Du är här : Recycling
 

Återvinn dina kapslar

 

I Sverige har Nespresso ett specialavtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) vilket medför att Nespresso-kapslar kan återvinnas i det nationella insamlingssystemet för metallförpackningar. Nespresso Club-medlemmar kan lämna sina använda kapslar i behållare för metallförpackningar på någon av de cirka 5 800 återvinningsstationer som finns uppställda runt om i landet, eller i liknande insamlingsbehållare för metallförpackningar som finns i många fastigheter. Kapslarna kan återvinnas precis som de är, d.v.s. kaffet behöver inte separeras från kapseln.

Kaffesump som energikälla
Nespresso-kapslarna hämtas vid återvinningsstationerna tillsammans med övriga metallförpackningar. Aluminiumet särskiljs därefter från andra typer av metaller inför vidare transport
till smältverket. Här smälts aluminiumet ned, varvid kvarvarande kaffesump brinner upp. Den värme som bildas då kaffet brinner tas tillvara som energi i smältprocessen. Kaffet fungerar
alltså som ett bränsle för återvinningen av kapseln!

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq