Du är här : Hem > Koldioxidutsläpp > Vi samarbetar för en miljövänlig utveckling
Koldioxidutsläpp  

Vi samarbetar för en miljövänlig utveckling

  Koldioxidutsläpp      Miljö    

Kärnan av Ecolaboration™-programmet utgörs av vårt samarbete med engagerade och passionerade partners. Var och en av våra partners spelar en mycket viktig roll i förvekligandet av vår gemensamma vision.


Nespresso har nyligen stöttat lanseringen av en klimatvänlig odlarmodul i Guatemala. Det här utbildningsprogrammet utvecklades av Rainforest Alliance och SAN (Sustainable Agriculture Network), vår partner EFICO med flera. Modulen innehåller frivilliga riktlinjer som ska hjälpa odlare att överträffa SAN-standarderna och ytterligare minska sina egna växthusutsläpp och hjälp att hantera de nya utmaningar som klimatförändringen redan medfört regionerna där kaffe odlas.Tack vare vår inköpspartner EFICO placeras vårt kaffe, fort det har levererats från ursprungslandet, i hållbara anläggningar. Idag passerar det mesta av vårt kaffe Seabridge-lagret i Zeebrugge, Belgien. Detta EFICO-tillverkade lager förser inte bara Nespresso med det bästa inom kaffelagring utan ligger dessutom i framkant det gäller hållbar utveckling. Anläggningen är utrustad med ett mycket effektivt system som kyler ner, värmer upp, ventilerar och steriliserar den interna miljön. Anläggningens hållbara energi produceras av 4 600 fotovoltaiska celler (solceller). I november 2009 erhöll Seabridge en Grön byggnad-certifiering från den Europeiska kommissionen.I och med Aluminium Stewardship Initiative samarbetar också med våra partners för att förbättra miljöpåverkan från aluminiumframställningen. Vi nöjer oss inte bara med att utöka vår kapacitet att samla in använda kapslar för återvinning. Vi arbetar dessutom för att hitta mer hållbara sätt att anskaffa det aluminium som används i våra kapslar. Det är därför som vi, med stöd av IUCN och andra partners som t.ex. Rio Tinto Alcan, arbetar för att främja en mer hållbar aluminiumindustri.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med gruvsektorn och vi kan använda denna kunskap för att hjälpa Nespresso att inta en ledande roll i fråga om hållbar utveckling. Nespresso vet att Club-medlemmarma i allt större utsträckning intresserar sig för hållbarhetsfrågor och har därför vänt sig till IUCN för vägledning i ärenden som rör återvinning och spårning av aluminiumkapslar samt mätning av den inverkan som deras kaffeodlingar har den biologiska mångfalden.

De viktigaste målen för vårt femåriga partnerskap är att skapa en differentierad aluminiumprodukt som är hållbar genom hela värdekedjan, att mäta och stärka de ekologiska resultaten av Nespresso Ecolaborations åtaganden och att utforska nya affärsmodeller avsedda att minimera vår inverkan den biologiska mångfalden.


Giulia Carbone, biträdande chef för internationella naturvårdsunionens program Näringslivet och biologisk mångfald

 Bortom koldioxid: en vidare syn p vr miljpverkan

Nespresso

Bortom koldioxid: en vidare syn på vår miljöpåverkan

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om koldioxidutsläpp Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq