Du är här : Hem > Koldioxidutsläpp > Vi förbättrar vår miljöpåverkan, hela vägen från kaffebär till kaffekopp
Koldioxidutsläpp  

Vi förbättrar vår miljöpåverkan, hela vägen från kaffebär till kaffekopp

  Koldioxidutsläpp      Miljö    

Nespresso arbetar vi för att använda naturens resurser på ett effektivt sätt, tillämpa förnybara resurser där det är möjligt och kontinuerligt arbeta för att minska vår avfallsproduktion.


LCA-processen ger oss möjlighet att förstå miljöeffekterna av varje aspekt av vår verksamhet. I sin analys av koldioxidutsläppet från en kopp Nespresso-kaffe fann Quantis att den största miljöpåverkan sker vid användningen av våra maskiner, vid odlingen av kaffet och vid framställningen och återvinningen av våra kapslar.

Av denna anledning så är ett av våra viktigaste mål att minska koldioxidutsläppen från kaffeodling och maskinanvändning. Men därutöver vidtar vi också åtgärder för att förbättra vår miljöpåverkan genom hela vår verksamhet, från kaffebär till kaffekopp.

- Vi hjälper jordbrukare som medverkar i programmet AAA Sustainable Quality™ att ta ett större miljöansvar. Läs mer

- Vi bygger in miljömässiga effektivitetsvinster i våra produktionscentrum och logistiknätverk. Läs mer

- Vi utformar allt mer innovativa, högpresterande och miljövänliga maskiner för våra Club-medlemmar. Läs mer

- Vi stödjer utvecklingen av projekt för återvinning och återanvändning av små aluminiumförpackningar, däribland Nespresso-kapslar. Läs mersavoir plus

Vi samarbetar fr en miljvnlig utveckling

Nespresso

Vi samarbetar för en miljövänlig utveckling

Läs Läs event Allt om detta ämme

Arkiv

Allt om koldioxidutsläpp Mer Mer

© Nestlé Nespresso S.A. 2010 . Nespresso Policy . Terms & Conditions . About us . Glossary . Nespresso Websites
Opsone Fcinq