, vil alene være at henvise til retten i Canton Vaud, Schweiz.

  2010

  NESTLE Nespresso LTD.

 • Virksomhedsregistrering

  Nespresso Danmark

  CVR nr. 29 78 79 64

  Arne Jacobsens Allé 7

  2300 København S

   

  Kontrolrapport