Passer le menu

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ WŁĄCZAJĄC EKSPRES PO RAZ PIERWSZY?

Przepłukać układ wody:
- napełnić zbiornik na wodę a następnie włączyć urządzenie,
- umieścić pojemnik pod dyszą kawy,
- odczekać, aż urządzenie przepłucze układ, wykorzystując w tym celu połowę wody ze zbiornika.
      Pozostała woda służy do przepłukania układu gorącej wody/pary, zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi.

Pobierz instrukcję obsługi do wybranego modelu ekspresu.


[MACHINES_LIST]

1 2 3 4 5 6 7
< >