Du är här : Hem > kaffe > Nästa steg på vår AAA-resa
kaffe  

Nästa steg på vår AAA-resa

  Kaffe      Kaffeodlare    

Senast 2013 vill vi att 80 % av vårt kaffe ska härstamma från Nespresso AAA Sustainable Quality™-programmet.
I slutet av 2012 kom hela 68 % av Nespressos kaffe från ca 52 000 odlare som deltar i programmet i 8 länder: Brasilien, Colombia, Mexiko, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Etiopien och Indien.


Genom ett nära samarbete med våra leverantörer har vi kunnat förbättra spårbarheten vårt AAA Sustainable Quality™-kaffe. Detta arbete inkluderar skapandet av en databas över AAA Sustainable Quality™-odlare som gör det möjligt att spåra bönorna tillbaka till ett enskilt plantage. Allt i syfte att följa upp kvalitet, framsteg vad gäller hållbara jordbruksmetoder och förbättringar av plantage-skötseln. Dessutom kan vi nu namnet varenda odlare vi arbetar med, från foten av Anderna till Karnatakas högland i Indien.

För att tydligare kunna se effekten av AAA Sustainable Quality™-programmet har vi engagerat oss i olika projekt. Det första är ett långsiktigt initiativ med CRECE, en colombiansk forskningsorganisation. Detta projekt syftar till att utvärdera sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat för AAA-odlarna i Caldas, Colombia. Forskningen följer en metodologi utvecklad av COSA, en internationell sammanslutning av organisationer som arbetar för en hållbar utveckling, som del av en bredare global studie som analyserar effekten av hållbarhetsprogram olika typer av jordbruksproduktion. Vi arbetar också med ett projekt som syftar till att förbättra uppföljningen av vår miljöpåverkan, speciellt vad gäller artrikedom, vatten och koldioxidutsläpp. Detta är inte bara en utmaning grund av komplexiteten och de många olika variabler som är inblandade i projektet, utan också eftersom det för närvarande inte finns en universellt accepterad metodik. Vi strävar dock efter att utveckla processer för att effektivt inhämta och analysera denna  information.Berättelse: Oscar Daniel Sanchez, agronomJag har arbetat med Nespresso AAA-programmetmånga år. Jag uppdaterar databasen för Nespresso AAA-programmet, ger teknisk support till 200 gårdar och hjälper odlare uppfylla TASQ.Nespresso är en av våra viktigaste kunder eftersom kooperativet profilerar sig själv som en kvalitetsproducent och under de senaste fyra åren har Nespresso betalat de bästa priserna för vårt kaffe. Tack vare de högre priserna är kaffeodlarna mer motiverade att anamma bättre odlingsmetoder. Småproducenter i vår region har dragit stor nytta av Nespresso AAA-programmet eftersom marknadstillgången för kvalitetskaffe tidigare var begränsat för dem och eftersom de grund av detta sålde till ett lägre pris. Programmet skiljer sig från andra metoder genom att vara en verifieringsprocess, något som innebär att det är inriktat kontinuerlig förbättring för att odlare ska kunna genomföra förändringar i sin egen takt.

Oscar Daniel Sanchez, agronom, Alto Occidente Coffee Growers CooperativeBerättelse: Chris Willie, The Rainforest AllianceDetta är det mest ambitiösa engagemanget någonsin för att hjälpa små kaffeodlare att bli certifierade av Rainforest Alliance och förbättra kaffekvaliteten.Chris Wille, chef för hållbart jordbruk, The Rainforest AllianceVi hjlper kaffeodlarna att dela sin arbetsbrda i Jardn, Colombia

Nespresso

Vi hjälper kaffeodlarna att dela sin arbetsbörda i Jardín, Colombia

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om kaffe Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq