Du är här : Hem > Koldioxidutsläpp > Bortom koldioxid: en vidare syn på vår miljöpåverkan
Koldioxidutsläpp  

Bortom koldioxid: en vidare syn på vår miljöpåverkan

  Koldioxidutsläpp      Miljö    

Vi vet att frågor rörande hållbar utveckling är avgörande för vårt samhälles framtida välstånd. Det är därför viktigt att vi ser till att hållbarheten utgör kärnan i varje del av vår verksamhet.


Men våra ansträngningar för att förbättra vår miljö-hållbarhet kan bara ge resultat om vi ser till att en djupare förståelse för den miljöpåverkan som vår verksamhet har. Även om vi har gedigna mät- och rapporteringssystem plats för vår egen verksamhet, som t.ex. våra produktionscentrum, vet vi inte lika mycket om kaffeodlingarnas påverkan. Det är därför som vi nu investerar i ett solitt, integrerat och långsiktigt mätnings- och rapporteringsprogram för vårt hållbarhetsarbete, i synnerhet för kaffeodlingsländerna.

- Vi lanserar en AAA Sustainable Quality™-databas för att i realtid samla in, analysera och dela information med kaffeodlare i syfte att hjälpa dem att planera för framtiden. Läs mer

- Vi investerar i nya vattenbehandlingssystem för kaffeodlingar och utbildar odlare i hur man bevarar sina vattenresurser. Läs mer

- Vi utvecklar ett långsiktigt samarbetsprojekt med IUCN för att bättre förstå de effekter som vår verksamhet har på den biologiska mångfalden. Läs merEn experts syn p livscykelanalys (LCA)

Nespresso

En experts syn på livscykelanalys (LCA)

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om koldioxidutsläpp Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq