Du är här : Hem > kaffe > Nespresso AAA: Ett långsiktigt engagemang för odlarna
kaffe  

Nespresso AAA: Ett långsiktigt engagemang för odlarna

  Kaffe      Kaffeodlare    

Nespresso AAA Sustainable Quality™-programmet innebär bland annat att vi betalar råvarupriser som är cirka 30 till 40 % högre än standardpriserna på marknaden. Detta gör vi för att säkerställa tillgången på kaffe av högsta kvalitet samt för att uppmuntra mer långsiktigt hållbara odlingsmetoder. Vårt engagemang går dock längre än så. Det handlar om en långsiktig relation och fortsatt lojalitet med kaffeodlarna som deltar i programmet. På så vis kan Nespresso säkra den framtida tillgången på kaffe av högsta kvalitet, samtidigt som odlarna får en bättre inkomst och miljön skyddas.


Genom att samarbeta med vårt nätverk av agronomer, kaffehandlare och lokala ideella organisationer kan vi tillhandahålla utbildning, tekniskt stöd och ekonomiska investeringar. Detta för att hantera kostnader, öka effektiviteten, förbättra grödornas kvalitet, öka avkastningen och skydda artrikedomen. Till exempel har vi tillsammans med Rainforest Alliance och andra ledande ideella organisationer utvecklat ett unikt verktyg för utvärdering av hållbar kvalitet, TASQ™. Detta verktyg hjälper odlarna att tillämpa mer hållbara jordbruksmetoder.

Vårt engagemang för att bygga upp stabila och långvariga relationer med kaffeodlarna genom Nespresso AAA Sustainable Quality™-programmet går ännu längre. länge kaffet är av den kvalitet som krävs för våra Grand Cru-kaffeblandningar kommer vi alltid att köpa från en odlare i programmet, oavsett variationer i pris eller hur mycket kaffe av AAA-standard som odlaren producerar.Vi är god väg att målet att 80 % av vårt kaffe skall komma från vårt AAA Sustainable Quality™-program i slutet av 2013, trots att volymen av kaffe som vi producerar har ökat avsevärt. I slutet av 2012 kom redan 68 % av vårt kaffe från de cirka 52 000 odlare som deltar i programmet.Berättelse: Cosme de Jesus, colombiansk kaffeodlare i CaldasJag har en liten farm i Caldas med 3 000 kaffeträd. De har lyckligtvis inte fått rostsvamp eftersom de är unga träd och jag tar god hand om dem.

Jag har deltagit i AAA-programmet  i ungefär fem år. Deras agronomer besöker ofta min gård och bjuder in mig till workshops och möten. De finns alltid till hands för att svara våra frågor.

Tack vare dem har jag lärt mig hur jag kan ta bättre hand om min gård och mitt kaffe. Jag kan nu se till att torkningsutrymmen och utrustning är rena och att jag vet när jag ska tvätta kaffet att det inte blir surt. Jag gör mig också av med avfall rätt sätt och jag använder mitt köksavfall och kaffebärrester som kompost. Genom att uppfylla de här kraven kan jag sälja mitt kaffe till ett skäligt pris och använda inkomsten till att köpa gödningsmedel och sköta om mina kaffeträd.

Utöver att lära oss bra arbetsmetoder får vi också råd om vilka varianter av kaffe vi bör plantera. Det är viktigt eftersom många odlare, som inte tillhör AAA-programmet, istället köper och producerar kaffe av mycket låg kvalitet.


Cosme de Jesus, colombiansk kaffeodlareSkapa lsningar tillsammans

Nespresso

Skapa lösningar tillsammans

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om kaffe Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq