Du är här : Hem > kaffe > Vi hjälper kaffeodlarna att förbättra sina affärskunskaper i Hueheutenango, Guatemala
kaffe  

Vi hjälper kaffeodlarna att förbättra sina affärskunskaper i Hueheutenango, Guatemala

  Kaffe      Kaffeodlare    

De kaffeodlare som arbetar med Nespresso brukar ha en känsla för affärer, även om de inte har någon formell utbildning. Dock finns det ofta vissa luckor i deras kunskaper, något som innebär att de måste kämpa för att driva sina odlingar på ett vinstgivande sätt.


Vårt samarbete med Root Capital, en icke-vinstdriven investeringsfond som arbetar med finansiering av gräsrotsföretag  utvecklingsländernas landsbygd, tillhandahåller affärsstöd och råd för små kaffeodlare. År 2010 finansierade Nespresso ett projekt för att förbättra ekonomi- och affärskunskaperna hos ett stort antal odlare i Huehuetenango-området beläget Guatemalas västra högland. Åtta timmar från huvudstaden Guatemala City odlade bönderna i denna avlägsna region kaffe vid foten av Sierra de los Cuchumatanes, med rik mineraljord som värms upp av de mjuka och fuktiga vindarna från Stilla havet.

Flera hundra odlare från sex odlingsorganisationer och kooperativ i Huehuetenango-området fick stöd, råd och utbildning i hur de bättre kan sköta sina egna kreditsystem, förbättra bokföringsrutiner och säkerställa effektivt beslutstagande i deras dagliga affärer. Dessa kunskaper hjälper odlarna att driva en mer lönsam verksamhet och sätt förbättra sina inkomster och livskvaliteten för deras familjer.Berättelse: Margarita Chojolán, Root CapitalMånga småodlare har ingen formell utbildning och även om de har kunskaper om produktion och marknaden håller de inte reda sina kostnader och kan inte ansöka om lån. Ett exempel: ett av kooperativen vi arbetar med har 41 års erfarenhet. För ungefär 16 år sedan kunde de ett lån från en bank, men den banken gick småningom i konkurs. Trots att kooperativet hade betalat tillbaka sitt lån syntes fortfarande en stor fordring i deras saldon eftersom banken aldrig utfärdade ett kvitto och de kunde därmed inte ytterligare lån. Genom det här projektet kunde de ordning sin bokföring och de kan nu ansöka om lån.

Genom att kunna hantera sitt eget kreditsystem kan organisationer låna till sina egna odlare ett ansvarsfullt sätt eftersom de kan göra enskilda bedömningar för varje odlare baserat produktionskapacitet, återbetalningsförmåga och andra faktorer. Det säkerställer att lånefonden kan fungera lång sikt och därmed tillföra fördelar för fler odlare.

Dessa organisationer har nu en strategisk plan, en tydlig ledning och en hierarkisk struktur. Fem av sex organisationer kommer nu att kunna begära lån. Det här har vi åstadkommit genom ungefär femton olika kurser, utbildning av ungefär 300 odlare och genom att ge teknisk support. De flesta kurserna hölls inom de olika organisationerna och var personligt anpassade efter deras behov. Vi använde en mängd spel och metaforer för att göra det lättare för odlare att förstå ämnena.

Till vår förvåning var odlare mycket intresserade av våra kurser och ringde för att fråga när nästa kurs skulle hållas.


Margarita Chojolán, projektledare, Root Capitalsavoir plus

Pskyndad utveckling av AAA-programmet i Centralamerika

Nespresso

Påskyndad utveckling av AAA-programmet i Centralamerika

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om kaffe Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq