Passer le menu

FRÅN KAFFEBÄR TILL GRÖNT KAFFE

Det finns tre metoder för att omvandla kaffebären till bönor och alla har direkt påverkan på kaffets kostnad och kvalitet.  I den här fasen avlägsnas skräpet från skörden och de olika ytterlagren tas bort från bönorna. På så sätt får man fram det gröna kaffet, vilket är den övergripande termen för kaffet efter det att det har behandlats men ännu inte rostats.

Den våta metoden är den som Nespresso föredrar och den kräver mer investering och omsorg, men så ger den också ett kaffe med en mer förhöjd smakprofil.

Den våta metoden

Den våta metoden förstärker de aromatiska smakerna av kaffet och minskar dess bitterhet. Kaffe som behandlats med den våta metoden kallas "tvättat". Det är nästan alltid Arabicabönor, vilka även går under namnet "Milds".

Behandling

Senast 24 h efter skörd läggs bönorna i vattenbad i mellan 16 och 36 timmar tills de har svällt och mjuknat. Fruktköttet tas bort och en maskin separerar bönan från köttet genom att gnida bort det. Jäsningen kan ta mellan 12 och 36 timmar. Bönorna placeras sedan i vattenbehållare av betong. Under jäsningsprocessen bryts eventuella skadliga rester av fruktköttet på bönan ner. Vid tvättningen avlägsnas alla återstående rester av fruktkött och de mognaste bönorna kan väljas ut. Kaffebönorna passerar en vattenström där eventuella orenheter avlägsnas. De mognaste bönorna är också de tyngsta. De sjunker till botten. Därför går det lätt att sortera ut dem.

Bönorna får sedan ligga och torka naturligt i solen, i upp till tre veckor. I detta skede kallas kaffet "pergamentkaffe". Det torkas i solen, antingen på enorma ställningar på räls som snabbt kan stängas in om det börjar regna, eller utspridda på stora bord gjorda av finmaskigt trådnät. Därefter tas det sista lagret på bönan bort med en skalningsprocess. Detta görs med en friktionsskalare, rullskalare eller tryckskalare. Sedan är det gröna kaffet klart att läggas i säckar och exporteras till kaffehandlarna.

Den torra metoden
Kaffe som behandlas med den torra metoden kallas "otvättat" eller "naturligt" kaffe. Torrbehandling är snabbare, enklare och billigare än våtbehandling, då man ofta använder ugnar.

Behandling

Med den här metoden torkas bären på en stor yta ute i friska luften under tre veckor till en månads tid. Till skillnad från den våta metoden torkas inte fruktköttet bort förrän efter torkningen. Kaffebären får ligga och torka, och med jämna mellanrum vänder man på dem med hjälp av en räfsa så att de inte ska jäsa. Med den här tekniken går en del aromer förlorade och en del sockerämnen går in i bönan från fruktköttet. Resultatet i koppen blir mildare och mindre aromatiskt än med den våta metoden. De torkade bären skalas sedan och då tas de yttre lagren på kaffebönan bort.

Därefter sorteras kaffebönorna efter storlek, form och densitet. Det är under den här klassificeringen som de bönor som bedöms som defekta kan plockas bort, antingen för hand eller med maskin. Förutom såll och silar är människans hand fortfarande det allra bästa sorteringsredskapet.

Den halvtorra metoden

Den här lösningen är ett mellanting mellan den våta och torra metoden och om den utförs effektivt kan den balansera kaffets fyllighet och syrlighet.

Behandling

De mogna bären avskiljs från de omogna med hjälp av en liten mängd vatten. Sedan tas fruktköttet bort maskinellt. Till slut torkas kaffebönorna med växtslemmet kvar, i "upphängda bäddar" för att man ska undvika all nedsmutsning från marken.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
< >