Du är här : Hem > Kapslar > Nya lösningar för återvinning
Kapslar  

Nya lösningar för återvinning

  Kapslar      Miljö      Återvinning    

Aluminium är inte bara det material som bäst skyddar de känsliga smakerna och aromerna i våra Grand Crus-kaffesorter, det går också att återvinna ett oändligt antal gånger. Men vi behöver göra än mer för att minska kapslarnas miljöpåverkan. Nespresso är därför engagerade i utvecklingen av en mer hållbar produktion av aluminium och i att uppmana alla våra Club-medlemmar att återvinna använda kapslar.


Aluminium är det bästa material som finns tillgängligt idag för att skydda våra Grand Cru-kaffesorter från syre, solljus och andra faktorer som kan påverka smaken och kvalitén. Detta material garanterar alltså färskhet och allra bästa smak.

Aluminium kan återvinnas ett obegränsat antal gånger. Efter användningen har den kvar alla sina egenskaper, och kan därmed återanvändas för nya aluminiumprodukter. Genom att samla in och återvinna använda kapslar kan vi minska vår miljöpåverkan. Återvinning av aluminium står bara för 5 % av koldioxidutsläppen jämfört med nyproduktion av aluminium. Eftersom aluminium väger mycket litet kan det också medföra transport- och miljöbesparingar jämfört med andra material. Vi har beställt en miljöstudie (Life Cycle Assessment eller LCA) av våra kapslar från den oberoende miljökonsulten Quantis. Läs mer om LCA-metoden i avsnittet Koldioxidutsläpp. Studien visar att kapslarna från Nespresso, om de återvinns efter användning, är det alternativ som har minst miljöpåverkan av de utvärderade alternativen.

I vissa länder behandlas dock inte använda aluminiumkapslar som förpackningsmaterial och kan alltså inte samlas in och återvinnas i de nationella eller lokala återvinningssystemen. vi känner till värdet aluminium och vikten av återvinning har vi i många länder utvecklat vårt eget återvinningssystem, att vi kan samla in och återvinna använda kapslar. Vi undersöker också andra sätt att minska kapslarnas miljöpåverkan, som att skapa nya partnerskap samt att utveckla tekniska lösningar och innovativa projekt.Vår återvinningskapacitet uppgick till 76,4 % i slutet av juni 2012, vilket överträffade vårt initiala åtagande trefaltHitta ditt närmaste insamlingsställe här.savoir plus

Insamling och tervinning av anvnda kapslar

Nespresso

Insamling och återvinning av använda kapslar

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om kapslar Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq