Jste připojeni na webové stránky Nespresso CZ. Přejete-li si, abychom Vaše objednávky doručovali do jiné země, prosím klikněte na tento odkaz .

  • Zapnutý CapsLock

  • Registrace
Nákupní košík : {{subTotalFormatted}}

Sklizeň třešní

HLEDÁNÍ  VÝJIMEČNÉ KVALITY

Způsob sběru bobulí se podřizuje fyziologii kávovníku. Bobule rostoucí vedle sebe na stejné větvi mohou často dozrávat různou rychlostí, a proto by měly být sklizeny v různých obdobích. Úkolem pěstitele  kávy je vybrat a sklidit zralé plody a ponechat zbytek na větvi.

Proto se většina kávy používané na přípravu Grands Crus Nespresso sbírá ručně a vybírají se výlučně zralé plody.


Sběr s tříděním

• Sběr s tříděním vyžaduje sklízení plodů v několika fázích (6 až 8 sběrů), protože plody na stejné větvi nedozrávají ve stejnou dobu. 
• Tento způsob, který upřednostňuje i společnost Nespresso je nejnáročnější na čas i peníze. 
• Ruční sběr zaručuje nejlepší kvalitu kávy, protože zrna, která jsou příliš zelená a hořká nebo přezrálá a fermentovaná jsou vytříděna. 


Česání

• Sběrači ze stromů sbírají zralé i nezralé bobule najednou. Bobule padají na plachty rozložené pod stromy. 
• Sběrači plody z větve stáhnou najednou buď rukou, nebo pomocí velkých hřebenů.

• Tato metoda je rychlá, ale vyžaduje pečlivé následné třídění, které zajistí homogenní sklizeň. I pár nezralých zrn může ovlivnit kvalitu kávy. 


Mechanické česání

Mezi stromy se umístí stroj, který otřásá větvemi tak, že všechny plody opadají na jednou.
• Mechanické česání se často používá na velkých plantážích, kde je půda rovná, jako například v Brazílii. 
• Procesy bez selektivního třídění nejzralejších bobulí mají často za následek kyselejší kávu kvůli přítomnosti nezralých plodů.