Du är här : Hem > editorial of K. Hovland

K. Hovland

 
K. Hovland "Ecolaboration utgör en intensifierad grund för vårt långsiktiga fokus på hållbarhet. Det är ett globalt initiativ med lokalt ansvar för att ständigt försöka förbättra alla stegen i processen när det gäller hållbarhet, från upphandlingen av kaffe i ursprungslandet till återvinningen av våra kapslar. ”Jag är stolt över initiativet och är angelägen att tillsammans med det nordiska teamet överträffa våra prestationer gällande hållbarhet genom att utveckla vårt återvinningsprogram av kapslar i Skandinavien ytterligare".Om Ecolaboration™

Nespresso

Om Ecolaboration™

Läs Läs

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq