Passer le menu

 • HASZNÁLATI FELTÉTELEK

  1. A használati feltételek elfogadása és módosítása


  1.1 A Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletágának (“Nespresso”) weboldalaihoz („a Weboldalak”) való hozzáférést és azok használatát az itt lefektetett feltételek („Használati feltételek”) szabályozzák. Weboldalaink felkeresésével, böngészésével és használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és fenntartás nélkül elfogadta ezeket a feltételeket, azok időről időre történő módosításaival együtt.


  1.2 Amennyiben a Nespresso úgy dönt, hogy módosítja a feltételeket, ezt az új verzió honlapon történő megjelentetésével jelzi. Éppen ezért javasoljuk, hogy ezt a dokumentumot rendszeresen ellenőrizze és ismerkedjen meg az esetleges változásokkal.


  2. A szerzői jogok és a szellemi tulajdon védelme


  2.1 A Weboldalak és különösen, de nem kizárólag, az azokon található szövegek, jelek, logók, diagramok, fotók, videók, hangok, zene, elrendezés, dizájn, módszerek, technológiák, termékek és folyamatok a Nespresso vagy leányvállalatai, illetve kapcsolt vállalkozásai tulajdonát képezik, vagy tulajdonosuk engedélyével kerültek felhasználásra, és ennek megfelelően a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szerzői jogok, védjegyek, szabadalmak és egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog védelme alá tartoznak.


  2.2 Az alábbi, 3. pontban meghatározottak kivételével Weboldalaink semmilyen tartalma nem értelmezhető engedélyként vagy felhatalmazásként arra nézve, hogy azokat látogatónk felhasználja.


  3. A Weboldalak használata


  3.1 Weboldalaink tartalmát látogatóink kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából tölthetik le, jeleníthetik meg vagy nyomtathatják ki, megtartva és reprodukálva egyben mindazokat a szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi nyilatkozatokat, amelyek a letöltött anyagokon szerepelnek. Minden egyéb felhasználás, beleértve a Weboldalak tartalmának reprodukcióját, módosítását, közzétételét, továbbítását vagy levetítését, szigorúan tilos, kivéve ha erre a Nespresso előzetesen írásbeli engedélyt ad.


  3.2 A Nespresso nem tudja garantálni, hogy Weboldalai tartalmának használata nem sértheti harmadik felek jogait.


  4. Nyilvános információk


  4.1 Az interneten keresztül Weboldalainkra küldött, személyazonosításra alkalmas adatokat és információkat az Adatvédelmi Politikában meghatározott módon kezeljük és védjük. A Nespresso kéri, hogy bármilyen, személyazonosításra alkalmas adatai közlése előtt olvassa el gondosan az adatvédelmi politikát.


  4.2 Minden egyéb információ és anyag, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat, ötleteket, grafikákat és ezekhez hasonlókat, melyeket Ön a Nespressohoz az interneten, elektronikus vagy egyéb úton eljuttat, nyilvános adatnak minősül és ennek megfelelő kezelésben részesül. Ön csak olyan anyagokat jogosult a Nespresso-hoz eljuttatni, amellyel harmadik személyek jogát nem sérti. A Nespressohoz eljuttatott anyagok a Nespresso tulajdonává válnak, melyeket a Nespresso bármilyen célra teljeskörűen felhasználhat bárminemű korlátozás és ellenérték fizetése nélkül, beleértve, de nem kizárólag, a reprodukciót, nyilvánosságra hozatalt, továbbítást, publikálást, levetítést és webes elhelyezést is. Ezen belül a Nespresso jogosult bármilyen célra szabadon felhasználni az Öntől származó bármilyen ötletet, koncepciót, módszert vagy technikát, melyeket a vele való kommunikáció során Ön a Weboldalakra eljuttatott, beleértve, de nem kizárólag, a fejlesztést, gyártást, reklámozást és a termékek piacra vitelét is. Az ilyen felhasználás nem von maga után semmilyen kompenzációs kötelezettséget az információt nyújtó személy vagy bárki más felé sem.


  4.3 Az információk átadásával Ön garantálja, hogy az adott anyagoknak/tartalmaknak Ön a tulajdonosa, hogy azok nem keltik senki rossz hírét, és a Nespresso azok használatával nem fogja sérteni semmilyen harmadik fél jogait. A Nespresso ugyanakkor nem köteles a hozzá eljuttatott információkat felhasználni.


  5. Felelősség korlátozása


  5.1 A KÖVETKEZŐ, 6. PONTBAN FOGLALTAKTÓL FÜGGETLENÜL, BÁRMELY ANYAG, INFORMÁCIÓ, ÉS MINDEN, AMI WEBOLDALAINKON TALÁLHATÓ, AZ ADOTT MÓDON, ELÉRHETŐSÉGE FÜGGVÉNYÉBEN ÁLL RENDELKEZÉSRE, MINDENNEMŰ GARANCIA NÉLKÜL. 5.2 A NESPRESSO NEM GARANTÁLJA, HOGY WEBOLDALAI VAGY AZOK TARTALMA MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, HOGY AZOKBAN NEM LÉPHET FEL ZAVAR, HOGY MINDIG AKTUÁLISAK, BIZTONSÁGOSAK ÉS HIBAMENTESEK LESZNEK.


  5.4 A Weboldalakon elérhető szolgáltatások használata során a Nespressotól beszerzett szóbeli vagy írásbeli tanácsok vagy információk semmilyen esetben nem jelentenek alapot olyan garanciák számára, amelyekről a jelen használati feltételek külön nem rendelkeznek.


  6. A felelősségvállalás korlátozása


  6.1 Látogatóink a saját felelősségükre látogatják, böngészik, használják és lapozzák Weboldalainkat.


  6.2 ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A NESPRESSO, VAGY A NESTLÉ CSOPORT BÁRMELY TAGJA VAGY A WEBOLDALAK LÉTREHOZÁSÁBAN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY KIVITELEZÉSÉBEN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY PARTNERE – A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG – MENTES MINDEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYSZERŰ KÁRRAL, HÍRNÉV SÉRELMÉVEL, KÖLTSÉGGEL, VESZTESÉGGEL, FORGALOM- VAGY NYERESÉGCSÖKKENÉSSEL KAPCSOLATOS, VAGY BÁRMELY EGYÉB JELLEGŰ FELELŐSSÉGTŐL, AMELY A WEBOLDALAK VAGY AZOK TARTALMÁNAK LÁTOGATÁSÁVAL ÉS HASZNÁLATÁVAL, VAGY ÉPPEN ELLENKEZŐLEG, EZEK MEGHIÚSULÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN FELMERÜLHET (MÉG AKKOR IS, HA A NESPRESSO EZEN KÁROK BEKÖVETKEZTÉT ELŐRE TUDTA VAGY TUDHATTA VOLNA).


  6.3 A WEBOLDALAINK HASZNÁLATA SORÁN LETÖLTÖTT VAGY EGYÉB MÓDON BESZERZETT ANYAGOK KOCKÁZATA TELJES MÉRTÉKBEN A FELHASZNÁLÓT TERHELI. A Nespresso semmilyen felelősséget nem vállal olyan eseményekért, vírusokért vagy az IT-rendszerekbe történő illegális behatolásokért és beavatkozásokért, amelyek a Weboldalak látogatása, használata vagy a rajtuk található anyagok letöltése nyomán a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyaiban esetleg kárt okozhatnak.


  6.4 A Nespresso fenntartja a jogot arra, hogy Weboldalai bármely működését megszakítsa vagy felfüggessze. A Nespresso semmilyen a működés megszakításából vagy felfüggesztéséből adódó következményért felelősséget nem vállal, függetlenül attól, hogy az a Nespresso vagy más harmadik fél tevékenységéből vagy mulasztásából adódik.


  7. Információmódosítás


  Weboldalaink tartalmában előfordulhatnak pontatlanságok és hibák. A Nespresso fenntartja a jogot arra, hogy ezeket bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül kijavítsa és/vagy módosítsa, de ezekért a módosításokért semmilyen felelősséget nem vállal.


  8. A termékek / szolgáltatások hozzáférhetősége


  Weboldalaink a Nespresso által globálisan kínált termékeket és szolgáltatásokat tartalmazzák, melyek hozzáférhetősége nem minden országban garantált. Az egyes termékeknek vagy szolgáltatásoknak a Nespresso Weboldalain történő megjelenése nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az adott országban elérhető vagy elérhető lesz.


  9. Linkek


  9.1 Honlapunk egyik szolgáltatásaként látogatóink olyan linkeket is találhatnak weboldalainkon, amelyek más, nem a Nespresso által működtetett vagy ellenőrzött weboldalakra vezetnek. A Nespresso nem tehető felelőssé ezen weboldalakért, és azok tartalmával, törvényességével, pontosságával vagy működőképességével kapcsolatban minden felelősséget és kötelezettséget elhárít.


  9.2 A Nespresso Weboldalaira történő átlinkelés kizárólag a Nespresso előzetes, írásbeli engedélye alapján lehetséges.


  10. Egyéb


  10.1 A jelen használati feltételek a Nespresso és Ön között létrejött teljes megállapodást magukba foglalják a Weboldalak és azok tartalmának látogatására és használatára vonatkozólag. Minden egyéb feltétel melyet a Nespresso az Önnel létrejött kapcsolat szabályozására kibocsát, különösen a szolgáltatások igénybevételére vagy a termékek megvásárlására vonatkozóan, kiegészíti a jelen használati feltételeket, és a kettő közötti esetleges ellentmondás esetén a kiegészítő feltételek lesznek irányadók.


  10.2 Az a tény, hogy a Nespresso adott esetben eltűri a használati feltételek valamely pontjának megsértését felhasználói részéről, vagy nem érvényesíti valamely ehhez kapcsolódó, itt vagy a törvényben lefektetett jogát, nem jelenti azt, hogy a Nespresso lemond jogairól vagy azok érvényesítéséről.


  10.3 Abban az esetben, ha a Használati feltételek valamely pontja a jelenlegi vagy jövőbeni jogszabályok, rendelkezések tükrében jogellenesnek bizonyul, az adott pont érvénytelenné válik, de a Használati feltételek minden egyéb pontja teljes mértékben érvényben és hatályban marad Ön és a Nespresso között.


  10.4 A használati feltételek egyes pontjainak elnevezése csak kényelmi szempontokat szolgál és semmilyen mértékben vagy módon nem befolyásolja a rendelkezések tartalmát.


  11. Vonatkozó jogszabályok és illetékes hatóságok


  11.1 A használat feltételeit, valamint a Nespresso és Ön közötti, a Weboldalak látogatásával és használatával kapcsolatos viszonyokat - hacsak erről eltérő rendelkezés nem keletkezik - a magyar jogszabályok szabályozzák.


  11.2 Felek jelen szerződésből eredő jogvitájuk esetére a - pertárgy értékétől függően – arra az esetre, ha Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék általános illetékessége nem állapítható meg – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét..


  Jelen Használati feltételek 2003. július 23. napján léptek hatályba és visszavonásig érvényes. Kérjük, hogy gondosan olvassa el Adatvédelmi politikánkat is, amely az Ön által a Nespressonak átadott, személyének azonosítására alkalmas adatok és információk védelméről és kezeléséről szól.


  Nestlé Hungária Kft., Nespresso Üzletága
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Minden jog fenntartva.

 • ADATVÉDELEM/PRIVACY POLICY

  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletágának adatvédelmi irányelve


  Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon a Nespresso-ról és termékeinkről. A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat. Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága, saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága
  Cím:1061 Budapest, Andrássy út 27.
  (Nestlé Hungária Kft. székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)
  Cégjegyzékszám:01-09-267926,
  adószám: 10571086-2-44
  Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság – továbbiakban Nespresso.


  Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Nespresso tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Nespresso Club-bal az ingyenesen hívható zöld számunkon (06 80 2582 80)!


  1. Adatvédelmi kötelezettség


  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág (cím: 1061 Budapest, Andrássy út 27., illetve 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65; Cg: 01-09-267926, adatkezelési nyilvántartási azonosító: 794-0001) csak abban az esetben gyűjti, dolgozza fel illetve továbbítja az Ön Adatait, amennyiben Ön hozzájárult ahhoz. Biztosítjuk Önt, hogy munkatársaink eleget tesznek a biztonságos adatkezelésre, valamint a titoktartásra vonatkozó szigorú követelményeknek, és Adatainak feldolgozása során mindig figyelemmel leszünk az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok teljes körű betartására.


  2. Az Adatok tervezett felhasználása


  Amennyiben Ön ahhoz előzetesen hozzájárult a Nestlé Hungária Kft. Nespresso Üzletága valamint a Nestlé cégcsoport az Ön adatait a jövőben saját marketingtevékenysége és szolgáltatásai céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára használja fel. E körben továbbá email címe és telefonszáma megadásával hozzájárulhat továbbá ahhoz, hogy a Nespresso valamint a Nestlé cégcsoport a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön az Ön részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Adatai felhasználására különösen azért kerül sor, hogy értékeljük szolgáltatásaink hatékonyságát fogyasztóink szemszögéből, illetve megpróbáljuk azokat tökéletesíteni továbbá, hogy értékeljük a vevőink érdeklődését, a körükben jelentkező vásárlási és egyéb tendenciákat, igyekezzünk jobban meghatározni a termékfejlesztési és marketing stratégiákat továbbá, hogy elektronikus valamint azzal egyenértékű kommunikációs eszköz, SMS útján, illetve postai úton küldött hirdetésekben tájékoztassuk Önt legújabb termékeinkről, akcióinkról. Amennyiben Ön Adatait a Nestlé Hungária Kft. Nespresso ületága részére a fenti célokra külön is megadta, kifejezetten hozzájárult adatainak a fenti célokra történő felhasználásához, amely hozzájárulást bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni. A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága az Ön Adatait kizárólag az Ön tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig jogosult kezelni.
  Adatkezelési nyilvántartási azonosító 794-0001


  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága által kezelt adatainak törlését az alábbi címen és telefonszámon kérheti: Nespresso Club, 1061 Budapest, Paulay Ede utca 65., Tel.: 06 80 2582 80; E-mail: hungary@nespresso.com


  Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy személyes adatait piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználjuk, de Nespresso Club-tagságot kíván létrehozni, akkor nem kell mást tennie, mint hogy regisztrál a honlapunkon keresztül webshopunkba (www.nespresso.com - Kapszularendelés”), és a regisztráció során az adatvédelmi nyilatkozatot kitölti az igényeinek megfelelően. Ha már regisztrált webshopunk-ban, és Nespresso Club-tagságát meg kívánja tartani (tehát nem kéri adatai törlését, csak azok kezelésére vonatkozó engedélyét szeretné módosítani) akkor az ott a „Saját Fiók” alatt található „Adatvédelem” menüpontra kattintva az adatvédelmi nyilatkozatot újra kitöltheti az igényeinek megfelelően.


  Adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata módosításának igényét, törlését, kezelt adatairól információt a 4. pontban rögzített elérhetőségeken is jogosult bármikor, ingyenesen kérni


  3. Az Adatok feltárásának tilalma


  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a Nespresso illetve a Nestlé cégcsoport azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A Nespresso illetve a Nestlé cégcsoport minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a Nespresso Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Nespresso biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


  Az alkalmanként igénybe vett adatfeldolgozók listáját a jelen adatvédelmi irányelvek 1. számú melléklete tartalmazza.


  4. Hozzáférési jog


  Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen Adatai kezeléséről, módosítsa, helyesbítse azokat, illetve, hogy kérje azok törlését. Igyekszünk biztosítani, hogy az Ön adatai naprakészek, pontosak és hiánytalanok legyenek. Ha Ön Adatait módosítani vagy törölni kívánja kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Nespresso Club-ban postai úton (H-1061 Bp. Paulay Ede utca 65.) vagy telefonon (06 80 2582 80), vagy a hungary@nespressso.com email címen, ahol kérésének haladéktalanul eleget teszünk.


  Önnek bármikor jogában áll, hogy megtiltsa Adatainak közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását is, , továbbá, hogy kérje személyes adatainak az adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is.


  Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogainak megsértése esetén Ön választása szerint a Nestlé Hungária Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat.


  Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu ).


  5. Biztonság / titoktartás


  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy harmadik felek ne tekinthessék meg az Ön Adatait, kivéve azokat, akik a Nestlé Hungária Kft. nevében vagy részéről járnak el, és vállalták az Ön Adatainak bizalmas és biztonságos kezelését. Az Adatokhoz való hozzáférés az általunk esetlegesen igényben vett adatfeldolgozókra ill. azon munkavállalóinkra korlátozódik, akiknek az Ön Adatait ismerniük kell, és akiket képzésben részesítettünk, hogy betartsák a szigorú titoktartási követelményeket az Ön Adatainak feldolgozása során.


  6. Adattovábbítás külföldre


  A Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága egy nemzetközi cégcsoport tagja, és különböző joghatóságok alatt rendelkezik adatbázisokkal. Aláírásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága az Ön lakhelye szerinti országon kívülre is továbbítsa az Adatait a Nestlé cégcsoport, így különösen a Nespresso S.A. felé.. Ha valamely országban az adatvédelem szintje nem tesz eleget a nemzetközileg elismert követelményeknek, biztosítjuk, hogy az adatvédelmi követelmények az adatátvevőnél is biztosítva legyenek és ne kerüljön sor adattovábbításra harmadik felekhez ezekben az országokban. Amikor Ön adatai megadásával belép a Nespresso Club-ba, kifejezetten hozzájárul azok esetleges továbbításához a Nestlé cégcsoporton belüli más társaságokhoz és/vagy annak partnereihez, és ebből a célból azok határokon átlépő továbbításához is.


  7. Kiskorúak védelme


  A kiskorúak adatvédelmének tiszteletben tartása és a gyermekvédelmi célú jogszabályok betartása érdekében a Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletága a 16 éven aluli kiskorú személyekről csak a szülői felügyeletet ellátó személyek (szülők, gyám) előzetes hozzájárulásával gyűjt adatokat.


  8. Hívások rögzítése


  Az adatkezelés célja: minőségjavítás, a vásárlói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése, direkt marketing hozzájárulások dokumentálása.


  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


  A kezelt adatok köre: az ügyfél neve, az ügyfél és a Nespresso kollégájának telefonbeszélgetése, a beszélgetés dátuma és időpontja.


  Az adatkezelés időtartama: 1 év.


  Direkt marketing hozzájárulás esetén az adatkezelés időtartama: Az érintettek hozzájárulásának visszavonására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követően.


  9. Kapcsolattartó


  Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen Irányelv általunk történő betartását illetően, vagy ha ajánlásokat, észrevételeket kíván tenni Irányelvünk tökéletesítése érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot postai úton a Nespresso Club-ban (H-1061 Bp., Paulay Ede utca 65.) vagy telefonon (06-80-2582-80) vagy a hungary@nespressso.com email címen Biztosíthatjuk Önt, hogy minden erőfeszítést megteszünk az Ön által részünkre szolgáltatott Adatok védelmének és biztonságának folyamatos javítása érdekében.


  A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.


  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág


  1. számú melléklet


  Nestlé Hungária Kft. Nespresso üzletág adatfeldolgozói


  Postai úton beérkezett adatvédelmi, adatkezelési nyilatkozatok adatfeldolgozója:
  MULTICOM Contact Kft.
  1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b.
  Cégjegyzékszám: 01 09 686596

 • < >