Du är här : Hem > About us > Om Ecolaboration™
About us  

Om Ecolaboration™

Tillsammans kan vi skapa en mer hållbar framtid


“Vi Nespresso behöver bara ett enda ord för att beskriva vår syn hållbarhet och hur man skapar värde för samhället. Ecolaboration™."Ecolaboration™ innebär att vi arbetar tillsammans med våra partners för att långsiktigt säkra tillgången Grands Crus-kaffeblandningar för våra kaffeälskare världen över. Programmet låter oss också hantera de sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet samtidigt som vi förbättrar livet för kaffeodlare och deras samhällen.

Ecolaboration™ är för Nespresso en resa mot en mer hållbar verksamhet. Den tog sin början 2003 när vi lanserade vårt unika program AAA Sustainable Quality™-program, och befästes ytterligare 2009 i och med lanseringen av Ecolaboration™-programmet. Idag fokuserar vi tre åtaganden: kaffe, kapslar och koldioxidutsläpp.- Kaffe: att 2013 skall 80% av allt kaffe vi använder komma från Nespresso AAA Sustainable Quality™ Coffee Program, certifierat av Rainforest Alliance år 2013.

- KapslarEtablera ett återvinningssystem för kapslar med målsättningen att ge konsumenter möjligheten att återvinna 75% av alla använda kapslar.

- Koldioxid: att mellan 2009 och 2013 minska koldioxidutsläppet per kopp med 20% vilket inkluderar hela värdekedjan från böna till kopp.Dessa tre åtaganden är väsentliga för Ecolaboration™ men samtidigt är de är bara en del av vår resa. Den handlar om att se till att idén om hållbar utveckling integreras i alla de beslut som vi fattar dagligen. Till exempel har vi börjat utveckla mer sofistikerade sätt att mäta vår inverkan ett antal områden: exempelvis hur kaffeodlingarna och deras lönsamhet sköts samt vattenanvändningen och den biologiska mångfalden. Vi har lanserat ett nytt koncernövergripande initiativ som kallas MyEcolaboration™ där vi uppmuntrar våra anställda att framföra sina idéer om hur vi kan göra Ecolaboration™ ännu starkare. Dessutom utforskar vi hela tiden nya sätt att arbeta för att skapa mervärde för såväl våra kaffeodlare som våra Club-medlemmar, såväl idag som i framtiden.Nespresso  10 rs engagemang fr hllbar kvalitet

Nespresso

Nespresso - 10 års engagemang för hållbar kvalitet

Läs Läs

Arkiv

All om oss Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq