Du är här : Hem > kaffe > Påskyndad utveckling av AAA-programmet i Centralamerika
kaffe  

Påskyndad utveckling av AAA-programmet i Centralamerika

  Kaffe      Kaffeodlare    

I Centralamerika och södra Mexiko har vi upprättat ett samarbete med International Finance Corporation (som ingår i World Bank Group) och ECOM, en av våra kaffeleverantörer, med att hjälpa kaffeodlare nå framgång i AAA Sustainable Quality™-programmet.


Partnerskapet som startade 2007 löpte till 2010 och har hjälpt ungefär 5 000 odlare i fyra områden i Mexiko, Guatemala, Costa Rica och Nicaragua. Som en del av ett långsiktigt engagemang för odlarna i AAA-gruppen förlängdes samarbetet med ytterligare tre år och pågick till 2013. Programmet hjälper odlarna till kontinuerliga förbättringar inom AAA-programmets tre områden: kvalitet, hållbarhet och produktivitet. Odlarna får stöd två sätt. Till att börja med får de extra teknisk hjälp och utbildning i att färdigställa självutvärderingsdelen av jordbruksskötselverktyget Tool for the Assessment of Sustainable Quality™  (TASQ™) som en del av Nespresso AAA Sustainable Quality™-programmet. Dessutom får odlarna bättre tillgång till finansiering av investeringar som hjälper dem att uppnå programmets mål. Med hjälp av undersökningar bland kaffeodlare och leverantörer utvärderade International Finance Corporation resultatet av partnerskapet. Resultatet var positivt: förbättringar i produktivitet och hållbarhet följdes av högre inkomster till odlarna.Det här partnerskapet hjälpte även grupper av kaffeodlare Rainforest Alliance-certifiering. När de har blivit certifierade av Rainforest Alliance kan de bättre betalt för det kaffe de inte säljer till Nespresso.savoir plus

Om Ecolaboration

Nespresso

Om Ecolaboration

Läs Läs

Arkiv

Allt om kaffe Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq