Du är här : Hem > kaffe > Trygga framtiden för vårt bästa kvalitetskaffe
kaffe  

Trygga framtiden för vårt bästa kvalitetskaffe

  Kaffe      Kaffeodlare    

Endast 1 till 2 % av allt kaffe som produceras i världen ger de aromer, den smak och den kvalitet som krävs för våra Grands Crus-kaffeblandningar. Men det är en utmaning att odla kaffe av så hög kvalitet.


Kaffeodlare i allmänhet och småskaliga odlare i synnerhet är känsliga för svängningar marknaden, för vädrets nycker och stigande produktionskostnader. Dessutom har effekterna av fattigdom och urbanisering i vissa kaffeproducerande regioner gjort det svårt för jordbrukare att planera för framtiden.Programmet Nespresso AAA Sustainable Quality™ lanserades 2003 i syfte att bidra till att trygga framtiden för dessa högklassiga kaffesorter och för de som odlar dem.Detta unika program togs fram i samarbete med Rainforest Alliance, en ledande miljöorganisation. Sedan lanseringen för sju år sedan, sammanför detta  program ihop expertkunskaperna hos båda parter för att förbättra relationerna med odlarna och värna om miljön. Detta samtidigt som det säkrar tillgången kvalitetskaffe lång sikt. Det är en resa som består av kontinuerliga förbättringar där kaffeodlarna får bestämma takten. De tre "A":na i Nespresso AAA Sustainable Quality™ utgör grundstenarna i vårt förhållningssätt:Första A:t: Kvalitet. Att hjälpa odlare ta till sig bästa praxis för kaffeodling i syfte att skydda tillgången kaffe av högsta kvalitet.

Andra A:t: Hållbarhet. Att hjälpa kaffeodlare bli mer miljövänliga och socialt ansvarstagande.

Tredje A:t: Produktivitet. Att hjälpa odlarna förbättra produktiviteten och genomföra kostnadsreducerande initiativ i syfte att öka deras nettoinkomst.Nespresso arbetar för att 80 % av deras kaffe ska härstamma från Nespresso AAA Sustainable Quality™-programmet senast 2013. Redan i slutet av 2012 fick Nespresso 68 % av sitt kaffe från ca 52 000 odlare som deltar i programmet. savoir plus

Nespresso AAA: Ett lngsiktigt engagemang fr odlarna

Nespresso

Nespresso AAA: Ett långsiktigt engagemang för odlarna

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om kaffe Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq