Du är här : Hem > About us > Om Ecolaboration™
About us  

Om Ecolaboration™

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar framtid

Nespresso Content


“Vi Nespresso behöver bara ett enda ord för att beskriva vår syn hållbarhet och hur man skapar värde för samhället. Ecolaboration™."Ecolaboration™ innebär att vi arbetar tillsammans med våra partners för att långsiktigt säkra tillgången Grands Crus-kaffeblandningar för våra kaffeälskare världen över. Programmet låter oss också hantera de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet samtidigt som vi förbättrar livet för kaffeodlare och deras samhällen.

Ecolaboration™ är för Nespresso en resa mot en mer hållbar verksamhet. Den tog sin början 2003 när vi lanserade vårt unika program AAA Sustainable Quality™-program, och befästes ytterligare 2009 i och med lanseringen av Ecolaboration™-programmet. Idag fokuserar vi tre åtaganden: kaffe, kapslar och koldioxidutsläpp.- Kaffe: att 2013 skall 80% av allt kaffe vi använder komma från Nespresso AAA Sustainable Quality™ Coffee Program, certifierat av Rainforest Alliance år 2013.

- KapslarEtablera ett återvinningssystem för kapslar med målsättningen att ge konsumenter möjligheten att återvinna 75% av alla använda kapslar.

- Koldioxid: att mellan 2009 och 2013 minska koldioxidutsläppet per kopp med 20% vilket inkluderar hela värdekedjan från böna till kopp.Dessa tre åtaganden är väsentliga för Ecolaboration™ men samtidigt är de är bara en del av vår resa. Den handlar om att se till att idén om hållbar utveckling integreras i alla de beslut som vi fattar dagligen. Till exempel har vi börjat utveckla mer sofistikerade sätt att mäta vår inverkan ett antal områden: exempelvis hur kaffeodlingarna och deras lönsamhet sköts samt vattenanvändningen och den biologiska mångfalden. Vi har lanserat ett nytt koncernövergripande initiativ som kallas MyEcolaboration™ där vi uppmuntrar våra anställda att framföra sina idéer om hur vi kan göra Ecolaboration™ ännu starkare. Dessutom utforskar vi hela tiden nya sätt att arbeta för att skapa mervärde för såväl våra kaffeodlare som våra Club-medlemmar, såväl idag som i framtiden.Nespresso  10 rs engagemang fr hllbar kvalitet

Nespresso

Nespresso - 10 års engagemang för hållbar kvalitet

Läs Läs

Arkiv

All om oss Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq